XS
SM
MD
LG
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій
Укр.
   
Кафедра Документознавства та інформаційної діяльності

Інноваційний зміст навчання

Загальна інформація
Навчальні дисципліни
Дистанційне навчання
Викладацький склад
Методична робота
Наукова діяльність
Видавнича діяльність
Робота зі студентами
Новини та подіі
Контактна інформація
Бібліотека
Запрошуємо на навчання
Матеріальна база
Конференції та семінари
Методичні рекомендації
Практика
Освітньо-професійні програми
Публічне обговорення освітніх програм
Отримати консультацію
Відгуки студентів та випускників
Відгуки роботодавців
Партнери кафедри
Підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників
Академічна доброчесність

Інноваційний зміст навчання

Бажаєте дізнаватись про особливості вступу у 2024 році?
Підписуйтесь на спільноти спеціальності "029 - Інформаційна, бібліотечна та архівна справа" кафедри Документознавства та інформаційної діяльності та першим отримуйте новини, сповіщення про важливі події, підготовчі курси, дні відкритих дверей та багато цікавого.

Інноваційне навчання за освітньо-професійними програмами «Документознавство та інформаційна діяльність» та «Інформаційна аналітика та зв’язки з громадськістю»: особливості, переваги, перспективи працевлаштування
 

Теоретична складова

Ґрунтовна теоретична підготовка майбутніх фахівців освітньо-професійних програм «Документознавство та інформаційна діяльність» й «Інформаційна аналітика та зв’язки з громадськістю» здійснюється на основі сучасного розвитку науки, технологій та компетенцій компаній-партнерів кафедри документознавства та інформаційної діяльності.

Так, на кафедрі розроблено розгорнуті тематичні плани з дисциплін, передбачених навчальною програмою спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», удосконалено методичне забезпечення інноваційних методів навчання з використанням сучасних мультимедійних засобів. Викладачі кафедри активно впроваджують у навчальний процес креативні методики, форми і засоби навчання (бінарні лекції, панельні дискусії, круглі столи, ділові ігри, рефреймінг тощо).

Теоретична підготовка студентів кафедри документознавства та інформаційної діяльності проводиться на підставі компетенцій підприємств/установ/організацій – партнерів кафедри, потенційних роботодавців для випускників освітньо-професійних програм «Документознавство та інформаційна діяльність» й «Інформаційна аналітика та зв’язки з громадськістю».
 

Якісна практична підготовка

Для забезпечення якості проведення практичних занять на кафедрі документознавства та інформаційної діяльності створено сучасну навчально-лабораторну базу (лабораторія «Віртуальний офіс», ауд. 518). Лабораторія працює на основі обладнання останнього покоління компаній – партнерів кафедри та сучасних програмно-апаратних комплексів і програмного забезпечення: Центра комп’ютерних технологій «ІнфоПлюс» (система електронного документообігу «АСКОД») та Компанії «НетКом Технолоджи» (система електронного документообігу «Діло»).

У лабораторії «Віртуальний офіс» студенти здобувають практичні вміння та навики з електронного урядування та електронного документообігу з видачею сертифікатів Центру комп’ютерних технологій «ІнфоПлюс» та Компанії «НетКом Текнолоджи».
 

Договори з компаніями

Кафедрою підписані угоди про співпрацю з компаніями-партнерами, які є потенційними роботодавцями та забезпечують проведення стажування та практики студентами кафедри документознавства та інформаційної діяльності. Адже саме практика та стажування студентів є одним із важливих видів навчальної роботи і здійснюється з метою набуття виробничих навиків приймати самостійно рішення в реальних виробничих умовах. Вона покликана підготувати майбутніх фахівців до реальної практичної роботи, забезпечити належний рівень їхньої професійної підготовки. Метою стажуваеея/практики є поглиблення та закріплення теоретичних знань, отриманих студентами у процесі вивчення певного циклу теоретичних дисциплін, практичних навичок, ознайомлення безпосередньо в установі, організації, на підприємстві з виробничим процесом і технологічним циклом виробництва, відточування професійних вмінь і навичок зі спеціальності, а також збір матеріалу для виконання випускової роботи. Практика/стажування студентів кафедри документознавства та інформаційної діяльності проводиться на базі організацій, установ і підприємств, що відповідають вимогам обраного фаху:

 • Національне агентство України з питань державної служби;
 • КП «Вечірній Київ»;
 • Центр комп’ютерних технологій «ІнфоПлюс»;
 • Департамент з питань реєстрації виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);
 • Центральний державний архів вищих органів влади та управління України;
 • ТДВ страхова компанія «УКООПГАРАНТ»;
 • ПАТ «Альфа-Банк» Україна та ін.

Зазначені установи та організації надають студентам кафедри не лише можливість практичного застосування набутих навичок, а й працевлаштування у майбутньому (за наявності вакансій).
 

Перелік компетенцій та їх опис

Освітня характеристика підготовки бакалаврів з документознавства та інформаційної діяльності передбачає, що майбутній фахівець:

 • у змозі обґрунтувати головні тенденції розвитку документаційних та інформаційних процесів інфраструктури управління;
 • здатен організувати системи діловодства та документообігу як на предметно-змістовому, так і на технологічному рівні;
 • виконувати спеціальні функції, пов’язані з розробкою і впровадженням процесів документування;
 • здійснювати процеси інформаційно-аналітичної роботи засобами комп’ютерних технологій та сервісів Інтернету;
 • вільно володіти усною та писемною українською мовою, а також іноземними (англійською, польською та ін.) мовами.

Бакалавр з цього фаху підготовлений до роботи в інформаційних, аналітичних, архівних, адміністративних, кадрових підрозділах і службах, службах діловодства підприємств/установ/організацій різного профілю та форм власності, а також в органах державного управління всіх рівнів.

Бакалавр з документознавства та інформаційної діяльності за умов набуття відповідних знань і практичних вмінь може адаптуватись до таких суміжних напрямів діяльності, як маркетингова, рекламна, зв’язки з громадськістю, журналістика, менеджмент, обліково-контрольна робота тощо.
 

Видача сертифікатів

Студенти кафедри отримують сертифікати Центру комп’ютерних технологій «ІнфоПлюс» та Компанії «НетКом Текнолоджи», продукти яких (системи електронного документообігу) впроваджено в багатьох підприємствах/установах/організаціях різного профілю та форм власності, а також в органах державного управління всіх рівнів, що дає широкі вектори працевлаштування для випускників кафедри.

На окрему увагу заслуговує співпраця кафедри документознавства та інформаційної діяльності з Центром комп’ютерних технологій «ІнфоПлюс», який є лідером в наданні інформаційних продуктів в царині електронного документообігу (систему електронного документообігу «Аскод» запроваджено, зокрема, в Кабінеті Міністрів України, Міністерстві фінансів України, Національному банку України, Міністерстві оборони України, Виконавчому органі Київської міської державної адміністрації тощо). Сертифікати цієї компанії дають переваги студентам при отриманні посади у закладах, в яких впроваджено зазначений інформаційний продукт.
 

Підготовка за спеціальністю з першого курсу

Пріоритетною діяльністю кафедри документознавства та інформаційної діяльності є фахова підготовка студентів освітньо-професійних програм «Документознавство та інформаційна діяльність» й «Інформаційна аналітика та зв’язки з громадськістю» з 1-го курсу, а не з 3-го, як у більшості вітчизняних вишів. Це дає змогу студентам кафедри всебічно й ґрунтовно вивчати фахові дисципліни та розширювати кругозір. Відтак уже на 3-му курсі студенти володіють більшістю практичних навичок, необхідних для подальшої вдалої професійної діяльності.
 

Інноваційні дисципліни

Крім того, на 1-му курсі викладається дисципліна «Застосування інформаційно-телекомунікаційних засобів», покликана навчити студентів використовувати можливості сучасних інформаційних технологій протягом життя, зокрема, студенти опановують мережеві та телекомунікаційні технології, що дозволяє ефективно застосовувати у фаховій діяльності та особистому житті нові досягнення науки та техніки.

Для студентів кафедри, як і для студентів решти спеціальностей Державного університету телекомунікацій, розроблено та впроваджено у навчальний процес інноваційні дисципліни, покликані адаптувати молодого фахівця до вимог сучасного соціуму та викликів сучасного ринку праці:

 • на 1-му курсі викладається дисципліна, метою якої є навчання студентів досконало здійснювати комунікаційний процес – «Групова динаміка та комунікації»;
 • на 2-му курсі викладається дисципліна «Ділові комунікації» (викладання забезпечує кафедра документознавства та інформаційної діяльності), яка спрямована на формування у студентів необхідних теоретичних знань щодо особливостей усної та письмової ділової комунікації; визначення видів і форм комунікації з метою застосування та ефективної взаємодії у фаховій діяльності; вироблення умінь та навичок правильно висловлювати свої думки під час усної/писемної ділової комунікації з метою досягнення оптимального результату; презентувати себе як фахівця; працювати з різними джерелами інформації та службовою документацією різних груп;
 • на 4-му курсі студенти мають змогу прослухати курс з дисциплін «Засади відкриття власного бізнесу», «Хмарні технології» та «Штучний інтелект», спрямовані на вміння працювати в команді та з командою; уміти відкрити та вести власний бізнес; знати перспективи розвитку інформаційних технологій, що дозволить нашим студентам відповідати сучасним ринковим вимогам та запитам розвитку суспільства.
   

Поглиблене вивчення англійської мови

Знання англійської мови в сьогодні є своєрідним вікном у світ. Володіючи цією мовою міжнародного спілкування, сучасний фахівець спроможний досягти поставлених цілей за допомогою нових можливостей. По-перше це додаткові знання, по-друге фахівця, який володіє іноземною мовою роботодавці охоче беруть на службу. Саме тому студенти кафедри документознавства та інформаційної діяльності посилено вивчають англійську мову протягом усіх років навчання (на 1–2-му курсі – три заняття на тиждень; на 3–5-му курсах – з усіх дисциплін, що викладаються кафедрами 20% занять проводяться англійською мовою). Це забезпечує можливість нашим студентам вільно володіти англійською мовою та засвоїти її на рівні міжнародного стандарту В2, що дає шанс випускникам кафедри бути конкурентоспроможними не лише на вітчизняному ринку праці, але й на професійній арені країн Європейського Союзу.
 

Обсяг практичних занять складає не менше 50%

52% занять навчального процесу студентів нашої кафедри складають практичні заняття. Таке відсоткове співвідношення зумовлене нагальною необхідністю уміти застосовувати сучасним фахівцем теоретичні знання на практиці. І саме практичні заняття як вид навчальної роботи, під час якої викладач організовує детальний розгляд студентами окремих теоретичних положень навчальної дисципліни та формує вміння і навички їх практичного застосування шляхом індивідуального виконання студентами відповідно до сформульованих завдань, сприяють виконанню окреслено завдання. Адже основна дидактична мета практичного заняття – практичне застосування сформованих раніше вмінь та навичок, узагальнення та систематизація теоретичних знань, засвоєння елементарних методів дослідницької роботи, застосування отриманих знань на практиці, що так необхідно для сучасного ринку праці.

Завдання практичного заняття передбачають: набуття вмінь застосування теоретичних знань на практиці; підготовку студентів до майбутньої практичної діяльності; залучення студентів до експериментального підтвердження теоретичних положень; прищеплення їм навичок творчого мислення, самостійного формулювання та висловлювання власних думок тощо.

Практичні заняття є найважливішим засобом розвитку у майбутніх спеціалістів досвіду самостійної діяльності. Це досягається шляхом виконання відповідних умов: продумане планування навчального матеріалу (встановлення логічного зв'язку з матеріалами, вивченими раніше, використання знань, отриманих на лекціях на професійній і міжпредметній основі); озброєння студентів методикою читання і конспектування, складання планів і тез виступу, вирішення задач, виконання практичного завдання і написання звітів, що так необхідно для майбутніх фахівців документаційно-інформаційної сфери діяльності.
 

Розподіл годин 25% (загальні дисципліни) + 75% дисципліни професійного спрямування за спеціальністю

Вивчення дисциплін загальної підготовки здійснюється з 1-го по 8-ий семестр з метою повноцінного забезпечення оволодіння студентами професійними знаннями протягом всього терміну підготовки бакалавра. При підготовці бакалаврів розподіл годин навчального плану здійснюється з розрахунку: 25% – дисципліни загальної підготовки, дисципліни професійної підготовки: 37,5%за спеціальністю, 37,5%за спеціалізацією. З тем кожної дисципліни обов’язково проводиться лекція (теоретична складова), практичні заняття та, при можливості, лабораторні заняття (практична складова навчання). З кожної теми занять лектор обов’язково у кінці лекції надає перелік питань для самостійного опрацювання.
 

У результаті здійснення інноваційного змісту навчання випускники кафедри документознавства та інформаційної діяльності володіють теоретичними знаннями виконання вимог компетенцій роботодавців і практичними уміннями та навиками щодо їх здійснення.

Анкета вступника
Заповніть анкету та отримайте персональну консультацію від завідуючого кафедрою
Контактна інформація
Ми зв`яжемось з Вами зручним для Вас способом:
Освіта
Вкажіть де Ви навчались\навчаєтесь
Розкажіть про себе
Давайте знайомитись
Контактна інформація

Державний університет телекомунікацій
  Україна, 03680, м. Київ,
  вул. Солом'янська, 7, каб. 411
тел.: (063)505-06-28, (099)428-30-46
E-mail: vtm76@ukr.net

Отримати консультацію

Ваш запит на зворотній дзвінок отримає завідуючий кафедрою
Надіслати запит

Новини

Всі новини
Переглядів: 6 292