XS
SM
MD
LG
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

(Державний університет телекомунікацій)


Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

(Державний університет телекомунікацій)

Наукова та науково-технічна діяльність

Положення про наукову та науково-технічну діяльність
Спеціалізовані ради
Разові спеціалізовані вчені ради (2023-2024)
Разові спеціалізовані вчені ради
Технiчний комiтет ТК 107 "Технiчний захист iнформацii"
Конференції та семінари
Аспірантура і докторантура
Періодичні видання
Наукове товариство студентів та аспірантів
Винахідницька діяльність
Рада молодих вчених
Всеукраїнські конкурси студентських наукових робіт

Наукова та науково-технічна діяльність

Основні зусилля науково-педагогічних працівників Університету в сфері наукової і науково-технічної діяльності спрямовані на виконання вимог до Закону України «Про вищу освіту»,  «Про наукову і науково-технічну діяльність»

Наукова та науково-технічна діяльність університету здійснюється за напрямами:

ТЕХНІЧНІ НАУКИ

Спеціальності:

 • 121 - Інженерія програмного забезпечення                 
 • 122 - Комп’ютерні науки
 • 123 - Комп’ютерна інженерія
 • 124 - Системний аналіз
 • 125 - Кібербезпека
 • 126 - Інформаційні системи та технології
 • 172 - Телекомунікації та радіотехніка

 

СУСПІЛЬНІ НАУКИ

Спеціальності:

 • 073 - Менеджмент
 • 075 - Маркетинг
 • 076 - Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
 • 281 - Публічне управління та адміністрування

Розвиток науки здійснюється за принципом інтеграції науки і освіти та пов’язаний з реалізацією пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки в Україні, зорієнтований на світові тенденції в наукових досягненнях і спрямований на:

 • виконання фундаментальних і прикладних досліджень в галузі телекомунікацій та ІТ - технологій;
 • підготовку наукового-педагогічних кадрів через аспірантуру та докторантуру;
 • залучення до наукової діяльності широкого кола студентів через наукові гуртки;
 • на розвиток  наукових шкіл Університету;
 • захист дисертаційних роботи в спеціалізованих вчених радах Університету;
 • проведення науково-технічних конференцій та семінарів.

 

Керівники наукових шкіл здійснюють вагомий внесок у розробку проектів загальнодержавного значення, зокрема: Державної системи урядового зв'язку; Національної системи конфіденційного зв'язку; Національної програми інформатизації, системи інформаційно-аналітичного забезпечення органів державної влади та управління.

Науковий та інтелектуальний потенціал співробітників реалізовується при виконанні науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт. З  метою підвищення конкурентоздатності  науково-дослідних робіт Університету запроваджено виконання ініціативних НДР всіма кафедрами та систему попереднього відбору науково-дослідних проектів для участі в тендерах та конкурсах як в Україні так і за кордоном. Тематика наукових досліджень:

 • розробка, випробування та впровадження інформаційних технологій, які забезпечують можливість санкціонованого доступу до потрібних інформаційних ресурсів в реальному просторі та часі;
 • проектування інформаційно-аналітичних систем державного управління центрального, відомчого та регіонального рівнів;
 • математичного моделювання телекомунікаційних систем та мереж;
 • технічна експлуатація сучасних первинних цифрових мереж та їх управління;
 • розробка та аналіз високоефективних та надійних оптоелектронних елементів та систем зв'язку;
 • інформаційно-кібернетична безпека;
 • економіка та менеджмент зв'язку.

         Для залучення студентів до наукової роботи на кафедрах створені і працюють

наукові гуртки

Університет з питань наукової діяльності взаємодіє з Національною комісією з питань регулювання зв’язку та інформатизації України, Українським державним центром радіочастот, Державним космічним агентством України, установами Національної академії наук, Державною службою України з питань надзвичайних ситуацій, зарубіжними та українськими спорідненими вищими навчальними закладами, з провідними операторами телекомунікаційного ринку України, з лідерами по виробництву телекомунікаційного обладнання – компанії Cisco, Alcatel-Lucent, Hewlett-Packard, Ericson, Huawei, ZTE, Iskratel та іншими.

Переглядів: 43 108