XS
SM
MD
LG
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій
Укр.
   
Кафедра Документознавства та інформаційної діяльності

Відгуки роботодавців

Загальна інформація
Інноваційний зміст навчання
Навчальні дисципліни
Дистанційне навчання
Викладацький склад
Методична робота
Наукова діяльність
Видавнича діяльність
Робота зі студентами
Новини та подіі
Контактна інформація
Бібліотека
Запрошуємо на навчання
Матеріальна база
Конференції та семінари
Методичні рекомендації
Практика
Освітньо-професійні програми
Публічне обговорення освітніх програм
Отримати консультацію
Відгуки студентів та випускників
Партнери кафедри
Підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників
Академічна доброчесність

Відгуки роботодавців

Бажаєте дізнаватись про особливості вступу у 2024 році?
Підписуйтесь на спільноти спеціальності "029 - Інформаційна, бібліотечна та архівна справа" кафедри Документознавства та інформаційної діяльності та першим отримуйте новини, сповіщення про важливі події, підготовчі курси, дні відкритих дверей та багато цікавого.

Концепція інноваційного навчання, яка впроваджена в Університеті передбачає формування практичних навичок і вмінь на базі сучасних теоретичних знань відповідно до вимог роботодавців, що дозволяє здобувачам вищої освіти відчувати переваги навчання у Державному університеті телекомунікацій та отримати впевненість у майбутньому працевлаштуванні, а саме:

  • здатність здійснювати процедури аналітико-синтетичного опрацювання наукової та управлінської інформації;
  • володіти методиками бібліо- та вебометричного аналізу інформаційних потоків та масивів;
  • застосовувати технології створення та підтримки функціонування електронних бібліотек та архівів, вивчення та задоволення інформаційних потреб користувачів
  • здатність формувати стратегії системної організації, модернізації, підвищення ефективності управління інформаційною, бібліотечною та архівною діяльністю;
  • здійснювати організацію та управління інформаційно-аналітичною діяльністю на підприємствах та установах;
  • здатність створювати та реалізовувати затребувані споживачами інформаційні продукти та послуги;
  • здатність використовувати прикладні соціокомунікативні технології для організації ефективного спілкування на професійному, науковому та соціальному рівнях на засадах толерантності, діалогу і співробітництва;
  • здатність застосувати законодавчі та нормативні документи, що регулюють функціонування інформаційної сфери;
  •  використовувати знання та навички щодо проведення збору даних, моделювання документно-інформаційних систем і їх ресурсів при аналізі конкурентоспроможності установи.

Кафедра документознавства та інформаційної діяльності має договори з компаніями, які є потенційними замовниками випускників, а саме Центр комп’ютерних технологій «ІнфоПлюс», Державна науково-педагогічна бібліотека України ім. В. О. Сухомлинського, Центральний державний архів вищих органів влади та управління України, Центральний державний архів громадських об’єднань України, Національний банк України (Департамент забезпечення діяльності Національного банку України), Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства.

В рамках цих договорів на базі підприємств студенти проходять практику, проводяться семінарські заняття, практичні курси та зустрічі. Така взаємодія студентів з представниками компаній-партнерів кафедри забезпечує підготовку конкурентоспроможних кваліфікованих фахівців, які цілком відповідатимуть потребам сучасного ринку праці.


РОБОТОДАВЦІ ПРО ОСВІТНЮ ПРОГРАМУ

«УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ»

ДРУГОГО (МАГІСТЕРСЬКОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ

ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ ГРОМАДСЬКИХ ОБ᾽ЄДНАНЬ УКРАЇНИ

Проблеми управління інформаційно-комунікаційною діяльністю, підвищення рівня інформаційно-аналітичного забезпечення установ, організацій актуалізуються в сучасних умовах глобалізації, інформатизації, новітніх технологій. Підготувати висококваліфікованих спеціалістів інформаційної галузі покликані навчальні заклади вищої освіти. Державні установи-роботодавці у сфері інформаційної, бібліотечної та архівної справи уважно вивчають моделі підготовки фахівців, знайомляться з  освітніми програмами навчальних закладів, аналізують спроможність закладів вищої освіти підготувати спеціалістів, які б відповідали сучасним вимогам: знання інформаційних технологій, вміння аналізувати інформацію та створювати інформаційні продукти, надавати різнобічні інформаційні послуги.

У Державному університеті телекомунікацій, який орієнтований на інноваційні підходи та модель освіти, що поєднує навчальний процес з практикою, розроблена освітня програма другого (магістерського) рівня вищої освіти під назвою «Управління інформаційно-комунікаційною діяльністю». Вона відповідає високим світовим і провідним вітчизняним освітнім стандартам. З огляду на назву освітньої програми доцільно ввести до навчальних планів кафедри документознавства та інформаційної діяльності дисципліну з інформаційно-комунікаційного менеджменту.

Директор Центрального державного архіву громадських об’єднань України
О. В. Бажан

 

УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ АРХІВНОЇ СПРАВИ ТА ДОКУМЕНТОЗНАВСТВА

Реформування всіх галузей життєдіяльності суспільства, зростання вимог на ринку праці потребують підготовки високопрофесійних фахівців документно-інформаційної сфери, спроможних на практиці застосовувати інноваційні підходи і компетентності, важливі для ефективної діяльності органів державної влади та управління, установ, підприємств, організацій різних форм власності та підпорядкування.

Навчальні заклади вищої освіти реалізують програми підготовки спеціалістів у сфері інформації та документації. Освітня програма «Управління інформаційно-комунікаційною діяльністю» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», розроблена кафедрою документознавства та інформаційної діяльності Державного університету телекомунікацій, відповідає освітнім, соціальним та економічним викликам сучасності, становить чітку систему поєднання дисциплін фахового та загального спрямування, суголосну основним принципам компетентнісного підходу сучасної школи вищої освіти.

Фахівець інформаційно-комунікаційної сфери повинен уміти розв’язувати повсякденні управлінські завдання, застосовувати основні принципи інформаційного  менеджменту, інформаційної аналітики. Для цього необхідно освітньо-професійну програму посилити дисциплінами, які розширюють компетентності для інформаційно-аналітичної діяльності у професійній сфері.

Директор Українського науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства
О. Я. Гаранін

 
 

Відкрите заняття для здобувачів вищої освіти проводить стейкхолдер освітньої програми другого (магістерського) рівня "Управління інформаційно-комунікаційною діяльністю", директор Українського науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства, кандидат історичних наук, Олександр ГАРАНІН

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УкрЗІЗпостач»

В умовах політичної та економічної модернізації держави інформаційно-комунікаційна діяльність набуває особливого значення. Жодна державна чи приватна структура не обходиться без фахівця зазначеної сфери діяльності. Сучасні реалії вимагають підготовку фахівців інформаційної сфери, які зможуть удосконалити організаційну структуру та методи управління, управляти інформаційно-аналітичною діяльністю, здійснювати аналіз інформаційних потоків, створювати інформаційні продукти та надавати інформаційні послуги керівникам компанії та їх партнерам.

Ефективне управління узалежнене від організації інформаційно-комунікаційної діяльності компанії. З метою раціоналізації роботи з документами в компаніях розробляються і впроваджуються системи документаційного забезпечення управління, яка базується на новітніх технологіях. Важливою складовою системи інформаційно-документаційного забезпечення управління компанії є кваліфіковані фахівці, спроможні організувати та управляти інформаційними потоками, забезпечувати належну комунікацію в компанії.

Освітня програма «Управління інформаційно-комунікаційною діяльністю» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» розроблена і реалізується кафедрою документознавства та інформаційної діяльності Державного університету телекомунікацій. Система навчання, що передбачає тісний зв’язок навчального процесу з практикою, суголосна з основними принципами компетентнісного підходу, відповідає європейським та вітчизняним інноваційним освітнім стандартам. Високий рівень розробленої освітньої програми доводить, що професорсько-викладацький склад університету здатний надавати якісні освітні послуги для підготовки фахівців у сфері документно-інформаційних комунікацій.

Директор ТОВ «УкрЗІЗпосач»
Л. Ф. Цукрук

  

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

ПОДЯКА кафедрі документознавства та інформаційної діяльності за підготовку високоякісних фахівців


Анкета вступника
Заповніть анкету та отримайте персональну консультацію від завідуючого кафедрою
Контактна інформація
Ми зв`яжемось з Вами зручним для Вас способом:
Освіта
Вкажіть де Ви навчались\навчаєтесь
Розкажіть про себе
Давайте знайомитись
Контактна інформація

Державний університет телекомунікацій
  Україна, 03680, м. Київ,
  вул. Солом'янська, 7, каб. 411
тел.: (063)505-06-28, (099)428-30-46
E-mail: vtm76@ukr.net

Отримати консультацію

Ваш запит на зворотній дзвінок отримає завідуючий кафедрою
Надіслати запит

Новини

Всі новини
Переглядів: 5 781