XS
SM
MD
LG
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

(Державний університет телекомунікацій)


Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

(Державний університет телекомунікацій)

Наукове товариство студентів та аспірантів

Наукова та науково-технічна діяльність
Положення про наукову та науково-технічну діяльність
Спеціалізовані ради
Разові спеціалізовані вчені ради (2023-2024)
Разові спеціалізовані вчені ради
Технiчний комiтет ТК 107 "Технiчний захист iнформацii"
Конференції та семінари
Аспірантура і докторантура
Періодичні видання
Винахідницька діяльність
Рада молодих вчених
Всеукраїнські конкурси студентських наукових робіт

Наукове товариство студентів та аспірантів

Наукове товариство студентів та аспірантів (НТСА) Державного університету телекомунікацій сприяє розвитку наукового мислення та навичок дослідницької роботи у студентів та аспірантів Університету та заохочує студентів до наукового життя.

Основною метою діяльності НТСА є підвищення рівня якості вищої освіти та інтелектуального рівня студентів, магістрантів, аспірантів та здобувачів Університету, розширення їхнього світогляду.

Основні завдання діяльності НТСА Університету:

  • популяризація та залучення до наукової роботи та виконання наукових досліджень студентів, аспірантів та молодих вчених університету;
  • сприяння формуванню умов для розкриття наукового і творчого потенціалу студентів, магістрантів, наукових співробітників, аспірантів та здобувачів;
  • сприяння удосконаленню та підвищенню інтелектуального рівня, розширенню світогляду студентів, магістрантів, аспірантів, наукових співробітників, та здобувачів, набуття студентами навичок майбутньої професії, а також навичок самостійного проведення ними наукових досліджень;
  • пошук і підтримка талановитих дослідників серед студентів та аспірантів, надання їм всебічної допомоги;
  • підготовка з числа студентів та магістрантів університету майбутнього аспірантського складу.

Наукова робота студентів – одна з головних складових навчального процесу ДУТ. Студенти університету, починаючи з 2-3 курсів, залучаються до наукової роботи на кафедрах, займаються науковою роботою у наукових гуртках на кафедрах, беруть активну участь в організації та проведені наукових студентських конференцій, семінарів, приймають участь і досягли вагомих результатів у Всеукраїнських студентських олімпіадах.

 

Переглядів: 23 293