XS
SM
MD
LG
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій
Укр.
   

Технiчний комiтет ТК 107 "Технiчний захист iнформацii"

Наукова та науково-технічна діяльність
Положення про наукову та науково-технічну діяльність
Спеціалізовані ради
Разові спеціалізовані вчені ради (2023-2024)
Учасники у складі разових СВР
Разові спеціалізовані вчені ради
Конференції та семінари
Аспірантура і докторантура
Періодичні видання
Наукове товариство студентів та аспірантів
Винахідницька діяльність
Рада молодих вчених
Всеукраїнські конкурси студентських наукових робіт

Технiчний комiтет ТК 107 "Технiчний захист iнформацii"

ТК 107 створено наказом Держстандарту України від 23.03.1995 № 87 „Про створення технічного комітету стандартизації „Захист інформації”. Наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики (Держспоживстандарт України) від 10.04.2008 р. № 117 «Про відновлення діяльності ТК 107» відновлена діяльність ТК 107 зі зміною назви на «Технічний захист інформації».

На ТК 107 покладаються функції розроблення, розгляду та погодження міжнародних (регіональних) та національних стандартів у закріпленій сфері діяльності, участь у роботі споріднених ТК міжнародних та регіональних організацій і формування позиції України щодо розроблюваних нормативних документів цих організацій.

Організаційне забезпечення діяльності ТК 107 покладається на його секретаріат.

Здійснення функцій секретаріату ТК 107 покладено на Державний університет телекомунікацій (далі – ДУТ), що є юридичною особою та знаходиться за адресою: вул. Солом’янська, 7, м. Київ, 03110, телефон +380 44 248 85 97, факс +380 44 248 85 78, e-mail: info@dut.edu.ua

ТК 107 є суб’єктом національної системи стандартизації, який реалізує встановлені завдання державної політики в закріпленій сфері діяльності  та стосовно закріплених об’єктів стандартизації. 

Структура ТК 107 “Т е х н і ч н и й   з а х и с т   і н ф о р м а ц і ї”

№ з/п

Назва

ПК і РГ

Організація, яка здійснює функції секретаріату

Відповідні ТК і ПК ISO/IEC,

OIML, CEN,

CENELEC, МДР

Об’екти стандартизації та коди згідно ДК 004

ISO

JTC1/SC27

ITU

SG 17

1

2

3

4

5

6

1

ПК 1

 

“Інформаційна та кібернетична безпека”

ДУТ

WG1

(частково)

WR 6/17

33.020

Інфраструктура інформаційної безпеки в сфері телекомунікацій

 

35.050

Обладнання захисту інформації телекомунікаційного кінцевого обладнання

2

ПК 2

 

“Системи технічного захисту інформації”

ДУТ

WG1

(частково)

WG2

WR 5/17

(щодо архітектури)

33.030

Телекомунікаційні послуги відносно захисту інформації

 

33.070

Служба захисту інформації мобільного зв’язку

 

3

ПК 3

 

“Управління інформаційною безпекою”

ДУТ

WG4

WR 5/17

(щодо складу служб)

WR17/17 (спам)

WR 9/17

(взаємодія)

33.040

Аспекти інформаційної безпеки відносно мереж телекомунікаційних систем

 

Голова ТК  107

В.А. Савченко

 

Секретар ТК  107

Т.М. Дзюба

 

Переглядів: 36 432