Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій
XS
SM
MD
LG
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій
Укр.
   
Кафедра Документознавства та інформаційної діяльності

Загальна інформація

Інноваційний зміст навчання
Навчальні дисципліни
Дистанційне навчання
Викладацький склад
Методична робота
Наукова діяльність
Видавнича діяльність
Робота зі студентами
Новини та подіі
Контактна інформація
Бібліотека
Запрошуємо на навчання
Матеріальна база
Конференції та семінари
Методичні рекомендації
Практика
Освітньо-професійні програми
Публічне обговорення освітніх програм
Отримати консультацію
Відгуки студентів та випускників
Відгуки роботодавців
Партнери кафедри
Підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників
Академічна доброчесність

Загальна інформація

Бажаєте дізнаватись про особливості вступу у 2024 році?
Підписуйтесь на спільноти спеціальності "029 - Інформаційна, бібліотечна та архівна справа" кафедри Документознавства та інформаційної діяльності та першим отримуйте новини, сповіщення про важливі події, підготовчі курси, дні відкритих дверей та багато цікавого.

До уваги випускників, батьків, абітурієнтів!

Кафедра документознавства та інформаційної діяльності запрошує на навчання за спеціальністю 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа!

 Переваги навчання на кафедрі Документознавства та інформаційної діяльності

Актуальність спеціальності зумовлена зростаючими на ринку праці потребами у висококваліфікованих фахівцях, здатних реалізовувати професійні компетентності  у документаційно-інформаційній сфері: управління інформаційними ресурсами, документно-інформаційні комунікації, технології керування документаційними процесами, менеджмент органів державної влади та місцевого самоврядування, HR-менеджмент, управління сферою зв’язків з громадськістю.

Документознавець — професіонал, інформаційний аналітик, знавець у галузі документознавства; той хто добре обізнаний в роботі з традиційними та електронними документами

Перспективи. Знання сучасних інформаційно-документаційних процесів і технологій, володіння цифровими компетентностями, медіа грамотність, володіння українською та англійською мовами, надають можливість випускникам кафедри працювати в державних органах виконавчої влади всіх ієрархічних рівнів, органах місцевого самоврядування, комерційних структурах,  консалтингових компаніях, інформаційних установах, інформаційно-аналітичних центрах, підприємствах, установах, організаціях різного профілю й різних форм власності, соціальних службах, політичних партіях і громадських об’єднаннях.

Престижність. Сьогодні керування документаційними й інформаційними процесами стало одним із провідних видів діяльності. Професійна діяльність в галузі інформації і документації набуває значущості, зокрема у формуванні ефективної моделі функціонування установ.

Від стану інформаційно-документаційного забезпечення суспільства залежить рівень культури країни і нації в цілому!

Завдання кафедри. Підготовка фахівців, що відповідає інноваційному змісту освітніх програм та орієнтована на формування загальних та професійних компетентностей, необхідних для розв’язання спеціалізованих завдань та практичних проблем у галузі інформаційної, бібліотечної та архівної справи: здатність обґрунтовувати сучасні тенденції розвитку документаційних та інформаційних процесів, налагоджувати комунікацію у створенні цифрового контенту, здійснювати інформаційно-аналітичну роботу, проектувати і реалізовувати інформаційно-документаційне обслуговування установ і організацій із застосуванням інновацій, комп’ютерних технологій і сервісів Інтернету, організовувати та проводити PR-кампанії, вирішувати науково-дослідницькі завдання.

Специфіка спеціалізацій документознавства та інформаційної діяльності, інформаційної аналітики та зв’язків з громадськістю, управління інформаційно-комунікаційною діяльністю в рамках спеціальності 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа полягає у широкому засвоєнні фахових навичок затребуваних у різних сферах діяльності. Коло завдань і обов’язків професіоналів та фахівців з інформаційного забезпечення, управління персоналом, зв᾽язків з громадськістю передбачає вивчення та аналіз інформації, показників і результатів роботи, узагальнення і систематизацію їх, проведення необхідних розрахунків, використання сучасної електронно-обчислювальної техніки.

Заробітна платня фахівців документознавців в залежності від вмінь, навиків, досвіду, додаткових здобутків (hard skills + soft skills) постійно зростає й коливається від 15 тисяч гривень + ∞. Наприклад, професіонал -архівіст може надавати необхідні послуги компаніям поза основним місцем роботи, або відкрити власний бізнес з надання відповідних послуг; інформаційний аналітик має необмежене коло сфер працевлаштування (соціальна, культурна, економічна, політична) та на різних рівнях державних і недержавних установ. Тож, в залежності від наявних здобутків, має перспективу зростання і гідне фінансове забезпечення! 

 

У межах спеціальності кафедра Документознавства та інформаційної діяльності здійснює підготовку за

Першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти:

зі здобуттям освітньої кваліфікації бакалавр з інформаційної, бібліотечної та архівної справи; професійної кваліфікації помічник керівника підприємства (установи, організації), референт, організатор діловодства.

зі здобуттям освітньої кваліфікації бакалавр з інформаційної, бібліотечної та архівної справи; професійної кваліфікації помічник керівника підприємства (установи, організації), референт, фахівець з інтерв’ювання.

Другим (магістерським) рівнем вищої освіти:

зі здобуттям освітньої кваліфікації магістр з інформаційної, бібліотечної та архівної справи, професійної кваліфікації професіонал у галузі інформації та інформаційної аналітики, викладач закладів вищої освіти.
 

Метою бакалаврських програми є підготовка фахівців, здатних розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми в галузі інформаційної, бібліотечної та архівної справи.

Бакалавр з документознавства та інформаційної діяльності:

 • здатен обґрунтувати головні тенденції розвитку документаційних та інформаційних процесів, здійснювати інформаційно-аналітичну роботу, організувати системи діловодства та документообігу, послуговуватися засобами комп’ютерних технологій та сервісів Інтернет, вільно володіти діловою українською та англійською мовами
 • підготовлений до роботи в інформаційних, аналітичних, архівних, адміністративних, кадрових підрозділах, службах діловодства підприємств, організацій, установ, фірм різного профілю та форм власності, а також в органах державного управління всіх рівнів

Бакалавр з інформаційної аналітики та зв’язків з громадськістю: 

 • здатен самостійно використовувати і впроваджувати технології організації та управління процесами інформаційно-аналітичної роботи, проведення PR-компаній, здійснення управління сферою зв’язків з громадськістю, володіти комп᾽ютерними технологіями й сервісами Інтернет;
 • підготовлений до роботи в інформаційно-аналітичних центрах, консалтингових компаніях, інформаційних установах різного профілю, державних установах, соціальних службах, закладах культури, політичних партіях та громадських об’єднаннях, а також до участі у виборчих процесах.
   

 

Метою магістерської програми є підготовка фахівців з інформаційної, бібліотечної та архівної справи, які володіють професійними компетентностями, необхідними для ефективного управління інформаційно-комунікаційною діяльністю, і здатні вирішувати управлінські та науково-дослідні завдання.

Магістр з управління інформаційно-комунікаційною діяльністю:

 • володіє професійними компетентностями, необхідними для ефективного управління  інформаційно-комунікаційною діяльністю, здатні вирішувати управлінські та науково-дослідницькі завдання, викладати дисципліни інформаційно-комунікаційного циклу, впроваджувати методи аналізу даних у різноманітних сферах людського життя; 
 • набуті компетентності можуть бути застосовані в галузі інформаційної аналітики, у дослідницькій, управлінській, освітній, медійно-комунікативній, бізнесовій та інших професійних сферах діяльності.

Випускники-магістри, які займаються документаційною аналітикою обіймають престижні й без сумніву високооплачувані посади (середня заробітна платня 20.000 грн. https://www.work.ua/salary):

 • керівник підрозділів з реклами та зв’язків з громадськістю;
 • менеджер з реклами;
 • аналітик з інформаційної діяльності;
 • керівник секретаріату;
 • голова відділу прес-служби;
 • менеджер у сфері надання інформації;
 • менеджер з питань взаємодії з центральними органами влади (GR-manager);
 • директор департаменту комунікацій;
 • начальник відділу кадрів;
 • PR-менеджер.
   

Компанії-партнери кафедри документознавства та інформаційної діяльності

Провідними компаніями-партнерами кафедри, на базі яких наші студенти здобувають практичні навички, проходять стажування та можуть отримати своє перше робоче місце, є:

 • Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства
 • Центральний державний архів громадських об’єднань України
 • Національний банк України (Департамент забезпечення діяльності Національного банку України)
 • Спеціалізоване комунальне підприємство "Київтелесервіс"
 • Центр комп’ютерних технологій «ІнфоПлюс»
 • Інститут проблем реєстрації
 • Міністерство розвитку громад та територій України
 • Національне агентство України з питань державної служби
 • Київська міська державна адміністрація
 • Державна служба якості освіти
 • Національна суспільна телерадіокомпанія України
 • Компанія НетКом Текнолоджи
 • Центральний державний електронний архів України
 • ТОВ «СК» «УКООПГАРАНТ»
 • Державна науково-педагогічна бібліотека України ім. В. Сухомлинського
   

Зміст підготовки за спеціальністю 029  Інформаційна бібліотечна та архівна справа полягає у наявних якісних теоретичній і практичній складовій.

ТЕОРЕТИЧНА ПІДГОТОВКА студентів кафедри документознавства та інформаційної діяльності відповідає вимогам до компетенцій, встановлених підприємствами/установами/організаціями – партнерами кафедри. Співпраця з компаніями-партнерами кафедри надає студентам можливість отримати сучасні знання та вдосконалити професійні вміння, що важливо для отримання першого робочого місця, а саме:

 • здатність здійснювати відбір, аналіз, оцінку, систематизацію, моніторинг, зберігання, поширення та надання для користування інформації в будь-яких форматах;
 • навички використовувати сучасні прикладні комп’ютерні технології, програмне забезпечення, мережеві та мобільні технології для вирішення професійних завдань;
 • уміння аналізувати закономірності розвитку, документно-інформаційних потоків та масивів як штучно створеної підсистеми соціальних комунікацій;
 • здатність створювати чітку, стислу й точну управлінську документацію відповідно до чинних стандартів;
 • уміння писати PR-тексти різних видів, здійснювати літературне редагування будь-якої документації;
 • здатність застосовувати різні комунікаційні технології - іміджеві, рекламні, «кризові», PR-технології, внутрішні та зовнішні (міжнародні) комунікації;
 • забезпечення інформаційно-аналітичної роботи установи;
 • практичні навички зі створення іміджу конкретної особи, організації, держави в цілому;
 • надання інформаційно-консультативних та консалтингових послуг.

Кафедра підписала угоди про співпрацю з компаніями-партнерами, які виступають потенційними роботодавцями та забезпечують стажування й практики здобувачів вищої освіти . Адже саме практика та стажування - важливий вид навчальної роботи, що здійснюється з метою набуття фахових навиків, які допомагають здобувачам відчувати впевненість у сфері своєї діяльності.

Мета стажування/практики полягає в поглибленні та закріпленні теоретичних знань, які студенти здобули в процесі вивчення певного циклу теоретичних дисциплін; ознайомлення з виробничим процесом і технологічним циклом виробництва безпосередньо на підприємстві /установі/організації, удосконалення професійних умінь і навичок зі спеціальності, а також добір та систематизація матеріалу для написання кваліфікаційних робіт.

Загальні компетенції, якими оволодіває фахівець зі спеціальності:

 • здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу;
 • уміння застосовувати знання в практичних ситуаціях;
 • високий рівень володіння іноземною мовою (для оволодіння англійською мовою на кафедрі втілена система її поглибленого вивчення, яка забезпечує засвоєння англійської мови на рівні міжнародного стандарту В2);
 • здатність використовувати інформаційні й комунікативні технології;
 • уміння працювати в команді.

Ці знання, уміння й сформовані навички стануть підґрунтям для успішного працевлаштування на омріяну посаду, подальшого кар’єрного росту й особистого самовдосконалення, досягнення економічної незалежності й впевненості в майбутньому!
 

Практична підготовка за спеціальністю 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Концепція інноваційного навчання, яка впроваджена тільки в нашому Університеті, передбачає посилену практичну підготовку студентів, оскільки саме практичні навички - показник ефективності роботи працівника. Практична складова підготовки студентів кафедри документознавства та інформаційної діяльності складає 67% усього навчального часу та базується на сучасному програмному забезпеченні. Таке відсоткове співвідношення зумовлене нагальною необхідністю вміти застосовувати теоретичні знання на практиці, чого вимагає сучасний ринок праці. Практична підготовка студентів починається вже з першого курсу. До навчального процесу, окрім викладачів, активно залучають фахівців-практиків, які сприяють формуванню необхідних професійних навичок. 

Для проведення практичних занять з електронного урядування та електронного документообігу на кафедрі документознавства та інформаційної діяльності, разом із партнерами кафедри - Центром комп’ютерних технологій «ІнфоПлюс» - було прийняте рішення про відкриття єдиної в Україні навчально-практичної лабораторії «Віртуальний офіс». Компанією розроблене ліцензійне програмне забезпечення спеціально для навчання наших студентів. Тобто, сьогодні навчальна лабораторія «Віртуальний офіс» (ауд. 518) має ексклюзивне право на використання ліцензійного продукту Центру комп’ютерних технологій «ІнфоПлюс». Міністерство освіти і науки України та Президент Національної академії педагогічних наук України надали кафедрі гран-прі в номінації «Інноваційний розвиток навчально-лабораторної бази» (2019).

Продукти Центру комп’ютерних технологій «ІнфоПлюс» впроваджено на багатьох підприємствах, в установах, організаціях різного профілю та форм власності, а також в органах державного управління всіх рівнів (систему електронного документообігу «АСКОД» запроваджено в Кабінеті Міністрів України, Міністерстві фінансів України, Національному банку України, Міністерстві оборони України, Виконавчому органі Київської міської державної адміністрації).

 

Проведення кафедрою навчальних курсів з системи електронного документообігу АСКОД передбачає видачу ліцензійних сертифікатів, що дозволяє кожному випускникові отримати перше робоче місце. Заняття для одержання таких сертифікатів інтегровані до освітнього процесу і проводяться нашими викладачами, які мають сертифікати інструкторів, оновленні цього року.

Сертифікат -  показник для роботодавця сформованих ґрунтовних практичних умінь у претендента на посаду.

В 2021-2022 навчальному році кафедра планує суттєво збільшити показники видачі сертифікатів студентам усіх спеціальностей та викладачам. За оновленою програмою АСКОД (2021) та оновленим договором про співпрацю з компанією ІнфоПлюс (2021), ми навчаємо новим сучасним програмним продуктам, якими користуються всі потужні компанії України. Наші студенти матимуть широкий спектр можливостей обрання та користування програмними продуктами, зокрема:

Згідно зі статистикою, 72% випускників, які отримали сертифікати, працевлаштувалися з фаху на керівні посади.

 

Викладацький колектив кафедри документознавства та інформаційної діяльності

 
 

Відповідно до сучасних вимог вдосконалюється й розширюється перелік навчальних дисциплін, які викладають науково-педагогічні працівники кафедри документознавства та інформаційної діяльності для підготовки майбутніх фахівців; урізноманітнюються теми наукових та науково-дослідницьких робіт. Професорсько-викладацький склад кафедри оновлюється та збільшується фахівцями даної галузі.

Зацікавлення навчанням за освітніми програмами «Документознавство та інформаційна діяльність», «Інформаційна аналітика та зв’язки з громадськістю» постійно зростає, про що свідчить статистика вступників на перший курс:

Для навчання студентів і магістрів керівництво Університету й кафедри запрошує науковців світового рівня й викладачів-практиків із досвідом роботи в установах, для яких готують спеціалістів.


ШАНОВНИЙ АБІТУРІЄНТЕ!
Освітні програми: «Документознавство та інформаційна діяльність»,
«Інформаційна аналітика та зв’язки з громадськістю»,
«Управління інформаційно-комунікаційною діяльністю»
за спеціальністю 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
узгоджені зі світовими стандартами та вимогами.
Дипломи бакалавра й магістра визнають за кордоном.


Вступ на навчання за спеціальністю
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
спеціалізації:
Документознавство та інформаційна діяльність
Інформаційна аналітика та зв’язки з громадськістю

 

Умови вступу на БАКАЛАВРАТ 2022

Інформаційна аналітика та зв’язки з громадськістю
Документознавство та інформаційна діяльність
 

Для навчання за кошти державного бюджету необхідно подати заяву, скласти національний мультипредметний тест та написати мотиваційного листа. Якщо абітурієнт має сертифікати ЗНО за 2019, 2020 або 2021 роки з української мови та літератури, історії України, математики – ними можна скористатися цього року.

Для навчання за кошти фізичних чи юридичних осіб необхідно подати заяву та написати мотиваційного листа.

Абітурієнти, які вже здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, ступені фахового молодшого бакалавра, молодшого бакалавра, вступають на ТРЕТІЙ КУРС за результатами національного мультипредметного тесту або сертифікатами ЗНО з української мови та літератури, історії України за 2019, 2020 або 2021 роки.

Чи буде враховуватися середній бал атестата?

Цього року середній бал атестата під час вступу враховуватися не буде.

Чи буде діяти сільський коефіцієнт?

Сільський коефіцієнт буде діяти.

Які категорії абітурієнтів матимуть пільги?

Поки що офіційної інформації щодо того, хто з абітурієнтів матиме право на зарахування до університетів за квотами, немає.  Пільгами однозначно користуватимуться діти, які втратили батьків під час війни, діти-сироти, діти учасників бойових дій.

 

Умови вступу в МАГІСТРАТУРУ

 Управління інформаційно-комунікаційною діяльністю 

Для вступу в магістратуру необхідно скласти фаховий іспит в університеті та написати мотиваційного листа.

Що таке мотиваційний лист?

У такому документі абітурієнт пояснює, чому вважає себе найкращим кандидатом на навчання за обраною освітньою програмою. Це практика світових університетів: під час вступу на бюджетні місця мотиваційний лист визначає рейтинг абітурієнтів з однаковим конкурсним балом.

Подати листа можна буде через єдину базу системи освіти.

 

Шановні абітурієнти, за детальнішою інформацією звертайтеся за тел.:

(063)5050628, (097)3362856, Тетяна Сидоренко, завідувач кафедри документознавства та інформаційної діяльності


 

Обирай навчання за спеціалізаціями:
«Інформаційна аналітика та зв’язки з громадськістю»,
«Документознавство та інформаційна діяльність»,
«Управління інформаційно-комунікаційною діяльністю».

Інноваційний підхід до викладання дисциплін забезпечить тобі міцні знання, практичні навички, щоб відчувати себе професіоналом зі свого фаху.


ПОЛОЖЕННЯ ПРО КАФЕДРУ ДОКУМЕНТОЗНАВСТВА ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ


Контактна інформація

Державний університет телекомунікацій
  Україна, 03680, м. Київ,
  вул. Соломянська, 7, каб. 411
телефон: (063) 505-06-28, 
(097) 336-28-56
E-mail: vtm76@ukr.net

Анкета вступника
Заповніть анкету та отримайте персональну консультацію від завідуючого кафедрою
Контактна інформація
Ми зв`яжемось з Вами зручним для Вас способом:
Освіта
Вкажіть де Ви навчались\навчаєтесь
Розкажіть про себе
Давайте знайомитисьНатискаючи на кнопку "Отримати консультацію", ви даєте згоду на обробку персональних даних та погоджуєтеся з політикою конфіденційності.

Контактна інформація

Державний університет телекомунікацій
  Україна, 03680, м. Київ,
  вул. Солом'янська, 7, каб. 411
тел.: (063)505-06-28, (099)428-30-46
E-mail: vtm76@ukr.net

Отримати консультацію

Ваш запит на зворотній дзвінок отримає завідуючий кафедрою
Надіслати запит

Новини

Всі новини
Переглядів: 87 450
Вступ до магістратури
лише за ЄВІ
та вступним випробуванням


за спеціальністю 029 Інформаційна бібліотечна та архівна справа