XS
SM
MD
LG
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

(Державний університет телекомунікацій)


Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

(Державний університет телекомунікацій)

Каталог освітніх компонентів вільного вибору студентами

Навчальний процес
Графік навчального процесу
Конференції, семінари та олімпіади
Розклад занять (АСУ)
E-навчання - Система Електронна бібліотека
Сертифіковані курси
Рейтинг студентів
Нормативні документи
Електронний репозиторій
Реквізити для оплати за навчання

Каталог освітніх компонентів вільного вибору студентами

Цикл загальної підготовки

Шифр

Назва ОК

Кафедра

Кількість кредитів

Семестр

Освітній рівень «Бакалавр»

 

 Іноземна мова за професійним спрямуванням

ІМ

5

3

   Іноземна мова за професійним спрямуванням ІМ 5 4

 

 Операційні системи

КІ

10

5-6

 

 Комп’ютерні мережі

КІ

10

5-6

 

 Вища математика

ВМ

8

1-2

 

 Економічна теорія (крім студентів спеціальності 076, 073, 075, 051)

ПТБД

5

3

 

 Бізнес планування на підприємстві (крім студентів спеціальності 076)

ПТБД

5

5

 

 Облік та аудит (крім студентів спеціальності 076, 073, 075, 051)

ПТБД

5

6

 

 Основи менеджменту та управління персоналом

МН

5

8

 

 Бізнес-адміністрування

МН

5

3

   Психологічні методи налагодження взаємодії з громадськістю ПУАД 5 4
   Іміджологія у публічному управлінні ПУАД 3 7

 

 Спічрайтинг та риторика (для спеціальності 281)

 Спічрайтинг та риторика (для спеціальності 029)

ДІД

5

7

 

 Конфліктологія і теорія переговорів

ДІД

5

3

 

 Іміджологія

ДІД

5

4

 

 Копірайтинг та основи редагування

ДІД

5

5

 

 Практикум комп’ютерних презентацій

ДІД

5

6

 

 PR-технології в сфері бізнесу

ДІД

5

8

 

 Електронний бізнес

МР

5

8

   Соціальна та екологічна безпека життєдіяльності БЖДФВ 5 1-2-5

Цикл професійної та практичної підготовки

Шифр

Назва ОК

Кафедра

Кількість кредитів

Семестр

Освітній рівень «Бакалавр»

 

 Побудова конвергентних мереж на обладнанні Сisco

ТСМ

10

5-6

 

 Побудова масштабованих конвергентних мереж

ТСМ

10

7-8

 

 Побудова ІТ мереж на обладнанні JUNIPER

ТСМ

5

7

 

 Технічна експлуатація телекомунікаційних систем і мереж

ТСМ

5

3/8

 

 Перспективні радіотехнології

МВТ

3

6

 

 Основи телебачення та радіомовлення

МВТ

5

4

 

 WEB програмування JS

ІПЗ

5

4

 

 Спеціальні мови програмування

ІПЗ

5

7

 

 Якість програмного забезпечення та тестування

ІПЗ

5

8

 

 WEB технології WEB дизайн

ІПЗ

5

3

 

 Безпека програм та даних

ІПЗ

5

8

 

 Архітектура та проектування програмного забезпечення

ІПЗ

5

4

 

 Програмування мобільних пристроїв

ІПЗ

5

6

 

 Об'єктно-оріентоване програмування С#

ІПЗ

5

6

 

 Хмарні технології

ШІ

5

5

 

 Серверні операційні системи ч.2

КН

5

5

 

 Побудова SDN мереж

КН

5

6

 

 Хмарні технології КН 5

5, 7

 

 Хмарні технології ч. 2 КН 5

7,8

 

 Штучний інтелект

ШІ

5

7

 

 Смарт технології

КН

10

7-8

 

 Перспективні компоненти та засоби інформаційних технологій

КН

5

4

 

 Серверні платформи НРЕ

КН

5

7-8

 

 Конвергентна мережна інфраструктура

КН

5

3

 

 Методи та засоби штучного інтелекту ч.2

ШІ 5 7

 

 Прикладне програмування Java ч.2

КН 5 3

 

 Конвергентна мережна інфраструктура ч.2

КН 5 4

 

 Моделювання ІоТ advance

ІПЗАС 5 7, 8

 

 Глобальна інформаційна інфраструктура

КН 5 4

 

 Спеціальні розділи архітектури комп’ютерів

КН 5 6, 7, 8

 

 Адміністрування комп’ютерних мереж

КІ

5

3

 

 Перспективні комп’ютерні системи та мережі

КІ

5

3/5

 

 Основи мікро- нано-електроніки

КІ

5

3

 

 Периферійні пристрої

КІ

5

4

 

 Комп'ютерне моделювання

КІ 3 5

 

 Технології Business intellingence

СА

5

6

 

 Технології об’єктно-орієнтованого аналізу

СА

5

6

 

 Системний аналіз

СА

5

7

 

 Інтернет технології та проектування web-додатків

СА

5

5

 

 Спеціалізоване прикладне програмування

СА

5

6

 

 Безпека безпроводових, мобільних та хмарних технологій

ІКБ

5

6

 

 Безпека мереж за технологіями CISCO ч.1.

ІКБ

10

5-6

 

 Безпека мереж за технологіями CISCO ч.2.

ІКБ

10

7-8

 

 Захист від шкідливого програмного засобу

ІКБ

5

3

 

 Аналіз та оцінка уразливостей інформаційних систем

ІКБ

5

4

 

 Програмні комплекси захисту автоматизованих систем від несанкціонованого доступу

ІКБ

5

5

 

 Цифрова криміналістика

ІКБ

5

8

 

 Проектування систем технічного захисту інформації

СІКЗ

5

6

 

 Кібербезпека банківських та комерційних структур

СІКЗ

5

7

 

 Управління інформаційною безпекою банків

УІКБ

5

6

 

 Стандартизація та сертифікація з управління інформаційною безпекою

УІКБ

5

5

 

 Кращі практики організації інформаційної безпеки

УІКБ

5

6

 

 Управління персоналом у сфері інформаційної безпеки

УІКБ

5

7

 

 Управління безпекою інформації та інфраструктурою

УІКБ

5

8

 

 Аудит систем менеджменту інформаційної безпеки

УІКБ 5 6

 

 Технології Інтернет речей (крім студентів спеціальності 126)

ІПЗАС

5

5

 

 Моделювання ІоТ (крім студентів спеціальності 126)

ІПЗАС

5

6

 

 Технологія VoIP

ІПЗАС

5

5

 

 Робототехніка (крім студентів спеціальності 126)

ІПЗАС

5

6/7/8

 

 Управління IT-проектами (крім студентів спеціальності 126)

ІПЗАС

5

8

 

 Моделювання та інформаційні технології прийняття управлінських рішень

ПУАД

5

3

 

 Державно-приватне партнерство

ПУАД

5

3

 

 Методологія впливу на громадську свідомість

ПУАД

5

4

 

 Професійна компетентність державних службовців

ПУАД

5

5

 

 Державне регулювання і громадська самоорганізіція

ПУАД

5

5

 

 Іміджологія в публічному управлінні

ДІД

5

7

 

 Інноваційна діяльність в публічному управлінні

ПУАД

5

8

 

 Стратегічне управління людськими ресурсами

ПУАД

5

8

 

 Міжнародні домінанти публічного управління та адміністрування в контексті євроінтеграції

ПУАД

20

5/6/7/8

 

 Практикум мас-медіа діяльності

ДІД

5

6

 

 Практикум соціальних комунікацій

ДІД

5

7

 

 Світова та вітчизняна інформаційна політика

ДІД

5

8

 

 Бізнес-інформатика

МН

5

3

 

Облікова інформаційна система менеджменту

МН

5

4

 

 Бізнес-адміністрування

МН

5

5

 

 Інформаційний менеджмент

МН

5

6

 

 Менеджмент і адміністрування (управління персоналом)

МН

5

4

 

 Державно-приватне партнерство

МН

5

8

 

 Менеджмент в ТК

МН

5

5

 

 Управління конкурентними перевагами

МН

5

6

 

 Управління економічною безпекою підприємств ТК

МН

5

7

 

Основи бізнесу та підприємництва

МН

5

4

 

 Бізнес-адміністрування

МН

5

6

 

 Ризик-менеджмент

МН

5

8

 

 Економічне партнерство

ЕК

5

5

 

 Економічна звітність

ЕК

5

6

 

 Корпоративна культура ІТ-підприємства

ЕК 5  

 

 Психологія підприємництва та бізнесу

ЕК 5 4

 

 Конкурентоспроможність ІТ-підприємства

ЕК 5 4

 

 Бізнес-планування в системі BAS ERP

ЕК 5 6

 

 Автоматизація робочого місця Економіста в системах 1С, BAS ERP

ЕК 5 8

 

 Конфліктологія економічних систем

ЕК 5 5

 

 Інтернет-маркетинг

МР

5

6

 

 Маркетинг іновацій в галузі телекомунікацій

МР

5

6

 

Електронний бізнес

МР

5

3

 

Соціально-відповідальний маркетинг

МР

5

3

 

 ​​​Маркетинг особистості

МР

5

4

 

Психологія маркетингу

МР

5

5

 

Маркетинг відносин

МР

5

5

 

Маркетингові ризики в сфері телекомунікацій

МР

5

5

 

Прогнозування попиту та кон’юнктури ринку

МР

5

5

 

CRM системи в маркетингу

МР

5

6

 

Бізнес-адміністрування

МР

5

6

 

 Маркетинг у соціальних мережах 

МР

5

6

 

Маркетинговий супровід проєктів ТК підприємств

МР

5

7

 

Бізнес планування в ІТ системі "Project expert"

МР

5

7

 

 Блогінг

МР

5

7

 

Управління персоналом

МР

5

7

 

Інформаційний маркетинг

МР

5

8

 

Управління ланцюгами постачань

МР

5

8

 

 Промисловий маркетинг

МР

5

8

 

Організація торгівлі та торговельна діяльність

МР

5

8

 

 Тренінгові технології навчання ведення бізнесу

ПТБД

5

3

 

 Лідерство та професійна успішність в бізнесі

ПТБД

5

3

 

 Податки та податкові системи

ПТБД

5

4

 

 Економіка торгівельного підприємства

ПТБД

5

4

 

 Бізнес-логістика

ПТБД

5

5

 

 Регулювання трудової діяльності персоналу

ПТБД

5

5

 

 Моделювання вартості компанії

ПТБД

5

6

 

 Договірні відносини підприємницької діяльності

ПТБД

5

7

 

 Франчайзинг та комерційні послуги на ринку телекомунікацій

ПТБД

5

7

 

 Правове регулювання біржової діяльності

ПТБД

5

8

 

 Організація біржового товарного ринку

ПТБД

5

8

 

 Інноваційні технології в бізнесі (Innovative Technologies in Business)

ПТБД

5

5

 

 Управління фінансами (Financial Management)

ПТБД

5

6

 

 Управління ризиками (Risk Mamagement)

ПТБД

5

7

 

 Операції з цінними паперами (Cash and marketable securities)

ПТБД

5

8

 

 

Цикл загальної підготовки

Шифр

Назва ОК

Кафедра

Кількість кредитів

Семестр

Освітній рівень «Магістр»

 

 Математичні методи моделювання та оптимізації процесів

ВМ

3

10

 

Іноземна мова за професійним спрямуванням

ІМ

5

9-10

 

 Інтелектуальна власність

ПТБД

3

9 (7 для бакалаврів)

 

 Основи міжнародної комунікації

ДІД

5

10 (8 для бакалаврів)

 

 Технології прийняття рішень

ІПЗ

5

9 (8 для бакалаврів)

 

 Гнучкі методології управління ІТ проектами

КН

5

9 (7 для бакалаврів)

 

 Інтернет технології

КН

5

10 (8 для бакалаврів)

 

 Організаційно-правові засади публічних закупівель

ПУАД

3

9 (7 для бакалаврів)

 

 Соціальна політика

ПУАД

5

10 (8 для бакалаврів)

 

 Теорія і практика прийняття управлінських рішень

МН

3

9 (7 для бакалаврів)

   Захист професійної діяльності в галузі БЖДФВ 3 9

Цикл професійної та практичної підготовки

Шифр

Назва ОК

Кафедра

Кількість кредитів

Семестр

Освітній рівень «Магістр»

 

 Діагностика та надійність інформаційних систем

ІПЗАС 5 10
 

 Функціональні мови програмування

ІПЗАС 5 9
 

 Інформаційні системи та пристрої в робототехніці та мехатроніці

ІПЗАС 5 10
 

 Хмарні обчислення та хмарний сервіс Huawei

ІПЗАС 5 10

 

 Телекомунікаційні оптичні технології

ТСМ

5

9 (7 для бакалаврів)

 

 Сигналізація та протоколи телекомунікаційних мереж

ТСМ

3

10 (8 для бакалаврів)

 

 Синхронізація в інфокомунікаційних мережах

ТСМ

3

9 (7 для бакалаврів)

 

 Цифрові системи телебачення та радіомовлення

МВТ

4

10 (8 для бакалаврів)

 

 Радіотехнології наступного покоління

МВТ

3,5

9 (7 для бакалаврів)

 

 Комп’ютерне моделювання систем радіозв’язку, мобільного зв’язку та радіодоступу

МВТ

4,5

9 (7 для бакалаврів)

 

 Системи доступу

МВТ

3

9 (7 для бакалаврів)

 

 Розробка ігор

ІПЗ

5

10 (8 для бакалаврів)

 

 Мультимедійні технології

ІПЗ 5 10 (8 для бакалаврів)

 

 Проектування обчислювальних пристроїв

КН

5

9 (7 для бакалаврів)

 

 Технології хмарних обчислень

КН

3

9 (7 для бакалаврів)

 

 Нові інформаційні технології

КН

3

10 (8 для бакалаврів)

 

 Інформаційно-комунікаційні технології

КН

3

9 (7 для бакалаврів)

 

 Технології штучного інтелекту

КН 5 10
 

 Сучасні інформаційні технології в науці та освіті

КН 5 10

 

 Моделі та методи прийняття рішень в комп’ютерних системах

КІ

4

2

 

 Дослідження і проектування інтелектуальних систем

КІ

7

9 (7 для бакалаврів)

 

 Операційні середовища, системи й оболонки

КІ

7

10 (8 для бакалаврів)

   Інтелектуальні інтерфейси СА 5 9

 

 Інтелектуальне управління в умовах невизначеності

СА

5

10 

 

 Мережеві технології в процесах управління

СА

5

10

 

 Інтелектуальні системи прийняття рішень на підприємстві

СА

5

10

 

 Методи та засоби обробки консолідованої інформації

СА

5

10 (8 для бакалаврів)

 

 Технології виявлення уразливостей та забезпечення безпеки Web-ресурсів

ІКБ

5

9 (7 для бакалаврів)

 

Технологія розробки і тестування програмного забезпечення систем ІКБ

ІКБ

5

10 (8 для бакалаврів)

 

 Технології виявлення уразливостей та протидії злоякісному програмному забезпеченню

ІКБ

5

9 (7 для бакалаврів)

 

 Технології виявлення уразливостей мережевих ресурсів

ІКБ

5

9 (7 для бакалаврів)

 

 Теорія захисту інформаційних ресурсів обмеженого доступу

СІКЗ

5

9 (7 для бакалаврів)

 

 Системи контролю та управління на об’єкті інформаційної діяльності

СІКЗ

5

9 (7 для бакалаврів)

 

 Організація захисту конфіденційної інформації

СІКЗ

5

10 (8 для бакалаврів)

   Управління інцидентами інформаційної безпеки УІКБ

5

9

 

 Управління ризиками інформаційної безпеки

УІКБ

5

10 (8 для бакалаврів)

   Управління безпекою інформаційних мереж УІКБ

5

2

 

 Правове регулювання публічного управління

ПУАД

3

9 (7 для бакалаврів)

 

 HR-брендінг в публічному управлінні та адмініструванні

ПУАД

5

9 (7 для бакалаврів)

 

 Розвиток людського капіталу на регіональному рівні

ПУАД

5

9 (7 для бакалаврів)

 

 Інституціональні засади державної служби

ПУАД

5

10 (8 для бакалаврів)

 

 Інформаційно-аналітичне забезпечення державних управлінських рішень

ПУАД

5

10 (8 для бакалаврів)

 

 Інформаційна політика та інформаційно-аналітичне забезпечення в сфері публічного управління

ПУАД

5

10 (8 для бакалаврів)

 

 Соціальна політика

ПУАД

5

10 (8 для бакалаврів)

 

 Спеціальні системи документації

ДІД

3

10 (8 для бакалаврів)

 

 Інформаційний моніторинг та масові комунікації

ДІД

3

10 (8 для бакалаврів)

 

 Соціальні комунікації та інформаційні агенції

ДІД

3

10 (8 для бакалаврів)

 

 Соціальні та кризові комунікації

ДІД 5 10
 

 Системи спеціальної документації

ДІД 3 10
 

 Інформаційний моніторинг та масові комунікації

ДІД 3 10
 

 Інформаційно-комунікаційні технології

ДІД 3 9
 

 Організація інформаційної діяльності в управлінні

ДІД 5 9
 

 Інформаційний консалтинг

ДІД 5 10
 

 Антикризові стратегії в PR

ДІД 5 10

 

 Управління капіталом

МН

5

9 (7 для бакалаврів)

 

 Стратегічне управління

МН

5

10 (8 для бакалаврів)

 

 Управління змінами

МН

5

9 (7 для бакалаврів)

 

 Інноваційний менеджмент

МН

5

9 (7 для бакалаврів)

 

 Фінансовий менеджмент

МН

5

9 (7 для бакалаврів)

 

 Методологія вироблення та прийняття управлінських рішень

МН

5

10 (8 для бакалаврів)

 

 Управління венчурним бізнесом

МН

5

10 (8 для бакалаврів)

 

 Креативний менеджмент

МН

5

9 (7 для бакалаврів)

 

 Провайдинг іновацій в галузі ТК

МН

5

9 (7 для бакалаврів)

 

 Управління ризиками підприємства

ЕК

5

10 (8 для бакалаврів)

 

 Психологія управління в інформаційному соціумі

ЕК

3

11

 

 Соціальна психологія ІТ-підприємств

ЕК

3

11

 

 Технології клієнтоорієнтованого бізнесу

ЕК 5 9
 

 Управління антикризовою діяльністю підприємства

ЕК 5 9
 

 Управління варістю підприємства

ЕК 5 9
 

 Комплексний міжпредметний тренінг

ЕК 5 10

 

 Кроскультурний маркетинг

МР

5

9 (7 для бакалаврів)

 

 Управління лояльністю споживачів

МР

5

9 (7 для бакалаврів)

 

 Таргетивний маркетинг

МР

5

9 (7 для бакалаврів)

 

 Етика та естетика маркетингових комунікацій

МР

5

9 (7 для бакалаврів)

 

 В2В-маркетинг

МР

5

9 (7 для бакалаврів)

 

 Digital технології в управлінні маркетингом

МР

5

9 (7 для бакалаврів)

 

 Інноваційні технології в маркетинговій діяльності

МР

5

9 (7 для бакалаврів)

 

 Креативні рекламні технології

МР

5

9 (7 для бакалаврів)

 

 Інтерактивний маркетинг

МР

5

10 (8 для бакалаврів)

 

 Стратегічне управління

МР

5

10 (8 для бакалаврів)

 

 Інформаційно-аналітичне забезпечення маркетингової діяльності

МР

5

10 (8 для бакалаврів)

 

 Управління змінами

МР

5

10 (8 для бакалаврів)

 

 Ризики підприємницької діяльності (Risks of Entrepreneurship Activity)   

ПТБД

3

9 (7 для бакалаврів)

 

 Бізнес-інновації (Start Up Innovative)

ПТБД

6

9 (7 для бакалаврів)

 

 Організація тендерних закупівель

ПТБД

4

9 (7 для бакалаврів)

 

 Аналіз бізнес-процесів ІТ-підприємств

ПТБД

4

9 (7 для бакалаврів)

 

 Електронна комерція

ПТБД

5

9 (7 для бакалаврів)

 

 Міжнародна торгівля

ПТБД

5

9 (7 для бакалаврів)

 

 Ринок фінансових послуг

ПТБД

4

9 (7 для бакалаврів)

 

 Аналіз і прогнозування біржового ринку

ПТБД

4

9 (7 для бакалаврів)

 

 Планування і контроль в ІТ-підприємствах

ПТБД

4

10 (8 для бакалаврів)

 

 Тренінг і консалтинг у веденні бізнесу

ПТБД

4

10 (8 для бакалаврів)

Цикл загальної підготовки

Шифр

Назва ОК

Кафедра

Кількість кредитів

Семестр

Освітньо-науковий рівень «Доктор філософії»

 

 Сучасні методи викладання у вищій школі

МН

3

 

 

 Освітньо-наукові технології у вищій школі

МН

3

 

 

 Сучасні управлінські теорії

МН

3

 

 

 Розвиток управлінської думки

МН

3

 

 

 Менеджмент

МН

3

 

 

 Методи та засоби системного аналізу

СА

3

 

 

 Технології Data science

СА

3

 

 

 Моделі та методи прийняття рішень в комп’ютерних системах

ВМ

3

2

 

Математичне моделювання систем

ВМ

3

 

Цикл професійної та практичної підготовки

Шифр

Назва ОК

Кафедра

Кількість кредитів

Семестр

Освітньо-науковий рівень «Доктор філософії»

Спеціальність 172 Телекомунікації та радіотехніка ОП «Телекомунікації та радіотехніка»

 

 Функціональні пристрої волоконно-оптичних трактів

ТСМ

3

 

 

 Теорія телетрафіка

ТСМ

3

 

 

 Системи управління телекомунікаціями

ТСМ

3

 

 

 Методи аналізу та синтезу телекомунікаційних мереж

ТСМ

3

 

 

 Мережі та системи цифрового радіозв’язку і радіодоступу нового покоління

МВТ

3

 

 

 Перспективи розвитку галузі телекомунікацій

ТСМ

3

 

 

 Технології адміністрування та експлуатації телекомунікаційних систем

ТСМ

3

 

Спеціальність 123 Комп’ютерна інженерія ОП «Комп’ютерна інженерія»

 

 Теорія керування

ІПЗ

3

 

 

 Теорія масового обслуговування

ІПЗ

3

 

 

 Операційні системи та системні оболонки апаратних комплексів комп'ютерної інженерії

КІ 3  
 

 Методи оптимізації комп’ютерних систем та мереж

КІ 3  
 

 Моделювання інтелектуальних інформаційних систем

ІСТ 3  

Спеціальність 125 Кібербезпека ОП «Кібербезпека»

 

 Теорія захисту інформаційних ресурсів обмеженого доступу

ІКБ

3

 

 

 Вплив потужних полів на електронні засоби та методи їх захисту

ІКБ

3

 

 

 Радіомоніторинг і радіопротидія на об’єктах інформаційної діяльності

ІКБ

3

 

 

 Технології  виявлення уразливостей та забезпечення безпеки WEB-ресурсів

ІКБ

3

 

 

 Технології забезпечення безпеки мережевої інфраструктури

ІКБ

3

 

 

 Технології виявлення шкідливого програмного забезпечення  

ІКБ 3  
 

 Технології виявлення уразливостей мережевих ресурсів

ІКБ 3  
 

 Математичні методи криптографії     

ІКБ 3  
 

 Штучний інтелект

ШІ 3  

 

 Організація і проведення спеціальних досліджень на об’єктах інформаційної діяльності

ІКБ

3

 

 

 Методи та засоби управління інцидентами інформаційної безпеки

УІКБ 3  
 

 Системний аналіз інформаційної безпеки

УІКБ 3  
 

 Сучасні методи управління інформаційною та кібербезпекою

УІКБ    

Спеціальність 073 Менеджмент  ОП «Менеджмент»

 

 Організаційно-економічне прогнозування діяльності підприємства

МН

3

 

 

 Прогнозування управлінської діяльності підприємства

МН

3

 

 

 Креативний менеджмент

МН

3

 

 

 Провайдинг іновацій у менеджменті

МН

3

 

 

 Іноваційні технології у менеджменті підприємства

МН

3

 

 

 Сучасні технології бізнес менеджменту і адміністрування

МН

3

 

Переглядів: 19 547