XS
SM
MD
LG
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій
Укр.
   

Інноваційний зміст навчання в університеті

Перелік спеціальностей для вступу на 1 курс
Приймальна комісія
Вартість навчання
Вступ на 2 курс
Вступ на 3 курс
Вступ до магістратури
Вступ до аспірантури
Підвищення кваліфікації фахівців
День відкритих дверей
Підготовче відділення
Військова кафедра
Записатись на навчання
Звернення до випускників шкіл та їх батьків
Контактна інформація

Інноваційний зміст навчання в університеті

Інноваційний зміст навчання в університеті забезпечує навчання студента тому, що потрібно і як потрібно на сьогоднішній день і тому, що вимагає сучасний розвиток науки і технологій та компетенції компаній партнерів кафедр – потенційних роботодавців, теоретично і практично. При добросовісному навчанні студента, інноваційний зміст навчання гарантує  стовідсоткове отримання студентом першого, високо оплачуваного робочого місця.

Інноваційний зміст навчання передбачає, що студентів ми навчаємо тому, чому потрібно і як потрібно, теоретично і практично.

Теоретична підготовка здійснюється на основі сучасного розвитку науки і технологій та компетенцій компаній – партнерів кафедр університету.

Якісне навчання студентів здійснюється не тільки теоретично, а і практично з використанням навчально­матеріальної бази, створеної на обладнанні останнього покоління, сучасних, прогресивних програмно­-апаратних комплексів і програмного забезпечення.

Кафедрами укладено договори з компаніями, які є потенційними замовниками випускників за спеціальністю (спеціалізацією) підготовки кафедри.

Теоретична і практична підготовка студентів проводиться на підставі компетенцій компаній наших партнерів ­роботодавців, з якими кафедрами укладено договори про співпрацю.

У межах навчального процесу по всіх спеціальностях і спеціалізаціях підготовки студентів видаються сертифікати компаній ­партнерів кафедр.

Суть та переваги інноваційного змісту навчання:

Перше — підготовка по спеціальності чи спеціалізації починається не з третього, а з першого курсу.

Друге — на першому курсі для студентів усіх спеціальностей (спеціалізацій) викладається дисципліна
«Застосування інформаційно­телекомунікаційних засобів», метою якої є навчання нашого студента налаштовувати та експлуатувати сучасні електронні пристрої і ґаджети, та у повній мірі використовувати можливості сучасних інформаційних технологій під час навчання в Університеті та у повсякденному житті.

Третє — для всіх спеціальностей викладаються дисципліни:         

на 1 курсі — «Групова динаміка та комунікації», на 2 курсі — «Ділові комунікації», на 4 курсі — «Засади відкриття власного бізнесу», «Хмарні технології», «Штучний інтелект», які навчають умінню працювати в команді і з командою, вмінню відкрити та вести власний бізнес, надають знання щодо перспектив розвитку інформаційних технологій, що дозволяє нашому студенту йти в ногу з життям та відповідати сучасним запитам розвитку суспільства.

Четверте — посилене вивчення англійської мови протягом усіх років навчання: на 1­,2 курсі — 3 пари занять на тиждень, на 3­,4­,5 курсах — по всім дисциплінам, які викладаються кафедрами 20% занять проводяться англійською мовою. Це забезпечує можливість нашому студенту вільно володіти технічною англійською мовою та засвоїти її на рівні міжнародного стандарту В2.

П’яте — половина занять проводиться практично.

Шосте — по темам кожної дисципліни обов’язково проводиться: лекція — як теоретична підготовка

і практичні заняття та, при можливості, лабораторні заняття — як практична складова навчання.

Сьоме — по кожній темі занять лектор у кінці лекції  надає перелік питань для опрацювання студентами при самостійній підготовці до практичних і лабораторних занять по темі, викладеній у лекції.

Восьме — для забезпечення якості проведення практичних занять на кожній кафедрі створена сучасна навчально­лабораторна база на основі обладнання останнього покоління компаній­партнерів кафедри, а також сучасних програмно­апаратних комплексів і програмного забезпечення.

Дев’яте — при підготовці бакалавра розподіл годин навчального плану здійснюється з розрахунку — 25% на дисципліни загальної підготовки і 75% на дисципліни професійної підготовки за спеціальністю.

Десяте — на кафедрах, які проводять підготовку за спеціалізацією — 25% на дисципліни загальної підготовки. Дисципліни професійної підготовки розподіляються: 37,5% — за спеціальністю і 37,5% — за спеціалізацією.

Одинадцяте — вивчення дисциплін загальної підготовки здійснюється з 1­го по 8­й семестр з метою повноцінного забезпечення оволодіння студентами професійними знаннями протягом всього терміну підготовки бакалавра.

Дванадцяте — практики студентів організовуються та проводяться в компаніях­партнерах кафедр.

У результаті здійснення інноваційного змісту навчання наш випускник, для виконання вимог компетенцій компаній­ роботодавців, оволодіває необхідними теоретичними знаннями і практичними вміннями та навиками їх здійснення.

Реалізація цієї концептуально нової освітньої моделі забезпечує підготовку конкурентоспроможних фахівців, які повною мірою відповідають потребам сучасного ринку праці та з задоволенням приймаються компаніями на роботу.

Освіта у нашому Університеті - запорука успіху в житті!
Запрошуємо на навчання!

 

Деталі вступу до Державного університету телекомунікацій:

 

Як нас знайти?

Україна, 03110, м. Київ, вул. Солом'янська, 7

Переглядів: 20 296