XS
SM
MD
LG
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

(Державний університет телекомунікацій)


Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

(Державний університет телекомунікацій)

Кафедра Маркетингу

Методична робота

Загальна інформація
Викладацький склад
Інноваційний зміст навчання
Навчальні дисципліни
Методичні рекомендації
Бібліотека
Наукова діяльність
Видавнича діяльність
Робота із студентами
Матеріальна база
Партнери кафедри
Працевлаштування
Контактна інформація
Відгуки студентів
Відгуки роботодавців
Новини та події
Фотогалерея
Отримати консультацію
Освітні програми
Підготовка магістрів
Запрошуємо до навчання
Дистанційне навчання
Дипломування
Громадське обговорення проєкту освітньо-наукової програми МАРКЕТИНГ (доктор філософії)

Методична робота

Бажаєте дізнаватись про особливості вступу у 2023 році?
Підписуйтесь на спільноти спеціальності "075 - Маркетинг" кафедри Маркетингу та першим отримуйте новини, сповіщення про важливі події, підготовчі курси, дні відкритих дверей та багато цікавого.

Методична робота кафедри маркетингу формується з врахуванням реалій сьогодення, нових вимог МОН України, інноваційної освітньої моделі ДУТ, спрямованої на підвищення рівня якості освіти і набуття нашими випускниками конкурентних переваг на ринку праці, шляхом суттєвого поглиблення практичної складової, посилення мовної підготовки, оволодіння підприємницькими навичками та комунікативними здібностями.

Інновації у навчанні бакалаврів з маркетингу, забезпечують формування професійних компетенцій, знань, умінь та навичок на рівні світових освітніх стандартів, відповідно до сучасних вимог роботодавців, з врахуванням специфіки маркетингової діяльності в сфері телекомунікацій.

Саме така модель компетентністного підходу до структурно-логічної побудови навчального процесу у Державному університеті телекомунікацій дозволяє забезпечити формування професійних компетентностей, знань, умінь та навичок на  рівні світових освітніх стандартів,  відповідно до сучасних вимог роботодавців, з врахуванням специфіки маркетингової діяльності в сфері телекомунікацій.

Реалізація цієї концептуально нової освітньої моделі передбачає методичної організації та проведення занять з акцентом на інтерактивних підходах до навчання.

На кафедрі маркетингу викладачами ефективно використовуються такі методи навчання, як:

 

Робота в малих групах

 • Навчальні ігри (ролеві ігри, імітації, ділові ігри і освітні ігри).
 • Використання громадських ресурсів (запрошення фахівців з маркетингу, екскурсії)
 • Соціальні проекти і інші позааудиторні методи навчання (соціальні проекти, змагання, фільми, виставки тощо)

 

Розминки

 • Вивчення і закріплення нового матеріалу (інтерактивні лекціії, робота з наочними посібниками, видео- і аудіоматеріалами, „студент в ролі викладача", „кожен учить кожного", мозаїка (ажурна пилка), використання питань, Сократів діалог).
 • Обговорення складних і дискусійних питань і проблем („Займи позицію (шкала думок)", ПОПС-формула, проектна техніка, „Один - удвох - всі разом", „Зміни позицію", „Карусель", „Дискусія у стилі телевізійного ток-шоу", дебати, симпозіум).
 • Вирішення проблем („Дерево рішень", „Мозковий штурм", „Аналіз казусів", „Сходи і змійки" та ін.).

 

Творчі завдання

Такі навчальні завдання, які вимагають від студентів не простого відтворення інформації, а творчості, оскільки завдання містять більший або менший елемент невідомості і мають, як правило, декілька підходів.

Вибір творчого завдання саме по собі є творчим завданням для педагога, оскільки вимагається знайти таке завдання, яке відповідало б наступним критеріям:  не має однозначної і односкладової відповіді або рішення є практичним корисним для студентів пов'язано з їх життям, викликає інтерес; максимально служить цілям навчання.  

 

Методи формування інтересу до навчання:

 • Методи інтелектуальної колективної діяльності, які передбачають наявність колективної думки, пізнавальної суперечки при ви­сокій активності студентів. До них відносяться обговорення, дискусії, конкурси, метод «мозкової атаки».
 • Імітаційні методи навчання пов'язані з імітацією певного процесу, явища, системи управління.
  • Імітаційні індивідуальні методи навчання - імітаційні вправи, аналіз виробничих ситуацій, метод тренажу та ін.
  • Імітаційні колективні методи - розподіл ролей, ігрове прое­ктування, ділові ігри. 

 

Дистанційне навчання

Найбільш сучасною і одночасно перспективною технологією є дистанційне навчання на основі підвищення змістовної ваги самостійної та індивідуальної роботи студентів. В основі цієї технології лежить мето­дологія, яка спрямована на індивідуальну (що не залежить від часу та місця) роботу студентів, із спеціально структурованим навчаль­ним матеріалом за різноманітними формами спілкування із відда­леними експертами, викладачами чи студентами.

Дистанційне навчання – це індивідуалізований процес набуття знань, умінь, навичок і способів пізнавальної діяльності людини, який відбувається в основному за опосередкованої взаємодії віддалених один від одного учасників навчального процесу у спеціалізованому середовищі, яке функціонує на базі сучасних психолого-педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій.

Організація дистанційного навчання  дає змогу створювати ін­терактивні зв'язки між викладачами, студентами, аспірантами. 

Кількість дистанційних курсів, розроблених та підключених до системи дистанційного навчання MOОDLE, дозволяє забезпечити якісне та сучасне навчання.

 
 

Втілення у навчальний процес спеціальності «Маркетинг» Державного університету телекомунікацій  практичної підготовки за професійними компетенціями компаній-партнерів кафедри, дозволяє нашим випускникам без проблем виконувати свої посадові обов'язки та гарантовано отримати перше високооплачуване робоче місце.

Таким чином, інновації у навчально-методичному забезпеченні підготовки бакалаврів з маркетингу, забезпечують формування професійних компетенцій, знань, умінь та навичок на рівні світових освітніх стандартів, відповідно до сучасних вимог роботодавців, з врахуванням специфіки маркетингової діяльності в сфері телекомунікацій.

Анкета вступника
Заповніть анкету та отримайте персональну консультацію від завідуючого кафедрою
Контактна інформація
Ми зв`яжемось з Вами зручним для Вас способом:
Освіта
Вкажіть де Ви навчались\навчаєтесь
Розкажіть про себе
Давайте знайомитись
Контактна інформація

Державний університет телекомунікацій
Україна, 03680,  м. Київ,
вул. Солом’янська, 7
телефон: (044) 242-29-02
E-mail: marketing@dut.edu.ua

Отримати консультацію

Ваш запит на зворотній дзвінок отримає завідуючий кафедрою
Надіслати запит

Новини

Всі новини
Переглядів: 10 454