XS
SM
MD
LG
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

(Державний університет телекомунікацій)


Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

(Державний університет телекомунікацій)

Кафедра Маркетингу

Відгуки роботодавців

Загальна інформація
Викладацький склад
Методична робота
Інноваційний зміст навчання
Навчальні дисципліни
Бібліотека
Наукова діяльність
Видавнича діяльність
Робота із студентами
Матеріальна база
Партнери кафедри
Працевлаштування
Контактна інформація
Відгуки студентів
Новини та події
Фотогалерея
Отримати консультацію
Освітні програми
Запрошуємо до навчання
Дистанційне навчання
Дипломування
Громадське обговорення проєкту освітньо-наукової програми МАРКЕТИНГ (доктор філософії)

Відгуки роботодавців

Бажаєте дізнаватись про особливості вступу у 2024 році?
Підписуйтесь на спільноти спеціальності "075 - Маркетинг" кафедри Маркетингу та першим отримуйте новини, сповіщення про важливі події, підготовчі курси, дні відкритих дверей та багато цікавого.

Інноваційний підхід до підготовки фахівців з маркетингу висуває на перший план формування практичних навичок і вмінь на базі сучасних теоретичних знань відповідно до вимог роботодавців, які дозволять здобувачам вищої освіти відчувати переваги навчання у ДУІКТ та отримати впевненість у майбутньому працевлаштуванні, а саме:

  • здатність використовувати сучасний маркетинговий інструментарій для вирішення стратегічних, поточних та оперативних завдань;
  • проведення аналітичних маркетингових досліджень, розробки програм управління товарною, ціновою та комунікаційною політикою, товарорухом.
  • здатність оцінити економічну та маркетингову діяльність підприємства та окремих її складових (економічних та фінансових показників, склад та структуру асортименту товарів та послуг, ефективності цінової та комунікаційної політики, логістики тощо), знайти проблеми та запропонувати і економічно обґрунтовані шляхи їх вирішення.
  • здатність розробляти маркетингову стратегію, програми розвитку підприємств 
  • вміння застосовувати в роботі основні методи маркетингових досліджень та маркетингового аналізу, обробляти і представляти результати проведених досліджень і аналізу;
  • генерація ідей, нестандартних підходів і рішень, творчої діяльності, контруітивного мислення; здатність до формування рекламних звернень, інноваційних маркетингових пропозицій
  • вміння використовувати в роботі програмне забезпечення (як загального профілю, так і спеціалізоване),  навички ведення електронної комерції  та електронного документообігу;
  • здатність до використання інформаційних і комунікаційних технологій, пакетів прикладних програм, економіко-математичних методів та моделей;
  • здатність до інноваційного мислення,  ініціювання, регулювання і стимулювання інноваційної маркетингової діяльності підприємства, розробки та реалізації інноваційних маркетингових проектів; демонструвати розуміння маркетингового забезпечення інноваційної діяльності.

Кафедра маркетингу має договори з компаніями, які є потенційними замовниками випускників–маркетологів, в рамках цих договорів на базі підприємств проводиться практика для студентів, семінари, практичні курси та зустрічі. Така взаємодія студентів з представниками компаній-партнерів кафедри маркетингу забезпечує підготовку конкурентоспроможних кваліфікованих фахівців-маркетологів, які повною мірою відповідатимуть потребам сучасного ринку праці.

 ТОВ «ГЛОБАЛДІДЖИТАЛ» тривалий час співпрацює з кафедрою  маркетингу Навчально-наукового інституту менеджменту та підприємництва Державного університету інформаційно-комунікаційних технологій в питанні професійної підготовки та працевлаштування випускників. В нашій компанії щорічно проходять практику студенти ДУІКТ. Вони зарекомендували себе висококваліфікованими спеціалістами, які мають ґрунтовні знання, гарну теоретичну та практичну підготовку. Серед сильних сторін здобувачів кафедри маркетингу можна відмітити: високий рівень професійної підготовки, цілеспрямованість, креативність мислення та використання сучасних інформаційних технологій в професійній діяльності.

Директор ТОВ «ГЛОБАЛДІДЖИТАЛ» Раневський Олександр  

«Саме від маркетолога залежить, наскільки прибутковим буде підприємство на ринку. На кафедрі маркетингу використовується гнучка система підготовки фахівців заснована на практико орієнтованому підході.  Освітньо-професійна програма кафедри враховує вимоги ринку праці, які забезпечуються наданням компетенцій на базі дисциплін, що забезпечують здатність випускника виконувати професійну діяльність на первинній посаді, в управлінській, освітній, медійно-комунікативній, бізнесовій та інших дисциплінарно-професійних полях. Співробітництво веб-студії «UpWay» з кафедрою маркетингу однозначно сприяє кваліфікованої маркетингової підготовки, що вимагає надання майбутнім фахівцям знань, потрібних для дослідження і прогнозування ринку, його можливостей та ризиків для конкретного підприємства, можливості формувати інвестиційно-інноваційну діяльність підприємств телекомунікацій».

Директор веб-студії «UpWay» Яблонський Георгій

 «Маркетолог – це той, хто може знайти для бізнеса відповіді на найголовніші питання: «Хто наш клієнт?» «Де шукати клієнтів?» «Як їм презентувати наш продукт?» «Як переконати купити?» «Як зробити клієнтів постійними покупцями?». Окрім того, саме маркетолог формує ціну продукту, відповідає за його візуальну і текстову презентацію для цільової аудиторії, яку він сам і зібрав. Маркетолог тісно взаємодіє з відділом продажів і з кол-центром, фактично відслідковує весь цикл життя продукту: від створення концепції і виробництва до реклами, продажів і пост-продажного сервісу. Отримати всі ці вміння можна лише на реальній практиці. Тому, робота UDS («Українські динамічні системи») з кафедрою дає студентам можливість вдосконалити професійні компетенції, наблизитися до світових вимог у фаховій спеціалізації відповідно до запитів ринку та викликів сьогодення, бути обізнаними з інноваційними напрямами діяльності компаній».

Керівник відділу маркетингу UDS  SYSTEMS Каци Світлана

«Маркетинг — це міцний інструмент, але він повинен знаходитися у руках професіонала. Тільки тоді буде можливе досягнення поставлених цілей і ефективна діяльність на ринку. Маркетолог поєднує навички соціолога чи навіть дослідника, копірайтера, піарника, аналітика. Він має виокремити саме те, що потрібно аудиторії, щоб просунути свій продукт чи послугу. Він вивчає поведінку, захоплення, інтереси, вікові та гендерні відмінності аудиторії, координує дії медійних партнерів. Словом, робить усе, щоб реклама дійшла до кінцевого користувача та сприяла популяризації необхідного товару тощо. Маркетологу постійно потрібно навчатися, щоб залишатися у строю. Він має завжди оновлювати свої знання та освоювати нові й нові навички. Без сумніву співробітництво ТОВ «Медіасаппорт» з кафедрою маркетингу сприяє отриманню кваліфікованої маркетингової підготовки студентів, з наданням майбутнім фахівцям знань, потрібних для успішної роботи на сучасних підприємствах, отриманню конкурентних переваг та успіху підприємства».

Директор по технологіям ТОВ «Медіасаппорт» Мирошниченко Дмитро

 «Ті, хто професійно займається маркетингом – це люди з сукупністю знань (оволоділи теоретичними основами професії маркетолога), умінь (навчилися застосовувати отримані знання на практиці) і навичок (мають досвід застосування маркетингових рішень), притаманних маркетологу. Методи маркетингової діяльності потребують ґрунтовних знань правил ведення бізнесу, стратегічного мислення, постійної аналітичної роботи. Маркетинг крім спеціальних знань, передбачає практичні навички в різних суміжних сферах, на що слід спрямувати підготовку сучасного фахівця. Сучасна підготовка фахівців з маркетингу на кафедрі, проведення практики на підприємствах сфери, організація зустрічей надає можливість озброїти студентів знаннями теорії та методики маркетингу, проведення маркетингових досліджень, оцінювати ринки, потенційні можливостей та загрози для конкретного підприємства, розробляти програму маркетингової діяльності щодо товарної, цінової, збутової, комунікаційної, зокрема рекламної політики підприємства».

Директор з маркетингу Sales House Adpartner Іртлач Михайло

 

Контактна інформація

Державний університет телекомунікацій
Україна, 03680,  м. Київ,
вул. Солом’янська, 7
телефон: (044) 242-29-02
E-mail: marketing@dut.edu.ua

Отримати консультацію

Ваш запит на зворотній дзвінок отримає завідуючий кафедрою
Надіслати запит

Новини

Всі новини
Переглядів: 11 536