XS
SM
MD
LG
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій
Укр.
   
Кафедра Маркетингу

Видавнича діяльність

Загальна інформація
Викладацький склад
Методична робота
Інноваційний зміст навчання
Навчальні дисципліни
Бібліотека
Наукова діяльність
Робота із студентами
Матеріальна база
Партнери кафедри
Працевлаштування
Контактна інформація
Відгуки студентів
Відгуки роботодавців
Новини та події
Фотогалерея
Отримати консультацію
Освітні програми
Запрошуємо до навчання
Дистанційне навчання
Дипломування
Громадське обговорення проєкту освітньо-наукової програми МАРКЕТИНГ (доктор філософії)

Видавнича діяльність

Бажаєте дізнаватись про особливості вступу у 2024 році?
Підписуйтесь на спільноти спеціальності "075 - Маркетинг" кафедри Маркетингу та першим отримуйте новини, сповіщення про важливі події, підготовчі курси, дні відкритих дверей та багато цікавого.

Наукова видавнича діяльність НПП університету демонструє стійку тенденцію до зростання кількості публікацій, у тому числі за кордоном та у виданнях, які входять до міжнародних науково-метричних баз.

Всі дисципліни кафедри маркетингу забезпечені посібниками викладачів кафедри, якісними актуальними інформаційними та навчально-методичними матеріалами, що постійно оновлюються відповідно до сучасних досягнень науки та практики ірозміщені у системі дистанційного навчання Moodle у т.ч. з доступом до Електронної бібліотеки Державного університету телекомунікацій.
 

НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ ПРАЦІВНИКІВ КАФЕДРИ

ВИНОГРАДОВА О. В., НЕДОПАКО Н. М.
«Маркетинг у соціальних мережах»

У навчальному посібнику комплексно розглянуто сутність поняття «соціальна мережа»; доведено затребуваність соціальних мереж для просування різних видів бізнесу. Надано умови виникнення, поширення і використання соціальних мереж. Розглянуто світову практику та особливості української аудиторії соціальних мереж.

У посібнику наведено переваги та недоліки маркетингу в соціальних мережах. Розкрито особливості використання різних інструментів соціального просування в Інтернеті. Дана порівняльна характеристика дієвості інструментів SMM і традиційної реклами. Навчальний посібник містить детальний опис та функціональне призначення різних типів соціальних мереж. Наводяться основні компоненти маркетингу у соціальних мережах як складової маркетингової стратегії підприємства. Ідентифіковано задачі які вирішує маркетинг в соціальних мережах. У посібнику надано види, особливості та технології створення контенту для соціальних мереж. Розкрито особливості просування в найбільш популярних соціальних мережах Facebook, Instagram, Linkedin, Twitter, наведено їхні характеристики, основні можливості та переваги використання для бізнесу. Посібник мітить опис та вимоги до SMM-копірайтингу для Instagram та Facebook. У навчальному посібнику надано складові ефективності маркетингу в соціальних мережах, методика її вимірювання, основні метрики і KPI в SMM-маркетингу.

ВИНОГРАДОВА О. В., ПИСАР Н. Б.
«Управління лояльністю споживачів»

Навчально-методичний посібник призначений для вивчення дисципліни «Управління лояльністю споживачів», як важливої складової частини сучасного маркетингу, де представлено сучасні підходи і принципи до процесу формування лояльності споживача до бренду; наведено основні види ризиків, які виникають в процесі розвитку програми лояльності. Зіставлено цілі маркетингу на різних етапах життєвого циклу товару, підібрано для кожного з них окремі програми лояльності; запропоновано механізм запровадження програми лояльності на підприємстві та розглянуто маркетингові стратегії формування лояльності споживачів. Навчальний посібник адресований студентам, що вивчають дисципліну «Управління лояльністю споживачів», а також усім, хто цікавиться питаннями вибудовування довгострокових відносин зі споживачами.

ВИНОГРАДОВА О. В.
«Поведінка споживачів. Практикум»

У навчальному посібнику подані матеріали для закріплення знань, отриманих у процесі викладання дисципліни «Поведінка споживачів». Основними завданнями вивчення дисципліни «Поведінка споживачів. Практикум» є закріплення знань, отриманих у процесі викладання дисципліни «Поведінка споживачів». Посібник містить велику кількість прикладів і фактичних матеріалів, що ілюструють теоретичні положення, а також практикум з поведінки споживачів з прикладами розв’язання найбільш складних завдань. Навчальний посібник дозволяє системно набувати навичок  відповідних професійних і особистісних компетенцій. Рукопис даного навчального посібника за своїм змістом і структурою навчальній програмі дисципліни «Поведінка споживачів».Посібник розраховано на студентів вищих навчальних закладів, викладачів, працівників маркетингових підрозділів та інших фахівців, чия діяльність пов’язана з маркетингом. 

ВИНОГРАДОВА О. В.
«Сучасні види маркетингу» 

У навчальному посібнику комплексно розглянуто сучасні маркетинг ові концепції та можливості використання нестандартних (нетрадиційних) підходів до маркетингової діяльності компаній на ринку. У посібнику доведено затребуваність сучасних видів маркетингу; ідентифіковано ситуації, в яких слід застосовувати нестандартні методи маркетингу; надано історію виникнення, особливості, технології управління просуванням і механізми впливу на споживачів за допомогою інструментів латерального, подієвого, сенсорного, сарафанного, вірусного, партизанського та нейромаркетингу. Кожний розділ містить ситуації, ділові ігри, питання для обговорення, тематику дискусій, тести, та рекомендовану літературу, які сприяють творчому осмисленню теоретичних основ і засвоєнню прикладного інструментарію сучасних видів маркетингу. Для студентів вищих навчальних закладів, викладачів, керівників підприємств, працівників маркетингових підрозділів та інших фахівців, чия діяльність пов’язана з маркетингом.

ВИНОГРАДОВА О. В., ЄВТУШЕНКО Н. О.
«Групова динаміка і комунікації»

Навчальний посібник являє собою узагальнення теоретичного дослідження і практичного досвіду викладання дисципліни «Групова динаміка і комунікації». Актуальність вивчення дисципліни підтверджується важливістю надання студентам вже з перших кроків навчання навичок успішної адаптації до нового колективу, вмілого керування своїм часом, вмінь долати стрес, запобігати конфліктних ситуацій, ефективно вирішувати завдання спільно з іншими учасниками команди, усвідомлювати свою роль у житті та набути впевненості в собі, відкрити здатність до самоконтролю і самокорекції своєї особистості. За кожною темою вказані питання для контролю знань, кожний розділ має тематику доповідей та питання проблемного навчання, перелік тестових завдань і список основної та додаткової літератури.

ВИНОГРАДОВА О. В., ДРОКІНА Н. І.
«Електронний бізнес»

У посібнику розглядаються ключові теоретичні й практичні питання організації електронного бізнесу, інструментарій електронної комерції на базі глобальної мережі Інтернет, сфери та основні принципи ведення електронного бізнесу, дають характеристику основних форм і видів електронних платежів. Висвітлено питання аналізу ефективності електронного бізнесу та його нормативно правового забезпечення. Кожний розділ має питання проблемного навчання, перелік тестових завдань для перевірки занань за розділом. Навчальний посібник дозволяє системно набувати навичок, пов язаних з використанням технологій доступу до мережі Інтернет; практичними навичками використання локальної мережі колективного доступу до Інтернет та віддаленого модемного доступу через комутаційний або виділений телефонний канал; інструментів маркетингу для просування продукції в мережі Інтернет; можливістю оцінювати конкурентів та обирати набільш ефективні засоби електронного маркетингу та формувати концепцію власного сайту та вибір оптимальних інструментів електронної реклами.

ВИНОГРАДОВА О. В., КРИЖКО О. В.
«Маркетинговий менеджмент. ч.2. Організація офісної діяльності»

Посібник містить п‘ять розділів, присвячених основним теоретичним аспектам і найбільш актуальним проблемам управління офісом. Розглянуто принципи і підходи до ефективної організації роботи сучасного офісу, концепцію сучасного офісу, види офісів, стильові концепції інтер‘єру сучасного офісу, зонування офісу, як орендувати обладнання для офісу; охарактеризовано розвиток апаратних та програмних засобів; розглянуті сучасні офісні пакети; визначені основні вимоги до складання та оформлення документів, ведення ділової переписки та документації, описана стратегія ефективності на робочому місці; розглянуто особисті та психологічні якості гарного комунікатора, поєднання вербальних і невербальних засобів спілкування, мистецтво ставити запитання, як правильно вести ділові розмови по телефону; представлена етика ділових взаємин у трудовому колективі, стратегії (стилі) поведінки в конфліктних ситуаціях; роль сучасного етикету в маркетинговій діяльності; етикет проведення офіційних прийомів.

ВИНОГРАДОВА О. В., ДРОКІНА Н. І. 
«Маркетингові технології управління Інтернет-проектами»

У посібнику розглядаються ключові теоретичні й практичні питання провадження маркетингових технологій в управлінні Інтернет-проектами; вивчення загальних принципів проектного менеджменту і маркетингу в Інтернеті; отримання навичок з розробки сайту та використання маркетингових інструментів для його просування та оцінки ефективності. Висвітлено питання використання Social Media Marketing в просуванні Інтернет-проектів та монетизації Інтернет-проекту й оцінки його ефективності. Кожний розділ має питання проблемного навчання, список літератури за розділом.

Навчальний посібник дозволяє системно набувати навичок, пов'язаних з використанням маркетингових Інтернет-технологій; практичними навичками розробки стратегії створення та просування Інтернет-проекту; використання інструментів маркетингу для просування продукції в мережі Інтернет; оцінки конкурентів та формування концепції власного Інтернет-проекту; використання веб-аналітики, методів пошукової оптимізації (SEO оптимізації) та технічної оптимізації сайту; використання соціальних мереж та месенджерів Telegram, Viber, WhatsApp та Skype в управлінні; обирати методи монетизації Інтернет-проектів та оцінювати ефективність проектів.

ДАРЧУК В. Г.
«Аналіз та планування маркетингової діяльності»

У посібнику розглядаються ключові теоретичні й практичні питання організації маркетингового планування, процесу аналізу стратегічного планування, розкрита сутність системи маркетингового планування зовнішньоекономічної діяльності підприємства. Кожний розділ має питання проблемного навчання, перелік тестових завдань для перевірки знань за розділом.

Навчальний посібник дозволяє системно набувати навичок, пов'язаних з закономірностями планування маркетингової діяльності на державному та  регіональному рівнях, вивчення теоретико-методологічних засад формування логістичної діяльності; методичних та організаційних основ планування маркетингової діяльності.

ПЛАХОТНІКОВА Л. О. 
«Маркетинг: практикум»

Методичний посібник ставить за мету допомогти студенту та викладачу, ефективніше використовувати матеріали курсу «Маркетинг», оскільки містить різноманітні практичні завдання, які сприяють творчому осмисленню теоретичних основ і засвоєнню прикладного інструментарію сучасного маркетингу.   

Посібник містить програмний матеріал за темами, що входять до курсу лекцій дисципліни «Маркетинг». Кожна тема включає стислий зміст, план практичного заняття, питання для обговорення, завдання для виконання самостійної роботи (кейси, ситуаційні завдання), тести, питання для самоперевірки, задачі та приклади їх вирішення, рекомендовану літературу, які стимулюють інтерес студента до вивчення дисципліни, а викладач може використовуючи їх  урізноманітнюючи практичні та семінарські заняття.

 

Видавнича діяльність за 2018-2023 роки

ПОСІБНИКИ

 1. Виноградова О. В., Недопако Н.М. Маркетинг у соціальних мережах. Навчальний посібник. Київ: ДУТ, 2022. 202с. https://www.dut.edu.ua/uploads/l_2239_36285110.pdf 
 2. Виноградова О.В., Писар Н.Б. Управління лояльністю споживачів Навчально-методичний посібник для магістрів. Київ: ДУТ, 2021. 155 с. https://www.dut.edu.ua/uploads/l_2217_43939264.pdf  
 3. Виноградова О.В.   Поведінка споживачів. Практикум. Навчальний посібник.  Київ: ДУТ,  2020.  78 с. https://www.dut.edu.ua/uploads/l_2009_48951401.pdf 
 4. Виноградова О. В. Сучасні види маркетингу. Навчальний посібник.  Київ: ДУТ,  2019. 262 с.  https://www.dut.edu.ua/uploads/l_1703_14661801.pdf 
 5. Виноградова О.В., Дрокіна Н.І.  Маркетингові технології управління Інтернет-проектами. Навчальний посібник. – Київ: ДУТ, 2019. – 351 с. https://bit.ly/2XpjEtn
 6. Дарчук В.Г.  Аналіз та планування маркетингової діяльності. Навчальний посібник. – Київ: ДУТ, 2019. – 146 с. -   https://bit.ly/3nAjb2o
 7. Виноградова О.В., Євтушенко Н.О. Групова динаміка і комунікації. Навчальний посібник.  Київ: ДУТ,  2018.  223 с.  https://www.dut.edu.ua/uploads/l_1703_14661801.pdf 
 8. Виноградова О. В., Крижко О.В. Маркетинговий менеджмент ч.2. «Організація офісної діяльності». Навчальний посібник. Київ: ДУТ, 2018. 137 с. https://www.dut.edu.ua/uploads/l_1702_36465668.pdf 
 9. Виноградова О.В.,  Дрокіна Н.І. Електронний бізнес. Навчальний посібник. –Київ: ДУТ,  2018.  292 с. https://www.dut.edu.ua/uploads/l_1477_17408367.pdf 
 10. Гусєва О.Ю., Воскобоєва О.В., Ромащенко О.С. Економічна діагностика: навчальний посібник. Київ:  ДУТ,  2021. 140с. http://dn.dut.edu.ua/pluginfile.php/50277/mod_resource/content/1/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B5%20%D0%95%D0%94.pdf
 11. Ромащенко О.С., Воскобоєва О.В., Бізнес-діагностика: навчальний посібник. Київ: ДУТ,  2021. 147с. URL: http://dn.dut.edu.ua/pluginfile.php/47524/mod_resource/content/1/Бізнес%20діагностика.pdf
 12. Ромащенко О.С., Воскобоєва О.В. Стратегічне партнерство: навчальний посібник. Київ: ДУТ,  2021. 160с. URL: http://dn.dut.edu.ua/pluginfile.php/48532/mod_resource/content/1/Стратегич.партнерство.pdf6
 13. Гусєва О.Ю., Воскобоєва О.В., Ромащенко О.С. Планування діяльності підприємства: навчальний посібник. Київ: Державний університет телекомунікацій, 2020. 135с. Режим доступу: http://www.dut.edu.ua/ua/lib/1/category/96/view/2154
 14. Гусєва О.Ю., Воскобоєва О. В., Ромащенко О.С. Регіональна економіка: посібник, Київ: ДУТ. Навчально-науковий інститут менеджменту та підприємництва, 2020. 121 с. Режим доступу: http://www.dut.edu.ua/uploads/l_2156_35084796.pdf
 15. Гусєва О.Ю., Воскобоєва О.В., Ромащенко О.С., Соціально-трудові відносини та економіка праці. Київ: Державний університет телекомунікацій, 2020. 194с. Режим доступу http://www.dut.edu.ua/ua/lib/1/category/96/view/2157
 16. Гусєва О.Ю., Ромащенко О.С., Воскобоєва О. В., Голобородько А.Ю., Хлевицька Т. Б. Економіка підприємства: навч. посібник, Київ: ДУТ, 2020. 271 с. URL:  http://www.dut.edu.ua/ua/lib/1/category/96/view/2169
 17. Економіка підприємництва : підручник / за ред. проф. Л. В. Фролової. Одеса : Бондаренко М. О., 2020. 708 с.
 18. Гусєва О.Ю., Ромащенко О.С., Воскобоєва О. В. Економіка підприємств ІТ-бізнесу: навч. посібник, Київ: ДУТ, 2020. 232
 19. Гусєва О.Ю., Воскобоєва О. В., Легомінова С.В., Ромащенко О.С., Хлевицька Т. Б. Психологія підприємництва та бізнесу: посібник, Київ: ДУТ, 2019. 257 с. URL: http://www.dut.edu.ua/ua/lib/1/category/738/view/1759
 20. Гусєва О.Ю., Воскобоєва О. В., Легомінова С.В., Ромащенко О.С., Хлевицька Т. Б. Статистичне моделювання та прогнозування економічних процесів: компендіум, Київ: Державний університет телекомунікацій. Навчально-науковий інститут менеджменту та підприємництва, 2019. 225 с. URL: http://www.dut.edu.ua/ua/lib/1/category/738/view/1750
 21. Гусєва О.Ю., Легомінова С.В., Воскобоєва О.В., Ромащенко О.С. Засади відкриття власного бізнесу.: навч. посібник, Київ. 2018, 120с. URL: http://www.dut.edu.ua/ua/lib/1/category/738/view/1651 

 

МОНОГРАФІЇ, КОЛЕКТИВНІ МОНОГРАФІЇ, НАУКОВІ БРОШУРИ

 1. Дрокіна Н.І. Теоретико-методологічні засади функціонування механізму інтегрованого Інтернет-маркетингу: монографія. Київ: ТОВ «СІК ГРУП Україна», 2020. 322 с.
 2. Писар Н. Б. Теоретико-методологічні засади формування і розвитку енергетичного поляризованого простору: Mонографія. Івано-Франківськ, 2018. 492 с.
 3. Ромащенко О.С. Управління товарними запасами підприємств торгівлі: монографія – Кривий Ріг: Видавець ФО-П Чернявський Д.О., 234с.
 4. Ukrainian economy crowth imperatives: monograph /A. Mazaraki, S. Melnichenko, G Duginets et al, edited by Anatolii A. Mazaraki. -  Prague.: Coretex CZ SE, 2018. 310 p
 5. Somkina T., Lytvynova O., Loban O. Corporate Management: Informational Aspect Management of the  21st Century: Globalization Challenges [monograph]. – Prague, 2018, - 118-123. Режим доступу https://bit.ly/3s2ipOS
 6. Drokina N. Yevtushenko N.O., Intellectual capital management strategy in organization. Management of the 21st century: globalization challenges: [monograph]. Prague. Nemoros s.r.o. 2018. Czech Republic. 508 p.  P.430-437.  URL: https://bit.ly/2C5R7BG
 7. Iryna Sovershenna  Managing Intellectual Property Commercialization: University оf Oxford Experience. Innovation Process Management in Ukraine: problems of scientific and technical developments commercialization:  [International monograph]  Edited by Yurii Vovk, Oleh Karyy. – Lviv: Lviv Polytechnic National University, 2018.  398 р., р.220-237
 8. Виноградова О.В.   Paradigm of management by personnel of the enterprise on the basis of development of personnel motivation system. Management of the 21st century: globalization challenges : [monograph]  Prague.  Nemoros s.r.o. 2018 - Czech Republic. -508 p. P.93-103.
 9. Виноградова О.В.,Кондрашов О.А. Організація контролю процесу прийняття управлінських рішень на телекомунікаційному підприємстві. Монографія - Київ:ТОВ «СІК ГРУП Україна», 2018.  252 с. 

 

ПУБЛІКАЦІЇ У ЗАКОРДОННИХ ВИДАННЯХ

2023 р.

 1. Vynogradova Olena, Sovershenna Iryna, Yesmakhanova Alua, Korvyakov Valeriy. Trends in the development of payment ecosystems as a key link of e-commerce infrastructure. Magazine "Statistics, accounting and audit". Almaty University of Humanities and Economics, volumе 91, №4, 2023. Almaty
 2. Romashchenko О. Smart CRM is a system as an effective solution for msnsgine snteraction with customers. The 12th International scientific and practical conference “Scientific progress: innovations, achievements and prospects” (August 21-23, 2023) MDPC Publishing, Munich, Germany. 2023. p. 166-172

2022 р.

 1. Vynogradova O., Drokina N. , Zakharzhevska A. Directions of activation of risk management of telecommunications enterprises in ukraine in martial law and post-war condition. Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 28(4),  2022, Warszawa  
 2. Mishchuk I., Riabykina Y., Ushenko N., Hamova O., Tkachenko S., Yastremska N. (2022). Intellectual Capital as a Factor Forming Economic Security of Enterprises in Society 5.0. WSEAS Transactions on Business and Economics, Vol. 19, pp. 269-277.   

2021 р.

 1. Zghurska О. , Somkina, T., Romashchenko O., Korchynska О. Formation of market-oriented enterprises’ management system in the direction of intensification of innovative processes. (2021).  Journal of Hygienic Engineering and Design (Food Production and Processing). Macedonia .V. 35. 2021. P. 129-138 URL: https://keypublishing.org/jhed/wp-content/uploads/2021/08/12.-JHED-Volume-35-FPP-Abstract-%D0%9Eksana-Zghurska.pdf
 2. Tereshchenko E., Sosnovska O., Ushenko N., Andryeyeva V., Kovalova M. (2021).  Risk Assessment Information System of Enterprise Business Processes. CEUR Workshop Proceedingsthis link is disabled, 2021, 3188. Pр. 214–220.  
 3. Ushenko N.; Blyzniuk V., Dniprov O.; Ridel T., Kurbala N.  (2021).  Strategic priorities for the formation of social responsibility of business. Entrepreneurship and Sustainability. Lithuania .2021. Issues 8(4). Pp. 641-653. 
 4. Kateryna Andriushchenko; Alina Khaletska; Natalya Ushenko; Hanna Zholnerchyk; Iryna Ivanets; Svilana Petrychuk;   Sergey Uliganets.  (2021).  Education Process Digitalization and Its Impact on Human Capital of an Enterprise. Journal of Management Information and Decision Sciences . United Kingdom. Volume 24, Issue 5, 2021.– Р.1-9.

2020 р.

 1. Lehominova S., Guseva O.,Voskoboeva O., Romashchenko O., Goloborodko A. Innovative management of enterprise competitive advantages. International Journal of  Management (IJM). Volume 11. India. June 2020, pp. 1558-1568. URL: http://surl.li/dsawe
 2. Guseva, O.Lehominova, S.Dymenko, R.Voskoboeva, O.Romashchenko, O. Methology forming strstegies for management of commercial resources of  trading enterprises. Journal of Hygienic Engineering and Design, 2021, 36, pp. 224–228 Vynogradova O., Drocina N.S., Yevtushenko N., Darchuk V., Irtlach M. Theoretical approaches to the definition of Internet marketing: Ukrainian dimension. Innovative Marketing, 2020, 16(1), Р.89-103. Macedonia. DOI  https://bit.ly/35oFgKG
 3. Nadiia Pysar, Dergacheva Viktoria, Olena Vynogradova, Olga Guseva.  Gross Domestic. Product Energy Intensity Level as a Criterion for Evaluating the Energy Security of National Economy . International Journal of Energy Economics and Policy, 2020, 10(4), 424-429. Mersin, TURKEY  https://bit.ly/32hK4B6  
 4. Дрокіна Н.І. Конкурентний аналіз комерційних веб-сайтів для підвищення ефективності Інтернет-маркетингу. Innovative Educational Technologies: European Experience and its Application in Training in Economics and Management. TrainingPoland: WSBiP, 2020. Р.29-35.
 5. Yevtushenko N., Vynogradova O., Drokina N., Irtlach M., Konopliannykova M. Key performance indicators in human capital management: international experience and scientific practice. Тest engineering and management having. United States. Vol. 83: May/June 2020. 27237-27244https://bit.ly/2MNO0Ut

2019 р.

 1. Pysar N. B. (2019). Assessment of the Region’s Energy Security Level in the Process of Formation of the Common European Energy Space. International Journal of Energy Economics and Policy. Istanbul, TURKEY. Vol. 9, No 4. P. 149–157. Web site of journal: http://www.econjournals.com/index.php/ijeep/article/view/7679    
 2. Barna M., Vynogradova O., Drokina N. Inbound Marketing Strategy for Tourism Enterprises. Global Academics. International Journal of Advance Researches, # 3 (4) June, 2019. JacksonvilleUSA, Р.58-71   
 3. Romashchenko O., Barabash O. A comprehensive assessment of the policy of interaction between a company and its suppliersProblems of Humanities and Social Sciences. VII (36). Budapest. 2019. URL: http://surl.li/dsatr
 4. Svitlana Lehominova, Ruslan Dymenko, Olga Romashchenko, Olga Loban. Competitive Advantage Management Enterprises with a focus on NBIC Components. International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering (IJITEE) Volume-9 Issue-2. India. December 2019. рр.857-862. URL: http://surl.li/dsavi
 5. Дрокіна Н.І., Виноградова О.В. Використання омніканальної збутової стратегії в Інтернет-маркетингу. International Scientific-Practical Conference Global marketing: analysis and challenges of our time: Conference Proceedings. (Batumi, May 16-17th, 2019). Batumi, Georgia, 2019. Р.4-8. URL:  https://bit.ly/3frNHHL
 6. Дрокіна Н.І. Дарчук В.Г. Етапи створення сайту як інструмента Інтернет-маркетингу.       Modern Transformation in Economics and Management: Conference Proceedings, Part II March 29th, 2019. Klaipeda, Lithuania: Baltija Publishing. 146 pages. P.15-19. http://bit.ly/2TKyCJn

2018 р.

 1. Pysar N. & Dergachova V. (2018). Determination of Parity Price for Gas and Electricity in Terms of Estimation of Household Incomes and Energy Costs. International Journal of Energy Economics and Policy. Istanbul, TURKEY.  Vol. 8, No 5. P. 342–346.  https://www.econjournals.com/index.php/ijeep/article/view/6890   
 2. Виноградова О.В. Paradigm of management by personnel of the enterprise on the basis of development of personnel motivation system/ Management of the 21st century: globalization challenges : [monograph]  Prague.  Czech Republic Nemoros s.r.o. 2018.  508 p.  P.93-103.
 3. Дрокіна Н.І.  Intellectual capital management strategy in organization / Management of the 21st century: globalization challenges: [monograph] PragueCzech Republic .Nemoros s.r.o. 2018. Czech Republic. 508 p. P.430-437.
 4. Дрокіна Н.І. Використання сучасних онлайн конструкторів для створення комерційного веб-сайту. II International scientific conference Economy and Management: Modern Transformation in the Age of Globalization, March 23, 2018. Klaipeda, Lithuania: Baltija Publishing. 198 pages. С.93-97.
 5. Дрокіна Н.І. Онлайн трансляції як маркетинговий інструмент просування бренду в Інтернеті. Modern economic research: theory, methodology, strategy: International scientific conference (Kielce, September 28th, 2018). Kielce, Poland, 2018. Part I. P.83-86. URL:  https://bit.ly/2BcBSql
 6.  Литвинова О.В., Дарчук В. Г., Згурська О. М.    Позиціонування розробників програмного забезпечення з українським корінням на світових ринках IT рішень/ The Modern Trends in the Development of Business Social Responsibility.  2018, Lisbon, Portugal

СТАТТІ У НАУКОВИХ ФАХОВИХ ВИДАННЯХ, ІНДЕКСОВАНИХ SCOPUS

2022 р.

 1. Mishchuk I., Riabykina Y., Ushenko N., Hamova O., Tkachenko S., Yastremska N. (2022). Intellectual Capital as a Factor Forming Economic Security of Enterprises in Society 5.0. WSEAS Transactions on Business and Economics, Vol. 19, pp. 269-277.   

2021 р.

 1. Dergachova V., Kravchenko M., Vinogradova O. , Kuznetsova K. (2021). Competitive devaluation: theoretical aspects and world practice.  Financial and credit activity: problems of theory and practice.  №36 2021. DOI: URL:https://fkd.ubs.edu.ua/index.php/fkd/article/view/3145     
 2. Zghurska О. , Somkina, T., Romashchenko O., Korchynska О. Formation of market-oriented enterprises’ management system in the direction of intensification of innovative processes. (2021).  Journal of Hygienic Engineering and Design (Food Production and Processing). V. 35. 2021. P. 129-138 URL: https://keypublishing.org/jhed/wp-content/uploads/2021/08/12.-JHED-Volume-35-FPP-Abstract-%D0%9Eksana-Zghurska.pdf
 3. Tereshchenko E., Ushenko N., Dielini M., Nesterova M., Lozhachevska Ɉ., Honcharenko N. (2021).  Behavioral Models of Decisions-Making  by Business and Industry Stakeholdes. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики.  2021.  №5(40). С. 300-313. https://doi.org/10.18371/fcaptp.v4i35.245156   .
 4. Tereshchenko E., Sosnovska O., Ushenko N., Andryeyeva V., Kovalova M. (2021).  Risk Assessment Information System of Enterprise Business Processes. CEUR Workshop Proceedingsthis link is disabled, 2021, 3188. Pр. 214–220.  
 5. Ushenko N.; Blyzniuk V., Dniprov O.; Ridel T., Kurbala N.  (2021).  Strategic priorities for the formation of social responsibility of business. Entrepreneurship and Sustainability. 2021. Issues 8(4). Pp. 641-653. 
 6. Kateryna Andriushchenko; Alina Khaletska; Natalya Ushenko; Hanna Zholnerchyk; Iryna Ivanets; Svilana Petrychuk;   Sergey Uliganets.  (2021).  Education Process Digitalization and Its Impact on Human Capital of an Enterprise. Journal of Management Information and Decision Sciences Volume 24, Issue 5, 2021.– Р.1-9.
 7. Гусева, О., Легомінова, С., Дименко, Р., Воскобоєва , О., & Ромащенко , О. (2021). Методологічний підхід до управління конкурентними перевагами на основі збалансованості грошових потоків. Financial and Credit Activity Problems of Theory and Practice, 5(40), 236–247. https://doi.org/10.18371/fcaptp.v5i40.245095  
 8. Ушенко Н.В., Костікова К.О. Адаптаційні зміни у системі фінансово-економічної безпеки бізнесу України в умовах пандемії. (2021).  Формування ринкових відносин в Україні. 2021. №12 (247). С.82-91.

2020 р.

 1. Vynogradova O., Drocina N.S., Yevtushenko N., Darchuk V., Irtlach M. (2020). Theoretical approaches to the definition of Internet marketing: Ukrainian dimension. Innovative Marketing, 2020, 16(1), Р.89-103. DOI http://dx.doi.org/10.21511/im.16(1).2020.09. https://bit.ly/32fRIvB     
 2. Guseva, O.Lehominova, S.Dymenko, R.Voskoboeva, O.Romashchenko, O. Methology forming strstegies for management of commercial resources of  trading enterprises. Journal of Hygienic Engineering and Design, 2021, 36, pp. 224–228 Vynogradova O., Drocina N.S., Yevtushenko N., Darchuk V., Irtlach M. Theoretical approaches to the definition of Internet marketing: Ukrainian dimension. Innovative Marketing, 2020, 16(1), Р.89-103. DOI https://bit.ly/35oFgKG
 3. Nadiia Pysar, Dergacheva Viktoria, Olena Vynogradova, Olga Guseva.  Gross Domestic. Product Energy Intensity Level as a Criterion for Evaluating the Energy Security of National Economy . International Journal of Energy Economics and Policy, 2020, 10(4), 424-429.  https://bit.ly/32hK4B6  
 4. Pysar N., Fediunin S., Vynogradova O., Chornii V. (2020). Assessment of the consequences of military conflicts and hybrid warfare for the socio-economic development of Ukraine. Economic Annals-ХХI: 2020. Vol. 181, Issue 1-2. P. 18–27.   https://bit.ly/3s2pa3c

2019 р.

 1. Pysar N. B. (2019). Assessment of the Region’s Energy Security Level in the Process of Formation of the Common European Energy Space. International Journal of Energy Economics and Policy. Vol. 9, No 4. P. 149–157. Web site of journal: http://www.econjournals.com/index.php/ijeep/article/view/7679    

2018 р.

 1. Pysar N., Dergacheva V., Kyvliuk O., Svyrydenko D. (2018). Strategies for development of Ukrainian energy market at conditions of geopolitical challenges. Науковий вісник НГУ. Науково-технічний журнал. Економіка та управління. Вип. 5 (167). С. 148–155. Web site of journal: http://nvngu.in.ua/index.php/uk/arkhiv-zhurnalu/za-vipuskami/1659-2018/zmist-5-2018/ekonomika-ta-upravlinnya/4605-strategiji-rozvitku-energetichnogo-rinku-ukrajini-v-umovakh-geopolitichnikh-viklikiv  
 2. Pysar N., Chornii V., Bandura A., Khlobystov Y. (2018). Methods for estimating «Fuel poverty» in public administration and management systems. Problems and Perspectives in Management. Vol. 16, Issue 2. P. 341–352. Web site of journal: https://businessperspectives.org/component/zoo/methods-for-estimating-fuel-poverty-in-public-administration-and-management-systems   
 3. Pysar N. & Dergachova V. (2018). Implementation of the market approach to the processes of management of the energy sector of Ukrainian economy under conditions of European integration. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. Control processes. Vol. 3/3 (93). P  40–49. Web site of journal: http://journals.uran.ua/eejet/article/view/133437    
 4. Pysar N., Dergacheva V., Bandura A., Pásztorová J. (2018). Composite fuel poverty index as a means to assess energy security of the country. Economic Annals-ХХI: 2018. Vol. 169, Issue 1-2. P. 50–56. Web site of journal: http://soskin.info/en/ea/2018/169-1-2/Economic-Annals-contents-V169-10   
 5. Pysar N. & Dergachova V. (2018). Determination of Parity Price for Gas and Electricity in Terms of Estimation of Household Incomes and Energy Costs. International Journal of Energy Economics and Policy. Vol. 8, No 5. P. 342–346.  https://www.econjournals.com/index.php/ijeep/article/view/6890   

СТАТТІ У НАУКОВИХ ФАХОВИХ ВИДАННЯХ, ВІДНЕСЕНИХ ДО НАУКОВО-МЕТРИЧНИХ БАЗ

2023

 1. Vynogradova Olena, Sovershenna Iryna, Yesmakhanova Alua, Korvyakov Valeriy. Trends in the development of payment ecosystems as a key link of e-commerce infrastructure. Magazine "Statistics, accounting and audit". Almaty University of Humanities and Economics, volumе 91, №4, 2023. (Index Copernicus)    
 2. Виноградова О.В., Ігнатенко О. В., Недопако Н.М. (2023).   Проблеми впровадження digital-технологій у маркетингову діяльність українських компаній Економіка. Менеджмент. Бізнес. 2023. №3-4   (Index Copernicus)    
 3. Виноградова О.В., Дарчук В.Г., Пінчук В.М. (2023).   Тенденції розвитку інтернет-маркетингу на ринку світлопрозорих конструкцій у секторі В2В. Економіка. Менеджмент. Бізнес. 2023. №3-4  (Index Copernicus)    
 4. Виноградова О.В., Крижко О.В., Бондаренко С.А. (2023).   Інноваційні рекламні технології  у торговельно-розважальній сфері. Економіка. Менеджмент. Бізнес. 2023. №3-4  (Index Copernicus)    
 5. Виноградова О.В., Дрокіна Н.І., Бондар В.В. (2023).   Особливості маркетингової політики малого бізнесу в Україні в умовах війни. Економіка. Менеджмент. Бізнес. 2023.  №1-2  (Index Copernicus)    
 6. Виноградова О. В., Шендерівська Л. П., Кулик А. А., Закусило В. В. (2023).  Безпекове управління маркетинговими процесами та стартапів інноваційно орієнтованих підприємств сфери послуг в умовах діджиталізації. Формування ринкових відносин в Україні. 2023. № 7-8. (Index Copernicus)    
 7. Виноградова О. В., Єсмаханова А.У., Совершенна І.О. (2023). Особливості маркетингу взаємовідносин на ринку ІТ-аутсорсингу у воєнний час. Економічний вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». 2023 № 25. С.65-71  DOI: https://doi.org/10.32782/2307-5651.25.2023.11(Index Copernicus)    
 8. Писар Н. Б. (2023). Операційні відмінності глобального маркетингу у системі зовнішньоекономічних відносин. Ефективна економіка. 2023. № 12. (Index Copernicus)    
 9. Писар Н. Б. (2023). Маркетингові стратегії  інноваційного розвитку телекомунікаційних підприємств. Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки", 2023, №12 (Index Copernicus)    
 10. Romashchenko O.,Spatar D. The use of digital technologies in the development of a strategy for the promotion of services at the enterprise. Економіка. Менеджмент. Бізнес. 2023. №1-2  (Index Copernicus)    
 11. Romaschenko О., Sukhomlinova B. Formation of the marketing strategy of SMB communication enterprises. Економіка. Менеджмент. Бізнес. 2023. №3-4  (Index Copernicus)    
 12. Совершенна І.О., Крижко О.В. Особливості управління маркетинговою діяльністю у готельно-ресторанному бізнесі у кризові часи. Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". 2023. (Index Copernicus)    

2022

 1. Vynogradova, O., Pysar, N., & Zakharzhevska, A. (2022). The formation of strategic portfolio of the development of risk management in telecommunications enterprises during martial law and post-war conditions. Technology Audit and Production Reserves, 6(4(68).   https://doi.org/10.15587/2706-5448.2022.270860   (Index Copernicus)
 2. Vynogradova O., Drokina N. , Zakharzhevska A. (2022).  Directions of activation of risk management of telecommunications enterprises in ukraine in martial law and post-war condition. Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 28(4),  2022. (Index Copernicus)
 3. Vynogradova O., Darchuk V., Timchenko L.P. The main components of designing a brand of goods for children. Економіка. Менеджмент. Бізнес.  2022.  № 3. (Index Copernicus)    
 4. Писар Н., Даниленко Д. (2022)  Оцінка ефективності конкурентної стратегії підприємства.  Міжнародний науковий журнал "Інтернаука".  12. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2022-12-8469      https://www.inter-nauka.com/issues/economic2022/12/8469( Index Copernicus).

2021

 1. Dergachova V.,. Kravchenko M., Vinogradova O. ,, Kuznetsova K. (2021). Competitive devaluation: theoretical aspects and world practice.  Financial and credit activity: problems of theory and practice.  №36 2021. DOI: https://doi.org/10.18371/fcaptp.v1i36.227884
 2. Nadiia Pysar, Dergacheva Viktoria, Olena Vynogradova, Olga Guseva.  Gross Domestic Product Energy Intensity Level as a Criterion for Evaluating the Energy Security of National Economy . International Journal of Energy Economics and Policy, 2020, 10(4), 424-429.  https://bit.ly/32hK4B6
 3. Vynogradova O., Drokina N. (2021). SERM strategy in the marketing activities of the tourist enterprise. Tourism and Hospitality Industry in Central and Eastern Europe, 1(2), 2021. 21-29. https://doi.org/10.36477/tourismhospcee-2-3. (Index Copernicus)
 4. Vynogradova O., Nedopako N., Kryzhko O. (2021). Формування та розвиток поняття цифрового маркетингу. Соціально-економічні проблеми і держава.  Вип. 2 (25). 2021. С. 162-170.  URL: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2021/21vovpcm.pdf  (Index Copernicus)
 5. Vynogradova O., Pysar N., Drokina N., Lytvynova O., Sovershenna I. Critical Evaluation of the Sustainable Development Principles Within the Fashion Business Model Components for Early-Stage Company (July 1, 2021). Technology Audit and Production Reserves, 3(4(59), 12–17, 2021. doi:10.15587/2706-5448.2021.235625, URL: https://ssrn.com/abstract=3881722 (Index Copernicus)
 6. Виноградова О. В., Писар Н. Б., Дрокіна Н. І., Литвинова О. В., Совершенна І. О. Використання інструментів цифрового просування товарів як основних засобів маркетингових комунікацій за принципами сталого розвитку. Ефективна економіка. 2021. № 8. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9130 
 7. Виноградова О.В., Дарчук В.Г., Снітко А.С. Управління брендом інноваційного продукту телекомунікаційного підприємства. Наукові записки Державного університету телекомунікацій. № 1 .2021. С.5-11.  http://journals.dut.edu.ua/index.php/sciencenotes/article/view/2622 
 8. Виноградова О.В., Недопако Н.М. Digital маркетинг: еволюція розвитку в Україні. Економічний вісник НТУ України «КПІ». 2021.  №18. DOI: https://doi.org/10.20535/2307-5651.18.2021.240678(Index Copernicus)
 9. Дрокіна Н., Писар Н., Адріанов А. Аналіз та оцінка розвитку мерчендайзингу в роздрібній торгівлі. Підприємництво та інновації, Випуск 18, 2021, с.46-50. DOI: https://doi.org/10.37320/2415-3583/18.8 (Index Copernicus, Google Scholar)
 10. Дрокіна Н., Писар Н., Савраненко А. Елементи фірмового стилю у системі маркетингових комунікацій. Вчені записки Університету «КРОК», 2021, (1(61), 142-146. DOI: https://doi.org/10.31732/2663-2209-2021-61-142-146 (ISSN International Centre, Index Copernicus, Google Scholar, CrossRef).
 11. Дрокіна Н.І., Виноградова О.В. SERM стратегія в маркетинговій діяльності туристичного підприємства. Індустрія туризму і гостинності в Центральній та Східній Європі, 1(2), 2021, 21-29. http://journals-lute.lviv.ua/index.php/tourism/article/view/898
 12. Дрокіна Н.І., Писар Н. Б. Вибір цільового ринку: стратегія його сегментування. Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки", 2021, №8. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2021-8-7476 (Index Copernicus, Google Scholar, PBN, ResearchBib, Open J-Gate).
 13. Дрокіна Н.І., Писар Н.Б. Методологічні засади мерчендайзингу в системі управлінні збутом. Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2021. - №6. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2021-6-7339 https://www.inter-nauka.com/ua/issues/economic2021/6/7339 (ResearchBIB, Polish Scholarly Bibliography (PBN))
 14. Писар Н., Савраненко А., & Дрокіна Н. Елементи фірмового стилю у системі маркетингових комунікацій, Вчені записки Університету «КРОК», (2021/1 (61), 142-146. DOI: https://doi.org/10.31732/2663-2209-2021-61-142-146 (Index Copernicus)
 15. Писар, Н., Адріанов, А., & Дрокіна, Н. Аналіз та оцінка розвитку мерчендайзингу в роздрібній торгівлі, Підприємництво та інновації, Вип. 18, 2021, с.46-50. DOI: https://doi.org/10.37320/2415-3583/18.8 (Index Copernicus)
 16. Ушенко Н.В., Костікова К.О. Адаптаційні зміни у системі фінансово-економічної безпеки бізнесу України в умовах пандемії. Формування ринкових відносин в Україні. 2021. №12 (247). С.82-91.

2020

 1. Voskoboeva Е.V.,  Romashchenko O.S. Strategic planning of the organizational structure of the enterprise. “Економічний журнал Одеського політехнічного університету”“. 2020. №4(14). с.5-11 Режим доступу:https://economics.opu.ua/ejopu/2020/No4/5.pdf
 2. Voskoboeva Е.V., Romashchenko O.S., Plevako N.O.Regional labor market of Ukraine. Економічні студії. 2020. Випуск 4 (30).с. 18-24. Режим доступу: http://www.lef.lviv.ua/files/archive/journal/2020/4(30)_2020.pdf
 3. Vynogradova O., Drocina N.S.,  Structure of an Integrated internet marketing complex based on marketing-mix concept . Acta Sci. Pol.Oeconomia 19 (3) 2020, 117–126
 4. Vynogradova O., Drocina N.S., Yevtushenko N., Darchuk V., Irtlach M. Theoretical approaches to the definition of Internet marketing: Ukrainian dimension. Innovative Marketing, 2020, 16(1), Р.89-103. DOI https://bit.ly/39bzE7Q
 5. Виноградова О. В., Cовершенна І. О., Крижко О. В., Тарасюк А. В. Види ефективності рекламної діяльності підприємства. Міжнародний науковий журнал "Інтернаука".  2020. №8. Режим доступу до журналу:  https://www.inter-nauka.com/issues/2020/8/5990 (Index Copernicus).         
 6. Виноградова О.В., Дрокіна Н.І., Либа К.Д. Сутність інновацій в маркетинговій діяльності  телекомунікаційних підприємств. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Випуск 7(87)/2020  Web-адреса публікації:  https://bit.ly/3fzy6Gt
 7. Виноградова О.В., Євтушенко Н.О., Крючок І.С. Електронна комерція в епоху диджиталізації. Причорноморські економічні студії, 2020. С.55-61 http://bses.in.ua/journals/2020/53_2020/10.pdf
 8. Виноградова О.В., Микуляк С.В. Чинники  впливу зовнішнього середовища на конкурентоспроможність підприємств в умовах COVID-19 // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука".  Вип. №9 (89) /2020.    https://bit.ly/3fuM7Wf
 9. Виноградова О.В., Дрокіна Н.І. Методичні підходи до оцінки інтегрованого інтернет-маркетингу підприємств. Науковий вісник МГУ. Серія: Економіка і менеджмент. Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2020. №42.  Index Copernicus (156), 129-135. https://doi.org/10.32782/2224-6282/156-23
 10. Дарчук В., Кошіль А. Маркетингові інструменти управління нестабільними системами. Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал. 2020.  №6. https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2020/6/marketingovye-instrumenty-upravleniya-nestabilnymi-sistemami/(Index Copernicus).
 11. Євтушенко Н.О., Дрокіна Н.І., Савенко Н.В. Стратегічне управління конкурентоспроможностю підприємства: теоретичний аспект. «Економічний простір»: Збірник наукових праць. Дніпро : ПДАБА, 2020. №156. Входить до реф. науком. БД  Index Copernicus та ScholarGoogle. http://www.eprostir.dp.ua/
 12.  Крижко О. В., Совершенна І. О., Коваленко А. М. Специфіка ціноутворення в умовах гострої конкуренції. Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". 2020. №9. URL: https://www.inter-nauka.com/issues/2020/9/6081
 13. Крижко О. В., Совершенна І. О., Коваленко А. М. Специфіка ціноутворення в умовах гострої конкуренції. Міжнародний науковий журнал "Інтернаука".  2020. № 9. Режим доступу до журналу:  https://www.inter-nauka.com/archive/archive-of-issues/ (Index Copernicus).         
 14. Легомінова С.В. Воскобоєва О.В., Ромащенко О.С. Концептуальні основи управління товарними запасами підприємства Науковий журнал «Економічний форум». Луцьк  Випуск 1, 2020 с. 89-98. Режим доступу: http://e-forum.lntu.edu.ua/index.php/ekonomichnyy_forum/article/view/94
 15. Совершенна І. О., Дарчук В. Г., Крижко О. В., Єрмак Ю. С. Дистинктивність Інтернет-брендінгу. Міжнародний науковий журнал "Інтернаука".  2020.  №10. Режим доступу до журналу:  https://www.inter-nauka.com/issues/2020/10/6082 (Index Copernicus).         
 16. Совершенна І. О., Остролуцький О. О. Маркетингові стратегії конкуренції: аналіз сучасних концепцій. Міжнародний науковий журнал "Інтернаука".  2020.  №1.   http://bit.ly/2wTsuW9         (Index Copernicus).         
 17. Ушенко Н.В. Трансформаційні зміни ринку праці в умовах  формування платформної економіки та її бізнес-сегменту. Формування ринкових відносин в Україні. 2020. №12 (235). С. 164-172.
 18. Федулова Л.І., Совершенна І.О. Особливості розвитку національної інноваційної системи Республіки Корея: досвід для України в умовах трансформації інноваційних процесів. Науковий журнал «Інноваційна економіка». 2020.  №1-2. С. 9-14. http://inneco.org/index.php/innecoua/article/view/501/563       

2019

 1. Barna M., Vynogradova O., Drokina N. Inbound Marketing Strategy for Tourism Enterprises. Global Academics. International Journal of Advance Researches, # 3 (4) June, 2019. Jacksonville, USA, Р.58-71 URL:  https://www.i-journal.org/upload/4.pdf Входить до реф. науком. БД  Scopus: Library of Congress electronic resource database. Control No.: 2019201864.
 2. Виноградова О.В., Дрокіна Н.І. Еволюція концепцій цифрової економіки в контексті теоретичних підходів та етапів цифрової революції. Науковий журнал «Причорноморські економічні студії». Одеса, 2019. №42. URL: https://bit.ly/3e9paXR   Входить до реф. науком. БД  Index Copernicus: Indexed in the ICI Journal Master List
 3. Виноградова О.В., Євтушенко Н.О., Крижко О.В. Діагностика проблем маркетингової взаємодії телекомунікаційних підприємств України на державному та галузевому рівнях. Науковий економічний журнал «ІНТЕЛЕКТ ХХІ», Київ, НУХТ, 2019. №1. С. 18-24.   https://bit.ly/3eqE8Ib
 4. Дрокіна Н.І. SEO-оптимізація сайту підприємства як інструмент Інтернет-маркетингу. Науковий журнал «Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство». Випуск 19. Ч.1. С.127-132. URL: https://bit.ly/3d8Firj Входить до реф. науком. БД  Index Copernicus: Indexed in the ICI Journal Master List.
 5. Дрокіна Н.І. Конкурентний аналіз Інтернет-маркетингу підприємства. Проблеми системного підходу в економіці (Національний авіаційний університет). Випуск 4(72) 2019. Ч.2 http://psae-jrnl.nau.in.ua/ (Index Copernicus, Google Scholar, CiteFactor, OAJSE, Eurasian Scientific Journal Index).
 6. Дрокіна Н.І. Методичні підходи до KPI внутрішнього бенчмаркінгу Інтернет-маркетингу підприємства. Вісник Одеського національного університету. Економіка. Том 24. Випуск 3(76). 2019 https://bit.ly/3fiFEgO  (Index Copernicus: Indexed in the ICI Journal Master List).
 7. Дрокіна Н.І. Методологічний інструментарій інтегрованого Інтернет-маркетингу підприємств. Науковий журнал «Причорноморські економічні студії». Одеса, 2019. №40. URL: https://bit.ly/3d2MRjn  (Index Copernicus).
 8. Ромащенко О.С. Комплексна оцінка ефективності роботи з постачальниками. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Міжнародні економічні науки та світове господарство. Випуск 28, частина 2. 2019 с. 76-82.   http://www.visnyk-econom.uzhnu.uz.ua/archive/28_2_2019ua/16.pdf 
 9. Ігнатенко О.В.  Економічний аналіз та психологічний аспект використання моделі компетенцій на сучасних українських підприємствах Вісник КІБІТ випуск 1. 2019. С.43-50

2018

 1. Drokina N. Influence of General Data Protection Regulation on marketing in Ukraine. Електронне наукове фахове видання «Економіка та суспільство». Мукачево, 2018. Вип. 16. С.316-324. URL: https://bit.ly/2C9jwXz (Index Copernicus).
 2. Drokina N. The impact of blockchain technology on the telecom transformation in Ukraine. Електронний науково-практичний журнал «Інфраструктура ринку». 2018, Випуск 19/2018. C. 570-577. URL: https://bit.ly/2MZZh0z (Index Copernicus).
 3. Vynogradovа O., Drokina N., Darchuk V. Perspectives of online affiliate marketing for Ukrainian enterprises. Молодий вчений, 2018. № 4 (56) квітень 2018 р. С.111-119. URL: https://bit.ly/3fx1M75 (Index Copernicus)
 4. Виноградова О.В., Дрокіна Н.І.  Дарчук В.Г.  Perspectives  of  online  affiliate  marketing  for  Ukrainian  enterprises .Молодий вчений. 2018. № 4 (56) квітень 2018 р. С.111-119 . Режим доступу: http://bit.ly/38LFUkz (Index Copernicus)
 5. Виноградова О.В., Євтушенко Н.О. Концептуальна модель консалтингової взаємодії підприємств. Економіка. Менеджмент. Бізнес.  Збірник наукових праць. Київ: ДУТ, 2018. № 1 (23). С. 20-26.   https://bit.ly/2WhfAey  (Index Copernicus)
 6. Дрокіна Н.І. Дарчук В.Г. Етапи створення сайту як інструмента Інтернет-маркетингу. Modern Transformation in Economics and Management:. Klaipeda, Lithuania: Baltija Publishing. P.15-19. http://bit.ly/2TKyCJn (Index Copernicus)
 7. Дрокіна Н.І., Дарчук В.Г., Крижко О.В. Інструменти бізнес-аналітики для візуалізації маркетингових даних. Науковий журнал «Причорноморські економічні студії». Одеса, 2018. 26/2018. С.128-138. URL: https://bit.ly/3hxBxiv (Index Copernicus)

СТАТТІ У НАУКОВИХ ФАХОВИХ ВИДАННЯХ УКРАЇНИ

2023

 1. Виноградова О.В., Дрокіна Н.І., Бондар В.В. Особливості маркетингової політики малого бізнесу в Україні в умовах війни. Економіка. Менеджмент. Бізнес. 2023.  №1-2.    
 2. Romashchenko O.,Spatar D. The use of digital technologies in the development of a strategy for the promotion of services at the enterprise  Економіка. Менеджмент. Бізнес. 2023.  №1-2.  

2022

 1. Совершенна І.О. Саянна Я.Ю. Особливості управління маркетинговою діяльністю у готельно-ресторанному бізнесі у кризові часи. Інтернаука.  2022. №9 (128).
 2. Дрокіна Н.І., Недопако Н.М., Новосьолова С.А. Аналіз цільової аудиторії ринку кондитерських виробів. Економіка. Менеджмент. Бізнес. 2022.  №4.    
 3. Romashchenko O.S, Esmakhanova А.U., Management of marketing risks of telecommunications enterprises.  Економіка. Менеджмент. Бізнес. 2022.

2021

 1. Vynogradova O., Nedopako N., Kryzhko O. (2021). Формування та розвиток поняття цифрового маркетингу. Соціально-економічні проблеми і держава.  Вип. 2 (25). 2021. С. 162-170.  URL: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2021/21vovpcm.pdf
 2. Виноградова О. В., Крижко О.В., Мацюк Д. Організація рекламної діяльності на виробничому підприємстві. Економіка. Менеджмент. Бізнес.  Київ : ДУТ, 2021. №1. С.10-15. Режим доступу до журналу: http://journals.dut.edu.ua/index.php/emb/article/view/2527
 3. Виноградова О.В., Асанова А. Ж. Ролєнков О.О. Подієвий маркетинг як інструмент стимулювання у бізнес-середовищ.  Економіка. Менеджмент. Бізнес. 2021.  № 4 
 4. Виноградова О.В., Асанова А. Ж. Чарна О.О. Конкурентоспроможність підприємства як економічна категорія.  Економіка. Менеджмент. Бізнес. 2021.  № 4 
 5. Виноградова О.В., Дарчук В.Г., Снітко А.С. Управління брендом інноваційного продукту телекомунікаційного підприємства. Наукові записки Державного університету телекомунікацій.  № 1 (2021) С.5-11.  http://journals.dut.edu.ua/index.php/sciencenotes/article/view/2622 
 6. Виноградова О.В., Недопако Н.М. Чуприна Є.Є. Розвиток ІТ-маркетингу як інструменту просування продукції на ринок. Економіка. Менеджмент. Бізнес. 2021.  № 4 
 7. Воскобоєва О.В., Ромащенко О.С. Інтегральна оцінка ефективності управління товарними запасами. Економіка. Менеджмент. Бізнес . № 3 (29) 2019 с. 42-48 http://journals.dut.edu.ua/index.php/emb/article/view/2218
 8. Воскобоєва О.В., Ромащенко О.С. Стратегічне партнерство як основа сучасного бізнесу. Економіка і суспільство. 2021. № 29. Режим доступу  https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/issue/view/29
 9. Воскобоєва О.В., Ромащенко О.С. Транснаціональні корпорації в умовах глобалізації економіки України. Бізнес Інформ. 2021. № 1. С.21-27.Режим доступу: https://www.business-inform.net/export_pdf/business-inform-2021-1_0-pages-21_27.pdf
 10. Воскобоєва О.В., Ромащенко О.С., Макаренко А. О. Збалансована система показників – ефективний інструмент управління підприємством. Економіка. Менеджмент. Бізнес . № 2 (28). 2019 с. 80-87 http://journals.dut.edu.ua/index.php/emb/article/view/2154
 11. Виноградова О.В., Дарчук В.Г., Снітко А.С. Управління брендом інноваційного продукту телекомунікаційного підприємства. Наукові записки Державного університету телекомунікацій.  № 1 .2021. С.5-11.  http://journals.dut.edu.ua/index.php/sciencenotes/article/view/2622  (Index Copernicus).      
 12. Дарчук В.Г., Литвинова О. В., Одношов В.Ю. Сновні дефініції розвитку стратегії просування. Економіка. Менеджмент. Бізнес.  2021.  №1 С.33-38(фахове видання України)
 13. Дарчук В.Г., Невмержицька Л.О. Генезис реклами в системі міжнародних маркетингових комунікацій в управлінні компанією. Економіка. Менеджмент. Бізнес.  2021.  №4 (фахове видання України)
 14. Дарчук В.Г., Недопако Н.М., Хащевацька О.С. Маркетингові дослідження бізнес-процесів мережевого ритейлу ТОВ «АДІДАС» Економіка. Менеджмент. Бізнес.  2021.  №1 С.33-38(фахове видання України)
 15. Дрокіна Н. І., Недопако Н.М., Діхтяренко І.В.Інтернет маркетинг як основний елемент сучасного маркетингу. Економіка. Менеджмент. Бізнес. 2021. №1 С.39-44
 16. Дрокіна Н.І., Недопако Н.В. Інтерактивний контент в інтернет-маркетингу підприємства. Interdisciplinary research: scientific horizons and perspectives: collection of scientific papers «SCIENTIA» with Proceedings of the I International Scientific  and Theoretical Conference  (Vol.  1), March 12,  2021. Vilnius, Republic of Lithuania: European Scientific Platform, PP. 46-50 https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/scientia/issue/view/12.03.2021/470
 17. Дрокіна Н.І., Писар Н.Б., Корженівська В.Г. Теоретико-методологічні підходи маркетингу для аналізу ринку телекомунікаційних підприємств. Економічний простір: Збірник наукових праць, №170, 2021, c.28-33. DOI: https://doi.org/10.32782/2224-6282/170-5 (Index Copernicus, Google Scholar)
 18. Крижко О.В., Совершенна І. О., Снітка Ю. Теоретичні підходи до понятійного апарату розвитку інноваційного потенціалу діяльності компанії. Економіка.Менеджмент. Бізнес. Київ : ДУТ, 2021. №2. С.62-66. Режим доступу до журналу:  http://journals.dut.edu.ua/index.php/emb/article/view/2552   
 19. Писар Н.Б., Корженівська В. Г. (2021) Значення маркетингу у забезпеченні конкурентоздатності телекомунікаційних підприємств. «Економіка. Менеджмент. Бізнес» № 2, 2021, с. 52-57.  http://journals.dut.edu.ua/index.php/emb/article/view/2550
 20. Совершенна І.О., Недопако Н.М., Ботнар Я.В. Особливості маркетингового ціноутворення під час пандемії COVID-19. Економіка. Менеджмент. Бізнес. Зб. наук. праць. Київ : ДУТ, 2021. №4.
 21. Совершенна І.О., Недопако Н.М., Оніщенко О. С., Рекламна стратегія в системі загальної маркетингової стратегії підприємства Економіка. Менеджмент. Бізнес. 2021.  №1.  С.62-65

2020

 1. Виноградова О.В., Дрокіна Н.І. Дарчук В.Г. Можливості месенджер-маркетингу для просування товарів та послуг в інтернеті. Економіка. Менеджмент. Бізнес. № 1(30), 2020. - С 11-20.  https://bit.ly/3cE9CKs
 2. Виноградова О.В., Євтушенко Н.О., Дрокіна Н.І. Іртлач М. О., Корнійчук В. Є. Шляхи підвищення конкурентоспроможності на ринку телекомунікаційних послуг України. Економіка. Менеджмент. Бізнес. № 1(30), 2020. – С.130-140    https://bit.ly/34XnyfS
 3. Крижко О. В. , Совершенна І. А., Саянна Я. Ю. Ейдос маркетингової стратегії підприємства. Економіка. Менеджмент. Бізнес. Збірник наукових праць. Київ: ДУТ, № 1(31), 2020. С. 149-155. URL: http://journals.dut.edu.ua/index.php/emb/article/view/2397
 4. Недопако Н.М. Інструменти цифрового маркетингу: теоретичний аспект. Економіка. Менеджмент. Бізнес. -2020. - №2. – С. 43-48.
 5. Легомінова С.В. Воскобоєва О.В., Ромащенко О.С. Концептуальні основи управління товарними запасами підприємства Науковий журнал «Економічний форум». Луцьк  Випуск 1, 2020 с. 89-98. Режим доступу: http://e-forum.lntu.edu.ua/index.php/ekonomichnyy_forum/article/view/94
 6. Voskoboeva Е.V., Romashchenko O.S., Plevako N.O.Regional labor market of Ukraine. Економічні студії. 2020. Випуск 4 (30).с. 18-24. Режим доступу: http://www.lef.lviv.ua/files/archive/journal/2020/4(30)_2020.pdf
 7. Voskoboeva Е.V.,  Romashchenko O.S. Strategic planning of the organizational structure of the enterprise. “Економічний журнал Одеського політехнічного університету”“. 2020. №4(14). с.5-11 Режим доступу:https://economics.opu.ua/ejopu/2020/No4/5.pdf
 8. Крижко О.В., Совершенна І.О., Саянна Я.Ю.  Режим доступу до журналу: Ейдос маркетингової стратегії  підприємства //  Економіка. Менеджмент. Бізнес. Зб. наук. праць. Київ : ДУТ, 2020. № 1 (31). С.149-155  Режим доступу до журналу:  http://journals.dut.edu.ua/index.php/emb/article/view/2397
 9. Недопако Н.М. Інструменти цифрового маркетингу: теоретичний аспект. Економіка. Менеджмент. Бізнес. 2020.  №2.  С. 43-48.
 10. Ігнатенко О.В. Оцінка за компетенціями та показники KPI при  рейтинговому призначені на підприємстві. Актуальні проблеми психології Том 1. Частина 2 Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія 2020 . С.32-35
 11. Ігнатенко О.В. Теорія і практика  проведення коучинг-сесій  з представниками допомогаючих професій. Актуальні проблеми психології. Том 11 Психологія особистості. Психологічна допомога особистості. 2020. С. 65-68
 12. Ігнатенко О.В. Особливості дитячо-батьківських відносин  ВПО на формування та розвиток самооцінки у підлітків. Вісник Київського інституту бізнесу та технологій . 2023.

2019

 1. Виноградова О.В., Євтушенко Н.О.,  Крижко О.В. Діагностика проблем маркетингової взаємодії телекомунікаційних підприємств України на державному та галузевому рівнях. Науковий економічний журнал «ІНТЕЛЕКТ ХХІ», Київ, НУХТ, ГО «Інститут проблем конкуренції», 2019. №1. С. 18-24. Режим доступу до журналу:  http://bit.ly/2W8nUxW
 2. Виноградова О.В., Євтушенко Н.О., Кононенко Є.Є.  Стратегічне планування на підприємстві: маркетинговий аспект. Економіка. Менеджмент. Бізнес. Зб. наук. праць. Київ : ДУТ, 2019. № 4 (30). С. 29–37.  http://bit.ly/2TJTY9R
 3. Виноградова О.В.,Євтушенко Н.О.  Маркетингові інновації і телекомунікації: конвергенція послуг. Економіка. Менеджмент. Бізнес. Зб. наук. праць. Київ : ДУТ, 2019. № 1 (27). С. 26–32. Режим доступу до журналу:  http://bit.ly/33ewe0U
 4. Дарчук В.Г.. Крижко О.В. Неймінг в системі формування бренду. Економіка. Менеджмент. Бізнес. Збірник наукових праць. Київ: ДУТ, 2019. № 1 С. 92-96. Режим доступу: http://bit.ly/2IF48lN
 5. Плахотнікова Л. О., Литвинова О. В. Аналіз діяльності ІТ компаній на ринку освітніх послуг» / Плахотнікова, Л. О., Литвинова, О. В. // Економіка. Менеджмент. Бізнес. – 2019. – № 2
 6. Дрокіна Н.І. Операційний інструментарій планування Інтернет-маркетингу на основі моделі RACE. Науковий вісник Полісся. 2019. № 1 (17). URL: https://bit.ly/2Ze79m8
 7. Дрокіна Н.І. Пошуковий бенчмаркінг Інтернет-маркетингу підприємств телекомунікацій. Науковий вісник Полісся. 2019. № 1 (17). URL: https://bit.ly/2Ze79m8
 8. Ромащенко О.С. Комплексна оцінка ефективності роботи з постачальниками. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Міжнародні економічні науки та світове господарство. Випуск 28, частина 2. 2019 с. 76-82.  http://www.visnyk-econom.uzhnu.uz.ua/archive/28_2_2019ua/16.pdf
 9. Сьомкіна Т.В., Воскобоєва О.В., Ромащенко О.С. Підготовка економістів:інноваційний підхід. Економіка. Менеджмент. Бізнес. 2019. - № 1. - С. 76-84 http://journals.dut.edu.ua/index.php/emb/article/view/2088

2018

 1. Виноградова О.В., Євтушенко Н.О. Концептуальна модель консалтингової взаємодії підприємств. Економіка. Менеджмент. Бізнес.  Збірник наукових праць. Київ: ДУТ, 2018. № 1 (23). С. 20-26. Режим доступу до журналу: http://journals.dut.edu.ua/index.php/emb/article/view/1810
 2. Drokina N. Essential digital marketing tools across the RACE planning framework. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. Електронне наукове фахове видання. Випуск  № 5 (16) 2018. Дніпро 2018. С. 124-132 URL: https://bit.ly/2N4ho5Q
 3. Дрокіна Н.І. Моделі інбаунд та аутбаунд Інтернет-маркетингу підприємства. Соціально-економічний розвиток регіонів в контексті міжнародної інтеграції. 2018. №31. https://bit.ly/3gLWPrz
 4. Воскобоєва О.В., Ромащенко О.С. Індекс цифровізації як основний фактор розвитку цифрових технологій.  Економіка. Менеджмент. Бізнес. 2018.  № 4.  С. 56-61 http://journals.dut.edu.ua/index.php/emb/article/view/1974
 5. Воскобоєва О.В., Ромащенко О.С. Антикризове управління – передумова розвитку сучасного підприємства. Економіка. Менеджмент. Бізнес. 2018. № 3.  С. 87-92. http://journals.dut.edu.ua/index.php/emb/article/view/1944
 6. Воскобоєва О.В., Ромащенко О.С. Бюджетування, як засіб антикризового управління підприємством. Економіка. Менеджмент. Бізнес. № 2. 2018.с. 69-75 http://journals.dut.edu.ua/index.php/emb/article/view/1886
 7. Ігнатенко О.В. Гендерні аспекти ціннісних орієнтацій у юнацькому віці. Актуальні проблеми психології.   2019.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ РОЗРОБКИ

2023

 1. Дарчук В.Г., Совершенна І.О., Недопако Н.М. Блогінг (Маркетинг у соціальних мережах): Матеріали для організації дистанційного навчання студентів в системі Moodle для студ. спеціальності 075 «Маркетинг», першого (бакалаврського) рівня вищої освіти; кафедра маркетингу. Київ: ДУТ.   https://dn.dut.edu.ua/course/view.php?id=693
 2. Совершенна І.О., Єсмаханова А.У. Маркетинг: Матеріали для організації дистанційного навчання студентів в системі Moodle для студ. ден. та заоч. форм навчання; кафедра маркетингу. Київ: ДУТ,  Режим доступу: https://dn.dut.edu.ua/course/view.php?id=165
 3. Єсмаханова А.У.Крос-культурний маркетинг: Матеріали для організації дистанційного навчання студентів в системі Moodle для студ. ден. та заоч. форм навчання; кафедра маркетингу. Київ: ДУТ,  Режим доступу:  https://dn.dut.edu.ua/course/view.php?id=183
 4. Єсмаханова А.У., Ткаченко Н.Б. Маркетингова  товарна та цінова політика ч1 товарна: Матеріали для організації дистанційного навчання студентів в системі Moodle для студ. ден. та заоч. форм навчання; кафедра маркетингу. Київ: ДУТ,  Режим доступу:  https://dn.dut.edu.ua/course/view.php?id=167
 5. Єсмаханова А.У., Ткаченко Н.Б. Маркетингова  товарна та цінова політика ч2 цінова  : Матеріали для організації дистанційного навчання студентів в системі Moodle для студ. ден. та заоч. форм навчання; кафедра маркетингу. Київ: ДУТ,  Режим доступу:  https://dn.dut.edu.ua/course/view.php?id=168
 6. Єсмаханова А.У.Мерчандайзинг (Основи мерчандайзингу): Матеріали для організації дистанційного навчання студентів в системі Moodle для студ. ден. та заоч. форм навчання; кафедра маркетингу. Київ: ДУТ,  Режим доступу:  https://dn.dut.edu.ua/course/view.php?id=152
 7. Єсмаханова А.У. Міжнародний маркетинг: Матеріали для організації дистанційного навчання студентів в системі Moodle для студ. ден. та заоч. форм навчання; кафедра маркетингу. Київ: ДУТ,  Режим доступу:   https://dn.dut.edu.ua/course/view.php?id=187 
 8. Єсмаханова А.У. Соціально-відповідальний маркетинг: Матеріали для організації дистанційного навчання студентів в системі Moodle для студ. ден. та заоч. форм навчання; кафедра маркетингу. Київ: ДУТ,  Режим доступу:  https://dn.dut.edu.ua/course/view.php?id=151
 9. Ромащенко О.С.,  Маркетинговий аналіз. Матеріали для організації дистанційного навчання студентів в системі Moodle для студ. ден. та заоч. форм навчання; кафедра маркетингу. Київ: ДУТ, 
 10. Ромащенко О.С. Маркетинговий бізнес-аналіз. Матеріали для організації дистанційного навчання студентів в системі Moodle для студ. ден. та заоч. форм навчання; кафедра маркетингу. Київ: ДУТ, 
 11. Ромащенко О.С.  Маркетингові ризики у сфері телекомунікацій. Матеріали для організації дистанційного навчання студентів в системі Moodle для студ. ден. та заоч. форм навчання; кафедра маркетингу. Київ: ДУТ
 12. Ромащенко О.С., Крижко О.В.  CRM-системи в маркетингу: Матеріали для організації дистанційного навчання студентів в системі Moodle для студ. ден. та заоч. форм навчання; кафедра маркетингу. Київ: ДУТ,  Режим доступу: http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=2712

2022

 1. Виноградова О. В., Недопако Н.М. Маркетинг у соціальних мережах. Навчальний посібник. Київ: ДУТ,  2022.  202с. https://www.dut.edu.ua/uploads/l_2239_36285110.pdf
 2. Виноградова О. В. Поведінка споживачів: Матеріали для організації дистанційного навчання студентів в системі Moodle для студ. спеціальності 075 «Маркетинг»,  першого (бакалаврського) рівня вищої освіти; кафедра маркетингу. Київ: ДУТ,    https://dn.dut.edu.ua/course/view.php?id=170
 3. Виноградова О. В., Дрокіна Н.І. Бенчмаркінг: Матеріали для організації дистанційного навчання студентів в системі Moodle для студ. спеціальності 075 «Маркетинг»,  другого (магыстерсьвого) рівня вищої освіти; кафедра маркетингу. Київ: ДУТ,     https://dn.dut.edu.ua/course/view.php?id=810
 4. Виноградова О. В., Совершенна І.О. Контент-маркетинг: Матеріали для організації дистанційного навчання студентів в системі Moodle для студ. спеціальності 075 «Маркетинг»,  першого (бакалаврського) рівня вищої освіти; кафедра маркетингу. Київ: ДУТ,     https://dn.dut.edu.ua/course/view.php?id=811
 5. Виноградова О. В., Недопако Н.М. Сучасні види маркетингу: Матеріали для організації дистанційного навчання студентів в системі Moodle для студ. спеціальності 075 «Маркетинг»,  першого (бакалаврського) рівня вищої освіти; кафедра маркетингу. Київ: ДУТ.   https://dn.dut.edu.ua/course/view.php?id=154
 6. Виноградова О. В.  Групова динаміка і комунікації: Матеріали для організації дистанційного навчання студентів в системі Moodle для студ.  першого (бакалаврського) рівня вищої освіти; кафедра маркетингу. Київ: ДУТ. http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=2020
 7. Виноградова О. В.  Організація проведення наукових досліджень у маркетингу. Матеріали для організації дистанційного навчання студентів в системі Moodle для студ. спеціальності 075 «Маркетинг»,  другого (магістерського) рівня вищої освіти, кафедра маркетингу.   Київ: ДУТ.  https://dn.dut.edu.ua/course/view.php?id=805
 8. Виноградова О.В., Писар Н.Б. Методологія та організація наукових досліджень у галузі. Матеріали для організації дистанційного навчання студентів в системі Moodle для студ. спеціальності 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа, другого (магістерського) рівня вищої освіти, кафедра маркетингу.   Київ: ДУТ.  https://dn.dut.edu.ua/course/view.php?id=557
 9. Виноградова О.В., Дрокіна Н.І., Писар Н.Б. Організація проведення наукових досліджень. Матеріали для організації дистанційного навчання студентів в системі Moodle для студ. спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, другого (магістерського) рівня вищої освіти, кафедра маркетингу. Київ: ДУТ. https://dn.dut.edu.ua/course/view.php?id=567
 10. Виноградова О. В.  Основи наукових досліджень та організації науки.  Матеріали для організації дистанційного навчання студентів в системі Moodle для студ. третього (освітньо-наукового), рівня вищої освіти, кафедра маркетингу. Київ: ДУТ. https://dn.dut.edu.ua/course/view.php?id=306
 11. Виноградова О. В. Методичні рекомендації щодо самостійної роботи студентів з дисципліни «Групова динаміка та комунікації». Тема 1. Формування особистої відповідальності. Київ: Державний університет телекомунікацій, 2022. 26с.  https://www.dut.edu.ua/uploads/l_2240_85789112.pdf
 12. Виноградова О. В. Методичні рекомендації щодо самостійної роботи студентів з дисципліни «Групова динаміка та комунікації». Тема 2.  Стресменеджмент. Київ: Державний університет телекомунікацій, 2022. 22 с. https://www.dut.edu.ua/uploads/l_2240_89427115.pdf
 13. Виноградова О. В. Методичні рекомендації щодо самостійної роботи студентів з дисципліни «Групова динаміка та комунікації». Тема 3.  Саморозвиток і самореалізація. Київ:  Державний університет телекомунікацій, 2022. 14 с. https://www.dut.edu.ua/uploads/l_2240_26658867.pdf
 14. Виноградова О. В.  Методичні рекомендації щодо самостійної роботи студентів з дисципліни «Групова динаміка та комунікації». Тема 4. Лідерство і комунікації. Київ: Державний університет телекомунікацій, 2022.  33 с. https://www.dut.edu.ua/uploads/l_2264_16497972.pdf
 15. Виноградова О. В. Методичні рекомендації щодо самостійної роботи студентів з дисципліни «Групова динаміка та комунікації». Тема 5. Конфлікти в комунікаціях. Київ: Державний університет телекомунікацій, 2022.   22 с. https://www.dut.edu.ua/uploads/l_2253_13403379.pdf
 16. Виноградова О. В. Методичні рекомендації щодо самостійної роботи студентів з дисципліни «Групова динаміка та комунікації». Тема 6. Група і групова поведінка. Київ: Державний університет телекомунікацій, 2022. 31 с. https://www.dut.edu.ua/uploads/l_2258_20667686.pdf
 17. Виноградова О. В. Методичні рекомендації щодо самостійної роботи студентів з дисципліни «Групова динаміка та комунікації». Тема 7. Динаміка групового розвитку. Київ: Державний університет телекомунікацій, 2022.  24 с. https://www.dut.edu.ua/uploads/l_2265_53594356.pdf
 18. Виноградова О. В.   Методичні рекомендації щодо самостійної роботи студентів з дисципліни «Групова динаміка та комунікації». Тема 8.  Галузеві особливості командної роботи. Київ: Державний університет телекомунікацій, 2022. 31 с. https://www.dut.edu.ua/uploads/l_2266_75337089.pdf
 19. Виноградова О.В. Методичні рекомендації з вивчення змістового модуля. Вступ до спеціальності «Маркетинг». Київ. ДУТ. 2022. 17 с. Режим доступу - http://www.dut.edu.ua/uploads/p_215_87972872.pdf 
 20. Ігнатенко О.В. Психологія реклами» методичні рекомендації до практичних робіт. 2022 р.

2021 

 1. Виноградова О.В. , Дрокіна Н.І., Крижко О.В.   Методичні рекомендації з вивчення змістового модуля Електронні бази та бібліотеки за спеціальністю «Маркетинг». Київ. ДУТ. 2021. 16 с. Режим доступу - http://www.dut.edu.ua/uploads/p_215_41314303.pdf
 2. Виноградова О.В., Писар Н.Б. Методологія та організація наукових досліджень у галузі. Методичні рекомендації для вивчення дисципліни. Київ. ДУТ. 2021. 53 с. Режим доступу - http://www.dut.edu.ua/uploads/p_215_58933103.pdf
 3. Виноградова О.В., Дрокіна Н.І., Писар Н.Б. Основи проведення наукових досліджень. Методичні рекомендації для вивчення дисципліни. Київ. ДУТ. 2021. 55 с. Режим доступу - http://www.dut.edu.ua/uploads/p_215_28572888.pdf
 4. Методичні вказівки до написання, оформлення і захисту кваліфікаційної роботи першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (для студентів спеціальності 075 «Маркетинг», галузь знань 07 «Управління та адміністрування») – Укл. О.В. Виноградова, Дарчук В.Г., Совершенна І.О., Крижко О.В., Недопако Н.М. Київ: Державний університет телекомунікацій, 2021. –16 с. http://www.dut.edu.ua/uploads/p_215_39377643.pdf
 5. Методичні вказівки до написання, оформлення і захисту кваліфікаційної роботи другого (магістерського) рівня вищої освіти (для студентів спеціальності 075 «Маркетинг», галузь знань 07 «Управління та адміністрування») – Укл. О.В. Виноградова, Дрокіна Н.І., Писар Н.Б..– Київ: Державний університет телекомунікацій, 2021. 28 с. http://www.dut.edu.ua/uploads/p_215_37037591.pdf  
 6. Планування діяльності підприємства  [ Електронний ресурс ] : Матеріали для організації дистанційного навчання студентів в системі Moodle для студ. ден. та заоч. форм навчання. /Воскобоєва О.В., Ромащенко О.С. Київ: Державний університет телекомунікацій, 2021. URL: //dn.dut.edu.ua/enrol/index.php?id=343
 7. Економічна діагностика діяльності підприємства  [ Електронний ресурс ] : Матеріали для організації дистанційного навчання студентів в системі Moodle для студ. ден. та заоч. форм навчання. /Воскобоєва О.В., Ромащенко О.С. Київ: Державний університет телекомунікацій, 2021. URL:http://dn.dut.edu.ua/course/view.php?id=602

2020 

 1. Виноградова О.В., Євтушенко Н.О., Дарчук В.Г., Іртлач М.О, Крижко О.В. Методичні рекомендації та матеріали до проходження ознайомчої практики студентів другого курсу за спеціальністю 075- Маркетинг . Київ. ДУТ. 2020. 38 с.    http://www.dut.edu.ua/uploads/p_215_60118801.pdf
 2. Виноградова О.В., Євтушенко Н.О., Дарчук В.Г., Іртлач М.О, Крижко О.В. Методичні рекомендації та матеріали до проходження виробничої  практики студентів третього курсу за спеціальністю 075- Маркетинг. Київ. ДУТ. 2020. - 89 с.    http://www.dut.edu.ua/uploads/p_215_27574334.pdf
 3. Виноградова О.В., Євтушенко Н.О., Дарчук В.Г., Іртлач М.О, Крижко О.В. Методичні рекомендації та матеріали до проходження переддипломної виробничої практики студентів четвертого другого курсу за спеціальністю 075- Маркетинг.   Київ. ДУТ. 2020.     41 с.    http://www.dut.edu.ua/uploads/p_215_45202795.pdf  
 4. Засади відкриття власного бізнесу  [ Електронний ресурс ] :Матеріали для організації дистанційного навчання студентів в системі Moodle для студ. ден. та заоч. форм навчання /Гусєва О.Ю., Легомінова С.В., Воскобоєва О.В., Ромащенко О.С. Київ: Державний університет телекомунікацій 2020. URL://dn.dut.edu.ua/enrol/index.php?id=351
 5. Регіональна економіка [Електронний ресурс ] : Матеріали для організації дистанційного навчання студентів в системі Moodle для студ. ден. та заоч. форм навчання. /Воскобоєва О.В., Ромащенко О.С. Київ: Державний університет телекомунікацій 2020. URL://dn.dut.edu.ua/enrol/index.php?id=366

2019 

 1. Виноградова О.В., Крижко О.В.   Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Маркетинговий менеджмент» для студентів третього курсу за спеціальністю 075-Маркетинг. Київ. ДУТ. 2019. 23с. Режим доступу - http://www.dut.edu.ua/uploads/p_215_60282959.pdf
 2. Виноградова О.В.,  Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Стратегічний маркетинг» для студентів 4 курсу за спеціальністю 075-Маркетинг. Київ. ДУТ. 2019.   18 с. Режим доступу - http://www.dut.edu.ua/uploads/p_215_22998732.pdf
 3. Виноградова О.В., Дарчук В.Г.   Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни ««Маркетингові дослідження та бізнес-аналітика» для студентів 2 курсу за спеціальністю 075-Маркетинг. Київ. ДУТ. 2019. 18 с. Режим доступу - http://www.dut.edu.ua/uploads/p_215_22103403.pdf 
 4. Соціальна відповідальність бізнесу  [ Електронний ресурс ] : Матеріали для організації дистанційного навчання студентів в системі Moodle для студ. ден. та заоч. форм навчання. /Воскобоєва О.В. Київ: Державний університет телекомунікацій 2019.URL://dn.dut.edu.ua/enrol/index.php?id=347

2018

 1. Методичне забезпечення щодо виконання та захисту магістерських дипломних робіт студентів за освітньо-професійною програмою «Маркетинг» галузі знань 07 Управління та адміністрування спеціальності 075 Маркетинг, другого (магістерського) освітнього рівня– Укл. О.В. Виноградова, Євтушенко Н.О., Дарчук В.Г., Совершенна І.О., Іртлач М.О.   Київ: Державний університет телекомунікацій, 2018. – 35 с. http://www.dut.edu.ua/uploads/p_215_85057684.pdf 
 2. Методичне забезпечення щодо проведення і написання звіту із науково-педагогічної практики студентів за освітньо-професійною програмою «Маркетинг» студентів за освітньо-професійною програмою «Маркетинг» галузі знань 07 Управління та адміністрування спеціальності 075 Маркетинг, другого (магістерського) освітнього рівня– Укл. О.В. Виноградова, Євтушенко Н.О., Дарчук В.Г., Совершенна І.О., Іртлач М.О.   Київ: Державний університет телекомунікацій, 2018. – 6 с. http://www.dut.edu.ua/ua/215-metodichni-rekomendacii-kafedra-marketingu
 3. Методичне забезпечення щодо проведення і написання звіту із переддипломної  практики студентів за освітньо-професійною програмою «Маркетинг» студентів за освітньо-професійною програмою «Маркетинг» галузі знань 07 Управління та адміністрування спеціальності 075 Маркетинг, другого (магістерського) освітнього рівня– Укл. О.В. Виноградова, Євтушенко Н.О., Дарчук В.Г., Совершенна І.О., Іртлач М.О.   Київ: Державний університет телекомунікацій, 2018.  22 с. http://www.dut.edu.ua/ua/215-metodichni-rekomendacii-kafedra-marketingu
 4. Методичне забезпечення щодо проведення і написання звіту із науково-дослідницької практики студентів за освітньо-професійною програмою «Маркетинг» студентів за освітньо-професійною програмою «Маркетинг» галузі знань 07 Управління та адміністрування спеціальності 075 Маркетинг, другого (магістерського) освітнього рівня– Укл. О.В. Виноградова, Євтушенко Н.О., Дарчук В.Г., Совершенна І.О., Іртлач М.О.   Київ: Державний університет телекомунікацій, 2018.  5 с. http://www.dut.edu.ua/ua/215-metodichni-rekomendacii-kafedra-marketingu
 5. Писар Н.Б. Конкурентноспроможність підприємства.Матеріали для організації дистанційного навчання студентів в системі Moodle для студ. спеціальності 075 «Маркетинг»,другого (магістерського) рівня вищої освіти; кафедра маркетингу. Київ: ДУТ,https://dn.dut.edu.ua/course/view.php?id=155
 6. Писар Н.Б. Стратегічний маркетинг.  Матеріали для організації дистанційного навчання студентів в системі Moodle для студ. спеціальності 075 «Маркетинг»,  другого (магістерського) рівня вищої освіти; кафедра маркетингу. Київ: ДУТ,  https://dn.dut.edu.ua/course/view.php?id=171    
 7. Писар Н.Б. Управління лояльністю споживачів.Матеріали для організації дистанційного навчання студентів в системі Moodle для студ. спеціальності 075 «Маркетинг»,другого (магістерського) рівня вищої освіти; кафедра маркетингу. Київ: ДУТ,https://dn.dut.edu.ua/course/view.php?id=672
 8. Дрокіна Н.І., Крижко О.В.CRM-системи в маркетингу: Матеріали для організації дистанційного навчання студентів в системі Moodle для студ. ден. та заоч. форм навчання; кафедра маркетингу. Київ: ДУТ,Режим доступу: http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=2712
 9. Дрокіна Н.І., Совершенна І.О.  Електронний бізнес : Матеріали для організації дистанційного навчання студентів в системі Moodle для студ. ден. та заоч. форм навчання; кафедра маркетингу. Київ: ДУТ,  Режим доступу: http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=2711
 10. Дрокіна Н.І.  Маркетинг телекомунікаційних послуг: Матеріали для організації дистанційного навчання студентів в системі Moodle для студ. ден. та заоч. форм навчання; кафедра маркетингу. Київ: ДУТ,  Режим доступу: http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=2495
 11. Дрокіна Н.І.Маркетингові технології управління інтернет-проектами: Матеріали для організації дистанційного навчання студентів в системі Moodle для студ. ден. та заоч. форм навчання; кафедра маркетингу. Київ: ДУТ,Режим доступу: http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=1396
Анкета вступника
Заповніть анкету та отримайте персональну консультацію від завідуючого кафедрою
Контактна інформація
Ми зв`яжемось з Вами зручним для Вас способом:
Освіта
Вкажіть де Ви навчались\навчаєтесь
Розкажіть про себе
Давайте знайомитись
Контактна інформація

Державний університет телекомунікацій
Україна, 03680,  м. Київ,
вул. Солом’янська, 7
телефон: (044) 242-29-02
E-mail: marketing@dut.edu.ua

Отримати консультацію

Ваш запит на зворотній дзвінок отримає завідуючий кафедрою
Надіслати запит

Новини

Всі новини
Переглядів: 14 799