XS
SM
MD
LG
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

(Державний університет телекомунікацій)


Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

(Державний університет телекомунікацій)

Кафедра Маркетингу

Наукова діяльність

Загальна інформація
Викладацький склад
Методична робота
Інноваційний зміст навчання
Навчальні дисципліни
Бібліотека
Видавнича діяльність
Робота із студентами
Матеріальна база
Партнери кафедри
Працевлаштування
Контактна інформація
Відгуки студентів
Відгуки роботодавців
Новини та події
Фотогалерея
Отримати консультацію
Освітні програми
Запрошуємо до навчання
Дистанційне навчання
Дипломування
Громадське обговорення проєкту освітньо-наукової програми МАРКЕТИНГ (доктор філософії)

Наукова діяльність

Бажаєте дізнаватись про особливості вступу у 2024 році?
Підписуйтесь на спільноти спеціальності "075 - Маркетинг" кафедри Маркетингу та першим отримуйте новини, сповіщення про важливі події, підготовчі курси, дні відкритих дверей та багато цікавого.

Наукова діяльність кафедри спрямована на наукове підвищення і розвиток професійного рівня, педагогічної майстерності і наукової кваліфікації науково-педагогічних працівників кафедри, виконання досліджень з проблем маркетингової діяльності, упровадження наукових результатів у навчальний процес та досягнення високого рівня якості підготовки здобувачів вищої освіти.

Науковий пошук кафедри розглядається як інструмент забезпечення унікальності і сучасності освітніх програм підготовки нової генерації фахівців з маркетингу. 

НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ КАФЕДРИ

Кафедра маркетингу має достатній науковий потенціал, який представлено висококваліфікованими науково-педагогічними кадрами.

11 викладачів кафедри (73%) мають наукові ступені:

 • доктор економічних наук, професор, академік Академії економічних наук України Виноградова Олена Володимирівна;
 • доктор економічних наук, доцент, професор кафедри Писар Надія Богданівна;
 • доктор економічних наук, професор кафедри  Дрокіна Ніна Іванівна;
 • доктор економічних наук, професор, професор кафедри Ушенко Наталія Валентинівна;
 • кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри Воскобоєва Олена Володимирівна;
 • кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри Дарчук Вероніка Геннадіївна;
 • кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри Єсмаханова Алуа Умурзаківна;
 • кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри Ігнатенко Ольга Василівна;
 • кандидат економічних наук,  доцент кафедри Іртлач Михайло Олександрович;
 • кандидат економічних наук,  доцент кафедри Ромащенко Ольга Сергіївна;
 • кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри Совершенна Ірина Олексіївна.


Забезпеченість кафедри НПП, які мають науковий ступінь


Динаміка збільшення кількості НПП кафедри, які мають науковий ступінь

ПРОВЕДЕННЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ

Працівників кафедри маркетингу та студентів спеціальності 075-«Маркетинг» залучено до науково-дослідної діяльності відповідно до:

 • держбюджетної науково-дослідної роботи за темою «Науково-методичні засади маркетингових досліджень ринку телекомунікаційних послуг» (реєстраційний номер 0117U004173);
 • госпдоговірної науково-дослідної роботи за темою «Розробка рекомендацій з надання консультаційних послуг з питань комерційної діяльності й керування»,
 • госпдоговірної науково-дослідної роботи за темою «Розробка алгоритму підвищення ефективності тизерної мережі шляхом створення моделі підбору релевантних оголошень» (реєстраційний номер 0119U100116);
 • госпдоговірної науково-дослідної роботи за темою «Створення каталогу категорій товарів і послуг для подальшого таргетування медійної і нативної реклами на інтереси Інтернет користувачів» (реєстраційний номер 0120U101138);
 • держбюджетної науково-дослідної роботи за темою «Науково-методичні засади  впровадження інноваційних технологій у маркетингову діяльність» (реєстраційний номер 0120U101141);
 • госпдоговірної науково-дослідної роботи за темою «Розробка рекомендацій щодо підвищення ефективності банерної мережі» (реєстраційний номер 0121U114115);
 •  держбюджетної науково-дослідної роботи за темою «Науково-методичні засади  застосування у маркетингу digital - технологій».

ПІДГОТОВКА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ

Важливою умовою розвитку інтелектуального потенціалу кафедри маркетингу є дієва система підготовки науково-педагогічних кадрів.

На базі кафедри маркетингу під загальним керівництвом доктора економічних наук, професора Виноградової О.В. функціонує наукова школа маркетингового менеджменту, в межах якої здійснюється підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації шляхом виконання наукових досліджень на здобуття наукового ступеня доктора філософії:

П.І.П.

Тема дисертації

Гурненко Дмитро Анатолійович

Маркетинг малого бізнесу в умовах діджиталізації

Жоголев Олексій Сергійович

Управління маркетинговими дослідженнями  IOT пристроїв 

Ільницький Тарас Романович

Маркетингові дослідження ринку послуг лідогенерації

Молоков Ілля Олександрович

Маркетинг в соціальних мережах  як інструмент цифрового  брендінгу

Недопако Наталя Миколаївна 

Управління маркетинговою діяльністю телекомунікаційних підприємств в умовах діджиталізації

Павлов Володимир Анатолійович

Маркетингова цифрова стратегія просування smart технологій

Снітко Артем Сергійович

Управління брендом інноваційного продукту телекомунікаційного підприємства

РОБОТА В ЕКСПЕРТНИХ РАДАХ ТА СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ВЧЕНИХ РАДАХ МОН УКРАЇНИ

Доктор економічних наук, професор Виноградова О.В.:

 • 2010-2023 рр. - член Експертної ради з питань проведення експертизи дисертаційних робіт МОН України з проблем секторального розвитку та підприємництва;
 • 2015 – по т.ч. - заступник Голови Спеціалізованої вченої ради Д 26.861.03 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами.

РОБОТА В РЕДКОЛЕГІЇ НАУКОВИХ ЖУРНАЛІВ

Доктор економічних наук, професор Виноградова О.В.:

 • заступник редактора наукового журналу ДУІКТ «Економіка. Менеджмент. Бізнес» (фаховий журнал категорії «Б»);
 • член редколегії наукового журналу ЛТЕУ «Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Економічні науки» (фаховий журнал категорії «Б»);.

НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА СТУДЕНТІВ

«Якби ми вчились так як треба, то й мудрість би була своя...» Це твердження великого Кобзаря надзвичайно актуальне, адже фахівці самим життям поставлені перед необхідністю вибору кращих варіантів із багатьох можливих. Навчений «чому-небудь» і «як-небудь» фахівець не має майбутнього. Завтрашній день вимагатиме від спеціалістів високого рівня знань та професіоналізму.

Основним завданням НДРС є підготовка всебічно розвинених, здатних безперервно вчитись, підвищувати свій теоретичний та професійний рівень, фахівців.

Активна участь студентів у дослідницькій діяльності, застосування технологій та вмінь творчого підходу для вирішення наукових проблем реалізується у межах наукових гуртків «ІТ-маркетолог» та «Scientia potentia est», які створено на базі кафедри маркетингу.

Керівником гуртка «ІТ-маркетолог» призначено доцента кафедри, к.е.н. Єсмаханову Алуа Умурзаківну.

Керівником гуртка «Scientia potentia est» призначено старшого викладача кафедри Крижко Ольгу Валеріївну.

Членами студентських наукових гуртків є студенти груп МРД-11, МРД-21, МРД-31, МРД-41, МРДм-51, МРДм-61.

Засідання студентських наукових  гуртків відбуваються два рази на місяць, при чому заплановано, що в обговоренні теми кожного засідання приймають участь викладачі кафедри маркетингу.

Показники

2021

2022

2023

Кількість наукових гуртків

2

2

2

Кількість студентів, залучених до роботи у наукових гуртках

52

54

56

Кількість публікацій студентів

34

46

48

Усі види і форми науково-дослідної роботи студентів спрямовані на активізацію творчих здібностей, застосування наукових методів при вирішенні практичних завдань

 

КАФЕДРАЛЬНА ПРОБЛЕМНА ЛАБОРАТОРІЯ

На кафедрі маркетингу створено навчальну Лабораторію Digital-маркетингу та Google-аналітики, що дозволяє навчати студентів навичкам маркетингового аналізу ринку, компанії та власного бізнесу, застосування інноваційних технологій маркетингової діяльності, маркетингових досліджень, інтернет-маркетингу та бізнес-аналітики на базі програмних комплексів та інструментів: MS Dynamics CRM, CRM  Bitrix24, MS Power BI, Google Forms, Google Analytics, Google Trends, Google Tag Manager, WordPress, Moqups, Asana, Wonderlist. На базі лабораторії здійснюється проведення тренінгів з маркетингових досліджень, Інтернет-маркетингу та бізнес-аналітики та сертифікаційних курсів для отримання студентами сертифікатів компаній – партнерів кафедри: ВЕБ-СТУДІЇ «UPWAY», ТОВ «ЕДПАРТНЕР», ТОВ «ГЛОБАЛДІДЖІТАЛ», ТОВ «УДС СИСТЕМС» – срібного партнера Microsoft, які надають гарантоване право на перше робоче місце.

ПРОВЕДЕННЯ НАУКОВО-ПРАКТИЧНИХ КОНФЕРЕНЦІЙ

 
 
 
 
 
 

Контактна інформація

Державний університет телекомунікацій
Україна, 03680,  м. Київ,
вул. Солом’янська, 7
телефон: (044) 242-29-02
E-mail: marketing@dut.edu.ua

Отримати консультацію

Ваш запит на зворотній дзвінок отримає завідуючий кафедрою
Надіслати запит

Новини

Всі новини
Переглядів: 12 357