XS
SM
MD
LG
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій
Укр.
   
Кафедра Менеджменту

Видавнича діяльність

Загальна інформація
Викладацький склад
Навчальні дисципліни
Дистанційне навчання
Методична робота
Наукова діяльність
Робота із студентами
Матеріальна база
Бібліотека
Партнери кафедри
Новини та подіі
Контактна інформація
Запрошуємо до навчання
Інформація по дипломним, курсовим роботам та практикам
Освітні програми
Отримати консультацію
Міжнародна діяльність
Інноваційний зміст навчання

Видавнича діяльність

Бажаєте дізнаватись про особливості вступу у 2024 році?
Підписуйтесь на спільноти спеціальності "073 - Менеджмент" кафедри Менеджменту та першим отримуйте новини, сповіщення про важливі події, підготовчі курси, дні відкритих дверей та багато цікавого.

Парій Л. В., Павловський С. А., Могилевська О. Ю. Теоретико-методологічні аспекти бренд-менеджменту у системі управління містом: монографія / Л. В. Парій, С. А. Павловський, О. Ю. Могилевська, А. М. Слободяник, Н. О. Мельник, Є. В. Намлієв. Київ, КиМу. 2023. 210 с. 

Досліджено теоретико-методологічні аспекти бренд-менеджменту у системі управління містом. Розглянуто особливості територіального брендингу як дієвого інструменту підвищення конкурентоспроможності регіону. Міжнародний досвід територіального брендингу свідчить, що успішно створений бренд дає можливість популяризувати регіон в інформаційному просторі, збільшуючи його інвестиційні потоки, зміцнюючи і вдосконалюючи культурний та інноваційний потенціал. Монографія охоплює питання використання прогресивних інструментів технологій бренд-менеджменту міста; без цілеспрямованого використання брендингових інструментів неможливо впливати на розвиток економічної, наукової, культурної та інших сфер життєдіяльності. 

Монографія розрахована на науковців, викладачів, аспірантів, студентів, менеджерів, усіх хто цікавиться проблемами регіонального управління, питаннями соціально-економічного розвитку міських територій. 


Ващенко О. П. Інформаційний менеджмент: навч. посібник. – Київ: ДУІКТ, 2024. 132 с.

У навчальному посібнику розглянуто концептуальні основи інформаційного менеджменту, показано особливості управлінської праці, характеристику сучасного менеджера, інформаційні технології, ресурси та технології інформаційного менеджменту. Розкрито інформаційний менеджмент як інноваційний вид діяльності і базовий компонент створення інформаційного суспільства. Висвітлено вплив інформаційного менеджменту на функціонування підприємства у зовнішньому середовищі. Розглянута державна політика у сфері національного інформаційного простору і інформаційна безпека.

Адресовано студентам вищих навчальних закладів, підприємцям, усім, хто цікавиться управлінською проблематикою.


Ващенко О. П. Провайдинг інновацій у менеджменті: навчальний посібник / О. П. Ващенко. – Київ: ДУІКТ, 2024. 108 с.

У навчальному посібнику розглянуто концептуальні основи провайдингу інновацій у менеджменті, організаційні форми інноваційної діяльності різних організацій і підприємств, показано організаційні структури науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт (НДДКР). Розкрито організаційні механізми трансферу технологій і методи вартісної оцінки об’єкта трансферу. Розглянуто державне регулювання та підтримка інноваційної діяльності.

Адресовано студентам вищих навчальних закладів, підприємцям, усім, хто цікавиться сучасними методами управління інноваційною діяльністю організацій.


Методичні рекомендації до написання, оформлення та захисту кваліфікаційних бакалаврських робіт (для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 073 «Менеджмент», галузь знань 07 «Управління та адміністрування»). Укл. О.Є. Гудзь, І.М. Маковецька, Н.В. Насад. Київ: Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій, 2023. – 68с.

У Методичних рекомендаціях висвітлено всі аспекти написання та підготовки до захисту кваліфікаційних бакалаврських робіт. Зокрема, детально розкрито такі питання як вибір теми, об'єкта і предмета дослідження; формування мети та основних завдань роботи; пошук, збір та опрацювання інформації; складання плану роботи на основі групування та систематизації матеріалів; написання реферату й обробка рукопису; графічне оформлення отриманих результатів; перевірка на академічний плагіат тощо.

В додатках наведено конкретні приклади підготовки кожного документу, які передбачені нормативними вимогами щодо кваліфікаційних бакалаврських робіт.

Методичні рекомендації адресовані здобувачам першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 073 «Менеджмент», галузь знань 07 «Управління та адміністрування».


Євтушенко Н. О. Менеджмент-консалтинг: навчальний посібник / Н. О. Євтушенко. – К.: Талком, 2021. – 270 с.

У навчальному посібнику розглянуто змістовну основу консалтингу, розвиток консалтингу у світі та його становлення в Україні. Докладно проаналізовано особливості формування механізму консалтингової взаємодії у процесі надання консалтингових послуг та описано етапи його реалізації. Представлено поведінкові ролі консультантів, описано специфіку комунікативного процесу у взаємовідносинах «консультант-клієнт» та ризики взаємодії у цих відносинах. Особлива увага відведена сучасному методичному інструментарію консалтингу та управління знаннями, що досліджує вплив компетентності консультантів на підвищення рентабельності компанії. Навчальний посібник «Менеджмент-Консалтинг» призначено студентам вищих навчальних закладів всіх форм навчання з використанням дистанційних навчальних технологій, а також викладачам та широкому колу фахівців в галузі консалтингу та управління.

 

Гудзь О. Є., Стрельнікова С. Ю. Управління стратегічними змінами підприємств в умовах цифрової трансформації: монографія / О. Є. Гудзь, С. Ю. Стрельнікова. – Львів: СПОЛОМ, 2021. – 187 с.

В монографії висвітлено теоретико-методологічні та практичні аспекти управління стратегічними змінами підприємств в умовах цифрової трансформації, зокрема розкрито сутність управління стратегічними змінами підприємств, встановлено особливості й опрацьовано концепт формування механізму управління стратегічними змінами підприємств та визначено методичні підходи до діагностики управління стратегічними змінами підприємств в умовах цифрової трансформації, охарактеризовано стан та виявлено тенденції розвитку підприємств в умовах цифрової трансформації на прикладі телекомунікаційних підприємств, здійснено декомпозиційну діагностику механізму управління стратегічними змінами й визначено результативність управління стратегічними змінами підприємств в умовах цифрової трансформації, обґрунтовано концептуальні засади щодо удосконалення управління стратегічними змінами підприємств в умовах цифрової трансформації, умотивовано методичні підходи до мультирівневої оптимізації управління стратегічними змінами підприємств та запропоновано альтернативні сценарії розвитку управління стратегічними змінами підприємств в умовах цифрової трансформації, що забезпечить перехід до нової якості функціонування підприємств та стимулюватиме підвищення їх результативності, адаптивності, зрілості й гнучкості.

Видання пропонується для викладачів, аспірантів, магістрів і студентів економічних спеціальностей, керівників й працівників підприємств та буде корисним усім хто цікавиться теоретико-методологічними й практичними аспектами управління стратегічними змінами підприємств в умовах цифрової трансформації.

 

Гудзь О. Є., Стрельнікова С. Ю. Управління стратегічними змінами: навчальний посібник / О. Є. Гудзь, С. Ю. Стрельнікова. – Львів: СПОЛОМ, 2021 – 200 с.

У навчальному посібнику розкрито основні поняття й терміни та висвітлено широке коло питань теоретико-методологічного, аналітичного, прогностичного та прагматичного характеру щодо управління стратегічними змінами, що сприятиме формуванню системи знань у царині управління стратегічними змінами, механізмів діагностики та інструментарію прийняття рішень щодо формування та впровадження стратегічних змін підприємств, отриманню глибоких уявлень щодо порівняльних характеристик та пріоритетних напрямів розвитку й удосконалення управління стратегічними змінами, навичок самостійного творчого мислення, прийняття оптимальних управлінських рішень, що забезпечить перехід до нової якості функціонування підприємств та стимулюватиме підвищення їх результативності, адаптивності, зрілості й гнучкості.

Видання пропонується для викладачів, аспірантів, магістрів і студентів економічних спеціальностей, керівників й працівників підприємств та буде корисним усім хто цікавиться теоретико-методологічними й практичними аспектами управління стратегічними змінами в сучасних умовах цифрових трансформацій.

 

Гудзь О. Є., Шмалій Л. В. Інформаційно-комунікаційне забезпечення економічної безпеки підприємства: навчальний посібник/ О. Є. Гудзь, Л. В. Шмалій – Львів: «Галицька видавнича спілка», 2021- 212 с.

У навчальному посібнику розкрито основні поняття й терміни та висвітлено широке коло питань теоретико-методологічного, аналітичного, прогностичного та прагматичного характеру щодо інформаційно-комунікаційного забезпечення економічної безпеки підприємства, що сприятиме формуванню системи знань у царині управління економічною безпекою, механізмів, діагностики та інструментарію прийняття рішень щодо інформаційно-комунікаційного забезпечення економічної безпеки підприємств, навичок самостійного творчого мислення, прийняття оптимальних управлінських рішень, що забезпечить перехід до нової якості функціонування підприємств та стимулюватиме підвищення їх результативності, адаптивності, зрілості й гнучкості.

Видання пропонується для викладачів, аспірантів, магістрів і студентів економічних спеціальностей, керівників й працівників підприємств та буде корисним усім хто цікавиться теоретико-методологічними й практичними аспектами інформаційно-комунікаційного забезпечення економічної безпеки підприємств.

 

Гудзь О. Є., Шмалій Л. В. Інформаційно-комунікаційне забезпечення економічної безпеки підприємств: монографія/ О. Є. Гудзь, Л. В. Шмалій – Львів: «Галицька видавнича спілка», 2021- 199 с.

В монографії висвітлено теоретико-методологічні та практичні аспекти інформаційно-комунікаційного забезпечення економічної безпеки підприємств, зокрема розкрито сутнісні атрибути та завдання побудови економічної безпеки підприємств, встановлено особливості й опрацьовано концепт формування механізму інформаційно-комунікаційного забезпечення економічної безпеки підприємств, визначено методичні підходи до оцінки ефективності інформаційно-комунікаційного забезпечення економічної безпеки підприємств, розглянуто передумови розвитку економічної безпеки підприємств, охарактеризовано стан та виявлено тенденції інформаційно-комунікаційного забезпечення економічної безпеки на прикладі підприємства зв’язку, здійснено оцінку механізму та його складових й визначено ефективність інформаційно-комунікаційного забезпечення економічної безпеки підприємств зв’язку, обґрунтовано пріоритетні напрями розвитку інформаційно-комунікаційного забезпечення економічної безпеки підприємств, умотивовано наукові підходи до розробки стратегій тактики інформаційно-комунікаційного забезпечення економічної безпеки підприємств, запропоновано формування й оцінку ланцюгів інформаційно-комунікаційного забезпечення економічної безпеки підприємств та окреслено інформаційно-комунікаційну та аналітичну підтримку економічної безпеки підприємств, що забезпечить перехід до нової якості функціонування підприємств та стимулюватиме підвищення їх результативності, адаптивності, зрілості й гнучкості.

Видання пропонується для викладачів, аспірантів, магістрів і студентів економічних спеціальностей, керівників й працівників підприємств та буде корисним усім хто цікавиться теоретико-методологічними й практичними аспектами інформаційно-комунікаційного забезпечення економічної безпеки підприємств.

 

Гудзь О. Є., Маковецька І. М. Комунікаційний менеджмент: навчальний посібник / О. Є. Гудзь, І. М. Маковецька – Львів: «Галицька видавнича спілка», 2021. – 224 с.

У навчальному посібнику «Комунікаційний менеджмент» розкрито основні поняття й терміни та висвітлено широке коло питань теоретико-методологічного, аналітичного, прогностичного та прагматичного характеру щодо комунікаційного менеджменту, що сприятиме формуванню системи знань у царині комунікаційного менеджменту, механізмів, діагностики та інструментарію прийняття рішень щодо комунікаційного менеджменту в підприємствах, отриманню глибоких уявлень стосовно порівняльних характеристик та пріоритетних напрямів розвитку й удосконалення комунікаційного менеджменту, навичок самостійного творчого мислення, прийняття оптимальних управлінських рішень, що забезпечить перехід до нової якості функціонування підприємств та стимулюватиме підвищення їх результативності, адаптивності, зрілості й гнучкості.

Видання пропонується для викладачів, аспірантів, магістрів і студентів економічних спеціальностей, керівників й працівників підприємств та буде корисним усім, хто цікавиться теоретико-методологічними й практичними аспектами комунікаційного менеджменту в сучасних умовах.

 

Гудзь О. Є., Маковецька І. М. Управління комунікаціями в підприємствах: монографія / О. Є. Гудзь, І. М. Маковецька – Львів : «Галицька видавнича спілка», 2021. – 216 с.

В монографії «Управління комунікаціями в підприємствах» висвітлено теоретико-методологічні та практичні аспекти управління комунікаціями в підприємствах, зокрема розкрито сутність та призначення комунікацій підприємств, встановлено особливості й визначено складові механізму управління комунікаціями в підприємствах, опрацьовано методичні підходи до оцінки управління комунікаційними каналами підприємства, розглянуто трансформацію орієнтирів в управлінні комунікаціями підприємств, охарактеризовано стан та виявлено сучасні тенденції розвитку комунікацій на прикладі телекомунікаційних підприємств, визначено ефективність механізму управління комунікаціями в підприємствах й оцінено управління комунікаційними каналами підприємства, обґрунтовано методичний інструментарій ухвалення стратегічних рішень щодо розвитку управління комунікаціями в підприємствах, розроблено пропозиції щодо удосконалення наукових підходів до формування комунікаційної політики підприємства, умотивовано концепт гармонізації комунікаційних каналів підприємства та розглянуто інновації в управлінні комунікаціями підприємств в умовах цифрових трансформацій, що забезпечить перехід до нової якості функціонування підприємств та стимулюватиме підвищення їх результативності, адаптивності, зрілості й гнучкості.

Видання пропонується для викладачів, аспірантів, магістрів і студентів економічних спеціальностей, керівників й працівників підприємств та буде корисним усім хто цікавиться теоретико-методологічними й практичними аспектами управління комунікаціями в підприємствах в сучасних умовах.

 

Гудзь О. Є., Стецюк П. А. Інвестиційний менеджмент: навчальний посібник / О. Є. Гудзь, П. А. Стецюк. – Львів: ТОВ «Галицька видавнича спілка», 2020. – 223 с.

Навчальний посібник підготовлено відповідно до програми навчальної дисципліни «Інвестиційний менеджмент», яку включено до навчального плану підготовки магістр із спеціальності 073 «Менеджмент». У ньому висвітлено теоретичні основи та практичні аспекти управління інвестиційною діяльністю підприємства. Розкриваються сутність, значення та функції інвестиційного менеджменту;  закономірності функціонування інвестиційного ринку; методи та прийоми обґрунтування інвестиційних рішень; принципи та послідовність розробки інвестиційної стратегії підприємства; характеристика джерел, методів та форм фінансування інвестиційної діяльності; технологія управління реальними та фінансовими інвестиціями; питання управління інвестиційними ризиками; сутність, цілі формування та підходи до управління інвестиційним портфелем.

Навчальний посібник адресований студентам економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, аспірантам, слухачам курсів підвищення кваліфікації, викладачам, а також підприємцям, бізнесменам, керівникам та спеціалістам підприємств різних галузей національної економіки.

 

Гудзь О. Є. Інвестиційне підприємництво: навчальний посібник / О. Є. Гудзь. – К.: ТОВ «Гнозіс», 2019. – 206 с.

В навчальному посібнику висвітлені теоретико-методичні та практичні аспекти інвестиційного підприємництва. У ньому розкрито теоретичний та методологічний базис інвестиційного підприємництва, його організаційно-економічні основи та пріоритетні напрями розвитку, актуальні питання формування інноваційних підприємств на креативній основі. Ознайомлення з посібником сприятиме формуванню системи знань у сфері управління інноваційною діяльністю підприємств; ініціалізації та планування бізнесових проектів; виявлення, запобігання та нівелювання інноваційних ризиків; організації роботи з реалізації інновацій; розробки креативних інноваційних рішень.

Видання пропонується для викладачів, аспірантів, магістрів і студентів економічних спеціальностей, керівників та працівників підприємств та буде корисним усім, хто цікавиться питаннями менеджменту інвестиційного підприємництва.

 

Прокопенко Н. С., Гудзь О. Є. Інтелектуальний капітал: навчальний посібник / Н. С. Прокопенко, О. Є. Гудзь. – Львів : Ліга-Прес, 2018. – 172 с.

У навчальному посібнику розкрито основні поняття й терміни та висвітлено широке коло питань теоретико-методологічного, аналітичного, прогностичного та прагматичного характеру щодо формування, управління та розвитку інтелектуального капіталу: що сприятиме формуванню системи знань у царині управління інноваційними процесами, фінансових регуляторів, механізмів та інструментарію прийняття рішень щодо інтелектуалізації підприємств, отриманню глибоких уявлень стосовно порівняльних характеристик та напрямів розвитку інтелектуального капіталу, навичок самостійного творчого мислення, прийняття оптимальних управлінських рішень, що забезпечують зростання прибутку діяльності підприємств, Підвищення добробуту його працівників і власників.

Видання пропонується для викладачів, аспірантів, магістрів і студентів економічних спеціальностей, керівників й працівників державних установ та підприємств та буде корисним усім хто цікавиться теоретико-методологічними й практичним аспектами розвитку інтелектуального капіталу в Україні.

 

Прокопенко Н. С., Гудзь О. Є., Харковина О. Г. Розвиток інтелектуального капіталу: монографія / Н. С. Прокопенко, О. Є. Гудзь, О. Г. Харковина. – Львів: Ліга-Прес, 2018. – 180 с.

В монографії висвітлено теоретико-методологічні та практичні аспекти розвитку інтелектуального капіталу, зокрема розглянута сутність та змістові характеристики інтелектуального капіталу, визначено методи оцінки ефективності інтелектуального капіталу, виявлено характеристики фінансових механізмів розвитку інтелектуального капіталу, здійснено оцінку чинників, що впливають на розвиток інтелектуального капіталу підприємств, визначено роль інтелектуальної власності в системі розвитку інтелектуального капіталу, оцінено фінансове регулювання розвитку інтелектуального капіталу, розроблено концептуальні засади удосконалення фінансового регулювання інтелектуального капіталу в Україні, здійснено адаптацію зарубіжного досвіду фінансового регулювання інтелектуального капіталу у вітчизняну практику, запропоновано моделі фінансового регулювання розвитку інтелектуального капіталу, розглянуто менеджмент ідей у контексті управління інтелектуальним капіталом підприємств, обґрунтовано стратегічний набір розвитку інтелектуального капіталу, удосконалено інформаційно-аналітичну підтримку розвитку інтелектуального капіталу підприємств.

Видання пропонується для викладачів, аспірантів, магістрів і студентів економічних спеціальностей, керівників й працівників державних установ та підприємств та буде корисним усім хто цікавиться теоретико-методологічними й практичними аспектами розвитку інтелектуального капіталу в Україні.

 

Гудзь О. Є., Сазонова С. В. Управління наданням загальнодоступних послуг в телекомунікаційній сфері: [навчальний посібник] / О. Є. Гудзь, С. В. Сазонова. – Львів: Ліга-Прес, 2018. – 144 с.

В навчальному посібнику висвітлено теоретико-методичні основи та практичні аспекти управління й формування організаційно-економічного механізму та його реалізації щодо надання загальнодоступних послуг в телекомунікаційній сфері на основі державно-приватного партнерства, що сприятиме формуванню системи знань у царині управління соціально-економічними й технологічними процесами, механізмів та інструментарію прийняття рішень щодо розвитку телекомунікаційних підприємств, отриманню глибоких уявлень стосовно порівняльних характеристик напрямів технологічного розвитку, навичок самостійного творчого мислення, прийняття оптимальних управлінських рішень, що забезпечують зростання прибутку діяльності телекомунікаційних підприємств, підвищення добробуту його працівників і власників.

Видання пропонується для викладачів, аспірантів, магістрів і студентів економічних спеціальностей, керівників й працівників телекомунікаційних підприємств та буде корисним усім хто цікавиться питаннями управління надання. загальнодоступних послуг в телекомунікаційній сфері.

 

Гудзь О. Є., Сазонова С. В. Формування організаційно-економічного механізму загальнодоступних послуг телекомунікаційними підприємствами: [монографія] / О. Є. Гудзь, С. В. Сазонова. – Львів: Ліга-Прес, 2018. – 144 с.

В монографії висвітлено теоретико-методологічні та практичні аспекти формування організаційно-економічного механізму надання загальнодоступних послуг телекомунікаційними підприємствами, зокрема розглянута економічна сутність складові та особливості організаційно-економічного механізму надання загальнодоступних послуг телекомунікаційними підприємствами, критерії та система показників його оцінки, визначено умови та особливості зовнішнього середовища функціонування телекомунікаційних підприємств при наданні загальнодоступних послуг, виявлено тенденції надання загальнодоступних послуг телекомунікаційними підприємствами, здійснено діагностику організаційно-економічного механізму надання загальнодоступних послуг в телекомунікаційній сфері, удосконалено напрями гармонізації формування організаційно-економічного механізму надання загальнодоступних послуг телекомунікаційними підприємствами, запропоновано інструменти модернізації державного регулювання надання загальнодоступних послуг в телекомунікаційній сфері, обґрунтовано модель реалізації організаційно-економічного механізму надання загальнодоступних телекомунікаційних послуг з використанням державно-приватного партнерства.

Видання пропонується для викладачів, аспірантів, магістрів і студентів економічних спеціальностей, керівників й працівників телекомунікаційних підприємств та буде корисним усім хто цікавиться питаннями теоретико-методологічними й практичними аспектами формування організаційно-економічного механізму надання загальнодоступних послуг телекомунікаційними підприємствами.

 

Ковшова I. О. Маркетинговий менеджмент: теорія, методологія, практика: монографія / І. О. Ковшова. – К.: Видавництво ФОП Вишемирський В. С, 2018. – 516 с.

Обґрунтовано теоретико-методологічні засади маркетингового менеджменту, як інноваційного підходу до управління підприємством. Виявлено тенденції розвитку маркетингового менеджменту на вітчизняному ринку під впливом дії чинників маркетингового середовища. Розроблено науково-практичні рекомендації з використанням авторських методів і методик. На основі аналітичних даних підприємств сформовано систему показників оцінки маркетингового менеджменту.

Для науковців, фахівців з менеджменту і маркетингу, аспірантів і студентів.

 

Халімон Т. М. Теоретико-методологічні та практичні аспекти управління конкурентоспроможністю телекомунікаційних підприємств (монографія) / Т. М. Халімон. – Львів: Ліга-Прес, 2018. – 468 с.

У монографії наведено результати комплексного дослідження теоретико-методологічних та практичних аспектів управління конкурентоспроможністю телекомунікаційних підприємств за кризових дисбалансів економічного простору. З'ясовано сутність та атрибути конкурентоспроможності підприємств, складові управління конкурентоспроможністю підприємств, сутнісні характеристики конкурентних переваг. Визначено методи оцінки, індикатори та орієнтири конкурентоспроможності телекомунікаційних підприємств, їх потенціалу, окреслено специфіку механізму управління конкурентоспроможністю. Здійснено моніторинг конкурентного середовища телекомунікаційних підприємств, проведено діагностику та виявлено умови і чинники їх конкурентоспроможності. Обґрунтовано пріоритетні напрями забезпечення конкурентоспроможності телекомунікаційних підприємств, розглянуто концептуальні основи управління їх конкурентоспроможністю та визначено стратегічні пріоритети розвитку і підвищення конкурентоспроможності телекомунікаційних підприємств.

Книга розрахована на науковців, працівників державних установ, керівників телекомунікаційних підприємств, працівників економічних служб, викладачів вузів і коледжів, студентів вищих та середніх навчальних закладів і всіх тих кого цікавлять питання управління конкурентоспроможністю телекомунікаційних підприємств.

 

Сотниченко В. М. Теоретичні та методологічні аспекти управління економічною безпекою телекомунікаційного підприємства: монографія / В. М. Сотниченко. – К.: Інтерсервіс, 2018. – 358 с.

У монографії розкрито основні аспекти управління економічною безпекою телекомунікаційного підприємства. Розглянуто зміст та особливості проблеми через функціональні складові економічної безпеки, серед яких особливо виділено інтелектуально-кадрову, фінансову, техніко-технологічну, політико-правову та інформаційну. Розроблено пропозиції щодо удосконалення управління економічною безпекою телекомунікаційного підприємства з урахуванням тенденцій та перспектив розвитку галузі.

Для науковців, працівників телекомунікаційної галузі, викладачів, аспірантів, студентів і всіх, хто цікавиться питаннями управління економічною безпекою у сфері телекомунікацій.

 

Старинець О. Г. Антикризове управління телекомунікаційними підприємствами: стан та перспективи розвитку: монографія / О. Г. Старинець. – К.: Танком, 2018. – 320 с.

У монографії наведено результати комплексного дослідження стану та перспектив розвитку антикризового управління телекомунікаційними підприємствами, уточнено його сутність, теоретико-методологічний базис формування, складові й особливості їх реалізації. Здійснено діагностику антикризового управління телекомунікаційними підприємствами України. Запропоновано методику оцінювання ефективності антикризових заходів та алгоритм формування антикризової стратегії телекомунікаційного підприємства. Книга розрахована на науковців, менеджерів підприємств та організацій сфери телекомунікації, студентів закладів вищої освіти і всіх тих, кого цікавлять висвітлені питання.

 

Гудзь О. Є., Лавров Р. В. Інноваційно-фінансові технології банків: навчальний посібник / О. Є. Гудзь, Р. В. Лавров. – Львів: Ліга-Прес, 2018. – 192 с.

В навчальному посібнику висвітлено теоретико-методичні основи та практика застосування інноваційно-фінансових технологій банків, що сприятиме формуванню системи знань у царині банківського менеджменту, впровадження банківських інноваційно-фінансових технологій, механізмів та інструментарію прийняття інноваційних рішень у фінансовій сфері на мікро- та макроекономічному рівнях, отриманні глибоких уявлень щодо розробки, регулювання й використання інноваційно-фінансових технологій банків, навичок самостійного творчого мислення, прийняття оптимальних стратегічних рішень, що забезпечують зростання прибутку діяльності банківських установ, підвищення добробуту їх працівників і власників.

Видання пропонується для викладачів, аспірантів, магістрів і студентів економічних спеціальностей, керівників та працівників банків й підприємств та буде корисною усім хто цікавиться питаннями банківських інноваційно-фінансових технологій.

 

Гудзь О. Є. Корпоративне управління: понятійно-термінологічний словник / О. Є. Гудзь. – Львів: Ліга-Прес, 2018. – 44 с.

В понятійно-термінологічному словнику з корпоративного управління розкрито основні поняття та терміни, що сприятиме формуванню системи знань у царині корпоративного управління, механізмів та інструментарію прийняття рішень у корпоративних сферах на мікро- та макроекономічному рівнях, формуванню навичок роботи з засновницькими документами акціонерних товариств, процедурою випуску та емісії цінних корпоративних паперів, розумінню особливостей управління та аналізу в системі корпоративного управління, пошуку ефективних управлінських та фінансових рішень в корпоративній галузі, оволодінню базовими знаннями з стратегії і тактики щодо розрахунків ринкової вартості акцій, величини дивідендів тощо

Видання пропонується для викладачів, аспірантів, магістрів і студентів економічних спеціальностей, керівників та працівників підприємств корпоративного типу та буде корисною усім хто цікавиться питаннями корпоративного управління.

 

Гудзь О. Є. Інноватика: понятійно-термінологічний словник / О. Є. Гудзь. – Львів: Ліга-Прес, 2017. – 71 с.

В понятійно-термінологічному словнику з інноватики розкрито основні поняття та терміни, що сприятиме формуванню системи знань у царині інноватики, механізмів та інструментарію прийняття рішень у інноваційних сферах на мікро- та макроекономічному рівнях, формуванню навичок роботи із впровадження та освоєння інновацій, процедурою захисту авторських прав, інтелектуальної власності, розумінню особливостей управління та аналізу інноваційних процесів, пошуку ефективних управлінських та інвестиційних рішень щодо венчурного бізнесу, оволодінню базовими знаннями з стратегії і тактики щодо розрахунків ринкової вартості нововведень тощо.

Видання пропонується для викладачів, аспірантів, магістрів і студентів економічних спеціальностей, керівників та працівників підприємств та буде корисним усім хто цікавиться питаннями інноватики.

 

Гудзь О. Є., Стецюк П. А. Фінансова політика підприємства: Навчальний посібник / О. Є. Гудзь, П. А. Стецюк. – Львів: Ліга-Прес, 2017. – 120 с.

У навчальному посібнику висвітлено теоретичні основи та практичні аспекти формування фінансової політики підприємства. Основний акцент зроблено на розкритті наукових основ фінансової політики, розробки її стратегії, технологіях формування системи фінансування операційної й інвестиційної діяльності підприємства, методичному інструментарію бюджетування, управлінні поточними витратами та оборотними активами підприємства.

Навчальний посібник призначений для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, аспірантів, слухачів курсів підвищення кваліфікації, викладачів, а також підприємців, бізнесменів, керівників та спеціалістів підприємств різних галузей національної економіки.

 

Зеліско І. М., Олійник Л. А. Місцеві фінанси: навчальний посібник / І. М. Зеліско, Л. А. Олійник. – К.: ЦП «Компринт», 2017. – 272 с.

У навчальному посібнику розглянуто сутність, складові та засади організації місцевих фінансів; формування та використання місцевих бюджетів; система видатків місцевих бюджетів; фінансове вирівнювання та бюджетне регулювання; бюджетний процес на місцевому рівні; організація фінансів підприємств комунального господарства; фінансова діяльність житлово-експлуатаційного  комплексу; фінансова політика місцевих органів влади; управління місцевими фінансами в Україні; основи організації фінансів місцевих органів влади в зарубіжних країнах.

 

Зеліско І.М., Олійник Л. А. Управління фінансовою санацією підприємства: навчальний посібник / І. М. Зеліско, Л. А. Олійник. – К.: ЦП «КОМПРИНТ», 2017. – 410 с.

У навчальному посібнику розглянуто економічну сутність фінансової санації підприємства, порядок її проведення; зміст і роль санаційного контролінгу; організацію та проведення санаційного аудиту; охарактеризовані джерела санації; визначені пріоритетні напрями санаційної реструктуризації  підприємства; розкрито економіко-правові аспекти санації, банкрутства та ліквідації підприємства;  наведені шляхи державної фінансової підтримки санації підприємства.

Для студентів ОС «Магістр», працівників підприємницьких і фінансових структур, державних установ, керівників підприємств, аспірантів, докторантів, наукові і практичні інтереси яких зосереджені у сфері антикризового управління підприємствами.

 

Гудзь О. Є. Стратегічне управління інноваційним розвитком підприємства: навчальний посібник / О. Є. Гудзь. – Львів: Ліга-Прес, 2017. – 166 с.

В навчальному посібнику висвітлено теоретико-методичні основи та практичні аспекти стратегічного управління інноваційним розвитком підприємства, що сприятиме формуванню системи знань у царині управління інноваційними процесами, механізмів та інструментарію прийняття рішень щодо інноваційної діяльності, отриманні глибоких уявлень стосовно порівняльних характеристик напрямів інноваційного розвитку, навичок самостійного творчого мислення, прийняття оптимальних стратегічних рішень, що забезпечують зростання прибутку діяльності підприємств, підвищення добробуту його працівників і власників.

Видання пропонується для викладачів, аспірантів, магістрів і студентів економічних спеціальностей, керівників та працівників підприємств та буде корисним усім хто цікавиться питаннями стратегічного управління інноваційним розвитком підприємства.

 

Гудзь О. Є., Глушенкова А. А. Менеджмент ідей та управління проектами / О. Є. Гудзь, А. А. Глушенкова. – К.: Планета людей, 2016. – 156 с.

В навчальному посібнику висвітлені теоретико-методичні та практичні аспекти менеджменту ідей та управління проектами на підприємстві. Ознайомлення з посібником сприяє формуванню знань у сфері управління креативною діяльністю на підприємстві, ініціалізації, планування бізнесових проектів, просування на ринку, управління часом, витратами та бюджетом проекту, виявлення, запобігання та нівелювання проектних ризиків, організації роботи проектної команди, розробки креативних рішень при впровадженні проектів.

Видання пропонується для викладачів, аспірантів, магістрів і студентів економічних спеціальностей, керівників та працівників підприємств та буде корисним усім, хто цікавиться питаннями менеджменту ідей та управління проектами на підприємстві.

 

Зеліско І. М., Пономаренко Г. Ю. Управління інтелектуальним капіталом в системі фінансового забезпечення діяльності аграрних формувань: монографія / І. М. Зеліско, Г. Ю. Пономаренко. – К.: ЦП «КОМПРИНТ», 2016. – 412 с.

У монографії досліджено теоретико-методологічні домінанти формування, розвитку і використання інтелектуального капіталу та фінансового забезпечення  підприємств. Окреслено пріоритети розвитку інтелектуального капіталу підприємства в умовах динамічних фінансових трансформацій економічного простору. Запропоновано оптимальні напрями функціонування міжсекторного партнерства та оцінено його вплив на формування соціального капіталу. Представлено пріоритетні напрями гармонізації управління інтелектуальним капіталом аграрних формувань.

Анкета вступника
Заповніть анкету та отримайте персональну консультацію від завідуючого кафедрою
Контактна інформація
Ми зв`яжемось з Вами зручним для Вас способом:
Освіта
Вкажіть де Ви навчались\навчаєтесь
Розкажіть про себе
Давайте знайомитись
Контактна інформація

Державний університет телекомунікацій
Україна, 03680,  м. Київ,
вул. Солом’янська, 7, каб. 328
Тел. (044) 249-25-59
E-mail: management@dut.edu.ua

Отримати консультацію

Ваш запит на зворотній дзвінок отримає завідуючий кафедрою
Надіслати запит

Новини

Всі новини
Переглядів: 9 063