XS
SM
MD
LG
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій
Укр.
   
Кафедра Менеджменту

Партнери кафедри

Загальна інформація
Викладацький склад
Навчальні дисципліни
Дистанційне навчання
Методична робота
Наукова діяльність
Робота із студентами
Видавнича діяльність
Матеріальна база
Бібліотека
Новини та подіі
Контактна інформація
Запрошуємо до навчання
Інформація по дипломним, курсовим роботам та практикам
Освітні програми
Отримати консультацію
Міжнародна діяльність
Інноваційний зміст навчання

Партнери кафедри

Бажаєте дізнаватись про особливості вступу у 2024 році?
Підписуйтесь на спільноти спеціальності "073 - Менеджмент" кафедри Менеджменту та першим отримуйте новини, сповіщення про важливі події, підготовчі курси, дні відкритих дверей та багато цікавого.

Компанія

Вид діяльності

Компетенції


ТОВ «Юкрейн Тауер Компані»

 • Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна у сфері рухомого (мобільного) зв’язку

ЗАГАЛЬНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ:

 • Абстрактне обґрунтування та моделювання проблеми: здатність визначати відповідні проблеми та окреслювати їх так. щоб просувати та трансформувати наукові знання та розуміння.
 • Дослідницька здатність. Компетентності ініціювати та виконувати (індивідуально або в науковій групі) наукові дослідження.
 • Самостійна праця, керування часом. Здатність організовувати набуття теоретичних та практичних інструментів, скеровуючи зусилля та об'єднуючи результати різних досліджень та аналізів, представляючи остаточний результат до визначеного кінцевого терміну.
 • Групова робота. Здатність працювати у великій науковій групі, мотивувати людей та досягати спільних цілей, розробляти та управляти проектами, приймати обґрунтовані рішення, розуміючи відповідальність за результати роботи, а також беручи до уваги ресурсні витрати та персональні обов’язки.
 • Креативність. Потенціал креативності у генерування ідей та досягнення наукових завдань.
 • Комунікативні навички. Здатність ефективно спілкуватися із спеціальною та загальною аудиторіями, а також представляти складну інформацію у зручний та зрозумілий спосіб усно і письмово, використовуючи відповідну наукову термінологію та методи.
 • Міжнародний кругозір. Здатність працювати у великій інтернаціональній групі, ставитися із повагою до національних та культурних традицій інших членів групи.
 • Управлінські здатності. Здатність працювати в умовах обмеженого часу та ресурсів, а також мотивувати та керувати роботою інших для досягнення поставлених цілей.
 • Якість та етичні зобов’язання. Знання стандартів та типу  мислення, необхідних для наукового дослідження та опублікування його результатів, зокрема критична обізнаність та інтелектуальна чесність. Демонструвати прихильність до етичних зобов’язань та етики поведінки в наукових дослідженнях.

 

СПЕЦІАЛЬНІ (ФАХОВІ, ПРЕДМЕТНІ) КОМПЕТЕНТНОСТІ:

 • Інтелектуальні компетентності: здатність до аналітико-прогностичної та інноваційної діяльності, розробки і обґрунтування вибору найбільш ефективних управлінських рішень у сфері менеджменту.
 • Когнітивні компетентності. знання і розуміння найважливіших фактів, концепцій, принципів і теорій менеджменту, уміння застосовувати ці знання для розв’язання задач якісного і кількісного характеру.
 • Інтегративні здатності. Компетентність до інтеграції знань, умінь і навичок та їх ефективного використання в умовах швидкої адаптації організацій до вимог зовнішнього середовища, приймати інтегровані рішення в менеджменті, організовувати управлінську інформаційну систему, організовувати пошук партнерів.
 • Навики критичності та самокритичності. Здатність рецензувати публікації та презентації з менеджменту, а також брати участь у міжнародних наукових дискусіях, висловлюючи та відстоюючи свою наукову позицію.
 • Управлінські соціально-психологічні здатності. Емоційна, перцептивна, концептуальна і поведінкова компетентність - здатність до лідерства, до цілепокладання, уміння реалізувати стратегії, плани і здатність до новаторської діяльності, знання і вміння у сфері сприйняття, розуміння поведінки людей, мотивація їх діяльності, високий рівень емпатичності й комунікативної культури.
 • Організаційні здатності. Компетентність у специфічних сферах управлінської діяльності - прийнятті рішень, збиранні й аналізі інформації, методах роботи з людьми,  раціональної організації праці тощо
 • Міжособистісні здібності. Співпраця в місцевому та міжнародному середовищі для завершення спеціальних завдань, пов'язаних з менеджментом (збирання та опрацювання даних, розвиток аналізу, подання та обговорення результатів).
 • Ділові здатності. Компетентність до управлінських вмінь і навичок: діагностувати організаційну систему, інтерпретувати ситуацію і робити правильні висновки, оперативно приймати і реалізовувати нестандартні рішення тощо.
 • Функціональні компетентності: широке застосування інновацій, ІТ - технологій та процедур й інструментів у менеджменті, налагодження співпраці із науковими партнерами, асоціаціями, державними та європейськими й міжнародними інституціями, навички інноваційних управлінських технологій та управління людськими ресурсами, управління процесами інноваційного розвитку.
 • Інформаційні технології. Здатність вільно використовувати ІТ для наукових розробок та впровадження проектів, визначати, отримувати, аналізувати та поєднувати інформацію з різних джерел, документів та текстів для розгляду відповідних проблем менеджменту.

Секретаріат Комітету з питань інформатизації та зв’язку Верховної Ради України

 • Державне управління
 • Проходження практик
 • Підвищення кваліфікації
 • Наукова діяльність


 • Сертифікаційний центр автоматизованих систем управління бізнесом

«ОІЛ-ТЕХ-ЦЕНТР»

 • Оптова торгівля, роздрібна торгівля


ТОВ «ОСІС»

 • Розробка програмного забезпечення, торгівля телекомунікаційним, комп’ютерним обладнанням, інформаційний менеджмент


ПрАТ «Фарлеп-Інвест»

 • Телекомунікації, зв’язок


 • Телекомунікації, зв’язок


ТОВ «Реаллайн»

 

 • Телекомунікації, зв’язок, інформаційні технології


 • Автоматизовані системи управління організацією


 • Прикладні рішення для бізнесу, інформаційна безпека, сертифікація


 • Телекомунікації, зв’язок


 • Системи електронного документообігу для підприємств та організацій


Асоціація аудиторів і консультантів в менеджменті республіки Молдова

 • Науково-практична діяльністьу сфері менеджменту, економіки та фінансів

Український центр інноватики та патентно-інформаційних послуг ДП «Український інститут інтелектуальної власності»

 • Науково-практична діяльністьу сфері інноватики
 • Спільна участь у міжнародних наукових програмах та проектах
 • Методична допомога


Національне агентство України з питань державної служби

 • Державне управління

Вища банківська школа Гданського університету

 • Освітньо-наукова діяльність
Анкета вступника
Заповніть анкету та отримайте персональну консультацію від завідуючого кафедрою
Контактна інформація
Ми зв`яжемось з Вами зручним для Вас способом:
Освіта
Вкажіть де Ви навчались\навчаєтесь
Розкажіть про себе
Давайте знайомитись
Контактна інформація

Державний університет телекомунікацій
Україна, 03680,  м. Київ,
вул. Солом’янська, 7, каб. 328
Тел. (044) 249-25-59
E-mail: management@dut.edu.ua

Отримати консультацію

Ваш запит на зворотній дзвінок отримає завідуючий кафедрою
Надіслати запит

Новини

Всі новини
Переглядів: 9 710