XS
SM
MD
LG
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

(Державний університет телекомунікацій)


Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

(Державний університет телекомунікацій)

Кафедра Комп'ютерних наук

Загальна інформація

Вступнику
Спеціальність Комп'ютерні науки
Науково-педагогічний персонал
Навчальні дисципліни бакалаврів
Навчальні дисципліни магістрів
Навчальні дисципліни аспірантів
Методична робота
ННЦ "Технологій HP"
Наукова діяльність
Видавнича діяльність
Робота із студентами
Матеріальна база
Контактна інформація
Новини та події
Бібліотека
Партнери кафедри
Працевлаштування випускників
Відгуки випускників
Запрошуємо до навчання
Курси Hewlett Packard
Програми курсів Hewlett Packard
Подати заявку на курси Hewlett Packard
Набір на курси Oracle Certified Associate, Java SE 8 Programmer
Спрощений он-лайн курс Java-програмування
Отримати консультацію
Освітньо-професійні програми
Публічне обговорення освітньо-професійних програм
Інноваційні зміни, втілені на кафедрі
Дистанційне навчання
Відгуки працедавців

Загальна інформація

Бажаєте дізнаватись про особливості вступу у 2024 році?
Підписуйтесь на спільноти спеціальності "122 Комп’ютерні науки" кафедри Комп’ютерних наук та першим отримуйте новини, сповіщення про важливі події, підготовчі курси, дні відкритих дверей та багато цікавого.

Cпеціальність 122 Комп'ютерні науки


 ПОЛОЖЕННЯ ПРО КАФЕДРУ Комп'ютерних наук

 Переваги навчання на кафедрі Комп'ютерних наук

 Переваги навчання на кафедрі Комп'ютерних наук у Державному університеті телекомунікацій


Кафедра Комп’ютерних наук - є провідною кафедрою університету, яка здійснює навчання студентів в області Інформаційних технологій за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки» (Computer Science, CS)

Фахівець «Computer Science» – це керівник і технічний ІТ фахівець в рівній мірі. Він володіє методиками організації проектування, йому властива спеціалізація в декількох сферах, а саме: теорії мов програмування, нейронних мереж, архітектури даних, машинного навчання, аналізу ризиків, оптимізації процесів, системної інженерії. Для нього властиве унікальне поєднання технічних ІТ навичок, інтуїції, вміння пояснювати, здатність до вирішення проблем і бізнес-чуття. Цінність цієї спеціальності буде рости і далі по мірі того, як в компаніях будуть впроваджуватись ІТ технології.

Карта комп'ютерних наук - https://www.youtube.com/watch?v=SzJ46YA_RaA

Найважливіша мета вивчення Комп'ютерних наук полягає в тому, щоб глибоко знати усі основні розділи інформаційних технологій та чітко розуміти відносини, що існують між прикладними програмами і комп'ютерними системами. Стати фахівцем з сучасних Комп’ютерних наук можливо тільки за умови комплексного вивчення всіх складових частин Інформаційних технологій.

Спеціаліст з Комп'ютерних наук повинен забезпечити інтеграцію та взаємодію інформаційних технологій на рівні наукової абстракції – хмарних технологій, віртуалізації, програмно-визначених мереж та систем штучного інтелекту. Взаємодія на цьому рівні здійснюється не фізично, а з використанням програмних інтерфейсів (API),  що забезпечує високу ступінь системності та динамічності. 

Тому наші випускники можуть займати такі посади:

 • розробник та тестувальник програмного забезпечення;
 • системний адміністратор;
 • адміністратор баз даних;
 • Веб-дизайнер;
 • інженер із захисту інформації; керівник проекту (Team leader);
 • системний інтегратор;
 • ІТ архітектор.

 

ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ СТУДЕНТІВ, ЯКІ ВИВЧАЛИ КОМП'ЮТЕРНІ НАУКИ

У процесі здійснення інноваційного змісту навчання наша кафедра уклала договори з компаніями, які є потенційними замовниками випускників спеціальністю підготовки кафедри.

З розвитком світової цифрової економіки потреба у фахівцях з Комп'ютерних наук зростає з кожним днем. При добросовісному навчанні на нашій кафедрі ви станете таким спеціалістом та отримаєте перше високооплачуване робоче місце, що забезпечить незалежне фінансове майбутнє.

За час навчання випускник оволодіє знаннями з наступних основних розділів: алгоритмів і структур даних, всіх стадій життєвого циклу розробки програмного забезпечення, баз даних та інформаційно-пошукових систем, веб-технологій, архітектури комп'ютерів, операційних систем та комп'ютерних мереж, технологій віртуалізації, штучного інтелекту, хмарних технологій та робототехніки, взаємодії людини і комп'ютера.

Отримає практичні навики програмування, роботи з операційними системами, адміністрування серверів, експлуатації обладнання центру обробки даних, розробки та розгортання конвергентних мережних технологій, налаштування серверних платформ та накопичувачів, використання мережних та серверних технологій для розгортання систем віртуалізації та хмарних технологій, вирішення прикладних завдань на мові програмування Java.

Ми якісно навчаємо студентів не тільки теоретично, а і практично з використанням навчально-матеріальної бази створеної на обладнанні останнього покоління.

Теоретична підготовка здійснюється на основі сучасного розвитку науки і технологій та компетенцій компаній-партнерів кафедри. На відміну від інших університетів підготовка за спеціальністю 122 Комп'ютерні науки починається не з третього, а вже з першого курсу. Дуже велику увагу на кафедрі приділяється вивченню мов програмування розпочинаючи вже з 1-го курсу. Викладання курсу мови Java проводить доцент Іщеряков С. М за оригінальною авторською методикою, який отримав спеціальну відзнаку конкурсу IT Awards компанії SoftServe та асоціації IT-Ukraine за вклад у розвиток ІТ-освіти України. По закінченню вивчення курсу студенти проходять міжнародну сертифікацію фірми Oracle. Також, починаючи з першого курсу поглиблено вивчається технічна англійська мова.

Інтеграція сучасних ІТ-технологій здійснюється на заключному етапі навчання надзвичайно важливих та високотехнологічних курсів: програмно-визначена мережна інфраструктура (SDN) та організація гібридної хмари (HPE Openstack).

Кафедра готує керівників і технічних ІТ-фахівців, які володіють сучасними технологіями проектування та управління Комп’ютерними системами (ІТ архітекторів). Тільки випускники освітньої програми Комп’ютерні науки безпосередньо готуються до таких професій в ІТ як System Architect, Team/Tech Lead та Senior.

Для підготовки висококваліфікованих фахівців для успішних та відомих світових ІТ компаній на кафедрі Комп'ютерні науки розроблено і втілено в навчальний процес інноваційний зміст навчання. Тому навчання студентів відповідає вимогам сьогодення і надає їм ґрунтовні теоретичні знання та уміння практично експлуатувати сучасне програмно-апаратні комплекси.

Наші студенти щорічно займають призові місця на всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт.

 

 
 

На конкурсі проектів та стартапів InnoDnipro переміг проект студента Антонова Віталія «БПЛА для точної побудови МАП, а автор здобув грошову винагороду у розмірі 50000 гривень.

 

При проведені занять на кафедрі теоретична підготовка складає до 50%, а практична підготовка становить не менше 67% навчальних занять. Заняття проводяться на сучасному обладнанні та програмно-апаратних комплексах відомих світових компаній.

На кафедрі разом з асоціацією “ІТ-УКРАЇНА” та ГО “Фундація розвитку інновацій” реалізується проект ранньої дуальної освіти. Кращі студенти паралельно із навчанням проходять стажування в компаніях Ciklum, EPAM та ін.

Починаючи з 2 курсу студенти проходять практику на провідних підприємствах галузі. Спочатку – для ознайомлення і формування відповідного світогляду. У подальшому, на 3-му курсі, для формування відповідних професійних умінь та виробничих навичок. На 4-му курсі – для закріплення теоретичних знань та практичної реалізації результатів подальшого дипломного проектування.

Заняття на кафедрі проводять висококваліфіковані науково-педагогічні працівники. Так заняття проводять 7 кандидатів технічних наук, 4 доктора технічних наук, а також в тому числі 4 практика, які працюють в компаніях-партнерах кафедри.

Постійне збільшення інтелектуального капіталу кафедри відбувається за рахунок підготовки науковців в аспірантурі університету, стажування в Україні та за кордоном, підвищення кваліфікації. 80% викладачів вільно володіють англійською, що підтверджено відповідними сертифікатами В2. Все це дозволяє кафедрі йти у ногу з життям та оновлювати зміст навчання з урахуванням сучасних практик та наукових досліджень.

В навчальному процесі приймають участь представники компаній-партнерів кафедри. Саме їх участь дозволяє студентам отримати практичні знання, які на сьогоднішній день є актуальними в ІТ-компаніях!

Іщеряков Сергій Михайлович сертифікований інструктор Oracle, який проводить сертифіковані курси з найбільш поширеної в світі мови програмування Java. Нагороджений асоціацією ІТ-Україна та компанією SoftServe, в номінації  IT Education спеціальною відзнакою “Ukrainian IT Awards” за значний внесок до розвитку ІТ- освіти України. Сотні випускників отримали знання в галузі програмування на рівні сертифікаційних вимог корпорації Oracle.

Каргаполов Юрій Володимирович, генеральний директор Консорціуму UNAOC. Викладає дисципліни «Мережне програмування» для бакалаврів та «Інтернет технології» для магістрів. При викладанні цих дисциплін, використовує реальний досвід отриманий в компанії. Очолює громадську міжнародну Інтернет організацію ISOC IoT SIG - дослідження, просування, навчання технологій, пов'язаних з Інтернетом речей.

Василенко Володимир Вікторович (кандидат технічних наук, доцент) працює Senior Software Developer Fozzy Group. Викладає ряд дисциплін, що спрямовані на набуття навиків побудови хмарних сервісів, експлуатації та налаштування серверів і баз даних, знання яких є необхідними при влаштуванні в ІТ компанії.

Кравчук Петро Олександрович, (доктор філософії), провідний інженер-програміст фірми Softengi, викладає мову програмування Java.
 

Сучасна  навчально-матеріальна база кафедри створила можливості для подальшого удосконалення змісту навчання, переходу до вивчення сучасних технологій високого рівня.

Віртуальний тур аудиторіями кафедри

 
 
 

Розбудова навчально-матеріальної бази кафедри створила можливості для подальшого удосконалення змісту навчання, переходу до вивчення сучасних технологій високого рівня. Апаратною платформою для реалізації у навчальному процесі кафедри ІТ технологій високого рівні виступає нове обладнання для Центру обробки даних, яке розміщене в єдиному в Україні Навчально-науковому центрі технологій Hewlett Packard Enterprise ауд.132, а саме:

 • Комп’ютери НР ProDesk 400 – 25 шт. (2020 р.)
 • Мультимедійна система -1 шт.
 • Сервер HPE ProLiant DL380 Gen10 - 1 шт.
 • Сервер DL360 Gen7 -1 шт.
 • Сервер DL60 Gen9  - 2 шт.
 • Мережні комутатори НР 2620 - 6 шт.
 • Мережні комут. НР 5500 Comware – 4 шт.
 • Комутатори доступу НРЕ 3800 – 2 шт.
 • Комутатори ядра НРЕ 5510 – 2 шт.
 • Точка доступу Aruba Instant - 2 шт.

Тут наші студенти отримують навички по адмініструванню та тестуванню розробленого програмного забезпечення на рівні міжнародної професійної сертифікації.

Навчально-науковий центр технологій Hewlett Packard Enterprise дозволяє в повному обсязі забезпечити практичне навчання відповідно до компетенцій компаній-партнерів кафедри, таких як Hewlett Packard Enterprise, «Evergreen», «Ucloud», Консорціум Український центр підтримки номерів і адрес UNAOC, «Вінком Україна» та фірм, що входять до Київського ІТ кластеру. З цими компаніями кафедрою, укладені договори про співпрацю, проходження практики та подальше працевлаштування студентів.

Вивчення вищезазначених технологій дає можливість отримати міжнародні сертифікати Hewlett Packard Enterprise, Oracle, ІВМ, які підтверджують реальну практичну здатність студентів застосовувати сучасні інформаційні технології.

Під час навчання починаючи з першого курсу студенти отримують міжнародні сертифікати які надають право отримати перше високооплачуване робоче місце, що забезпечить їм незалежне фінансове майбутнє.

ОТРИМАННЯ МІЖНАРОДНИХ СЕРТИФІКАТІВ

Сертифікований

курс

Видано сертифікатів

ВСЬОГО

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

 

НР АТА

19

127

321

286

318

283

295

301

341

2 291

НР Professional

 

 

 

4

7

4

5

7

6

33

ORACLE

 

 

 

2

6

2

4

3

5

22

ВСЬОГО

19

127

321

292

331

289

304

311

352

2 346

На діаграмі показано збільшення набору студентів на кафедрі по роках, що є доказом зростання престижності спеціальності по якій навчає кафедра.

ТІЛЬКИ НАШОЮ СИСТЕМОЮ НАВЧАННЯ ЗАКЛАДЕНО:

ХТО ДОБРОСОВІСНО НАВЧАЄТЬСЯ – ГАРАНТОВАНО ОТРИМАЄ ВИСОКООПЛАЧУВАНЕ РОБОЧЕ МІСЦЕ
 

Вступна кампанія 2023

Для вступу на 1-й курс для навчання за освітньою програмою «Комп'ютерні науки» за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки»

 1. Вступники на основі повної загальної середньої освіти та освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра (освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, ступеня вищої освіти молодшого бакалавра) вступатимуть за результатами національного мультипредметного тесту (НМТ).
 2. У 2023 році НМТ складатиметься з двох обов’язкових предметів: української мови та математики та одного додаткового предмета за вибором вступника з переліку: історія України, іноземна (англійська, французька, німецька, іспанська) мова, фізика, хімія, біологія. Незалежно від обраного вступником додаткового предмета позитивний результат НМТ дозволить подавати заяву для вступу на будь-яку спеціальність з урахуванням вагових коефіцієнтів, установлених для предметів на різні спеціальності.
 3. Реєстрація на НМТ розпочнеться у квітні. Випускники, які тимчасово перебувають за кордоном і бажають здобувати вищу освіту в Україні, матимуть можливість скласти НМТ у спеціально створених екзаменаційних центрах у багатьох країнах світу.
 4. Абітурієнти матимуть можливість подати до 20 заяв, з яких не більше 5 заяв – на місця державного та/або регіонального замовлення..
 5. Для вступу приймаються національний мультипредметний тест 2022, 2023 років та сертифікати ЗНО 2020 - 2021 років.
 6. Щоб отримати можливість брати участь у конкурсному відборі вступнику необхідно набрати не менше 10% від загальної кількості тестових балів за виконання кожного з трьох блоків НМТ ( з української мови — мінімум 5 балів з 45; з математики — мінімум 4 бали з 32; з історії України — мінімум 6 балів з 54).
 7. Порогові конкурсні бали при вступі на бюджет – не менше 130 (для дітей загиблих захисників України ця умова не застосовується).

30% ВСТУПНИКІВ БУДУТЬ НАВЧАТИСЬ ЗА ДЕРЖАВНІ КОШТИ

На 1-й курс є 120 ліцензійних місць.

Для вступу на 1-й курс для навчання за освітньою програмою «Комп'ютерні науки» абітурієнту необхідно надати мотиваційний лист та сертифікати ЗНО з таких предметів 2020 - 2021 років:

1-й предмет

2-й предмет

3-й предмет

Українська мова

Математика

Фізика або іноземна мова, або історія України, або біологія, або географія, або хімія

або національний мультипредметний тест 2022, 2023 років

 

Для вступу на 2-й або 3-й курс необхідно

 1. Диплом молодшого спеціаліста (будь-якої спеціальності);
 2. Мотиваційний лист, ЗНО Українська мова та ЗНО Математика або Історія України 2020 - 2021 років або національний мультипредметний тест 2022, 2023 року

 

Перелік документів для вступу

на 1 курс спеціальності 122 Комп’ютерні науки Освітня програма «Комп’ютерні науки»

Перелік документів для вступу

на 2 курс або 3-й курс спеціальності 122 Комп’ютерні науки Освітня програма «Комп’ютерні науки»

 1. Копія паспорту – 1, 2 та 11 сторінки (якщо це паспорт-картка, то копії картки з обох сторін та витягу з пропискою).
 2. Копія ідентифікаційного коду.
 3. Оригінал (копія) мотиваційного листа, сертифіката ЗНО (національний мультипредметний тест).
 4. Картка результатів ЗНО (роздрукувати з особистого кабінету учасника).
 5. Для хлопців - копія приписного свідоцтва (військового квитка).
 6. Оригінал (копія) документа про освіту (атестат з додатком)
 7. 4 фотокартки 3х4 см.
 8. Копії пільгових документів (якщо є).
 1. Копія паспорту – 1, 2 та 11 сторінки (якщо це паспорт-картка, то копії картки з обох сторін та витягу з пропискою).
 2. Копія ідентифікаційного коду.
 3. Оригінал (копія) диплому молодшого спеціаліста та додатку до нього.
 4. Оригінал (копія) мотиваційного листа, ЗНО з української мови та ЗНО з математики або історії України (національний мультипредметний тест).
 5. Картка результатів ЗНО (роздрукувати з особистого кабінету учасника).
 6. Для хлопців - копія приписного свідоцтва (військового квитка).
 7. 4 фотокартки 3х4 см.
 8. Копії пільгових документів (якщо є).

 

В магістратурі є 90 ліцензійних місць!

Вступників до магістратури зараховуватимуть за результатами двох іспитів:

 1. Єдиного вступного іспиту (ЄВІ), який поєднує тест загальної навчальної компетентності та тест з іноземної мови (англійської, німецької, французької, іспанської на вибір вступника)) для всіх спеціальностей.
 2. Здати фаховий іспит зі спеціальності (в університеті).

 

Для вступу на магістратуру необхідно подати заяву на вступ до університету за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки». До заяви додаються:

 1. Копія паспорту.
 2. Копія ідентифікаційного коду.
 3. Оригінал (копія) диплому бакалавра/спеціаліста/магістра та додатка до нього.
 4. Копія приписного свідоцтва (військового квитка).
 5. 4 фотокартки 3х4 см.
 6. Копії пільгових документів.
 7. Мотиваційний лист.

 

У ПОРІВНЯННІ З ІНШИМИ УНІВЕРСИТЕТАМИ МИ ЗАБЕЗПЕЧУЄМО ВИСОКУ ЯКІСТЬ ОСВІТИ ЗА ПОМІРНУ ЦІНУ
 

Вартість навчання

БАКАЛАВР (Денна форма навчання) – 31 450 грн. в рік

МАГІСТР (Денна форма навчання) - 35 560 грн. в рік

Тільки з нами Ви станете професіоналом з Комп'ютерних технологій, систем програмування та штучного інтелекту!

 

Контакти для зворотного зв’язку з завідувачем кафедрою Комп’ютерних наук для обговорення та вирішення додаткових питань, які виникнуть у вступника чи його батьків. 

Завідувач кафедри Комп’ютерних наук
д.т.н., професор Вишнівський Віктор Вікторович
Email:
vish_vv@ukr.net
Телефон +38(063) 47 47 924, +38(067) 300 16 74
Viber / Telegram: +38(063) 47 47 924
Україна, 03680,  м. Київ,
вул. Солом’янська 7, каб. 103, 104

Анкета вступника
Заповніть анкету та отримайте персональну консультацію від завідуючого кафедрою
Контактна інформація
Ми зв`яжемось з Вами зручним для Вас способом:
Освіта
Вкажіть де Ви навчались\навчаєтесь
Розкажіть про себе
Давайте знайомитись
Контактна інформація

Державний університет телекомунікацій
Україна, 03680, м. Київ,
вул. Солом’янська 7, каб. 214, 222
Тел. (044) 249–25–64
E-mail: dut_k_it@ukr.net

Навчальний сайт кафедри

Отримати консультацію

Ваш запит на зворотній дзвінок отримає завідуючий кафедрою
Надіслати запит

Новини

Всі новини
Переглядів: 179 207