Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій
XS
SM
MD
LG
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій
Укр.
   
Кафедра Комп'ютерних наук

Загальна інформація

Вступнику
Спеціальність Комп'ютерні науки
Науково-педагогічний персонал
Навчальні дисципліни бакалаврів
Навчальні дисципліни магістрів
Навчальні дисципліни аспірантів
Методична робота
ННЦ "Технологій HP"
Наукова діяльність
Видавнича діяльність
Робота із студентами
Матеріальна база
Контактна інформація
Новини та події
Бібліотека
Партнери кафедри
Працевлаштування випускників
Відгуки випускників
Запрошуємо до навчання
Курси Hewlett Packard
Програми курсів Hewlett Packard
Подати заявку на курси Hewlett Packard
Набір на курси Oracle Certified Associate, Java SE 8 Programmer
Спрощений он-лайн курс Java-програмування
Отримати консультацію
Освітньо-професійні програми
Публічне обговорення освітньо-професійних програм
Інноваційні зміни, втілені на кафедрі
Дистанційне навчання
Відгуки працедавців

Загальна інформація

Бажаєте дізнаватись про особливості вступу у 2024 році?
Підписуйтесь на спільноти спеціальності "122 Комп’ютерні науки" кафедри Комп’ютерних наук та першим отримуйте новини, сповіщення про важливі події, підготовчі курси, дні відкритих дверей та багато цікавого.

Cпеціальність 122 Комп'ютерні науки


 ПОЛОЖЕННЯ ПРО КАФЕДРУ Комп'ютерних наук

 Переваги навчання на кафедрі Комп'ютерних наук

 Переваги навчання на кафедрі Комп'ютерних наук у Державному університеті телекомунікацій


Кафедра Комп’ютерних наук - є провідною кафедрою університету, яка здійснює навчання студентів в області Інформаційних технологій за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки» (Computer Science, CS)

Фахівець «Computer Science» – це керівник і технічний ІТ фахівець в рівній мірі. Він володіє методиками організації проектування, йому властива спеціалізація в декількох сферах, а саме: теорії мов програмування, нейронних мереж, архітектури даних, машинного навчання, аналізу ризиків, оптимізації процесів, системної інженерії. Для нього властиве унікальне поєднання технічних ІТ навичок, інтуїції, вміння пояснювати, здатність до вирішення проблем і бізнес-чуття. Цінність цієї спеціальності буде рости і далі по мірі того, як в компаніях будуть впроваджуватись ІТ технології.

Карта комп'ютерних наук - https://www.youtube.com/watch?v=SzJ46YA_RaA

Найважливіша мета вивчення Комп'ютерних наук полягає в тому, щоб глибоко знати усі основні розділи інформаційних технологій та чітко розуміти відносини, що існують між прикладними програмами і комп'ютерними системами. Стати фахівцем з сучасних Комп’ютерних наук можливо тільки за умови комплексного вивчення всіх складових частин Інформаційних технологій.

Спеціаліст з Комп'ютерних наук повинен забезпечити інтеграцію та взаємодію інформаційних технологій на рівні наукової абстракції – хмарних технологій, віртуалізації, програмно-визначених мереж та систем штучного інтелекту. Взаємодія на цьому рівні здійснюється не фізично, а з використанням програмних інтерфейсів (API),  що забезпечує високу ступінь системності та динамічності. 

Тому наші випускники можуть займати такі посади:

 • розробник та тестувальник програмного забезпечення;
 • системний адміністратор;
 • адміністратор баз даних;
 • Веб-дизайнер;
 • інженер із захисту інформації; керівник проекту (Team leader);
 • системний інтегратор;
 • ІТ архітектор.

 

ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ СТУДЕНТІВ, ЯКІ ВИВЧАЛИ КОМП'ЮТЕРНІ НАУКИ

У процесі здійснення інноваційного змісту навчання наша кафедра уклала договори з компаніями, які є потенційними замовниками випускників спеціальністю підготовки кафедри.

З розвитком світової цифрової економіки потреба у фахівцях з Комп'ютерних наук зростає з кожним днем. При добросовісному навчанні на нашій кафедрі ви станете таким спеціалістом та отримаєте перше високооплачуване робоче місце, що забезпечить незалежне фінансове майбутнє.

За час навчання випускник оволодіє знаннями з наступних основних розділів: алгоритмів і структур даних, всіх стадій життєвого циклу розробки програмного забезпечення, баз даних та інформаційно-пошукових систем, веб-технологій, архітектури комп'ютерів, операційних систем та комп'ютерних мереж, технологій віртуалізації, штучного інтелекту, хмарних технологій та робототехніки, взаємодії людини і комп'ютера.

Отримає практичні навики програмування, роботи з операційними системами, адміністрування серверів, експлуатації обладнання центру обробки даних, розробки та розгортання конвергентних мережних технологій, налаштування серверних платформ та накопичувачів, використання мережних та серверних технологій для розгортання систем віртуалізації та хмарних технологій, вирішення прикладних завдань на мові програмування Java.

Ми якісно навчаємо студентів не тільки теоретично, а і практично з використанням навчально-матеріальної бази створеної на обладнанні останнього покоління.

Теоретична підготовка здійснюється на основі сучасного розвитку науки і технологій та компетенцій компаній-партнерів кафедри. На відміну від інших університетів підготовка за спеціальністю 122 Комп'ютерні науки починається не з третього, а вже з першого курсу. Дуже велику увагу на кафедрі приділяється вивченню мов програмування розпочинаючи вже з 1-го курсу. Викладання курсу мови Java проводить доцент Іщеряков С. М за оригінальною авторською методикою, який отримав спеціальну відзнаку конкурсу IT Awards компанії SoftServe та асоціації IT-Ukraine за вклад у розвиток ІТ-освіти України. По закінченню вивчення курсу студенти проходять міжнародну сертифікацію фірми Oracle. Також, починаючи з першого курсу поглиблено вивчається технічна англійська мова.

Інтеграція сучасних ІТ-технологій здійснюється на заключному етапі навчання надзвичайно важливих та високотехнологічних курсів: програмно-визначена мережна інфраструктура (SDN) та організація гібридної хмари (HPE Openstack).

Кафедра готує керівників і технічних ІТ-фахівців, які володіють сучасними технологіями проектування та управління Комп’ютерними системами (ІТ архітекторів). Тільки випускники освітньої програми Комп’ютерні науки безпосередньо готуються до таких професій в ІТ як System Architect, Team/Tech Lead та Senior.

Для підготовки висококваліфікованих фахівців для успішних та відомих світових ІТ компаній на кафедрі Комп'ютерні науки розроблено і втілено в навчальний процес інноваційний зміст навчання. Тому навчання студентів відповідає вимогам сьогодення і надає їм ґрунтовні теоретичні знання та уміння практично експлуатувати сучасне програмно-апаратні комплекси.

Наші студенти щорічно займають призові місця на всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт.

 

 
 

На конкурсі проектів та стартапів InnoDnipro переміг проект студента Антонова Віталія «БПЛА для точної побудови МАП, а автор здобув грошову винагороду у розмірі 50000 гривень.

 

При проведені занять на кафедрі теоретична підготовка складає до 50%, а практична підготовка становить не менше 67% навчальних занять. Заняття проводяться на сучасному обладнанні та програмно-апаратних комплексах відомих світових компаній.

На кафедрі разом з асоціацією “ІТ-УКРАЇНА” та ГО “Фундація розвитку інновацій” реалізується проект ранньої дуальної освіти. Кращі студенти паралельно із навчанням проходять стажування в компаніях Ciklum, EPAM та ін.

Починаючи з 2 курсу студенти проходять практику на провідних підприємствах галузі. Спочатку – для ознайомлення і формування відповідного світогляду. У подальшому, на 3-му курсі, для формування відповідних професійних умінь та виробничих навичок. На 4-му курсі – для закріплення теоретичних знань та практичної реалізації результатів подальшого дипломного проектування.

Заняття на кафедрі проводять висококваліфіковані науково-педагогічні працівники. Так заняття проводять 7 кандидатів технічних наук, 4 доктора технічних наук, а також в тому числі 4 практика, які працюють в компаніях-партнерах кафедри.

Постійне збільшення інтелектуального капіталу кафедри відбувається за рахунок підготовки науковців в аспірантурі університету, стажування в Україні та за кордоном, підвищення кваліфікації. 80% викладачів вільно володіють англійською, що підтверджено відповідними сертифікатами В2. Все це дозволяє кафедрі йти у ногу з життям та оновлювати зміст навчання з урахуванням сучасних практик та наукових досліджень.

В навчальному процесі приймають участь представники компаній-партнерів кафедри. Саме їх участь дозволяє студентам отримати практичні знання, які на сьогоднішній день є актуальними в ІТ-компаніях!

Іщеряков Сергій Михайлович сертифікований інструктор Oracle, який проводить сертифіковані курси з найбільш поширеної в світі мови програмування Java. Нагороджений асоціацією ІТ-Україна та компанією SoftServe, в номінації  IT Education спеціальною відзнакою “Ukrainian IT Awards” за значний внесок до розвитку ІТ- освіти України. Сотні випускників отримали знання в галузі програмування на рівні сертифікаційних вимог корпорації Oracle.

Каргаполов Юрій Володимирович, генеральний директор Консорціуму UNAOC. Викладає дисципліни «Мережне програмування» для бакалаврів та «Інтернет технології» для магістрів. При викладанні цих дисциплін, використовує реальний досвід отриманий в компанії. Очолює громадську міжнародну Інтернет організацію ISOC IoT SIG - дослідження, просування, навчання технологій, пов'язаних з Інтернетом речей.

Василенко Володимир Вікторович (кандидат технічних наук, доцент) працює Senior Software Developer Fozzy Group. Викладає ряд дисциплін, що спрямовані на набуття навиків побудови хмарних сервісів, експлуатації та налаштування серверів і баз даних, знання яких є необхідними при влаштуванні в ІТ компанії.

Кравчук Петро Олександрович, (доктор філософії), провідний інженер-програміст фірми Softengi, викладає мову програмування Java.
 

Сучасна  навчально-матеріальна база кафедри створила можливості для подальшого удосконалення змісту навчання, переходу до вивчення сучасних технологій високого рівня.

Віртуальний тур аудиторіями кафедри

 
 
 

Розбудова навчально-матеріальної бази кафедри створила можливості для подальшого удосконалення змісту навчання, переходу до вивчення сучасних технологій високого рівня. Апаратною платформою для реалізації у навчальному процесі кафедри ІТ технологій високого рівні виступає нове обладнання для Центру обробки даних, яке розміщене в єдиному в Україні Навчально-науковому центрі технологій Hewlett Packard Enterprise ауд.132, а саме:

 • Комп’ютери НР ProDesk 400 – 25 шт. (2020 р.)
 • Мультимедійна система -1 шт.
 • Сервер HPE ProLiant DL380 Gen10 - 1 шт.
 • Сервер DL360 Gen7 -1 шт.
 • Сервер DL60 Gen9  - 2 шт.
 • Мережні комутатори НР 2620 - 6 шт.
 • Мережні комут. НР 5500 Comware – 4 шт.
 • Комутатори доступу НРЕ 3800 – 2 шт.
 • Комутатори ядра НРЕ 5510 – 2 шт.
 • Точка доступу Aruba Instant - 2 шт.

Тут наші студенти отримують навички по адмініструванню та тестуванню розробленого програмного забезпечення на рівні міжнародної професійної сертифікації.

Навчально-науковий центр технологій Hewlett Packard Enterprise дозволяє в повному обсязі забезпечити практичне навчання відповідно до компетенцій компаній-партнерів кафедри, таких як Hewlett Packard Enterprise, «Evergreen», «Ucloud», Консорціум Український центр підтримки номерів і адрес UNAOC, «Вінком Україна» та фірм, що входять до Київського ІТ кластеру. З цими компаніями кафедрою, укладені договори про співпрацю, проходження практики та подальше працевлаштування студентів.

Вивчення вищезазначених технологій дає можливість отримати міжнародні сертифікати Hewlett Packard Enterprise, Oracle, ІВМ, які підтверджують реальну практичну здатність студентів застосовувати сучасні інформаційні технології.

Під час навчання починаючи з першого курсу студенти отримують міжнародні сертифікати які надають право отримати перше високооплачуване робоче місце, що забезпечить їм незалежне фінансове майбутнє.

ОТРИМАННЯ МІЖНАРОДНИХ СЕРТИФІКАТІВ

Сертифікований

курс

Видано сертифікатів

ВСЬОГО

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

 

НР АТА

19

127

321

286

318

283

295

301

341

2 291

НР Professional

 

 

 

4

7

4

5

7

6

33

ORACLE

 

 

 

2

6

2

4

3

5

22

ВСЬОГО

19

127

321

292

331

289

304

311

352

2 346

На діаграмі показано збільшення набору студентів на кафедрі по роках, що є доказом зростання престижності спеціальності по якій навчає кафедра.

ТІЛЬКИ НАШОЮ СИСТЕМОЮ НАВЧАННЯ ЗАКЛАДЕНО:

ХТО ДОБРОСОВІСНО НАВЧАЄТЬСЯ – ГАРАНТОВАНО ОТРИМАЄ ВИСОКООПЛАЧУВАНЕ РОБОЧЕ МІСЦЕ
 

ВСТУП 2024

Роз’яснення моделі вступу 2024

У 2024 році передбачено наступні важливі особливості проведення вступної кампанії:

1. Замість Зовнішнього незалежного оцінювання, вступне випробування проводиться у форматі удосконаленого національного мультипредметного тесту (НМТ), подібно до 2022- 2023 років.

Вступники на основі повної загальної середньої освіти та освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра (освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, ступеня вищої освіти молодшого бакалавра) вступатимуть за результатами національного мультипредметного тесту.

У 2024 році НМТ складатиметься з трьох обов’язкових предметів: української мови, історії України та математики та одного додаткового предмета за вибором вступника з переліку:

 • іноземна (англійська, французька, німецька, іспанська) мова,
 • фізика,
 • хімія,
 • біологія,
 • геогнрафія
 • українська література.

Незалежно від обраного вступником додаткового предмета позитивний результат НМТ дозволить подавати заяву для вступу на будь-яку спеціальність з урахуванням вагових коефіцієнтів, установлених для предметів на різні спеціальності.

2. НМТ буде складатися вступником протягом одного дня у форматі комп'ютерного тестування загальною тривалістю 240 хвилин: 60хв. - українська мова, 60хв. - математика, 20хв. – перерва, потім 60хв. - історія України, 60хв. – предмет на вибір.

НМТ відбуватимуться в спеціально обладнаних комп’ютерних аудиторіях закладів освіти — тимчасових екзаменаційних центрах, створених у населених пунктах України та в деяких країнах за кордоном.

Вступники одержать результати одразу, як тільки вони виконають усі завдання з того чи іншого предмета. Виходячи з аудиторії тимчасового екзаменаційного центру, кожен учасник буде знати свій результат у тестових балах.

Як і в минулому році, УЦОЯО розробить демонстраційний варіант тесту.

Для вступу у 2024 році замість результатів НМТ можна буде скористатися результатами НМТ 2022/2023 років або ЗНО 2021 року.

Для всіх спеціальностей встановлено коефіцієнти до результатів кожного предмету.

3. Планується проведення двох сесій НМТ: основної та додаткової. Основна сесія НМТ проходитиме 14 травня - 25 червня, додаткова – 11-19 липня. У додатковій сесії зможуть брати участь ті вступники, які з поважних причин не склали тестування під час основної сесії.

Реєстрація на НМТ – 14 березня – 11 квітня. Додатковий період реєстрації 10-15 травня. Вступник реєструється самостійно (без жодних заяв у школі, відділі освіти чи тимчасовому центрі тестування).

Випускники, які тимчасово перебувають за кордоном і бажають здобувати вищу освіту в Україні, матимуть можливість скласти НМТ у спеціально створених екзаменаційних центрах у багатьох країнах світу.

Щоб отримати можливість брати участь у конкурсному відборі вступнику необхідно набрати не менше 10% від загальної кількості тестових балів за виконання кожного з трьох блоків НМТ ( з української мови — мінімум 7 балів з 45; з математики — мінімум 5 балів з 32; з історії України — мінімум 8 балів з 54; української літератури — мінімум 7 балів з 45; з іноземної мови — мінімум 5 балів з 32; з фізики — мінімум 5 балів з 32; з біології — мінімум 7 балів з 46; з географії — мінімум 7 балів з 46; з хімії — мінімум 6 балів з 40).

4. Особливості вступу:

Незалежно від обраного вступником додаткового предмета, позитивний результат національного мультипредметного тесту дасть можливість подавати заяву на вступ на будь-яку спеціальність. 

Середній бал атестату не використовуватиметься.

Загалом вступники зможуть подавати до 15 заяв, з яких не більше 5 заяв – на місця державного та/або регіонального замовлення.

Передбачено збереження усіх пільг та пільгових категорій, зокрема для жителів тимчасово окупованих територій. Вступники, які зареєстровані та перебувають на тимчасово окупованій території, зможуть проходити усі процедури вступної кампанії дистанційно та укласти договір про навчання впродовж трьох місяців після початку навчання. Адресне розміщення бюджетних місць для вступників за позитивним результатом співбесіди, квотою-1, квотою-2 та вступників на загальних умовах планується провести одночасно.

Новацією у порівнянні з попереднім роком є те, що раніше завдання тестів з математики, історії та української мови були з вибором однієї правильної відповіді та на встановлення відповідності. Цього року платформа буде доопрацьована і можливості з використання інших форматів завдань, які були притаманні саме системі ЗНО, будуть суттєво розширені.

Без зовнішніх іспитів (НМТ, ЄВІ, ЄФВВ), а лише за результатами вступних випробувань у закладі вищої освіти можна буде вступити на контракт на основі повної загальної середньої освіти, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра (освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, ступеня вищої освіти молодшого бакалавра) та освітнього ступеня бакалавра на навчання на спеціальності, яким надається особлива підтримка (172 Телекомунікації та радіотехніка).

Буде розширено функціонал особистого електронного кабінету вступника, який дозволятиме подавати як заяви вступників для участі в конкурсному відборі, так і заяви для участі у вступних випробуваннях (крім НМТ).

Підтвердження вибору місця навчання вступник виконує самостійно в особистому електронному кабінеті вступника.

Приймальні комісії закладів вищої освіти перестануть забирати на зберігання оригінали документів про освіту вступників. 

Вступники будуть допускатись до конкурсного відбору на місця державного (регіонального) замовлення та можуть бути рекомендовані або переведені на такі місця в разі наявності конкурсного бала не менше ніж 130,000 (для дітей загиблих захисників України ця умова не застосовується).

Вступник реєструється на НМТ самостійно.

Галузевий коефіцієнт буде використаний для підтримки вступників на основі повної загальної середньої освіти та освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра (освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, ступеня вищої освіти молодшого бакалавра) з пріоритетним вибором (перша та друга пріоритетність) однієї зі спеціальностей, яким надається особлива підтримка (172 Телекомунікації та радіотехніка).

5. Вступників до магістратури зараховуватимуть за результатами двох іспитів:

 • єдиного вступного іспиту (ЄВІ), який поєднує тест загальної навчальної компетентності та тест з іноземної мови (англійської, німецької, французької, іспанської на вибір вступника)) для всіх спеціальностей
 • єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ).

Реєстрація на ЄВІ та ЄФВВ з 7 по 29 травня.

6. Проект розкладу вступної кампанії для здобуття вищої в 2023 році.

 

Для вступників на основі повної загальної середньої освіти та освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра (освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, ступеня вищої освіти молодшого бакалавра) для здобуття ступеня бакалавра

Етапи вступної кампанії

Строки

Реєстрація електронних кабінетів

з 1 липня

Реєстрація заяв на участь у вступних випробуваннях (на участь у співбесідах, творчих конкурсах):

 

- на бюджет

з 3 липня

до 18:00 10 липня

- на контракт

з 3 липня

до 18:00 25 липня

Проведення співбесід, творчих конкурсів:

 

- на бюджет

з 8 липня до 19 липня

- на контракт

з 8 липня до 31 липня

Реєстрація заяв на участь у конкурсному відборі (приймання заяв)

з 19 липня

до 18:00 31 липня

Оприлюднення списків осіб, рекомендованих до зарахування на бюджет

не пізніше 05 серпня

Подання документів для виконання вимог для зарахування на бюджет

до 18:00 08 серпня

Надання рекомендацій для зарахування на контракт на відкриті та фіксовані КП

не раніше 09 серпня

Зарахування:

 

- на бюджет

не пізніше 10 серпня

- на контракт

не пізніше 30 серпня

Переведення на вакантні бюджетні місця осіб, зарахованих на контракт

не пізніше 17 серпня

 

Для вступників на основі ступеня вищої освіти бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) для здобуття ступеня магістра

Етапи вступної кампанії

Строки

Реєстрація електронних кабінетів

з 1 липня

Реєстрація заяв на участь у вступних випробуваннях ЄВІ, ЄФВВ

З 7 травня по

29 травня

Реєстрація заяв на фахові іспити, співбесіді з іноземної мови замість ЄВІ, фаховому іспиті замість ЄФВВ)

З 1 липня до 18.00 дня, що передує іспиту

Проведення співбесід (замість ЄВІ, ЄФВВ), фахових іспитів

з 17 липня

до 28 липня (включно)

Реєстрація заяв на участь у конкурсному відборі

з 1 серпня

до 18:00

22 серпня

Проведення фахового іспиту для вступників виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб

з 1 серпня

до 18:00

16 серпня

Оприлюднення списків осіб, рекомендованих до зарахування на бюджет

не пізніше 24 серпня

Подання документів для виконання вимог для зарахування на бюджет

до 18:00

26 серпня

Надання рекомендацій для зарахування на контракт на відкриті та фіксовані КП

не раніше 30 серпня

Зарахування:

 

- на бюджет

27 серпня

- на контракт

не пізніше 30 вересня

Переведення на вакантні бюджетні місця осіб, зарахованих на контракт

не пізніше 31 серпня

 


У ПОРІВНЯННІ З ІНШИМИ УНІВЕРСИТЕТАМИ МИ ЗАБЕЗПЕЧУЄМО ВИСОКУ ЯКІСТЬ ОСВІТИ ЗА ПОМІРНУ ЦІНУ
 

Вартість навчання

БАКАЛАВР (Денна форма навчання) – 31 450 грн. в рік

МАГІСТР (Денна форма навчання) - 35 560 грн. в рік

Тільки з нами Ви станете професіоналом з Комп'ютерних технологій, систем програмування та штучного інтелекту!

 

Контакти для зворотного зв’язку з завідувачем кафедрою Комп’ютерних наук для обговорення та вирішення додаткових питань, які виникнуть у вступника чи його батьків. 

Завідувач кафедри Комп’ютерних наук
д.т.н., професор Вишнівський Віктор Вікторович
Email:
vish_vv@ukr.net
Телефон +38(063) 47 47 924, +38(067) 300 16 74
Viber / Telegram: +38(063) 47 47 924
Україна, 03680,  м. Київ,
вул. Солом’янська 7, каб. 103, 104

Анкета вступника
Заповніть анкету та отримайте персональну консультацію від завідуючого кафедрою
Контактна інформація
Ми зв`яжемось з Вами зручним для Вас способом:
Освіта
Вкажіть де Ви навчались\навчаєтесь
Розкажіть про себе
Давайте знайомитисьНатискаючи на кнопку "Отримати консультацію", ви даєте згоду на обробку персональних даних та погоджуєтеся з політикою конфіденційності.

Контактна інформація

Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій (ДУТ)
Україна, 03680, м. Київ,
вул. Солом’янська 7, каб. 103, 104  
Тел. (044) 249–25–64 
E-mail: vish_vv@ukr.net

Cайт кафедри Комп'ютерних наук

Отримати консультацію

Ваш запит на зворотній дзвінок отримає завідуючий кафедрою
Надіслати запит

Новини

Всі новини
Переглядів: 182 689
Вступ до магістратури
лише за ЄВІ


за спеціальністю 029 Інформаційна бібліотечна та архівна справа