XS
SM
MD
LG
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій
Укр.
   
Кафедра Комп'ютерних наук

Інноваційні зміни, втілені на кафедрі

Вступнику
Спеціальність Комп'ютерні науки
Загальна інформація
Науково-педагогічний персонал
Навчальні дисципліни бакалаврів
Навчальні дисципліни магістрів
Навчальні дисципліни аспірантів
Методична робота
ННЦ "Технологій HP"
Наукова діяльність
Видавнича діяльність
Робота із студентами
Матеріальна база
Контактна інформація
Новини та події
Бібліотека
Партнери кафедри
Працевлаштування випускників
Відгуки випускників
Запрошуємо до навчання
Курси Hewlett Packard
Програми курсів Hewlett Packard
Подати заявку на курси Hewlett Packard
Набір на курси Oracle Certified Associate, Java SE 8 Programmer
Спрощений он-лайн курс Java-програмування
Отримати консультацію
Освітньо-професійні програми
Публічне обговорення освітньо-професійних програм
Дистанційне навчання
Відгуки працедавців

Інноваційні зміни, втілені на кафедрі

Бажаєте дізнаватись про особливості вступу у 2024 році?
Підписуйтесь на спільноти спеціальності "122 Комп’ютерні науки" кафедри Комп’ютерних наук та першим отримуйте новини, сповіщення про важливі події, підготовчі курси, дні відкритих дверей та багато цікавого.

Інноваційні зміни в навчальному процесі – це запорука успіху будь-якого навчального закладу!

Кафедра Комп'ютерних наук навчає студентів тому, що потрібно і так як потрібно, теоретично і практично.

Теоретична підготовка здійснюється на основі сучасного розвитку науки і техніки в галузі Інформаційних технологій, та, безперечно, орієнтовані на компетенції наших компаній-партнерів.

Але запорука успіху не тільки в якісній теоретичній підготовці, а і в практичній складовій навчання. Всі практичні заняття на кафедрі Комп'ютерних наук проходять з використанням навчально-матеріальної бази, створеної на обладнанні компанії-партнера HP Enterprise останнього покоління.

Наша кафедра вже 6 років тісно співпрацює з компанією HP Enterprise – світовим лідером з продажу мережевого обладнання, яка є потенційним замовником наших випускників зі спеціальності 122 «Комп'ютерні науки».

В межах навчального процесу по всіх курсах підготовки студентів зі спеціальності 122 «Комп'ютерні наук» планується видання сертифікатів компанії-партнера HP Enterprise.

https://dut.edu.ua/uploads/p_1019_32463923.jpg

Тільки в Державному університеті інформаційно-комунікаційних технологій ректором університету розроблена концептуально нова освітня модель «12 кроків до якісної освіти», яка забезпечує підготовку конкурентоспроможних фахівців, які повною мірою відповідатимуть потребам сучасного ринку праці.

Реалізація цієї концептуально нової освітньої моделі забезпечує підготовку конкурентоспроможного фахівця за спеціальністю 122 «Комп'ютерні науки», який повністю відповідає потребам сучасного ринку праці та компетенціям компаній-партнерів (роботодавців).

Концептуально нова освітня модель «12 кроків до якісної освіти»

1

Сучасна теоретична підготовка

Сучасна теоретична підготовка по спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» базуються на новітніх досягнення розвитку наукових знань в галузі конвергентних та гібридних мережних технологій, хмарних технологій, перспективних систем програмування та штучного інтелекту. Особливістю теоретичної підготовки є те, що сучасні досягнення теоретичних напрацювань динамічно співвідносяться з баченням компанії Hewlett Packard Enterprise щодо перспектив розвитку сучасних інформаційних технологій. Завдяки технологіям компанії Hewlett Packard Enterprise сучасна теоретична підготовка наповнюється конкретним технологічним змістом.

Конвергентні та гібридні мережні технології.

Однією з найбільш актуальних завдань в сучасних умовах стає перетворення ІТ в конвергентну і гібридну інфраструктуру, в якій є місце як публічним і приватним хмарам, так і традиційним ІТ.

Найширший портфель технологій, продуктів, послуг і еталонних моделей, пропонований компанією Hewlett Packard Enterprise, дозволяє збалансовано розвивати ІТ-інфраструктуру забезпечує вирішення завдання забезпечення високої доступності ІТ систем, характерною для традиційного ІТ і завдання проведення швидкої та ефективної модернізації ІТ систем на основі новітніх технологій/продуктів, характерною для інноваційної економіки.

Трансформація поточної ІТ-інфраструктури для формування гібридного ІТ є наше бачення того, куди рухається ринок, і що потрібно замовникам в найближчому майбутньому.

Грамотне сегментування мережевих рішень і технологій дозволяє компаніям замовникам ефективніше адаптувати ІТ-інфраструктуру до потреб бізнесу, створювати типові рішення, виконують роль «будівельних блоків», які будуть відповідати специфічним вимогам і особливостям діяльності компанії.

У портфель інфраструктурної групи мобільних рішень для кампусних і філіальних мереж і платформ на базі технологій інтернету речей, включені продукти і технології, що забезпечують:

 • провідні і бездротові рішення для кампусних мереж;
 • підключення філій і віддалених офісів до корпоративних мереж передачі даних;
 • надання користувальницьких сервісів на базі технологій геопозиціонування абонентів і речей всередині приміщень;
 • збір і обробку інформації поза ЦОД в умовах жорсткої навколишнього середовища;
 • централізоване управління безпекою корпоративних мереж.

Хмарні технології (Сloud Technology) — це технології, які передбачають віддалену обробку та зберігання даних. Ця технологія надає користувачам мережі Інтернет, доступ до комп'ютерних ресурсів сервера і використання програмного забезпечення як онлайн-сервісу. Хмарні сервіси, що дозволяють перенести обчислювальні ресурси й дані на віддалені інтернет-сервери, в останні роки стали одним з основних трендів розвитку IT-технологій. Для ефективного надання хмарних сервісів, існують наступні моделі розгортання хмарних технологій: приватна хмара, публічна хмара, гібридна хмара. Гібридна хмара забезпечує комплексне надання хмарних послуг.

Незважаючи на те, що про гібридні хмари говорять уже давно, проблеми їх побудови і управління ними як і раніше є актуальною. Головною і очевидною є інтеграція між приватною і публічною хмарами, рівень якої і визначає набір можливостей гібридної середовища. Проблемою також залишається ізоляція приватного і публічного середовищ і несумісність платформ для прозорого запуску одних і тих же додатків. Тому для побудови ефективної гібридної хмари повинна використовуватися єдина платформа. Найбільш відомі хмарні платформи цим вимогам не відповідають.

На сьогоднішній день можлива побудова гібридної хмари на базі технологій HPE: програмно-апаратна платформа HPE Helion CloudSystem 9.0; хмарна платформа Open Stack; побудова приватної та гібридної хмари на одній програмно-апаратній і хмарній платформі; інтеграція віртуальних ресурсів та сучасних платформ управління для підвищення керованості гібридних ресурсів.

Перспективні системи програмування.

Системи програмування забезпечують платформу для розробки прикладного програмного забезпечення і безпосередньо взаємодіють з комп'ютерним обладнанням, щоб отримати необхідну продуктивність при виконанні завдань користувачів. Платформу можна використовувати для програмування додатків iPhone, iPad і операційних систем Android, використовуючи мову програмування Java. Інтерфейс Android Studio і Oracle Java SDK в поєднанні з необхідними базовими знаннями дозволяє створювати найрізноманітніші програми.

Системи штучного інтелекту.

Галузь знань, яка займається теоретичними дослідженнями, розробленням і застосуванням алгоритмічних та програмно-апаратних систем і комплексів з елементами штучного інтелекту та моделюванням інтелектуальної діяльності людини. Теоретична підготовка із систем штучного інтелекту спрямована на вирішення наступних завдань:

 • розробка теоретичних засад створення та застосування систем штучного інтелекту різноманітного призначення;
 • теоретичні засади та прикладні проблеми створення інтелектуалізованих робототехнічних систем;
 • моделювання інтелектуальної діяльності людини та його застосування в системах штучного інтелекту;
 • створення засобів і систем інтелектуалізації комп'ютерних інтерфейсів;
 • розробка алгоритмів і програмно-апаратних засобів для систем комп'ютерного розпізнавання та відтворення (синтезу) мовних і зорових образів;
 • дослідження процесів формування образів і моделювання принципів їх відтворення на підставі формальних логік;
 • розробка інтелектуальних систем керування автономними роботами та роботехнічними комплексами;
 • розробка сенсорних інтелектуальних систем розпізнавання;
 • створення й застосування високоінтелектуальних мульти- та гіпермедійних технологій і засобів для систем штучного інтелекту;
 • створення навчальних програм і віртуальних середовищ з елементами штучного інтелекту;
 • створення математичних моделей на принципах нечіткої логіки для застосування в системах штучного інтелекту;
 • розробка принципів, методів й архітектурних розв'язань побудови баз знань і технологія їх експертування (експертні та багатоагентні системи);
 • комп'ютерна лінгвістика та лексикографічні системи;
 • аналіз, синтез і моделювання нейронних мереж, розроблення методів їх проектування, оптимізації та навчання;
 • розробка технологій застосування нейрокомп'ютерів, прикладні системи на основі нейронних мереж.

2

Якісна практична підготовка

Особливість роботи кафедри міститься в оптимальному поєднанні теоретичної підготовки з різних питань галузі Інформаційних технологій та ґрунтовної практичної підготовки на конкретному обладнанні.

Прийнявши рішення кілька років тому про використання для вивчення на кафедрі Комп'ютерних наук сучасних ІТ-рішень компанії HP Enterprise, зараз можна з упевненістю сказати про стратегічну правильність прийнятого рішення. Під це завдання в університеті на кафедрі Комп'ютерних наук створено Навчально-науковий центр технологій HPЕ, оснащений сучасним обладнанням, що дозволяє реалізувати в ході навчального процесу конвергентну і гібридну архітектуру HP Enterprise різних рівнів складності. Якість вивчення запропонованих студентам курсів підтверджується проходженням Міжнародної сертифікацією та отримання міжнародних сертифікатів різного рівня.

Якісна практична підготовка займає більше ніж 50% навчального часу навчальних дисциплін.

Якісна практична підготовка здійснюється з використанням наступних зразків сучасного обладнання:

Мережне обладнання для розгортання сучасних конвергентних мереж.

Використовуючи мережне обладнання по результатам практичної підготовки у студентів формується наступні вміння:

Здійснювати базову конфігурацію комутаторів; здійснювати управління програмним забезпечення комутатора та конфігурацією файлів; забезпечити конфігурація віртуальних локальних мереж та служба IP адресації, а також конфігурацію агрегації каналів; здійснювати конфігурацію усунення топологічних петель мережі; здійснювати налаштування IP-маршрутизації; проводити основні роботи з платформою управління мережею PCM+.

Використовувати знання щодо переваги гнучкої архітектури та її складових (FlexFabric, FlexCampus, FlexBranch, and FlexManagement), характеристики комутаторів нового покоління, технології інтелектуальної стійкої структури (IRF), інтелектуальної системи управління IMC програмно-визначених мереж (SDN) для обґрунтування основних положень при проектуванні і розробці архітектурних рішень побудови мереж з гнучкою архітектурою; здійснювати конфігурацію інтелектуальної стійкої структури (IRF), здійснювати включення IRF у роботу з урахуванням жорстко визначеної послідовності операцій; використовувати знання основних принципів та особливостей роботи програмно-визначених мереж для удосконалення гнучкої мережної архітектури.
 

Безпроводові технологій Aruba Instant

Технології Aruba компанії Hewlett Packard Enterprise - лінійка безпроводового обладнання для мереж передачі даних корпоративного рівня. Aruba Instant - це єдине безконтролерне рішення Wi-Fi, яке забезпечує високу продуктивність безпроводової мережі, безпеку корпоративного рівня, відмовостійкість, гнучкість і просте автоматизоване розгортання. Aruba Instant відрізняється простотою налаштування. Одна динамічно обрана точка доступу Aruba Instant автоматично поширює налаштування мережевої конфігурації на інші точки доступу Aruba Instant в мережі. Необхідно просто ввімкнути одну точку доступу Aruba Instant, налаштувати її «по повітрю» або через «хмару», а потім підключити інші точки доступу. Весь процес займає близько п'яти хвилин.

Сучасний Центр обробки даних (ЦОД)

 

На основі обладнання Центр обробки даних (ЦОД) проводяться практичні заняття щодо розгортання програмно-конфігурованих мереж SDN та хмарної платформи OpenStack.

Так, наприклад, при вивчення програмно-конфігурованих мереж SDN практично відпрацьовуються завдання, після виконання яких студенти повинні уміти:

 • планувати розгортання гібридних та чисто OpenFlow мереж з фокусуванням на принципах дизайну і відмінності, відповідно до найкращих практик HP;
 • планувати розгортання гібридних та чисто OpenFlow мереж з фокусуванням на інтеграцію із застарілими мережними рішеннями з використанням стратегій міграції (ризики та зменшення ризиків), відповідно до найкращих практик HP;
 • передбачати принципи та підводні камені, які необхідно враховувати під час розробки та розгортання рішень програмно-керованих мереж HPE SDN, пом'якшувати ризики;
 • здійснювати підготовку інфраструктури програмно-керовані мережі HPE SDN;
 • здійснювати планування високої доступності та стійкості програмно-керованих мереж HPE SDN;
 • виходячи з вимог замовника, встановлювати та налаштовувати контролер HP VAN SDN, включаючи API REST та перевіряти встановлене рішення;
 • використовувати та налаштувати загальні програмні засоби, що використовуються у програмно-керованих мережах HPE SDN та перевіряти підключення до мережі;
 • впроваджувати та перевірити базову та гібридну мережу OpenFlow, що включає в себе апаратну обробку таблиць та агрегацію посилань;
 • реалізовувати специфічні характеристики комутаторів HP ProVision і HP Comware в HPE SDN рішеннях;
 • забезпечувати вимоги до спільної роботи контролерів HPE SDN, а також налаштовувати та перевіряти спільну роботу контролерів;
 • налаштувати та розгортати програми HPE SDN на основі клієнтського середовища;
 • визначати і виконувати процеси, кроки та вимоги щодо резервного копіювання та відновлення контролера відповідно до найкращих практик;
 • здійснювати моніторинг використання програм HPE SDN;
 • перевіряти характеристики HPE SDN на різних комутаторах (HP ProVision і HP Comware).

3

Договори з компаніями

Кафедра заключила договори з компаніями Hewlett-Packard, Датацентр «Парковий», ERC (Electronic Resource Company), Winncom Technologies, "Ватсон-Телеком" які є потенційними замовниками випускників за спеціальністю підготовки кафедри.           

https://dut.edu.ua/uploads/p_828_87047063.jpg

Hewlett-Packard - рішення самих комплексних завдань клієнтів

https://dut.edu.ua/uploads/p_828_19841618.png

Winncom Technologies - системний інтегратор, постачальник мережевого обладнання

https://dut.edu.ua/uploads/p_828_35689479.jpg

"Ватсон-Телеком" - українська компанія, яка поставляє на ринок професійне телекомунікаційне обладнання та комплексні рішення на базі цього обладнання.

https://dut.edu.ua/uploads/p_859_35894762.png

Системний інтегратор і постачальник апаратного та програмного забезпечення

https://dut.edu.ua/uploads/p_859_49206368.jpg

ERC (Electronic Resource Company) - одна з найбільших і найвідоміших торгових марок VAD дистрибуції в Україні.

4

Перелік компетенцій та їх опис

В основу професійної підготовки по спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» покладена Європейська рамка ІКТ-компетенцій.

Європейська рамка ІКТ-компетенцій надає необхідну методологічну основу для розробки освітніх програм підготовки ІКТ-фахівців. Вона дає можливість встановити зв'язок між компетенціями і кваліфікаціями. Придбана компетенція із Європейської рамки ІКТ-компетенцій є, з іншого боку, набутою компетентністю, з точки зору Європейської рамки кваліфікацій (або Національної рамки кваліфікацій). Досягнені компетентності (результати навчання) є підставою для присудження відповідної кваліфікації.

На підставі Європейської рамки ІКТ-компетенцій сформовано сімейство 23 стандартних ІКТ-професій, із яких на кафедри Комп’ютерних наук здійснюється підготовка наступних професій: спеціаліст по мережах (Network Specialist), адміністратор баз даних (Database Administrator), розробник-програміст (Developer), спеціаліст по тестуванню (Test Specialist), системний адміністратор (Systems Administrator), системний архітектор (System Architect).

 

Cпеціаліст по мережах (Network Specialist)

Короткий опис

Забезпечує відповідність встановленої мережі, включаючи телекомунікаційну та/або комп'ютерну інфраструктуру, потребам організації в інформаційному обміні.

Мета роботи

Здійснює управління і обслуговування мережної інформаційної системи, усуває проблеми і дефекти з метою забезпечення певного рівня обслуговування. Контролює і покращує роботу мережі.

Ключові компетенції

В 1. Проектування і розробка (2-3 рівень)

В 2. Інтеграція систем (2-3 рівень)

В 4. Розгортання рішень (2-3 рівень)

С.4. Управління проблемами (2-3 рівень)

Е.8. Управління інформаційною безпекою (2 рівень)

 

Адміністратор баз даних (Database Administrator)

Короткий опис

Розробляє, впроваджує, здійснює моніторинг і підтримує бази даних.

Мета роботи

Забезпечує розробку та реалізацію (Розробник) або забезпечує технічне обслуговування і ремонт бази даних організації (Адміністратор) для підтримки інформаційної системи рішень, які відповідають потребам бізнес-інформації. Контролює розробку і проектування стратегій баз даних, здійснює моніторинг та підвищення продуктивності і ємності бази даних, а також планування майбутніх потреб у розширенні. Планує, координує і здійснює заходи щодо забезпечення безпеки бази даних.

Ключові компетенції

А.6. Проектування додатків (1 рівень)

В 1. Проектування і розробка (3 рівень)

В 2. Інтеграція систем (2-3 рівень)

С.4. Управління проблемами (3 рівень)

D.10. Управління інформацією і знаннями (3 рівень)

 

Розробник-програміст (Developer)

Короткий опис

Представляє рішення ІКТ у вигляді коду і визначає продукцію ІКТ згідно вимог клієнта.

Мета роботи

Забезпечує розробку та реалізацію програм ІКТ. Бере участь у плануванні та створенні низько рівневої програмної структури. Складає програми виявлення помилок і програмні архітектури, здійснює написання коду для операційних систем і програмного забезпечення з метою забезпечення найкращої ефективності та реалізації функціональних можливостей.

Ключові компетенції

В 1. Проектування і розробка (3 рівень)

В 2. Інтеграція систем (3 рівень)

В 3. Тестування (2 рівень)

В 5. Документування рішень (3 рівень)

С.4. Управління проблемами (3 рівень)

 

Спеціаліст по тестуванню (Test Specialist)

Короткий опис

Розробляє і здійснює реалізацію планів тестування.

Мета роботи

Вносить свій внесок в коректність і цілісність роботи системи з урахуванням технічних і призначених для користувача вимог. Бере участь в різних стадіях розробки систем, тестує працездатність систем, виявляючи недоліки і аналізуючи причини їх виникнення.

Ключові компетенції

В 1. Проектування і розробка (3-4 рівень)

В 2. Інтеграція систем (2-3 рівень)

B.3. Тестування (2-3 рівень)

В 4. Розгортання рішень (3 рівень)

С.4. Управління проблемами (2-3 рівень)

 

Системний адміністратор (Systems Administrator)

Короткий опис

Забезпечує відповідність компонентів ІКТ-системи експлуатаційним вимогам.

Мета роботи

Налаштовує і оновлює системи ІКТ. Здійснює управління повсякденними операціями для забезпечення тривалості роботи, що надаються, відновлення системи, забезпечення безпеки і відповідності експлуатаційним вимогам.

Ключові компетенції

В 2. Інтеграція систем (2 рівень)

В 3. Тестування (2 рівень)

С 1. Підтримка користувачів (2-3 рівень)

С.4. Управління проблемами (2 рівень)

Е.8. Управління інформаційною безпекою (2 рівень

 

Системний архітектор (System Architect)

Короткий опис

Планує і несе відповідальність за реалізацію та інтеграцію ПО і/або систем ІКТ.

Мета роботи

Розробляє, інтегрує і здійснює реалізацію комплексних ІКТ-рішень з технічної точки зору. Забезпечує актуальність і відповідність стандартам технічних рішень, процедур і моделей розробки. Стежить за технічним прогресом і використовуваними рішеннями. Виступає в якості керівника команди розробників і технічних фахівців.

Ключові компетенції

В1. Розробка архітектурних рішень побудови мереж з гнучкою архітектурою.

В2. Проектування та розробка мережних рішень гнучкої архітектури.

В4. Інтеграція мережних рішень та систем гнучкої архітектури.

С3. Адміністрування гнучкої мережної архітектури.

С5. Використання нових технологічних рішень для удосконалення гнучкої мережної архітектури

 

Фахівець може займати такі посади: адміністратор баз даних; Веб-дизайнер; Веб-розробник; 3D-моделювання і друкування, розробка комп’ютерних ігор; Net-розробник; системний адміністратор; адміністратор комп’ютерних мереж; ІТ-інженер; інженер із захисту інформації (Security assesment engineer); ІТ-директор компанії чи ІТ-керівник підрозділу (IT-director); керівник групи (проекту) (Team leader); ІТ-спеціаліст; аналітик комп'ютерних систем (аналітик бізнес-процесів); тестувальник/інженер служби гарантії якості програмного забезпечення (Quality Assurance Engineer); системний інтегратор; системний архітектор; науковий співробітник.

5

Унікальна система підготовки з виданням сертифікатів

Навчання за сертифікаційними програмами професійної підготовки провідних виробників програмного та апаратного забезпечення

Кафедра комп’ютерних наук однією із перших започаткувала реалізацію інноваційної стратегії, розробленої керівництвом ДУТ, з підготовки професіоналів сучасності. Метою такої підготовки є отримання міжнародних сертифікатів провідних вендорів (виробників) сучасних програмних та апаратних комплексів, таких як Hewlett Packard (HP), Oracle та інш. Сертифікати підтверджують уміння працювати із мережним та серверним обладнанням компанії Hewlett Packard та вільно володіти мовою програмування Java. Наявність сертифікату у особи, що бажає працевлаштуватись, є ще одним підтвердженням якості професійних знань та умінь для роботодавця. Сертифікати мають інтернаціональний характер, тобто дійсні при працевлаштуванні в будь-якій країні світу.

Для того, щоб отримати міжнародний сертифікат вендора, працівники галузі ІТ змушені записуватись на коштовні навчальні курси цих компанії та поєднувати навчання із своєю професійною діяльністю. Державний університет телекомунікацій пішов по інноваційному шляху, та впровадив програми сертифікаційної підготовки компаній Hewlett Packard та Oracle у навчання студентів, в програми підготовки бакалаврів та магістрів. Таким чином, вже на першому, другому та третьому курсах студенти, успішно вивчивши дисципліни «Прикладне програмування Java», «Прикладні алгоритми та структури даних», «Конвергентна мережна інфраструктура», «Серверні платформи Hewlett Packard», «Побудова SDN мереж», можуть із впевненістю вважати, що їх професійні уміння відповідають вимогам вендорів Hewlett Packard, Oracle та інш. При бажанні, студенти можуть здати відповідні сертифікаційні іспити та отримати сертифікати цих компаній. Більш того, встановивши партнерські стосунки із представництвом компанії Hewlett Packard в Україні, кожного року кафедра комп’ютерних наук отримує більше 10 спроб безкоштовної здачі сертифікаційного іспиту по мережним та серверним технологіям HP. Як ми це використовуємо? Ми надаємо можливість студентам із найкращими знаннями безкоштовно отримати сертифікати, які є перепусткою у світ професіоналів з комп’ютерних мереж. Окрім сертифікатів, студенти отримують досвід сертифікації у вендорів, здачі іспитів на англійській мові, умінню готуватися до аналогічних етапів підтвердження власної професійної кваліфікації протягом всього активного життя.

6

Підготовка по спеціальності починаючи з першого курсу

Особливістю підготовки студентів за спеціальністю 122 «Комп'ютерні науки» являється те, що вони починаючи з першого курсу вивчають дисципліни, які їм будуть необхідні при працевлаштуванні, а саме «Прикладне програмування JAVA», «Прикладні алгоритми та структури даних», «Кінцеві пристрої інформаційних систем», «Системне програмування та архітектура комп'ютерів». Викладання цих дисциплін ґрунтується на практичних розробках компаній Hewlett Packard Enterprise та Oracle. За результатами навчання студенти готові до міжнародної сертифікації в цих фірмах. Також це мотивує наших студентів відповідально ставитись до вивчення таких дисциплін, як «Вища математика», «Дискретні структури», «Іноземна мова», «Дослідження операцій» тому, що вони розуміють де необхідно застосовувати отримані теоретичні знання на практиці.

На першому курсі вивчається дисципліна «Групова динаміка і комунікації», а також пізніше «Ділові комунікації, які формують у студента уміння ефективно працювати у групі та команді, створювати власний імідж, керувати саморозвитком, самовдосконалюватися, успішно долати стрес, запобігати створенню конфліктних ситуацій та отримати додаткові конкурентні переваги на ринку праці, знати перспективи розвитку інформаційних технологій, що дозволить нашому студенту йти в ногу з життям та відповідати сучасним запитам розвитку суспільства.

Для сучасного фахівця вкрай необхідним є знання особливостей підприємницької діяльності в реальному бізнес-середовищі. Тому на 4 курсі для студентів усіх спеціальностей введено дисципліну «Засади відкриття власного бізнесу». Дисципліна охоплює три практико-орієнтовані блоки:

 1. Організаційно-правові аспекти відкриття власної бізнес-структури.
 2. Вивчення ключових економічних показників, які необхідно обґрунтувати, щоб власний бізнес був прибутковим.
 3. Провідний сучасний інструментарій ведення бізнесу, у т.ч. принципи електронної комерції та електронного діловодства.

При цьому студенти опановують сучасні рекламні та PR-технології. Наприкінці вивчення курсу студенти мають на руках складений власноруч бізнес-план для реалізації власної бізнес-ідеї.

На 4-му курсі «Хмарні технології», «Штучний інтелект», по закінченню яких студент вмітиме та знатиме:

 • основні поняття і термінологію технологій хмарних обчислень;
 • сфери застосування хмарних технологій;
 • інфраструктуру хмарних обчислень;
 • питання безпеки, масштабування, розгортання, резервного копіювання в контексті хмарної інфраструктури;
 • вибирати оптимальну стратегію переходу на хмарні технології;
 • сучасні напрями і задачі штучного інтелекту;
 • засади нечіткої логіки, застосування нечіткої логіки до задач керування;
 • напрями еволюційного моделювання, генетичні алгоритми, Swarm алгоритми;
 • моделі штучних нейронів, навчання штучних нейронних мереж;
 • штучні нейронні мережі для задач класифікації.
 • теорія розпізнавання образів.

7

Дисципліна «Застосування інформаційно-телекомунікаційних засобів»

На першому курсі для студентів всіх спеціальностей (спеціалізацій) викладається дисципліна «Застосування інформаційно-телекомунікаційних засобів». Особливо важливою ця дисципліна являється для студентів спеціальності 122 «Комп'ютерні науки».

Метою цієї дисципліни є формування розуміння в нашого студента про інформаційну систему, як організаційно-технічну систему обробки інформації за допомогою технічних і програмних засобів. Вона представляє собою єдиний комплекс, що включає територіально розподілену комп’ютерну систему та їх терміналів, об'єднаних в єдину систему засобами зв'язку з використанням комутаційного обладнання, програмного забезпечення та протоколів для обробки і передачі (отримання) інформації, а також вирішення інформаційних, управлінських, обчислювальних та / або інших завдань.

 

В результаті вивчення дисципліни в нашого студента сформуються уміння налаштовувати та експлуатувати сучасні електронні пристрої і гаджети та у повній мірі використовувати можливості сучасних інформаційних технологій під час навчання в Університеті та у повсякденному житті. Також, студент чітко усвідомить яке місце займає наша спеціальність на ринку праці у галузі ІТ, та стане на крок ближчі до розуміння де і ким він зможете працювати.

Кафедра Комп'ютерних наук в межах даної дисципліни надає студентам теоретичні знання та практичні навички по налаштуванню роботи планшетів, встановлення операційних систем. Також проводиться ознайомлення студентів з принципами роботи системи дистанційного навчання MOODLE, яка використовується в університеті. Надаються права доступу до неї та вміння користування даною системою в процесі навчання.

8

Для всіх спеціальностей обов’язково викладаються наступні дисципліни:

Для всіх студентів викладаються дисципліни: на 1 курсі - «Групова динаміка і комунікації», на 3 курсі — «Ділові комунікації», на 4 курсі — «Засади відкриття власного бізнесу», «Хмарні технології», «Штучний інтелект», спрямованих на уміння працювати в команді, вміти відкрити та вести власний бізнес, знати перспективи розвитку інформаційних технологій, що дозволить студенту йти в ногу з життям та відповідати сучасним запитам розвитку суспільства

Дисципліна «Хмарні технології»

Метою вивчення навчальної дисципліни є:

отримання теоретичних знань і практичних навичок з технологій хмарних обчислень, архітектури, особливостей проектування «хмарних» сервісів. Отримання навичок розробки додатків для основних існуючих «хмарних» платформ.

При вивченні навчальної дисципліни у студентів формуються наступних вміння:

 • підбирати сучасні апаратні та програмні рішення для забезпечення стабільної роботи системи;
 • використовувати технології віртуалізації для побудови інформаційної інфраструктури;
 • використовувати резервне копіювання та робити миттєві фото файлової системи;
 • проводити тестування апаратного та програмного забезпечення;
 • встановлювати та налаштовувати програмне забезпечення;
 • організовувати віддалений доступ;
 • оцінювати можливі ризики використання хмарних технологій;
 • обирати оптимальну стратегію переходу на хмарні технології;
 • обирати хмарні платформи за призначенням

Дисципліна «Штучний інтелект»

Охоплює багато напрямів моделювання інтелектуальної діяльності людини. Сьогодні важко знайти область діяльності людини, де б не застосовувався штучний інтелект. Дана дисципліна досліджує:

 • моделі подання знань;
 • штучні нейронні мережі;
 • системи нечіткої логіки; експертні системи;
 • методи розпізнавання образів;
 • еволюційні алгоритми;
 • розуміння природної мови;
 • прийняття рішень при неповних, спотворених і не чітких даних;
 • засади інтелектуальних агентів.

Для студентів гуманітарних напрямів, пов’язаних з менеджментом, бізнесом, діловою комунікацією, прийняттям рішень робоча програми дисципліни приділяє найбільшу увагу засадам експертних систем і методам машинного навчання для задач прогнозування. Практичні заняття передбачають розробку елементів експертних систем на засадах логічного моделювання і нечіткої логіки, прогнозування часових рядів на основі штучних нейронних мереж. В результаті вивчення дисципліни студенти будуть мати:

 • навички створення елементів експертних систем мовою Prolog;
 • створення нейронних мереж для задач класифікації і регресії в програмному пакеті MatLab у своїй предметній області.
 • основні поняття і термінологію технологій хмарних обчислень;
 • сфери застосування хмарних технологій;
 • інфраструктуру хмарних обчислень;
 • питання безпеки, масштабування, розгортання, резервного копіювання в контексті хмарної інфраструктури;
 • вибирати оптимальну стратегію переходу на хмарні технології;
 • сучасні напрями і задачі штучного інтелекту;
 • засади нечіткої логіки, застосування нечіткої логіки до задач керування;
 • напрями еволюційного моделювання, генетичні алгоритми, Swarm алгоритми;
 • моделі штучних нейронів, навчання штучних нейронних мереж;
 • штучні нейронні мережі для задач класифікації.
 • теорія розпізнавання образів.

9

Поглиблене вивчення англійської мови протягом усіх років навчання

Вивчення англійської мови проводиться на протязі всі років навчання: 1-2 курс по 3 пари на тиждень, а 3-5 курсах по всім дисциплінам кафедри 20% проводиться англійською мовою. Це дозволить нашим студентам вільно володіти технічною англійською мовою та засвоїти її на рівні міжнародного стандарту В2.

Для студентів за спеціальністю 122 «Комп'ютерні науки» на англійській мові викладаються наступні дисципліни «Серверні платформи НРЕ». «Побудова SDN мереж», «Мережне програмування», «Серверне програмування». Це дозволяє нашим студентам проходити міжнародну сертифікацію, яка відбувається тільки на англійській мові.

Вивчення англійської мови дозволяє підготувати студентів до сучасних вимог потенційних роботодавців. Така підготовка підвищує вірогідність працевлаштування випускників нашого університету, адже, як відомо, навіть іноземні компанії, що працюють на теренах України при прийомі фахівця на посаду практично без виключень проводять співбесіду англійською мовою, і навіть при тому, що переважна більшість її працівників може бути українцями, уся ділова переписка навіть в межах місцевих питань, постановка та контроль виконання завдань, переговори та інші організаційні процеси можуть здійснюватися виключно англійською мовою.

10

Обсяг практичних занять складає не менше 50%

З метою задоволення зростаючого попиту українського суспільства на підготовку ІТ-фахівців вищої кваліфікації, які не лише володіють теоретичними знаннями, але й мають практичні навички ефективно їх застосовувати в процесі експлуатації сучасного обладнання, на кафедрі Комп’ютерних наук створена та постійно оновлюється лабораторна база, що інтегрована до загальної лабораторної мережі Навчально-наукового інституту телекомунікацій та інформатизації. Для цього створено Навчально-науковий цент НР, який обладнано найновішими технічними засобами. Це дало можливість створити на кафедрі сучасний Центр обробки даних. При цьому, студентами не менше половини занять проводяться практично.

Лабораторні роботи та практичні заняття охоплюють значні розділи навчальних дисциплін: «Сучасні інформаційні технології в науці та освіті», «Інформаційні ресурси і сервіси в інфокомунікаціях», «Прикладне програмування JAVA», «Конвергентна мережна інфраструктура», «Серверні платформи НРЕ», «Налаштування роботи планшетного ПК», «Серверні операційні системи», «Штучний інтелект», «Хмарні технології».

11

Стажування, практики, працевлаштування

Проведення практик студентів з подальшим працевлаштуванням організовано та проводиться в компаніях-партнерах кафедри, такими як Hewlett-Packard Enterprise, Winncom Technologies - системний інтегратор, постачальник мережевого обладнання, "Ватсон-Телеком", Electronic Resource Company (ERC ) - одна з найбільших і найвідоміших торгових марок VAD дистрибуції в Україні, Lantek - системний інтегратор і постачальник апаратного та програмного забезпечення, Датацентр «Парковий». Підписано договір про співпрацю з ІТ- кластером Києва.

На кафедрі проводиться активна робота з метою розширення кола партнерства з компаніями, що дозволить створити нові напрямки для стажування та подальшого працевлаштування наших студентів.

12

Удосконалення розподілу навчальних годин, вивчення дисциплін загальної підготовки протягом всіх семестрів

Кафедра Комп'ютерних наук є провідною випусковою кафедрою Університету, яка відповідає за формування програм навчання, зміст усіх навчальних дисциплін та якість підготовки фахівців за спеціальністю 122 «Комп'ютерні науки» в галузі знань 12 Інформаційні технології.

При підготовці бакалаврів зі спеціальності 122 Комп'ютерні науки розподіл годин навчального плану здійснюється з розрахунку — 25% на дисципліни загальної підготовки і 75% на дисципліни професійної підготовки за спеціальністю.

 

Реалізація цієї концептуально нової освітньої моделі забезпечує підготовку конкурентоспроможного фахівця, який повністю відповідає потребам сучасного ринку праці та компетенціям компаній-партнерів (роботодавців).

Анкета вступника
Заповніть анкету та отримайте персональну консультацію від завідуючого кафедрою
Контактна інформація
Ми зв`яжемось з Вами зручним для Вас способом:
Освіта
Вкажіть де Ви навчались\навчаєтесь
Розкажіть про себе
Давайте знайомитись
Контактна інформація

Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій (ДУТ)
Україна, 03680, м. Київ,
вул. Солом’янська 7, каб. 103, 104  
Тел. (044) 249–25–64 
E-mail: vish_vv@ukr.net

Cайт кафедри Комп'ютерних наук

Отримати консультацію

Ваш запит на зворотній дзвінок отримає завідуючий кафедрою
Надіслати запит

Новини

Всі новини
Переглядів: 6 411