Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій
XS
SM
MD
LG
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій
Укр.
   

Кафедра Підприємництва, торгівлі та біржової діяльності


Автор:
С.М. Прилипко, О.М. Ярошенко
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
277 Кб
Тип документу:
Посібник
Посібник відповідає навчальній програмі дисципліни «Трудове право». До посібника увійшли питання до державного іспиту та відповіді на них.
Автор:
О.І. Кисельова, Т.А. Кобзєва
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.98 Мб
Тип документу:
Посібник
Навчальний посібник містить основні положення з курсу «Трудове право України». Особливу увагу акцентовано на ключових поняттях кожної з поданих тем курсу. Автори відокремили доступні для розуміння формулювання визначень і понять. Видання розраховане на викладачів, студентів вищих навчальних закладів ІІІ–ІV рівнів акредитації, випускників, абітурієнтів.
Автор:
Д.П. Семенюк, В.О. Потапов
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
7.92 Мб
Тип документу:
Підручник
У першій частині підручника розглянуто місце та роль торговельного обладнання у технологічному процесі торгівлі, системи та обладнання контролю та управління товарно-грошовим обігом в роздрібній та оптовій торгівлі, системи та обладнання для автоматичної ідентифікації товарних позицій, обладнання для забезпечення радіочастотної ідентифікації, системи безпеки торговельних підприємств. Крім цього автоматизація торгівлі неможлива без допоміжного обладнання, яке включає в себе підйомно-транспортне, механічне, фасовочно-пакувальне, немеханічне обладнання та тару-обладнання. Підручник призначений значно розширити коло питань, які розглядаються дисципліною “Торговельне обладнання”, під час підготовки бакалаврів за напрямом підготовки 6.050502 “Інженерна механіка”. Матеріали підручника можуть бути використані під час виконання курсових та дипломних проектів. Також підручник буде корисним студентам інших спеціальностей, а також всім бажаючим, яким знадобиться інформація про сучасний стан торговельного обладнання.
Автор:
Зінченко О.В., Радіонова Н.Й., Хаустова Є.Б. та ін.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
5.96 Мб
Тип документу:
Посібник
У навчальному посібнику розкрито питання теорії бухгалтерського обліку, методики фінансового обліку та звітності в підприємницькій діяльності, а також питання організації і методики проведення контролю об'єктів бухгалтерського обліку. Навчальний посібник у схемах і таблицях розроблено у відповідності до навчальних програм за дисциплінами «Бухгалтерський облік», «Фінансовий облік», «Аудит» для студентів, що здобувають вищу освіту першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 071 Облік і оподаткування та у відповідності до навчальних програм за дисциплінами «Бухгалтерський облік», «Облік і аудит» для студентів, що здобувають вищу освіту першого (бакалаврського) рівня за спеціальностями 051 Економіка, 072 Фінанси, банківська справа та страхування, 073 Менеджмент, 075 Маркетинг, 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність. Форма подання матеріалів у навчальному посібнику сприятиме ефективному викладанню лекційних питань та підвищенню якості їх засвоєння у студентів через наявність переліку питань для самоконтролю, тестових завдання, прикладів вирішення типових задач за темами. Матеріали нормативного характеру навчального посібника у схемах і таблицях ґрунтуються на нормативній базі України станом на 01.11.2017 р.
Мова документу:
Англійська
Розмір документу:
27.49 Мб
Тип документу:
Посібник
Автор:
А.А. Макурін
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
730 Кб
Тип документу:
Посібник
Розглянуто основні сучасні теорії оподаткування та основі напрями оподаткування. Відображено теоретичні основи визначення економічного змісту податків та перераховані загальні їх принципи класифікації. Визначено основні складові податку та методи оподаткування. Опрацьовано основні значення податкової політики. Оброблено податкові доктрини сучасних держав та України. Досліджено зв’язок податкової реформи з податковою політикою держави. Стане у пригоді бакалаврам спеціальності «Облік та оподаткування» та буде корисний для бухгалтерів, менеджерів, фінансистів.
Автор:
Розробник Є.В. Ковальов
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
207 Кб
Тип документу:
Навчально-методична розробка
Автор:
Т. Станкус, Ю. Крот
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
2.09 Мб
Тип документу:
Посібник
У посібнику доступною мовою висвітлено основні засади встановлення та справляння місцевих податків і зборів. В окремій частині видання для зручності користувачів наведено приклади Положень про податки і збори.
Автор:
За ред. В.Г. Федоренка, М.П. Денисенка
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
2.46 Мб
Тип документу:
Посібник
Автор:
І.Г. Ткачук
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
8.23 Мб
Тип документу:
Підручник
У підручнику викладено теоретичні основи і практика функціонування державних фінансів відповідно до вимог освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів за спеціальністю фінанси і кредит. Розкрито історичні передумови становлення державних фінансів і їх роль у процесі розподілу, перерозподілу сукупного продукту, методологію формування державних доходів і видатків. Ґрунтовно висвітлено зміст і призначення державного бюджету та бюджетний устрій, місцеві бюджети, зміст і призначення податків у формуванні державних доходів, фінансування бюджетних організацій і установ. З позицій вимоги часу охарактеризовано систему фінансового забезпечення соціальних гарантій громадян України, механізм державного кредиту та обслуговування державного боргу, фінансовий контроль, державне регулювання фінансового ринку. Матеріали підручника допоможуть студентам зрозуміти причино-наслідкові зв’язки між змінами в економіці України і фінансовими ресурсами, які акумулюються у централізованих і децентралізованих фондах.

Економічна статистика

Правознавство

Правові засади менеджменту

Економіка і фінанси підприємства

Облік і аудит

Зовнішньоекономічна діяльність підприємства

Міжнародні економічні відносини

Трудове право

Адміністративне та інформаційне право

Господарське право та трудове право

Математичні методи в економіці

Економіка та фінанси підпрємств або організація підприємницької діяльності

Юридичне документування або документні ресурси

Економічна теорія

Договірне право

Організація бізнесу у телекомунікаціях

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Економічна безпека підприємства

Економіка програмного забезпечення

Економіко-правові засади підприємницької діяльності

Основні критерії пошуку
Назва, автор, рік випуску


Детальний пошук
Категорія, мова, тип документу
* Заповніть необхідні поля для пошуку

Переглядів: 154 140