Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій
XS
SM
MD
LG
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій
Укр.
   

Економіка та фінанси підпрємств або організація підприємницької діяльності


Автор:
Князєва О.А.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.76 Мб
Тип документу:
Книга
У навчальному посібнику проаналізовано характерні риси підприємств зв’язку, тенденції та структурні зрушення на ринку послуг зв’язку України. Наведено поняття, структуру та класифікацію потенціалу підприємства як економічної категорії. Досліджено особливості потенціалу підприємств зв’язку. Наведено теоретичні засади діагностики достатності потенціалу підприємства зв’язку та запропоновано оригінальний авторський підхід до діагностика достатності потенціалу підприємства зв’язку. Досліджено види стратегій та методи вибору стратегії розвитку підприємства в залежно від рівня розвитку його потенціалу. Визначено особливості інноваційного відтворення потенціалу підприємства та методи оцінки та управління конкурентоспроможністю потенціалу підприємства. Наведено основні елементи системи антикризового управління потенціалом підприємства. Запропоновано до вивчення теоретичні засади системного аналізу як інструменту прийняття управлінських рішень в умовах кризових ситуацій. Наведено основні показники, що характеризують результативність використання потенціалу підприємства зв’язку. Рекомендується для студентів вищих навчальних закладів ІІІ-IV рівнів акредитації.
Автор:
Гусєва О.Ю.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
329 Кб
Тип документу:
Стаття
У статті обґрунтовано методологічні основиформування особистих, групових та системнихкомпетенцій підприємства. Розроблено матрицюсинхронізованого формування системних компетенцій стратегічно орієнтованого підприємства.Запропоновано систему показників оцінкизагальної та ситуативної компетентісної готовності підприємства до змін.
Автор:
Гусєва О.Ю.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
328 Кб
Тип документу:
Стаття
У 2000-х роках світовий економічний ландшафт зазнав суттєвих змін,які пояснювались впливом 2-х фундаментальних факторів. По-перше, прискорився процесінноваційного розвитку. По-друге, поглибились глобалізаційні тенденції, особливо у руслі науково-виробничої інтернаціоналізації. При цьому інновації впливали на якісні параметри процесів, що відбуваються у бізнес-середовищі, а глобалізація – на їх кількісні характеристики. Вигляд сучасноїекономіки багато у чому залежав і від особливостей циклічного розвитку, завдяки яким формуваласьнова конфігурація ринкових сил.
Автор:
Гусєва О.Ю., Верескун М.В.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
326 Кб
Тип документу:
Стаття
Проаналізовано рівень економічного розвитку України у взаємозв'язку з темпами розвитку інформаційно-телекомунікаційної галузі. Визначено ефективність означеної галузі порівняно з іншими галузями. Обґрунтовано напрями проактивного розвитку інформаційно-телекомунікаційної галузі України на основі існуючих такро- та мікроекономічних трендів.
Автор:
Гусєва О.Ю.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
662 Кб
Тип документу:
Стаття
Для підтримки стійкої конкурентної переваги підприємства обов’язково повинні враховувати імперативи стратегічного управління, які є актуальними на даний момент часу. Метою статті є удосконалення наукового обґрунтування імперативів стратегічного управління торговельними підприємствами з урахуванням системних тенденцій трансформації сучасного бізнес-середовища. Запропоновано наукове обґрунтування імперативів стратегічного управління підприємствами, яке базується на розкритті принципових особливостей стратегічних змін: безперервність, циклічність, системність, природна послідовність, проактивність, унікальність, адекватність трансформаціям у зовнішньому середовищі. Узагальнено тенденції трансформації сучасного бізнес-середовища та визначено характер їх впливу на процеси стратегічного управління торговельними підприємствами. Проведено структуризацію макротрендів сучасних умов господарювання з виокремленням макро-, мезо-, мікро- та нанорівнів. Це дозволило встановити перелік найбільш актуальних інституційних та структурних перетворень, які визначають систему стратегічного управління торговельними підприємствами. Отримані результати створюють практичну основу для підвищення загальної ефективності стратегічного управління підприємствами та сприяє досягненню їх цілей в процесі реалізації стратегії.
Автор:
Гусєва О.Ю., Прудникова І.М.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
373 Кб
Тип документу:
Стаття
В статті аргументовано систему внутрішньої документації для здійснення самодіагностики організаційної структури управління підприємством. Проаналізовано переваги та недоліки різних варіантів складу експертних груп, які можуть оцінювати її якість. Обґрунтовано необхідність проведення самодіагностики організаційної структури управління усіма сучасними підприємствами.
Автор:
За ред. С.І. Архієреєва, Н.Б. Решетняк
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
2.58 Мб
Тип документу:
Посібник
У навчальному посібнику на основі розробок сучасної економічної науки викладено основні теоретичні положення навчальної дисципліни «Економічна теорія». У кожній главі виділено основні поняття, тести та завдання для організації самостійної роботи, рекомендована література. Видання розраховане на студентів технічних вищих навчальних закладів зі спеціальностей напряму «інженерія».
Основні критерії пошуку
Назва, автор, рік випуску


Детальний пошук
Категорія, мова, тип документу
* Заповніть необхідні поля для пошуку

Переглядів: 17 201
Вступ до магістратури
лише за ЄВІ
та вступним випробуванням


за спеціальністю 029 Інформаційна бібліотечна та архівна справа