XS
SM
MD
LG
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

(Державний університет телекомунікацій)


Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

(Державний університет телекомунікацій)

Економічна теорія


Автор:
Д.М. Пармаклі, С.В. Філиппова, Н.А. Добрянська
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.03 Мб
Тип документу:
Посібник
У навчальному посібнику на основі новітніх досягнень світової та вітчизняної економічної науки висвітлюється історія розвитку економічної думки від стародавніх часів до наших днів. Цілісно і систематизовано розглядається сутність теорій, концепцій, ідей найвидатніших вченихекономістів різних шкіл і напрямів. Його мета – допомогти студентам опанувати основні знання, які охоплює ця наукова дисципліна. Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, всіх, хто самостійно вивчає історію економічних вчень.
Автор:
Г.Ю. Міщук, Т.М. Джигар, О.О. Шишкіна
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
5.48 Мб
Тип документу:
Посібник
Автор:
Л.П. Гук
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.05 Мб
Тип документу:
Посібник
Розкрито методи загальних економічних досліджень, суть суспільного виробництва та його складові частини тощо. Значну увагу приділено основним рисам ринкової економіки.
Автор:
За заг. ред. М.І. Звєрякова
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
3.3 Мб
Тип документу:
Посібник
Сучасні умови господарювання висувають нові вимоги до рівня економічної підготовки спеціалістів. Велике значення надається розвитку економічного мислення, глибокому вивченню студентами політичної економії, що, в кінцевому підсумку, повинно знайти відображення в компетенціях майбутніх фахівців. Навчальний посібник дає можливість студентам самостійно засвоїти основні положення курсу політичної економії, виявити закономірності розвитку товарного виробництва, його еволюцію в капіталістичне товарне виробництво, виділити етапи його руху від періоду вільної конкуренції до появи і посилення монополій та переходу до державно-монополістичного капіталізму. Теоретичний матеріал кожної теми супроводжується визначенням понять та категорій, питаннями для самостійного контролю знань, висновками, що узагальнюють та систематизують викладений матеріал. Адресується науковцям, викладачам, аспірантам та студентам вищих навчальних закладів економічного профілю та всім, хто цікавиться проблемами економічної теорії.
Автор:
Р.В. Яковенко
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.41 Мб
Тип документу:
Навчально-методична розробка
Конспект лекцій
Автор:
І.В. Кокарєв
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.8 Мб
Тип документу:
Книга
Викладено теоретичні основи, закономірності й еволюційні етапи розвитку економічної теорії, розкриваються основні проблеми функціонування ринкової економіки, мікро- та макроекономічні аспекти її розвитку, роль економіки в забезпеченні сталого розвитку країни, економічна політика держави та її роль в забезпеченні модернізації економіки та прискоренні темпів економічного розвитку. До кожної теми додаються контрольні запитання для закріплення знань. Рекомендовано для здобувачів вищої освіти юридичних напрямів підготовки усіх форм навчання.
Автор:
О.І. Ємець, Н.П. Репела, Я.І. Татунчак
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
9.19 Мб
Тип документу:
Книга
Навчальний посібник поєднує світові традиції вивчення політичної економії з особливостями української економіки, що робить його неповторним і цікавим для широкого кола читачів. Матеріал навчального посібника подано у сімнадцятьох темах із використанням наочних матеріалів: таблиць, формул, рисунків.
Автор:
І.І. Помінова
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.85 Мб
Тип документу:
Посібник
Навчально-методичний посібник створює інформаційне підґрунтя вивчення дисципліни «Політична економія» студентами галузей знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» та 07 «Управління та адміністрування». Навчальний посібник включає зміст тем відповідно до робочої навчальної програми з дисципліни, конспект лекцій з візуальним супроводженням, тестовий тренінг, завдання та методичні вказівки до виконання всіх видів індивідуальної роботи, основні теоретичні питання підсумкового контролю знань студентів, плани практичних занять із дисципліни, список рекомендованих для вивчення літературних джерел.
Автор:
Ю.М. Петрушенко
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
3.48 Мб
Тип документу:
Посібник
Навчальний посібник «Мікроекономіка: теорія та приклади розв’язання задач» написаний з метою надання допомоги студентам економічних напрямів підготовки у вивченні навчальної дисципліни «Мікроекономіка». Пропонований посібник має системний характер і складений відповідно до змістовних вимог освітньо-професійних програм бакалавра економічних напрямів підготовки. Містить виклад базових теоретичних засад, приклади розв’язання задач, запитання та тести для самоперевірки та контролю засвоєння знань. Наведені алгоритми розв’язання типових задач до кожної теми дисципліни, що дозволяє краще зрозуміти висвітлені теоретичні положення та розкрити основні методичні підходи сучасного мікроекономічного аналізу. Для студентів економічних напрямів підготовки вищих навчальних закладів та всіх, хто цікавиться економічною теорією.
Автор:
Сьомкіна Т. В., Дименко Р. А., Лобань О.О.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
585 Кб
Тип документу:
Навчально-методична розробка
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ для напивиконання та захисту курсових робіт з дисципліни: „ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ“ для студентів денної і заочної форм навчання ОКР «Бакалавр».
Основні критерії пошуку
Назва, автор, рік випуску


Детальний пошук
Категорія, мова, тип документу
* Заповніть необхідні поля для пошуку

Переглядів: 35 807