XS
SM
MD
LG
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

(Державний університет телекомунікацій)


Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

(Державний університет телекомунікацій)

Економіка і фінанси підприємства


Автор:
О.В. Єгорова, Л.О. Дорогань-Писаренко, Ю.М. Тютюнник
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.95 Мб
Тип документу:
Посібник
В посібнику висвітлені теоретико-методологічні та організаційні аспекти економічного аналізу діяльності суб’єктів господарювання. Аналітичний процес розглядається системно і комплексно, посібник включає розділи «Теорія економічного аналізу», «Аналіз наявності та використання ресурсного потенціалу підприємства», «Аналіз виробництва та реалізації продукції, результатів господарської діяльності підприємства», «Аналіз фінансового стану». Посібник розрахований, у першу чергу, на здобувачів вищої освіти галузей знань 07 «Управління та адміністрування» та напряму підготовки 051 «Економіка».
Автор:
Н.І. Синькевич
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
945 Кб
Тип документу:
Книга
Подані лекції розкривають суть і значення економічного аналізу як засобу вивчення господарської діяльності підприємств в умовах ринкової економіки, оцінюють роль економічного аналізу в прийнятті управлінських рішень у сучасних умовах; ознайомлюють з методами аналітичних досліджень господарської діяльності підприємств та їх структурних підрозділів за певний період і на перспективу, оцінюють вплив факторів на показники господарської діяльності підприємства та виявляють використані резерви.
Автор:
В.І. Аранчій, В.Д. Чумак, Л.В. Бражник
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.63 Мб
Тип документу:
Посібник
Автор:
Гусєва О.Ю., Лобань О.О.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
572 Кб
Тип документу:
Книга
Методичні рекомендації для виконання та захисту курсових робіт з дисципліни “Економіка підприємства”, «Економіка і фінанси підприємства» призначені для студентів денної і заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування», а також для викладачів.
Автор:
О. О. Кравченко
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.53 Мб
Тип документу:
Книга
Навчально-методичний посібник підготовлений відповідно допрограми дисципліни «Проектний аналіз» до навчального планупідготовки бакалаврів спеціальності «Економіка підприємств» іспеціалістів і магістрів спеціальності «Організація перевезень і управлінняна транспорті». Включені програма дисципліни, опорний конспект лекцій,методичні вказівки щодо практичних занять, організації самостійної ііндивідуальної роботи студентів, контрольні тестові завдання, список рекомендованої літератури.
Основні критерії пошуку
Назва, автор, рік випуску


Детальний пошук
Категорія, мова, тип документу
* Заповніть необхідні поля для пошуку

Переглядів: 14 918