XS
SM
MD
LG
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

(Державний університет телекомунікацій)


Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

(Державний університет телекомунікацій)

Договірне право


Автор:
Уклад. Г.А. Терещук
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
2.82 Мб
Тип документу:
Посібник
Посібник містить конспект лекцій для студентів усіх напрямів денної та заочної форми навчання, короткий словник юридичних термінів. Видання також містить питання до екзамену та список рекомендованої літератури.
Автор:
О.О. Круглова
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.86 Мб
Тип документу:
Навчально-методична розробка
Курс лекцій з дисципліни «Цивільне право»
Автор:
За ред. В.К. Матвійчука, І.С. Тімуша
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
3.64 Мб
Тип документу:
Посібник
У навчальному посібнику дано загальну характеристику основних положень цивільного права України. В доступній для ознайомлення та вивчення формі (запитання – відповідь) розглядаються зміст усіх інститутів цивільного права. Розрахований на студентів (курсантів, слухачів), аспірантів і викладачів юридичних вузів та факультетів. Може бути корисним практичним працівникам.
Автор:
За ред. Г.Б. Яновицької, В.О. Кучера
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
4.43 Мб
Тип документу:
Книга
Навчальний посібник підготовлено відповідно до навчальної програми дисципліни «Цивільне право України». У ньому висвітлюється суть основних інститутів Загальної та Особливої частин цивільного права, значну увагу приділено інститутам права власності та інших речових прав, права інтелектуальної власності, зобов’язального права (договірним та недоговірним зобов’язанням), спадкового права.
Автор:
Сотниченко В.М.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.52 Мб
Тип документу:
Посібник
У посібнику розглядаються загальні положення про договірне право, як важливої складової цивільного права України. Розглядаються основні види договорів та їх нормативно-правове забезпечення. У списку, рекомендованих до розгляду такі групи договорів: договори про передачу майна у власність; договори про передачу майна у користування; договори на виконання робіт; договори про надання послуг. Крім того розглядаються питання щодо зобов’язань зі спільної діяльності та правового регулювання захисту прав споживачів. В останньому розділі посібника дається матеріал щодо регулювання цивільних правовідносин в сфері електронної комерції. В додатках – методичні рекомендації щодо самостійної роботи, орієнтовний перелік питань для підготовки до заліку, зразки договорів, словник термінів та понять в галузі електронної комерції. Рекомендується звернути увагу на з’ясування і чітке розуміння юридичних термінів та понять в галузі цивільного законодавства України.
Автор:
О.В. Дзера, Н.С. Кузнєцова
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
2.43 Мб
Тип документу:
Підручник
Радикальні економічній політичні перетворення в суверенній і незалежній Україні мають на меті побудувати нову модель господарської системи, її фундамент становлять різні форми власності відповідних суб’єктів, їх рівноправність і змагальність.
Автор:
За ред. В.І. Борисової, І.В. Спасибо-Фатєєвої, В.Л. Яроцького
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
3.93 Мб
Тип документу:
Підручник
Підручник підготовлено на основі Цивільного кодексу України 2003 р. відповідно до програми курсу цивільного права. У першому томі висвітлюються загальні положення цивільного права, вчення про особисті немайнові права фізичної особи, право власності та інші речові права, право інтелектуальної власності, спадкове право. Для студентів, аспірантів і викладачів вищих навчальних юридичних закладів освіти, а також наукових і практичних працівників.
Автор:
За ред. О.В. Дзери
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
3.73 Мб
Тип документу:
Книга
У навчальному посібнику висвітлено питання правового регулювання договірних відносин. Аналізуються відповідні норми нового ЦК України, ЦК УРСР 1963 р., Сімейного та Господарського кодексів України, інших численних актів законодавства України, судова практика, наукові праці. У Загальній частині висвітлюються поняття договору та договірного права, принципи його побудови, визначаються класифікаційні групи договорів, порядок укладення, виконання та припинення договорів, способи забезпечення їх належного виконання, а також захист прав сторін договору. Розрахований на студентів, аспірантів і викладачів юридичних вузів та факультетів, а також на працівників правоохоронних органів та практикуючих юристів.
Основні критерії пошуку
Назва, автор, рік випуску


Детальний пошук
Категорія, мова, тип документу
* Заповніть необхідні поля для пошуку

Переглядів: 15 009