XS
SM
MD
LG
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

(Державний університет телекомунікацій)


Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

(Державний університет телекомунікацій)

Кафедра Космічних систем та комплексів і супутникових телекомунікацій

Методична робота

Загальна інформація
Викладацький склад
Навчальні дисципліни
Наукова діяльність
Видавнича діяльність
Робота із студентами
Новини та подіі
Контактна інформація
Профорієнтаційна робота
Партнери кафедри
Навчально-матеріальна база
Запрошуємо до навчання
Відгуки студентів та випускників
Отримати консультацію
Освітньо-професійні програми

Методична робота

Кафедра є основним навчально-науковим структурним підрозділом вищого закладу освіти, який забезпечує проведення навчально-методичної, наукової і організаційної роботи, відповідає за реалізацію державної політики у сфері освіти.

Завданням вищої освіти на сучасному етапі є, зокрема, надання майбутньому фахівцю не лише необхідних знань та можливостей набуття практичних умінь у предметній сфері, а й розвинути його здібності як спеціаліста, допомогти йому вдосконалити форми як професійного, так і особистісного самовдосконалення в суспільстві. Це потребує модернізації змісту, форм, методів і засобів навчання, впровадження нових технологій, реалізації пріоритетних принципів реформування навчального процесу.

Навчально-методична та науково-дослідна робота кафедри спрямована на удосконалення навчального процесу, підвищення теоретичної та професійної підготовки спеціалістів   у галузі телекомунікацій, які відповідають кваліфікаційній характеристиці випускника вищого навчального закладу України.

На кафедрі Космічних систем та комплексів і супутникових телекомунікацій  методична робота проводиться на основі сучасних вимог Міністерства освіти і науки України та Державного університету телекомунікацій. Вона спрямовується на подальше удосконалення методики проведення усіх видів аудиторних занять і самостійної роботи студентів з активним використанням інноваційних технологій і методів навчання;  на удосконалення навчального процесу і пов'язана зі складанням та коригуванням навчальних планів і програм, розробкою навчальних посібників, навчальної та методичної літератури.

У методичній роботі основна увага приділяється:

  • постійному підвищенню педагогічної майстерності викладачів, участь у методичних зборах, конференціях, семінарах, заняття на курсах підвищення кваліфікації;
  • науково обґрунтованій розробці, експериментальній перевірці й упровадженню в навчально-виховний процес прогресивних методів і засобів навчання і виховання;
  • розробка критеріїв рейтингової системи оцінювання студентів та технологій організації самостійної роботи студентів (СРС);
  • роботі з викладачами-початківцями;
  • забезпеченню своєчасної та якісної розробки навчально-методичних матеріалів;
  • удосконаленню навчально-лабораторної бази.
  • важливе місце в методичній роботі займають питання індивідуального навчання студентів, організації їхньої самостійної роботи над навчальним матеріалом;
  • вдосконаленню змісту дисциплін і їх інноваційної спрямованості;
  • впровадження в навчальний процес сучасних досягнень в науці і освіті.

Значну роль в удосконаленні методики навчально-методичної роботи виконує постійно діючий методичний семінар науково-педагогічних працівників кафедри, на якому обговорюються важливі проблеми навчально-методичної роботи з урахуванням досвіду провідних вітчизняних і зарубіжних ВНЗ.

Велика увага на кафедрі приділяється новим формам представлення навчально-методичних матеріалів.

 

 

 

На кафедрі відпрацьовуються такі механізми контролю, самоконтролю та оцінювання знань студентів, які забезпечують їхню зацікавленість у результатах навчального процесу протягом усього навчального року. Розроблені й щорічно оновлюються навчально-методичні комплекси з дисциплін, методичні вказівки до виконання практичних, індивідуальних, самостійних робіт.

 

Методична робота є невід’ємною складовою діяльності кафедри. Від її якості, уваги кожного співробітника до неї у значній мірі залежить ефективність навчального процесу в цілому і по кожній конкретній дисципліні, зокрема.

Контактна інформація

Державний університет телекомунікацій
Україна, 03680, м. Київ
вул. Солом’янська 7

Тел. (044) 249-25-97, 5-97
E-mail: lakirpach@ukr.net

Отримати консультацію

Ваш запит на зворотній дзвінок отримає завідуючий кафедрою
Надіслати запит
Переглядів: 6 096