XS
SM
MD
LG
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

(Державний університет телекомунікацій)


Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

(Державний університет телекомунікацій)

Кафедра Космічних систем та комплексів і супутникових телекомунікацій

Видавнича діяльність

Загальна інформація
Викладацький склад
Навчальні дисципліни
Методична робота
Наукова діяльність
Робота із студентами
Новини та подіі
Контактна інформація
Профорієнтаційна робота
Партнери кафедри
Навчально-матеріальна база
Запрошуємо до навчання
Відгуки студентів та випускників
Отримати консультацію
Освітньо-професійні програми

Видавнича діяльність

Видавнича діяльність кафедри Космічних систем та комплексів і супутникових телекомунікацій здійснюється у двох напрямах:

 • видання наукових праць;
 • видання навчально-методичної літератури.

Викладачі кафедри регулярно публікують статті у передових періодичних виданнях, а також приймають активну участь у науково – методичних та Міжнародних конференціях, серед яких варто відмітити наступні:

 • Міжнародна науково-технічна конференція “Сучасні інформаційно-телекомунікаційні технології;
 • Міжнародна науково-технічна конференція «Проблеми інформатизації»;
 • Науково-технічна конференція студентства та молоді «Світ інформації та телекомунікацій».

На кафедрі КСКСТ значна увага приділяється методичному забезпеченню навчального процесу. Викладачі кафедри здійснюють розробку складових стандартів вищої освіти; робочих програм навчальних дисциплін; комплекту матеріалів для електронного навчання, підготовку нових лабораторних робіт; матеріалів для наповнення веб-ресурсів університету; розробку і впровадження нових форм методів і технологій навчання та методичного забезпечення інтерактивних методів навчання.

Професорсько-викладацький склад кафедри працює над виданням посібників, методичних розробок для лабораторних, практичних та семінарських занять з дисциплін кафедри, курсового та дипломного проектування, самостійної роботи студентів; розробкою засобів оцінювання результатів навчальних досягнень студентів. Усі розробки подаються в електронну бібліотеку університету для покращення рівня самостійного навчання студентів.

За час існування кафедри Космічних систем та комплексів і супутникових телекомунікацій (з жовтня 2014 року) створені фонди навчально-методичних матеріалів дисциплін кафедри, вживаються заходи щодо їх ефективного використання видано навчально-методичні матеріали.

Список праць викладачів кафедри:

 1. Власенко Г.М. Перелік термінів та абревіатур з навчальної дисципліни «Розподілені сервісні системи» для студентів, аспірантів, викладачів, К.: ДУТ, 2015.- 65 с.
 2. Термінологічний словник з навчальної дисципліни «Розподілені сервісні системи» Власенко Г.М.
 3. Методична розробка для проведення практичного заняття з дисципліни «Цифровий супутниковий зв’язок» Срібна І.М.
 4. Методична розробка для проведення практичних занять з дисципліни «Розподілені сервісні системи» Срібна І.М.
 5. Методичний посібник для практичних занять з дисципліни «Супутникові інформаційні технології» Кирпач Л.А.
 6. Підручник «Основи навігаційного забезпечення з використанням космічних систем» Махонін Є.І., Козелков С.В., Фролов В.Ф.
 7. Власенко Г.М., Коваль І.С., Жукова О.Р. Дослідження протоколів LDP та RSVP-TE при побудові віртуальної приватної мережі в середовищі IP/MPLS. Тези доповідей. Збірник матеріалів четвертої міжнародної науково-технічної конференції “Проблеми інформатизації”, 09-10.04.2015 р.– К.: Державний університет телекомунікацій, 2015. – С. 36-37.
 8. Махонін Є.І., Власенко Г.М. Сучасний стан і перспективи розвитку навігаційного забезпечення України. Матеріали міжнародної науково-технічної конференції “Сучасні інформаційно-телекомунікаційні технології”, том 1 “Пленарні засідання”, 17-20 листопада 2015 року. – К.: Державний університет телекомунікацій, 2015. – С. 53-54.
 9. Махонин Е.И., Власенко Г.Н. Современное состояние и перспективы развития навигационного обеспечения Украины. Материалы международной научно-технической конференции “Современные информационно-телекоммуникационные технологии”, том 3 “Развитие информационных технологий” 17-20.11.2015 г. – К.: Государственный университет телекоммуникации, 2015. – С. 35-37.
 10. Махонін Є.І., Власенко Г.М. Стан та перспективи розвитку навігаційного забезпечення України. тези доповіді Збірник матеріалів другої міжнародної науково-технічної конференції “Актуальні проблеми розвитку науки і техніки”, 20.12.2015 р.– К.: Державний університет телекомунікацій, 2015. – С. 8.
 11. Махонин Е.И., Козелкова Е.С., Власенко Г.Н. Современное состояние и перспективы развития навигационного обеспечения Украины. Зв'язок. – Київ: ДУТ. – 2015. – Вип. 6 (118). – С. 23-24.
 12. Власенко Г.Н., Махонин Е.И., Мордвинов И.С. Пути дальнейшего развития системы космического навигационного обеспечения Украины. Системи управління, навігації та зв’язку.  – Полтава: ПолтНТУ, 2015. – Вип. 3 (35). – С. 3-7.
 13. Срибная И.Н. Радиорелейные и спутниковые системы передачи. Методические указания к выполнению курсового проекта на тему: «Проектирование и расчет трасс РРЛ». К.: ДУТ, 2015 р.
 14. Срібна І.М. Методичні розробки практичних занять з дисципліни «Супутникові та радіорелейні системи передач». К.: ДУТ, 2015.
 15. Срібна І.М. Методичні розробки лабораторних занять з дисципліни «Супутникові та радіорелейні системи передач». К.: ДУТ, 2015.
 16. Кирпач Л.А. Методичні розробки практичних занять з дисципліни «Супутникові інформаційні технології». К.: ДУТ, 2015.
 17. Л.А. Кирпач, І.М. Срібна, К.П. Сторчак, Г.І. Гайдур. Планування телекомунікаційних мереж // Зв’язок. - 2014. -  № 4.- с. 12-15.
 18. Гайдур Г.І., Сторчак К.П., Срібна І.М., Кирпач Л.А. Використання методу експертних оцінок для вибору стандарту безпроводової корпоративної мережі доступу// Зв’язок. - 2014. -  № 5. – с. 9-15.
 19. Сторчак К.П., Срібна І.М., Кирпач Л.А. Дослідження ефективності одноланкового просторово-часового комутаційного блоку// Зв’язок. - 2015. -  № 1. – с. 21-25.
 20. Кирпач Л.А., Сторчак К.П., Срібна І.М. Дослідження комбінованих систем фазової синхронізації // Зв’язок. - 2015. -  № 2. с. – 14-18.
 21. Срібна І.М., Кирпач Л.А., Сторчак К.П. Використання фемтостільників у приміщеннях // Проблеми інформатизації / тези доповідей IV Міжнародної науково-технічної конференції, 9-10 квітня 2015 р.: ДУТ  – Київ, 2015. – С. 38-39.
 22. Срібна І.М., Кирпач Л.А. Використання технології Wi-Fi в новому форматі // Міжнародна науково-технічна конференція «Сучасні інформаційно-телекомунікаційні технології»/ тези доповідей, 17-20 листопада 2015 р.: ДУТ – Київ, 2015. – с.90.
 23. Срібна І.М., Кирпач Л.А., Борисенков Є.А. До питання проектування мережі супутникового зв’язку //Проблеми інформатизації / тези доповідей V Міжнародної науково-технічної конференції, грудень 2015 р.: ДУТ  – Київ.
 24. Кирпач Л.А., Срібна І.М. Впровадження питань супутникових систем зв’язку в навчальний процес //Проблеми інформатизації / тези доповідей V Міжнародної науково-технічної конференції, грудень 2015 р.: ДУТ  – Київ.
 25. Кірільєвнін О.М. Визначення амплітудно- і фазочастотної, перехідною і імпульсної характеристик. Методична розробка практичного заняття з дисципліни «Радіоавтоматика». К.: ДУТ, 2015 р.
 26. Кірільєвнін О.М. Дослідження стійкості лінійних систем автоматичного управління. Методична розробка практичного заняття з дисципліни «Радіоавтоматика». К.: ДУТ, 2015.
 27. Кірільєвнін О.М. Радіоуправління системами автоматичного регулювання. Методична розробка практичного заняття з дисципліни «Радіоавтоматика». К.: ДУТ, 2015.
 28. Кірільєвнін О.М. Оптимальна обробка сигналів при радіоуправлінні системами автоматичного регулювання. Методична розробка практичного заняття з дисципліни «Радіоавтоматика». К.: ДУТ, 2015.
 29. Кірільєвнін О.М. Воздействие помех на системы автоматического управления. Методична розробка практичного заняття з дисципліни «Радіоавтоматика». К.: ДУТ, 2015.
 30. Кірільєвнін О.М. Вплив на системи автоматичного управління зовнішньої і внутрішньої детермінованою і випадкової стаціонарної перешкод. Методична розробка практичного заняття з дисципліни «Радіоавтоматика». К.: ДУТ, 2015.
 31. Кірільєвнін О.М. Розкладання в ряд Фур’є періодичної функції, побудова ліній частого спектру та розрахунки його спектральних складових. Методична розробка лабораторного заняття з дисципліни «Радіоавтоматика». К.: ДУТ, 2015.
 32. Кірільєвнін О.М. Розрахунок амплітуди косинусної, синусної і комплексної складових та фазовий кут у ряд Фур’є періодичної послідовності імпульсів в середовищі Маthсаd. Методична розробка лабораторного заняття з дисципліни «Радіоавтоматика». К.: ДУТ, 2015.
 33. Кірільєвнін О.М. Тема: «Визначення амплітудно - і фазочастотної, перехідною і імпульсної характеристик в середовищі Маthсаd. Методична розробка лабораторного заняття з дисципліни «Радіоавтоматика». К., ДУТ, 2015 р.
 34. Кірільєвнін О.М. Дослідження стійкості лінійних систем автоматичного управління в середовищі Маthсаd. Методична розробка лабораторного заняття з дисципліни «Радіоавтоматика». К., ДУТ, 2015 р.
 35. Кірільєвнін О.М. Визначення амплітудно - і фазочастотної, перехідною і імпульсної характеристик диференціюючих і інтегруючих ланок систем автоматичного управління. Методична розробка лабораторного заняття з дисципліни «Радіоавтоматика». К., ДУТ, 2015 р.
 36. Махонін Є.І., Власенко Г.М., Гілашвілі В.К. Аналіз розвитку навігаційного забезпечення України через призму сталого економічного розвитку. Тези доповідей. Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції “Застосування космічних та геоінформаційних систем в інтересах національної безпеки та оборони”, 7.04.2016 р.– К.: Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, 2016. – С. 163.
 37. Махонін Є.І., Власенко Г.М., Гілашвілі В.К., Панкратова О.С. Перспективи розвитку національної системи спеціального контролю. Тези доповідей. Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції “Застосування космічних та геоінформаційних систем в інтересах національної безпеки та оборони”, 7.04.2016 р. – К.: Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, 2016. – С. 164-165.
 38. Махонін Є.І.,  Власенко Г.М., Панкратова О.С. Аналіз впливу космічних технологій на рівень економіки України. Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції “Застосування космічних та геоінформаційних систем в інтересах національної безпеки та оборони”, 7.04.2016 р.– К.: Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, 2016. – С. 166-169.
 39. Махонін Є.І., Власенко Г.М. Концепція розвитку космічної програми україни на 2017-2021 р. Тези доповідей. Збірник матеріалів шостої міжнародної науково-технічної конференції “Проблеми інформатизації”, 11-12.04.2016 р. – К.: Державний університет телекомунікацій, 2016. – С. 36.
 40. Кирпач Л.А. Методичні розробки практичних занять з дисципліни «Телекомунікаційні технології гібридної передачі інформації». К.:ДУТ, 2016.
 41. Срібна І.М., Кирпач Л.А. Оптимізація космічних систем за допомогою методу робочих характеристик //Проблеми інформатизації / тези доповідей VІ Міжнародної науково-технічної конференції, квітень 2016 р.: ДУТ  – Київ.
 42. Кірільєвнін О.М., Кирпач Л.А.,Срібна І.М. Дослідження інформаційної ентропії адаптивної  радіотехнічної системи при внутрішньосистемній невизначеності// тези доповіді ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Тенденції розвитку конвергентних мереж: рішення пост - NGN, 4G та 5G» 17-18 листопада 2016 р.
 43. Махонін Є.І., Власенко Г.М., Гілашвілі В.К. Аналіз перспектив євроінтеграції України в космічній сфері. Тези доповідей. Збірник матеріалів восьмої міжнародної науково-технічної конференції “Проблеми інформатизації”, 11-12.04.2017 р.– К.: Державний університет телекомунікацій, 2017. – С. 47.
 44. Махонін Є.І., Власенко Г.М., Гілашвілі В.К. Концепція Державної науково-технічної космічної Програми України на 2018-2022 рр. Тези доповідей. Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції “Застосування космічних та геоінформаційних систем в інтересах національної безпеки та оборони”, 5.04.2017 р.– К.: Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, 2017. – С. 16-19.
 45. Махонін Є.І., Власенко Г.М., Гілашвілі В.К. Концепція Державної науково-технічної космічної програми України на 2018-2022 р.р. Зв'язок. – Київ: ДУТ. – 2017. – Вип. 3 (126). – С. 23-30.
 46. Кирпач Л.А., Срібна І.М. Перспективне рішення для ринку інформаційних технологій. Тези доповідей. Збірник матеріалів восьмої міжнародної науково-технічної конференції “Проблеми інформатизації”, 11-12.04.2017 р.– К.: Державний університет телекомунікацій, 2017. – С. 44.
 47. С.В. Козелков, В.Ф. Фролов, Л.А. Кірпач. Аналіз впліву космічної погоди та космічного сміття на якість роботи телекомунікаційніх систем. «Зв'язок» №5, Державний університет телекомунікацій, Київ 2017.
 48. В.Ф. Фролов, І.М. Срібна, Г.М. Власенко. Вплив іоносфері на якість роботи супутникових навігаційніх систем. «Зв'язок» №6, Державний університет телекомунікацій, Київ 2017.
 49. С.В. Козелков, В.Ф. Фролов, І.М. Срібна, К.П. Сторчак. Особливості адаптивної компенсації перешкод, утворених при проходженні через атмосферу. «Зв’язок» №1, Державний університет телекомунікацій, Київ 2018.
 50. С.В. Козелков, К.П. Сторчак, В.Ф. Фролов. Особливості використання точок Лагранжа в сучасній космонавтиці. «Телекомунікаційні та інформаційні технології» №1,  Державний університет телекомунікацій, Київ 2018.
 51. Фролов В.Ф., Кирпач Л.А., Ільїн О.Ю. «Використання узагальнених критеріїв при проектуванні супутникових систем». «Зв’язок» №1, ДУТ, 2018;

 52. Бойченко С.В., Іванченко О.В., Лейда Казимир, Фролов В.Ф., Яковлева А.В. «Екологістика, рециглінг і утилізація транспортних засобів». Навчальний посібник, Київ, НАУ, 2018, 253 с.;

 53. Козелков С.В., Фролов В.Ф. «Математична модель ідентифікації уламків космічного сміття на низьких орбітах». Київ, ДУТ, «Зв’язок» №5 (123), 2016, с. 37-39.

Контактна інформація

Державний університет телекомунікацій
Україна, 03680, м. Київ
вул. Солом’янська 7

Тел. (044) 249-25-97, 5-97
E-mail: lakirpach@ukr.net

Отримати консультацію

Ваш запит на зворотній дзвінок отримає завідуючий кафедрою
Надіслати запит
Переглядів: 7 077