Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій
XS
SM
MD
LG
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій
Укр.
   
Кафедра Управління інформаційною та кібернетичною безпекою

Робота із студентами

Загальна інформація
Інноваційні зміни, втілені на кафедрі
Викладацький склад
Навчальні дисципліни
Навчально-методична робота
Наукова діяльність
Видавнича діяльність
Матеріальна база
Партнери кафедри
Новини
Контактна інформація
Бібліотека
Поточні питання навчання
Працевлаштування
Запрошуємо до навчання
Підготовка магістрів
Отримати консультацію
Освітньо-професійні програми
Відгуки студентів та роботодавців
Методичні рекомендації
Дистанційне навчання

Робота із студентами

Бажаєте дізнаватись про особливості вступу у 2024 році?
Підписуйтесь на спільноти спеціальності "125 Кібербезпека" кафедри Управління інформаційною та кібернетичною безпекою та першим отримуйте новини, сповіщення про важливі події, підготовчі курси, дні відкритих дверей та багато цікавого.

НАУКОВА РОБОТА СТУДЕНТІВ КАФЕДРИ

На кафедрі управління інформаційною та кібернетичною безпекою Державного університету телекомунікацій реалізуються два основні види студентської науково-дослідної роботи:

 • навчальна науково-дослідна робота, яка передбачена навчальними планами;
 • науково-дослідна робота студентів, яка здійснюється під керівництвом науково-педагогічних працівників кафедри.

Навчальна науково-дослідна робота є обов'язковою для кожного студента і охоплює майже всі форми навчальної роботи:

 • написання рефератів з конкретної теми у процесі вивчення навчальних дисциплін;
 • виконання лабораторних, практичних, семінарських і самостійних завдань, контрольних робіт, які містять елементи проблемного пошуку;
 • виконання нетипових завдань дослідницького характеру під час різних видів практики, індивідуальних завдань;
 • розроблення методичних матеріалів із використанням дослідницьких методів (спостереження, анкетування, бесіда, тощо);
 • підготовку і захист курсових і дипломних робіт, пов'язаних з проблематикою досліджень кафедри.

Згідно з навчальними планами кожний студент повинен оволодіти процесом наукового пізнання, виконуючи протягом усього періоду навчання завдання, які поступово ускладнюються і поглиблюються.

Науково-дослідна робота студентів поза навчальним процесом є одним з найважливіших засобів формування висококваліфікованого спеціаліста.

Вона передбачає участь у роботі наукових гуртків; участь у виконанні держбюджетних або госпрозрахункових наукових робіт; написання статей, тез, доповідей, інших публікацій.
 

СТУДЕНТСЬКИЙ НАУКОВИЙ ГУРТОК

На кафедрі функціонують два студентських наукових гуртка:

 1. «Актуальні проблеми та перспективні напрями управління інформаційною та кібернетичною безпекою»
 2. «Технічні та організаційні аспекти захисту інформаційних систем і проведення аудиту стану інформаційної безпеки»

Метою діяльності двох гуртків є: ознайомлення студентів із проблематикою галузі «Управління інформаційною та кібернетичною безпекою», глибше вивчення окремих питань, формування у студентів основних умінь та навичок, необхідних для подальшої самостійної роботи, оволодіння прийомами та навичками ведення наукової дискусії.

 
 

План наукової роботи студентів кафедри управління інформаційною та кібернетичною безпекою на 2022-2023 н.р.
 

План роботи студентського наукового гуртка кафедри «Актуальні проблеми та перспективні напрями управління інформаційною та кібернетичною безпекою» на І семестр 2022-23 н.р.

План роботи студентського наукового гуртка кафедри «Технічні та організаційні аспекти захисту інформаційних систем і проведення аудиту стану інформаційної безпеки» на І семестр 2022-23 н.р.

План роботи студентського наукового гуртка кафедри «Актуальні проблеми та перспективні напрями управління інформаційною та кібернетичною безпекою» на ІІ семестр 2022-23 н.р

План роботи студентського наукового гуртка кафедри «Технічні та організаційні аспекти захисту інформаційних систем і проведення аудиту стану інформаційної безпеки» на ІІ семестр 2022-23 н.р.
 

УЧАСТЬ СТУДЕНТІВ КАФЕДРИ У НАУКОВО-ПРАКТИЧНИХ ЗАХОДАХ

Студенти кафедри управління інформаційною та кібернетичною безпекою беруть активну участь у конференціях, семінарах, конкурсах та олімпіадах, як у межах університету, так і в інших вищих навчальних закладах, науково-дослідних установах. Майбутні фахівці з управління інформаційною та кібернетичною безпекою не тільки спілкуються з науковцями, знайомляться із актуальними здобутками сучасної науки, але й представляють свої напрацювання і результати науково-дослідної роботи.

Формування у студентів кафедри УІКБ навичок медіаграмотності

Дослідження актуальних вимог до фахівців з управління інформаційною безпекою на кафедрі УІКБ

Загрози кібербезпеці в умовах коронавірусу: студентські дослідження останніх публікацій в мережі Інтернет

Актуальні проблеми та перспективні напрями управління інформаційною та кібернетичною безпекою розглянуті на засіданні гуртка кафедри УІКБ

Участь аспіранта кафедри УІКБ у міжнародному круглому столі на тему “Україна-НАТО-ЄС: фокус на інформаційну та кібербезпеку”

Відвідування IT-виставки MUK EXPO 2019 викладачем та студентами кафедри УІКБ

Залучення студентів кафедри управління інформаційною та кібернетичною безпекою до наукової роботи дозволяє підготовити високопрофесійного та конкурентоспроможного фахівця в сфері кібербезпеки.
 

УЧАСТЬ СТУДЕНТІВ У ЗАХОДАХ ПАРТНЕРІВ КАФЕДРИ

РОБОТА КУРАТОРІВ

Куратор – це наставник і організатор, вихователь і консультант для студентів групи. Він спрямовує виховну роботу групи, розвиває у студентів активність, самостійність, ініціативу, почуття відповідальності та зацікавленості в навчанні.

Метою виховної роботи куратора є створення колективу в групі. Результатом діяльності куратора є набуття студентами соціального досвіду поведінки, формування національної самосвідомості, ціннісних орієнтацій і розвиток індивідуальних якостей особистості.

Головним у роботі куратора є забезпечення систематичності навчально-виховної роботи в академічній групі, чіткої організації високого рівня всього навчального процесу, планомірного і продуманого спілкування зі студентами.

Серед основних форм виховної роботи кураторів є:

 • кураторські години, які можуть проводитися у вигляді бесід, обговорень, дискусійних клубів, інших заходів виховного характеру в студентських аудиторіях і гуртожитках;
 • колективні відвідування виставок, конференцій, семінарів, а також заходів дозвілля;
 • індивідуальна виховна робота зі студентами з урахуванням їх персональних особливостей.

Куратори груп

 • УБД-11 – Мужанова Т.М.
 • УБД-12 – Дзюба Т.М.
 • УБД-21 – Легомінова С.В.
 • УБД-31 – Якименко Ю.М.
 • УБД-41 – Запорожченко М.М.
 • УБДМ-51 – Рабчун Д.І.
Анкета вступника
Заповніть анкету та отримайте персональну консультацію від завідуючого кафедрою
Контактна інформація
Ми зв`яжемось з Вами зручним для Вас способом:
Освіта
Вкажіть де Ви навчались\навчаєтесь
Розкажіть про себе
Давайте знайомитись
Контактна інформація

Державний університет телекомунікацій
Україна, 03680, м. Київ,
вул. Солом'янська, 7, каб. 327
Тел. (044)249-25-22

Отримати консультацію

Ваш запит на зворотній дзвінок отримає завідуючий кафедрою
Надіслати запит

Новини

Всі новини
Переглядів: 15 515