XS
SM
MD
LG
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій
Укр.
   
Кафедра Управління інформаційною та кібернетичною безпекою

Підготовка магістрів

Загальна інформація
Інноваційні зміни, втілені на кафедрі
Викладацький склад
Навчальні дисципліни
Навчально-методична робота
Наукова діяльність
Видавнича діяльність
Робота із студентами
Матеріальна база
Партнери кафедри
Новини
Контактна інформація
Бібліотека
Поточні питання навчання
Працевлаштування
Запрошуємо до навчання
Отримати консультацію
Освітньо-професійні програми
Відгуки студентів та роботодавців
Методичні рекомендації
Дистанційне навчання

Підготовка магістрів

Бажаєте дізнаватись про особливості вступу у 2024 році?
Підписуйтесь на спільноти спеціальності "125 Кібербезпека" кафедри Управління інформаційною та кібернетичною безпекою та першим отримуйте новини, сповіщення про важливі події, підготовчі курси, дні відкритих дверей та багато цікавого.

Анотація

Освітньо-професійної програми

«Управління інформаційною безпекою»

другого (магістерського) рівня вищої освіти

галузь знань 12 «Інформаційні технології»

спеціальність 125 «Кібербезпека»

освітня кваліфікація «Магістр з управління інформаційною безпекою»

Освітньо-професійна програма підготовки магістрів зі спеціальності 125 «Кібербезпека» в Навчально-науковому інституті захисту інформації Державного університету телекомунікацій передбачає навчання тривалістю 1 (один) рік 6 (шість) місяців:

  • за денною і заочною формою;
  • на контрактній основі;
  • на базі ступеня бакалавра.

Метою магістерської програми є  формування та розвиток загальних і професійних компетентностей за освітнім ступенем «магістр», спеціальності 125 «Кібербезпека», що направлені на здобуття студентом властивостей і якостей випускників вищого навчального закладу як соціальних особистостей, здатних проводити наукові дослідження, описувати та роз’яснювати процеси, що відбуваються у  сфері інформаційної безпеки, формувати розуміння закономірностей процесів управління інформаційною безпекою, здійснювати апробацію та практичне впровадження наукових результатів, які володіють інноваційним способом мислення та компетентностями, необхідними для ефективного управління  інформаційною безпекою, і здатні вирішувати управлінські та науково-дослідні завдання щодо розслідування інцидентів, управління ризиками та аудиту систем інформаційної та кібербезпеки, володіють  навичками аналітичної роботи з інформацією.

Форма атестації – усні та письмові екзамени, заліки, захист звіту з практики, захист курсових робіт (проектів), захист магістерської роботи.

Вимоги щодо отримання кваліфікації: документ про вищу освіту видається особі, яка успішно засвоїла освітню програму та пройшла атестацію. Випускна атестація магістрів здійснюється у формі захисту магістерської роботи. Атестація здійснюється відкрито і гласно.

Магістерська робота перевіряється на плагіат згідно «Положення про запобігання академічному плагіату у Державному університеті телекомунікацій».

Навчальний план підготовки магістрів за освітньо-професійною програмою за спеціальністю 125 «Кібербезпека» передбачає формування загальних та фахових компетентностей обсягом 90 кредитів ЄКТС.

При складанні навчального плану враховано вимоги компаній-роботодавців, які беруть учать у подальшому працевлаштуванні випускників. Програмою передбачено поглиблене вивчення іноземної мови та підвищення годин на практичні заняття.

 

Шифр

 

Дисципліна

 

ЗК13.1.01

Захист професійної діяльності в галузі

ЗК13.1.02

Педагогіка та психологія у вищій школі

ЗК13.1.03

Організація проведення наукових досліджень

ЗК13.1.04

Математичні методи моделювання та оптимізації

ПП.13.2.01

Методи виявлення та регістрації загроз інформаційній безпеці

ПП.13.2.02

Системи управління інформаційною безпекою

ПП.13.2.03

Управління безпекою інформаційних мереж

ПП.13.2.04

Управління проектами інформаційної безпеки

ПП.13.2.05

Науково-педагогічна практика

ПП.13.2.06

Науково-дослідна практика

ПП.13.2.07

Переддипломна практика

ПП.13.2.08

Дипломне проектування, Державна атестація

ППк13.3.1.01

Іноземна мова (фахова)

ППк.13.3.2.01

Аудит інформаційної безпеки

ППк.13.3.2.02

Аналіз загроз інформаційній безпеці

ППк.13.3.2.03

Управління інцидентами інформаційної безпеки

ППк.13.3.2.04

Ефективність управління інформаційною безпекою

ППк.13.3.2.05

Управління ризиками інформаційної безпеки

ППк.13.3.2.06

Інформаційно-аналітична діяльність у сфері інформаційної безпеки

 

Сфера працевлаштування випускників: випускники можуть займаюти посади керівників відділів інформаційної безпеки державних і комерційних банків та інформаційно-аналітичних відділів компаній розробників ІТ - рішень у сфері інформаційної безпеки.

Професійні назви робіт за класифікатором професій (ДК 003:2010):

1210 – Керівники підприємств, установ та організацій;

1229 – Керівники інших основних підрозділів;

1495 Менеджери (управителі) систем з інформаційної безпеки;

2310Викладачі університетів та вищих навчальних закладів;

2310.2 – Викладач вищого навчального закладу;

23667Науковий співробітник-консультант;

2433 Професіонали в галузі інформації та інформаційного аналізу;

2442.1Наукові співробітники;

3436 Помічники керівників .

Доступ до подальшого навчання: магістр за спеціальністю 125 «Кібербезпека» може продовжити освіту за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти - за першим науковим ступенем «доктор філософії».

Випускова кафедра: управління інформаційною та кібернетичною безпекою.

Анкета вступника
Заповніть анкету та отримайте персональну консультацію від завідуючого кафедрою
Контактна інформація
Ми зв`яжемось з Вами зручним для Вас способом:
Освіта
Вкажіть де Ви навчались\навчаєтесь
Розкажіть про себе
Давайте знайомитись
Контактна інформація

Державний університет телекомунікацій
Україна, 03680, м. Київ,
вул. Солом'янська, 7, каб. 327
Тел. (044)249-25-22

Отримати консультацію

Ваш запит на зворотній дзвінок отримає завідуючий кафедрою
Надіслати запит

Новини

Всі новини
Переглядів: 4 506