XS
SM
MD
LG
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

(Державний університет телекомунікацій)


Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

(Державний університет телекомунікацій)

Кафедра Управління інформаційною та кібернетичною безпекою

Видавнича діяльність

Загальна інформація
Інноваційні зміни, втілені на кафедрі
Викладацький склад
Навчальні дисципліни
Навчально-методична робота
Наукова діяльність
Робота із студентами
Матеріальна база
Партнери кафедри
Новини
Контактна інформація
Бібліотека
Поточні питання навчання
Працевлаштування
Запрошуємо до навчання
Підготовка магістрів
Отримати консультацію
Освітньо-професійні програми
Відгуки студентів та роботодавців
Методичні рекомендації
Дистанційне навчання

Видавнича діяльність

Бажаєте дізнаватись про особливості вступу у 2023 році?
Підписуйтесь на спільноти спеціальності "125 Кібербезпека" кафедри Управління інформаційною та кібернетичною безпекою та першим отримуйте новини, сповіщення про важливі події, підготовчі курси, дні відкритих дверей та багато цікавого.

Науково-педагогічні працівники кафедри управління інформаційною та кібернетичною безпекою розробляють та постійно оновлюють у відповідності з новітніми тенденціями у науці і техніці навчально-методичні матеріали, зокрема методичні рекомендації для підготовки до практичних та семінарських занять, самостійної роботи студентів, конспекти лекцій, комплекти кваліфікаційних завдань для поточного та підсумкового контролю знань студентів з навчальних дисциплін кафедри.  Викладачі кафедри широко застосовують технології надання студентам навчальних і методичних матеріалів в електронному вигляді.

На сторінці кафедри розміщена електронна бібліотека зі спеціалізації «Управління інформаційною безпекою», у якій містяться колекції навчально-методичної літератури (основної і додаткової відповідно до навчальних програм) з кожної навчальної дисципліни. Загальний обсяг електронної бібліотеки понад 130 видань, в тому числі конспекти лекцій, методичні рекомендації, навчальні посібники і підручники, авторами яких є викладачі кафедри.

Відповідно до індивідуального плану роботи кожен викладач здійснює підготовку до видання та оновлення підручників, навчальних посібників, курсів лекцій, завдань, екзаменаційних та інших навчально-методичних матеріалів.

 

Мужанова Т.М. Інформаційна безпека держави : Навчальний посібник. К.: ДУТ, 2019. 131 с.  

АНОТАЦІЯ

У навчальному посібнику розглянуто концептуальні засади інформаційної безпеки держави, проаналізовано основні терміни й визначення у цій сфері. Досліджено структуру й повноваження суб’єктів системи забезпечення інформаційної безпеки України, проаналізовано вітчизняну нормативно-правову базу у цій сфері, висвітлено теоретичні основи забезпечення кібербезпеки держави, розкрито особливості сучасного стану та перспективи забезпечення кібербезпеки України.   

Встановлено сутність понять інформаційного простору, інформаційних ресурсів та інфраструктури держави, проаналізовано проблеми національного інформаційного простору України, розглянуто напрями його розвитку і забезпечення інформаційної безпеки.

 

Быченок Н. Н., Савченко В. А., Дзюба Т. М. Основы обеспечения информационной безопасности государства в военной сфере : учебник. К. : НУОУ им. И. Черняховского, 2017. 244 с.

АНОТАЦІЯ

Підручник орієнтований на іноземних слухачів, які вивчають сучасні інформаційні технології, основи забезпечення інформаційної безпеки, методи інформаційного протиборства і способи його ведення у військовій сфері.

Підручник підготовлено за результатами досліджень і розробок авторів, а також на основі матеріалів вітчизняних і закордонних публікацій. Може бути корисним для підготовки слухачів іноземних держав і для науково-педагогічних працівників, докторантів, ад'юнктів, широкого кола військових і цивільних фахівців, які працюють в сфері національної безпеки і оборони.

 

Мужанова Т.М. Організація конфіденційного діловодства : Конспект лекцій. К.: ДУТ, 2019. 143 с.  

АНОТАЦІЯ

Конспект лекцій з дисципліни «Організація конфіденційного діловодства» розроблений для студентів спеціальності «125 Кібербезпека» спеціалізації «Управління інформаційною та кібернетичною безпекою» і має на меті набуття студентами знань щодо основних засад організації створення та роботи з документами, які містять службову інформацію, а також формування вмінь і навичок з оформлення організаційно-розпорядчих та інформаційно-довідкових документів у системі  загального та конфіденційного діловодства для подальшого використання у практичній діяльності.

 

Методичні рекомендації до виконання бакалаврських дипломних робіт першого рівня вищої освіти «Бакалавр» для студентів спеціальності 125 «Кібербезпека» // Мужанова Т.М., Якименко Ю.М. К.: ДУТ, 2019. 30 с.

АНОТАЦІЯ

Методичні рекомендації містять загальні положення щодо основних етапів підготовки та захисту бакалаврської дипломної роботи, вимог до її оформлення та структури, критеріїв оцінювання дипломної роботи. До рекомендацій додаються зразки правильного оформлення структурних елементів роботи, які використовуються при підготовці бакалаврської дипломної роботи. Методичні рекомендації підготовлені для використання студентами освітньо-професійного рівня «бакалавр» кафедри “Управління інформаційною та кібернетичною безпекою” ННІЗІ, їх керівниками та рецензентами.

 

Методичні рекомендації до виконання та захисту кваліфікаційної роботи другого (магістерського) рівня вищої освіти студентів спеціальності 125 «Кібербезпека» / уклад.: С.В. Легомінова, Т.М. Мужанова, Д.І. Рабчун. Київ: ДУТ, 2019. 39с.

АНОТАЦІЯ

У Методичних рекомендаціях наведено методику організаційних аспектів написання магістерської роботи, в основу якої покладені вимоги нормативних документів (державних стандартів) щодо оформлення структурних компонентів роботи. Представлено зразки оформлення відповідних документів. Описано порядок і процедуру попереднього захисту магістерської роботи та її захист. Організацію і керівництво магістерськими роботами за спеціальністю 125 «Кібербезпека» здійснює кафедра Управління інформаційною та кібернетичною безпекою. Матеріал, викладений у методичних рекомендаціях, може бути корисним для викладачів та студентів.

Анкета вступника
Заповніть анкету та отримайте персональну консультацію від завідуючого кафедрою
Контактна інформація
Ми зв`яжемось з Вами зручним для Вас способом:
Освіта
Вкажіть де Ви навчались\навчаєтесь
Розкажіть про себе
Давайте знайомитись
Контактна інформація

Державний університет телекомунікацій
Україна, 03680, м. Київ,
вул. Солом'янська, 7, каб. 327
Тел. (044)249-25-22

Отримати консультацію

Ваш запит на зворотній дзвінок отримає завідуючий кафедрою
Надіслати запит

Новини

Всі новини
Переглядів: 12 168