XS
SM
MD
LG
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

(Державний університет телекомунікацій)


Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

(Державний університет телекомунікацій)

Кафедра Управління інформаційною та кібернетичною безпекою

Навчально-методична робота

Загальна інформація
Інноваційні зміни, втілені на кафедрі
Викладацький склад
Навчальні дисципліни
Наукова діяльність
Видавнича діяльність
Робота із студентами
Матеріальна база
Партнери кафедри
Новини
Контактна інформація
Бібліотека
Поточні питання навчання
Працевлаштування
Запрошуємо до навчання
Підготовка магістрів
Отримати консультацію
Освітньо-професійні програми
Відгуки студентів та роботодавців
Методичні рекомендації
Дистанційне навчання

Навчально-методична робота

Бажаєте дізнаватись про особливості вступу у 2024 році?
Підписуйтесь на спільноти спеціальності "125 Кібербезпека" кафедри Управління інформаційною та кібернетичною безпекою та першим отримуйте новини, сповіщення про важливі події, підготовчі курси, дні відкритих дверей та багато цікавого.

Головним завданням кафедри управління інформаційною та кібербезпекою є організація і здійснення на високому рівні навчальної і методичної роботи з дисциплін, що закріплені за кафедрою, по підготовці бакалаврів та магістрів за спеціалізацією «Управління інформаційною безпекою» спеціальності 125 «Кібербезпека» відповідно до міжнародних та вітчизняних галузевих стандартів з управління інформаційною безпекою та освітньої діяльності.

Закріплені за кафедрою навчальні дисципліни є фундаментальними для базової підготовки фахівців з управління інформаційною безпекою, забезпечують загальне професійне спрямування процесу навчання студентів. За всіма дисциплінами кафедри розроблені навчальні програми з урахуванням вимог кредитно-модульної системи у відповідності до положень Болонського процесу.

Основними формами вивчення дисциплін є:

 • лекції,
 • практичні та лабораторні заняття,
 • самостійна робота,
 • виконання курсових проектів.

Заключний етап – написання дипломних робіт (проектів) для освітніх програм «Бакалавр», а також атестаційних робіт для освітніх програм «Магістр». Враховуючи, що одним із основних принципів кредитно-модульної технології є перенесення центру ваги навчального процесу на самостійну роботу студентів та впровадження принципів постійного стимулювання самостійного оволодіння студентами навчальним матеріалом, особливий акцент у діяльності науково-педагогічних працівників кафедри приділяється організації самостійної роботи студентів. На самостійне вивчення виносяться окремі питання, розроблені професорсько-викладацьким складом кафедри у навчальних посібниках та підручниках, а також інших навчально-методичних матеріалах.

Навчальні та наукові видання авторів кафедри - завідувача кафедри Легомінової С.В., доцентів кафедри Дзюби Т.М., Мужанової Т.М., Рабчуна Д.І., Якименка Ю.М., асистента кафедри Запорожченка М.М., дають змогу студентам самостійно вдосконалювати знання з методології наукових досліджень, питань нормативно-правового забезпечення управління інформаційною безпекою, аудиту інформаційної безпеки, теорії ризиків та управління ризиками інформаційної безпеки, управління інцидентами інформаційної безпеки, систем управління інформаційною безпекою, інформаційно-аналітичної діяльності в галузі інформаційної безпеки та інших напрямів.

Навчальні програми вивчення дисциплін, що розроблені на кафедрі, спрямовані на підвищення рівня засвоєння навчального матеріалу, вчать умінню аналізувати науковий матеріал та розвивають творчі здібності, необхідні для майбутнього фахівця високого рівня.

Зміст методичної роботи на кафедрі управління інформаційною та кібербезпекою визначено в індивідуальному плані роботи кожного викладача. Він включає інструкторсько-методичні, показові та пробні заняття, лекції, доповіді, семінари з питань використання технічних засобів навчання, що проводяться на кафедрі. Науково-педагогічний колектив кафедри видає та оновлює підручники, навчальні посібники, курси лекцій, завдання, екзаменаційні та інші навчально-методичні матеріали.

На кафедрі управління інформаційною та кібернетичною безпекою вдосконалено зміст навчання за магістерською програмою, зокрема введено низку нових дисциплін, а також скореговані назви та зміст діючих:

 • Іноземна мова професійного спрямування
 • Управління безпекою інформаційних мереж
 • Управління проектами інформаційної безпеки
 • Управління ризиками інформаційної безпеки
 • Управління інформаційною безпекою банків
 • Управління інцидентами інформаційної безпеки    
 • Методи виявлення та реєстрації загроз інформаційній безпеці
 • Системи управління інформаційною безпекою
 • Організація науки та наукових досліджень

Також колектив кафедри вдосконалив зміст програми підготовки бакалаврів. Введені нові та скореговані назви та зміст діючих дисциплін:

 • Іноземна мова професійного спрямування
 • Менеджмент інформаційної безпеки
 • Аудит систем захисту інформації
 • Стандарти інформаційної та кібербезпеки
 • Аналіз та оцінка уразливостей інформаційних систем
 • Організаційне забезпечення захисту інформації
 • Організаційне забезпечення інформаційної безпеки
 • Нормативно-правове забезпечення інформаційної безпеки
 • Основи національної безпеки
 • Інформаційна безпека держави
 • Організація спеціального діловодства
 • Управління інформаційною безпекою банків
 • Системний аналіз  інформаційної безпеки
 • Теорія ризиків

Анкета вступника
Заповніть анкету та отримайте персональну консультацію від завідуючого кафедрою
Контактна інформація
Ми зв`яжемось з Вами зручним для Вас способом:
Освіта
Вкажіть де Ви навчались\навчаєтесь
Розкажіть про себе
Давайте знайомитись
Контактна інформація

Державний університет телекомунікацій
Україна, 03680, м. Київ,
вул. Солом'янська, 7, каб. 327
Тел. (044)249-25-22

Отримати консультацію

Ваш запит на зворотній дзвінок отримає завідуючий кафедрою
Надіслати запит

Новини

Всі новини
Переглядів: 14 006