XS
SM
MD
LG
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

(Державний університет телекомунікацій)


Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

(Державний університет телекомунікацій)

Кафедра Економіки

Робота із студентами

Загальна інформація
Викладацький склад
Навчальні дисципліни
Методична робота
Наукова діяльність
Видавнича діяльність
Матеріальна база
Партнери кафедри
Новини та події
Контактна інформація
Бібліотека
Запрошуємо до навчання
Освітньо-професійні програми
Публічне обговорення освітньо-професійних програм
Отримати консультацію
Дистанційне навчання
Академічна доброчесність
Інформація по дипломам, курсовим роботам та практикам
Відгуки
Переваги навчання

Робота із студентами

Бажаєте дізнаватись про особливості вступу у 2024 році?
Підписуйтесь на спільноти спеціальності "051 Економіка" кафедри Економіки та першим отримуйте новини, сповіщення про важливі події, підготовчі курси, дні відкритих дверей та багато цікавого.

Науково-педагогічний склад кафедри Економіки проводить постійну роботу зі студентами з метою підвищення ефективності процесу навчання, а також підготовки висококваліфікованих фахівців. Щомісячно з ініціативи викладачів кафедри організовуються і проводяться цікаві заходи, конкурси та екскурсії, які підтримують постійний контакт викладачів кафедри зі студентами. Формування у майбутніх фахівців високої моральної, соціокультурної та професійної компетенції - завдання сучасне, важливе і відповідальне. Саме ці фактори є визначальними у навчально-виховній роботі кафедри. У якості показників ефективності виховання студентів обрані рейтингові оцінки поточної успішності в навчальній, науковій роботі, рівень здатності студента адаптуватись до професійної  діяльності.

Форми роботи зі студентами при організації процесу навчання розкриваються через способи взаємодії викладача зі студентами. Вони виявляються за допомогою різних шляхів керування діяльністю, спілкуванням, відносинами. В них реалізується зміст освіти, освітні технології, стилі, методи й засоби навчання.

Університет здійснює підготовку здобувачів вищої освіти за найперспективнішою галуззю Інформаційні технології на 12 з 20 кафедр, а саме:  Комп’ютерних наук, Штучного інтелекту, Комп’ютерної інженерії, Інженерії програмного забезпечення, Технологій цифрового розвитку, Інженерії програмного забезпечення автоматизованих систем, Інформаційної та кібернетичної безпеки, Систем інформаційного та кібернетичного захисту, Управління інформаційною та кібернетичною безпекою, Інтернет-технологій, Робототехніки та технічних систем, Системного аналізу. Назва Університету не відповідала профілю підготовки здобувачів вищої освіти в Університеті, тому Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий 9 травня 2023 року підписав наказ про перейменування Державного університету телекомунікацій на Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій. Означені кафедри беруть активну участь у підготовці здобувачів кафедри економіки, забезпечуючи викладання дисциплін, пов’язаних з сучасними інформаційними технологіями. Адже освітня програма «Економіка підприємств ІТ-бізнесу», яка реалізується кафедрою Економіки, теж спрямована на отримання професійних знань у сфері інформаційних технологій у поєднанні з економіко-управлінськими знаннями.

В Університеті протягом останніх трьох років відкриті наступні кафедри: Штучного інтелекту, Технологій цифрового розвитку, Інженерії програмного забезпечення автоматизованих систем, Інтернет-технологій, Робототехніки та технічних систем.

В наш Університет можна поступити на кафедри: Телекомунікаційних систем та мереж, Мобільних та відеоінформаційних технологій, Інтернет-технологій, Робототехніки та технічних систем без здачі Національного мультипредметного тесту, подавши тільки мотиваційний лист, який свідчить про Ваше бажання навчатися на одній з цих кафедр. Мотиваційний лист Вам допоможе написати кафедра на яку Ви вирішите подати документи на вступ до неї.

 

ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ

Форма організації навчання - певна структурно-організаційна та управлінська конструкція навчального заняття залежно від його дидактичних цілей, змісту й особливостей діяльності суб'єктів та об'єктів навчання.

Форми організації навчання мають упорядкувати навчальний процес. Їх провідною ознакою для класифікації є дидактичні цілі. Водночас кожна організаційна форма навчання може мати кілька дидактичних цілей.

У дидактичному процесі найчастіше виокремлюють чотири групи організаційних форм:  навчальні заняття;  практична підготовка;  самостійна робота; контрольні заходи.

ПРОВЕДЕННЯ НАУКОВИХ КОНФЕРЕНЦІЙ ТА СЕМІНАРІВ

Кафедра економіки започаткувала проведення щорічної міжнародної студентської науково-практичної конференції «Дорожня карта інформаційно-телекомунікаційної сфери», а також постійно діючих кафедральних науково-практичних семінарів та круглих столів за актуальною науково-практичною тематикою. Ситуативно розширюючи рамки функціонування кафедрального семінару, розгорнулись пошуки найприйнятнішого засобу комунікації для зацікавлених узяти участь в обговоренні актуальних проблем сучасної економіки та споріднених, суміжних галузей науки. Запорукою успіху, «механізмом» надійності виступає висока міра колективної зацікавленості у тому, щоб ці проекти відбувались. Надійними партнерами кафедри економіки, соратниками у справі стали представники компаній: «Miratech Corporation", "Аудит Сервіс Груп», GFK, SIONAS.

НАПРЯМИ РОБОТИ ЗІ СТУДЕНТАМИ

Виховна робота включає в себе кураторські години, бесіди під час перерви, відвідування гуртожитку, взаємодію з деканатами й директоратами з питань навчання і поведінки студентів, зустрічі й телефонні розмови з батьками студентів, які мають низький рейтинг успішності або незадовільної поведінки. Однією з найважливіших частин роботи зі студентами є кураторська робота в академічних групах, яка регламентується положенням куратора групи, затвердженим ректором ДУТ. Її метою є допомога студентам в адаптації до навчання в університеті, розвиток самостійної і творчої роботи студентів. Інститут кураторства є дієвим засобом забезпечення ефективної взаємодії між викладачами університету і студентством.

У 2021-2022 навчальному році за академічними групами закріплені куратори:

  • Група ЕПДМ-51 та ЕПДМ-61 – куратор доцент кафедри Голобородько Альона Юріївна
  • Група ЕПД-41 - куратор доцент кафедри Воскобоєва Олена Володимирівна
  • Група ЕПД-31 - куратор доцент кафедри Хлевицька Тетяна Борисівна
  • Група ЕПД-21 - куратор доцент кафедри Федоренко Олег Сергійович
  • Група ЕПД-11 – куратор доцент кафедри Сукурова Наталія Михайлівна

Враховуючи, що місією вищої школи є не тільки навчання, але й виховання висококультурної, духовно багатої особистості, викладачі кафедри Економіки докладають масу зусиль для досягнення цієї мети. Зокрема, для розширення світогляду студентів проводяться майстер-класи із запрошенням фахівців-практиків з різноманітних напрямків: бізнес-тренери, коучери, соціальні психологи та інші. Особлива увага приділяється розвитку творчого потенціалу наших студентів, для чого під патронатом кафедри проводяться конкурси, квести, круглі столи за різними тематичними напрямками. З метою розширення горизонтів інтелектуального розвитку, світоглядних та професійних знань і компетенцій студенти під керівництвом кураторів відвідують різноманітні тематичні виставки, музеї, бібліотеки та інші офіційні установи.

На кафедрі Економіки функціонують наступні студентські наукові гуртки:

Актуальні проблеми економіки підприємства

IТ- підприємець

  • керівники: к.е.н., доцент Хлевицька Т.Б..

На засіданнях наукових гуртків студенти обговорюють актуальні питання з методики і практики провадження економічної діяльності, з актуальних проблем в сфері ІТ - бізнесу та інших напрямів наукових досліджень. Результати своїх досліджень студенти в подальшому відображають у тезах конференцій й наукових статтях.

Кожному майбутньому студенту зробити перший крок завжди важко. Набагато простіше, якщо поруч є той, хто допоможе порадами і спрямує вірним шляхом. В період навчання для студентів такою людиною стає куратор, який надає підтримку у багатьох питаннях, пов’язаних з навчанням і студентським життям.

Ключові завдання куратора – це консультування студентів з питань навчання, вибору предметів, продовження навчання і можливостей працевлаштування. Він також може допомогти у вирішенні проблем, які виникають у студентів, а також скоординувати рухатися у вірному напрямку, стимулює постійно розвиватися, визначати та планувати можливості особистого професійного розвитку.

Контактна інформація

Державний університет телекомунікацій
м. Київ, вул. Солом’янська, 7,
тел. 249-25-16

Отримати консультацію

Ваш запит на зворотній дзвінок отримає завідуючий кафедрою
Надіслати запит

Новини

Всі новини
Переглядів: 10 298