XS
SM
MD
LG
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

(Державний університет телекомунікацій)


Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

(Державний університет телекомунікацій)

Кафедра Економіки

Наукова діяльність

Загальна інформація
Викладацький склад
Навчальні дисципліни
Методична робота
Видавнича діяльність
Робота із студентами
Матеріальна база
Партнери кафедри
Новини та події
Контактна інформація
Бібліотека
Запрошуємо до навчання
Освітньо-професійні програми
Публічне обговорення освітньо-професійних програм
Отримати консультацію
Дистанційне навчання
Академічна доброчесність
Інформація по дипломам, курсовим роботам та практикам
Відгуки
Переваги навчання

Наукова діяльність

Бажаєте дізнаватись про особливості вступу у 2024 році?
Підписуйтесь на спільноти спеціальності "051 Економіка" кафедри Економіки та першим отримуйте новини, сповіщення про важливі події, підготовчі курси, дні відкритих дверей та багато цікавого.

Наукова діяльність кафедри спрямована на впровадження нових конкурентоздатних технологій для підготовки високопрофесійних фахівців

Кафедра економіки проводить наукову роботу за такими напрямами:

 • наукові дослідження під час написання кандидатських і докторських дисертацій;
 • публікація результатів досліджень в індексованих, професійних і науково-популярних виданнях України і зарубіжжя;
 • наукові дискусії під час проведення науково-практичних конференцій, наукових семінарів, круглих столів;
 • наукова робота студентів (кафедральні тематичні конференції, участь у Всеукраїнському конкурсі наукових робіт, Всеукраїнській олімпіаді, друк наукових статей);
 • підписання договорів партнерства з промисловими підприємствами України як на рівні апробації і впровадження результатів наукових розробок, дисертаційних досліджень, так і виконання на замовлення конкретних підприємств дипломних робіт студентів;
 • економічні дослідження для підвищення ефективності управлінських рішень на підприємствах;
 • економічні дослідження, спрямовані на оптимізацію діяльності персоналу підприємства.

Науково-педагогічний склад кафедри

Висококваліфікований науково-педагогічний склад кафедри складається з 8 фахівців, а саме: 1 докторів наук, 5 кандидатів наук і 2 старших викладачів:

 • Гусєва Ольга Юріївна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри;
 • Воскобоєва Олена Володимирівна, кандидат економічних наук, доцент;
 • Голобородько Альона Юріївна, кандидат економічних наук;
 • Ромащенко Ольга Сергіївна, кандидат економічних наук;
 • Сукурова Наталія Михайлівна, кандидат економічних наук;
 • Хлевицька Тетяна Борисівна, кандидат економічних наук;
 • Труш Марія Сергіївна, старший викладач;
 • Плевако Наталія Олегівна, старший викладач.

Підготовка науково-педагогічних кадрів

За період з 2016 по 2020 рр. відбулись такі захисти докторських та кандидатських дисертацій:

 1. Прудникова Ірина Миколаївна, здобувач кафедри. У 2017 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)». Науковий керівник – д.е.н., проф. Гусєва О. Ю.
 2. Легомінова Світлана Володимирівна, здобувач кафедри. У 2019 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)». Науковий керівник – д.е.н., проф. Гусєва О. Ю.
 3. Труш Марія Сергіївна, здобувач кафедри. У 2020 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)». Науковий керівник – д.е.н., проф. Гусєва О. Ю.

Кафедрою економіки організована робота студентських наукових студій за різними напрямами наукової  діяльності:

«Актуальні проблеми економіки підприємства»

науковий керівник: кандидат економічних наук, доцент Воскобоєва Олена Володимирівна.
 

«ІТ економіст»

науковий керівник: кандидат економічних наук, доцент Хлевицька Тетяна Борисівна.
 

На старших курсах студенти притягуються до виконання науково-дослідницької тематики кафедри, спілкуються з ученими, знайомляться з сучасними напрямами науки, а різноманітні конференції, конкурси і олімпіади, як в університеті, так і за його межами підводять підсумки такої творчої роботи.

На всеукраїнських і регіональних конкурсах студентських наукових робіт, а також олімпіадах творча і наукова робота студентів щорічно оцінюється на високому рівні.

Фундаментальні і прикладні наукові дослідження

Співробітниками кафедри економіки ведеться активна науково-дослідна робота, зокрема, триває виконання госдоговірної теми: «Удосконалення методів економічної діагностики на підприємстві в умовах цифровізації бізнесу» (Код ДК 016-2010:72.20 Послуги щодо наукового дослідження та експериментальної розробки у сфері суспільних і гуманітарних наук).

Керівник теми доктор економічних наук, професор Гусєва Ольга Юріївна.

Результати науково-дослідної роботи кафедри економіки обговорюються на регіональних, республіканських, міжнародних науково-практичних конференціях.  У виконання госпдоговірної беруть участь як викладачі, так і студенти спеціальності «Економіка». За підсумками наукових досліджень опубліковані монографії, наукові і навчально-методичні роботи.

Науково-інформаційне забезпечення діяльності кафедри

Видавнича діяльність залишається одним із пріоритетних напрямів науково-дослідної роботи. Викладачі та аспіранти кафедри за результатами проведених наукових досліджень постійно публікують значну кількість монографій, навчальних посібників, науково-методичної літератури. За останні три роки співробітниками кафедри підготовлено та видано: 8 монографій, 15 навчальних посібників, 45 публікацій в фахових виданнях України, 4 публікації в індексованих виданнях за кордоном та більш ніж 20 тез доповідей.

Наукова діяльність кафедри Економіки є невід'ємною складовою освітньої діяльності.

Наукова діяльність здійснюється з метою інтеграції наукової, учбовій і виробничій діяльності, вона забезпечується участю науково-педагогічних працівників в науковій роботі, організацію наукових, науково-методичних семінарів, конференцій, олімпіад, проведення наукових досліджень.

Кафедрою проводяться і плануються дослідження системних і специфічних питань розвитку суспільства, враховується передовий світовий досвід, сприяє розробці доцільних організаційних і інноваційних рішень.

Контактна інформація

Державний університет телекомунікацій
м. Київ, вул. Солом’янська, 7,
тел. 249-25-16

Отримати консультацію

Ваш запит на зворотній дзвінок отримає завідуючий кафедрою
Надіслати запит

Новини

Всі новини
Переглядів: 17 049