XS
SM
MD
LG
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій
Укр.
   
Кафедра Документознавства та інформаційної діяльності

Видавнича діяльність

Загальна інформація
Інноваційний зміст навчання
Навчальні дисципліни
Дистанційне навчання
Викладацький склад
Методична робота
Наукова діяльність
Робота зі студентами
Новини та подіі
Контактна інформація
Бібліотека
Запрошуємо на навчання
Матеріальна база
Конференції та семінари
Методичні рекомендації
Практика
Освітньо-професійні програми
Публічне обговорення освітніх програм
Отримати консультацію
Відгуки студентів та випускників
Відгуки роботодавців
Партнери кафедри
Підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників
Академічна доброчесність

Видавнича діяльність

Бажаєте дізнаватись про особливості вступу у 2024 році?
Підписуйтесь на спільноти спеціальності "029 - Інформаційна, бібліотечна та архівна справа" кафедри Документознавства та інформаційної діяльності та першим отримуйте новини, сповіщення про важливі події, підготовчі курси, дні відкритих дверей та багато цікавого.

Обирайте 
"Документознавство та інформаційна діяльність"
та "Iнформаційна аналітика та зв'язки з громадськістю"


Наукові та методичні публікації викладачів кафедри Документознавства та інформаційної діяльності

2021 рік

 1. Дубовик Н. А., Овсієнко А. С. Бібліотечні блоги як засіб бібліотечно-інформаційного обслуговування. Креативний простір: електрон. наук. журн. № 7. Харків: СГ НТМ «Новий курс», 2022. С. 13-15 URL: http://surl.li/bggmh
 2. Дубовик Н. А., Кирилюк Н. А.  Подолання кризи з Soft Skills / International Scientific Conference Modern Scientific Reserch: Achievements, Inovations and Development Prospects: Conterence Proceedings, October 1-2, 2021. Riga, Latvia: “Baltia Publishing”. P. 93-95.   
 3.  http://www.baltijapublishing.lv/omp/index.php/bp/catalog/download/167/4860
 4. Дубовик Н.А., Ярошевська Л. В. Особливості сучасного підходу до розгляду внутрішніх (корпоративних) комунікацій / «Економіка. Менеджмент. Бізнес» № 2(36), 2021 С.72-78 URL: http://journals.dut.edu.ua/index.php/emb/article/view/2554
 5. Дубовик Н. А., Кирилюк Н.А. Гумор як невід’ємна складова комунікаційної взаємодії. Актуальні проблеми соціальних комунікацій: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 13-14 листопада 2020р. – Запоріжжя: Класичний приватний університет, 2020. С. 80-83. URL: http://virtuni.education.zp.ua/info_cpu/node/5539  
 6. Дубовик Н. А., Кирилюк Н.А. Політичний гумор у сучасному суспільстві / Актуальні тенденції розвитку суспільних наук в Україні: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, Україна, 13-14 листопада 2020 року). Київ: ГО «Київська наукова суспіствознавча організація», 2020. С. 72-73. URL: http://www.kyivnso.org.ua/  
 7. Дубовик Н. А. Інформаційний супровід прийняття політичних рішень Соціально-гуманітарний вісник: зб. наук. пр. – Вип. 36. – Харків: СГ НТМ «Новий курс», 2020. C126-127. https://www.newroute.org.ua/arcsgv
 8. Dubovyk N. Evaluation of efficiency of wind power plants operation in wind conditions of the Northern Black Sea region of Ukraine // V Podhurenko, I Kovshova, V Terekhov, N Dubovyk. IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 628 (2021) 012007. IOP Publishing doi:10.1088/1755-1315/628/1/012007 URL: https://iopscience.iop.org/issue/1755-1315/628/1 Scopus
 9. Дубовик Н.А. Теоретичні підходи до поняття «задоволеність працею». Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених, ад’юнктів, слухачів, курсантів і студентів «Молодіжна військова наука у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка» [Текст] / за заг. редакцією І.В. Толока. – К. : ВІКНУ, 2021. – С.59-60 URL: http://surl.li/srdg
 10. Дубовик Н.А. Невербальна комунікація у етиці ділових переговорів. Інформація та соціальні комунікації сучасного світу: тренди глобалізації. Збірник матеріалів міжнародного круглого столу. 12 травня 2021 р., м. Київ / укладачі О.М. Шеремета, Н.А. Дубовик. – Київ: Державний університет телекомунікацій, 2021. С. 14-15 URL: https://dut.edu.ua/uploads/p_1525_41843598.pdf
 11. Дубовик Н. А. Життєсвіт сучасної людини та повсякденна комунікативна взаємодія. Соціальні комунікації: теорія і практика сучасної науки: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 23-24 квітня 2021. С. 5-7
 12. Климова К. І. Національні архівні інформаційні ресурси: закріплення поняття в архівному законодавстві // Інформація та соціум. VІ міжнародна науково-практична конференція 04 червня 2021. Вінниця, 2021.
 13. Климова К. І. Спеціальні системи та спеціальні види документації: структура і зміст навчальних дисциплін // Інформація та соціальні комунікації сучасного світу: тренди глобалізації. Матеріали Міжнародного круглого столу 12 травня 2021 р., К., 2021. С.28-31. URL: https://dut.edu.ua/uploads/p_1525_41843598.pdf
 14. Климова К. І. Системи спеціальної документації: чинники впливу на формування та організацію // Соціум. Документ. Комунікація: зб. наук. праць. Переяслав-Хмельницький. 2021. Вип. 11. С. 316-347. URL: https://doi.org/10.31470/2518-7600-2021-11
 15. Климова К. І. Організація інформаційної діяльності в управлінні: тенденції розвитку та фактори впливу // Соціум. Документ. Комунікація: зб. наук. праць. Переяслав- Хмельницький. 2021. Вип.12. С. 191-208. URL: https://doi.org/10.31470/2518-7600-2021-12
 16.  Климова К. І., Бондаренко М. О. Актуалізація інформаційного забезпечення діяльності державних архівних установ «Економіка. Менеджмент. Бізнес» № 2(36), 2021. С. 79-82. URL:http://journals.dut.edu.ua/index.php/emb/article/view/2555
 17. Климова К. І., Цапко Є. Є. Державні інституції та питання нормативного регулювання інформаційно-документаційного забезпечення управління. «Економіка. Менеджмент. Бізнес» № 2(36), 2021. С. 83-88. URL: http://journals.dut.edu.ua/index.php/emb/article/view/2556
 18. Овсієнко А.С. Адаптація бібліотек до реалій цифрового простору. Соціум. Документ. Комунікація. Серія «Історичні науки». Вип. 12. Переяслав. Домбровська Я.М., 2021. Вип. 12. С. 225-269. URL: https://sdc-journal.com/index.php/journal/article/view/361/295
 19. Перевертень Н. С. Cоціальні комунікації в контексті історико-культурного розвитку і сучасних цивілізаційних процесів. Колективна монографія. [наук. ред.: Чебанова О.Є.]. Київ: КиМУ, 2021. 310 с.
 20.  https://dut.edu.ua/ua/lib/1/category/741/view/2229
 21. Sydorenko T. New technologies and pedagogical profession: analysis of best practices (on the example of a group of universities). Laplage Em Revista, 7, 2021. p.135-147. URL: http://surl.li/bgrts
 22. Сидоренко Т. М., Петькун С. М., Новак О. М. Дистанційна освіта: проблеми та перспективи. Інноваційна педагогіка. 2021. Вип. 35. С. 45-48. URL: http://innovpedagogy.od.ua/archives/2021/35/10.pdf
 23. Сидоренко Т. М. Консолідація інформації як основа розвитку інформаційного суспільства ХХІ століття. Соціум. Документ. Комунікація. Серія «Історичні науки». Переяслав, 2021. Вип. 12. С. 270-293. URL: https://sdc-journal.com/index.php/journal/article/view/362
 24. Сидоренко Т. М., Мандрик П. П. Інформаційна освіта в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку. Інформація та соціальні комунікації сучасного світу: тренди глобалізації. Збірник матеріалів міжнародного круглого столу. 12 травня 2021, м. Київ / укладачі О. М. Шеремета, Н. А. Дубовик. Київ: Державний університет телекомунікацій, 2021. С. 54-57. URL: https://dut.edu.ua/uploads/p_1525_41843598.pdf
 25. Сидоренко Т. М., Климова К. І. Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Спічрайтинг та риторика». Київ: ДУТ. 2021. 100 с. URL: https://dut.edu.ua/ua/lib/1/category/741/view/2198
 26. Сидоренко Т. М., Палажченко О. Є. Поняття та сутність інформаційної грамотності. «Економіка. Менеджмент. Бізнес». № 2(36), 2021. С. 89-96. URL: http://journals.dut.edu.ua/index.php/emb/issue/view/156
 27. Lytvynko, A., Voitiuk, О., Gamaliia, V., Stankova, М., Korniienko, О., Sichkarenko, H. (2021) Contribution of Yuzhnoye SDO to the Creation of Rocket and Space Technology under the Leadership of S. M. Koniukhov. IEEE 3rd Ukraine Conference on Electrical and Computer Engineering (UKRCON). 26-28 Aug. 2021. Lviv: IEEE. URL: http://surl.li/awkot Scopus
 28. Sichkarenko H., Zlenko A., Stoian T., Kuchera T., Yevtushenko N. (2021). Digital inequality as a prerequisite of socio-economic differentiation of socirty. Financial and credit activities: problems of theory and practice. № 5 (40). S. 446-453. URL: http://fkd1.ubs.edu.ua/article/view/245196
 29.  
 30. Січкаренко Г. Г. Інформаційний моніторинг: мета та завдання. Інформація та соціальні комунікації сучасного світу: тренди глобалізації. Збірник матеріалів міжнародного круглого столу. 12 травня 2021 р., м. Київ /укладачі О.М. Шеремета, Н.А. Дубовик. Київ: Державний університет телекомунікацій, 2021. С. 57-59. URL: https://dut.edu.ua/uploads/p_1525_41843598.pdf
 31. Січкаренко Г.Г. Університет та інформаційно-комунікаційні процеси // Scientific trends: modern challenges. Volume 2 : collective monograph / Compiled by V. Shpak; Chairman of the Editorial Board S. Tabachnikov. Sherman Oaks, California : GS Publishing Services, 2021. S. 125-131. URL: http://surl.li/atgpb
 32. Січкаренко Г.Г. Масові комунікації: проблеми міждисциплінарного підходу у вищій освіті. Соціум. Документ. Комунікація: зб. наук. праць. Серія: Історичні науки. 2021. Вип. 11. С. 368-385. URL: https://sdc-journal.com/index.php/journal/article/view/338/276
 33. Барановська, Н., Січкаренко, Г., & Стоян, Т. Документ в соціальних комунікаціях. Соціум. Документ. Комунікація, зб. наук. праць. Серія: Історичні науки. 2021. 12(12), 105-123. URL: http://surl.li/agcte
 34. Gamaliia, V., Dovzhuk, І., Sichkarenko, H. (2021). Organization of Documentation in Ukraine during the Soviet Period. Acta Baltica Historiae et Philosophiae Scientiarum ABHPS Vol. 9, No. 2 (Autumn 2021). S. 79-99. URL: http://surl.li/atxua
 35. Січкаренко Г. Г., Палій Ю. М. Public relations у системі маркетингу освітніх послуг. «Економіка. Менеджмент. Бізнес» № 2(36), 2021. С. 97-101. URL: http://journals.dut.edu.ua/index.php/emb/issue/view/156
 36. Стороженко Л., Петькун С. Стратегічні комунікації: концептуальні підходи та базові принципи. Соціум. Документ. Комунікація: зб. наук. праць. Переяслав-Хмельницький: ФОП Домбровська Я.М. 2021; С. 386-403
 37. Стороженко Л. Ґенеза української документологічної термінології. Проблеми термінології: сучасний стан: доповідь на V Всеукраїнському круглому столі, 23 квітн. 2021 р. Київ, Національний авіаційний університет
 38. Storozhenko L. Tekst i tekst medialny: do kwestii zróżnicowania pojęć. International scientific and practical conference «Philological sciences, intercultural communication and translation studies: an experience and challenges» : conference proceedings, April 23-24, 2021. Vol. 2. Czestochowa : «Baltija Publishing», 2021. P. 173-175
 39. Стороженко Л. Smart mobs: наслідки поширення інформаційно-комунікаційних технологій. Інформація та соціальні комунікації сучасного світу:тренди глобалізації: матеріали Міжнар. кругл. столу, 12 травн. 2021 р. Київ, 2021. С. 59-61;
 40. Storozhenko L. Methodological aspects of studying media communication as a social phenomenon. Філологія початку ХХІ сторіччя: традиції та новаторство»: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 2-3 квітн. 2021 р. Київ., 2021. C. 163-165
 41. Яременко С. А., Бабій Д. В. Становлення засобів масової комунікації в сучасному інформаційному середовищі на прикладі блогосфери / Економіка, менеджмент, бізнес. 2021.  ДУТ. № 2(36). С. 102-106. URL: https://dut.edu.ua/uploads/p_1525_47122567.pdf

2020 рік

 1. Dubovyk N. Problematic issues of state communication in Ukraine / Dubovyk N., Kyryliuk N. // Global Imperatives for Business and Law Development: II International Scientific and Practical Conference (Kyiv, October, 10-11, 2019). Kyiv: KNUTE. Р. 835-840. ULR: http://surl.li/rlhf
 2. Dubovyk N. Tendencies of Telecommunication Companies Development in the Conditions of Ukrainian Society Digitalization / I.Kovshova, N.Dubovyk, N.Kyryliuk // International Journal of Management and Humanities (IJMH) ISSN: 2394-0913, Volume-4 Issue-9, May 2020. P. 124-130. ULR: http://www.ijmh.org/wp-content/uploads/papers/v4i9/I0911054920.pdf
 3. Dubovyk N. Administration of Telecommunication Company Staff Potential in Ukraine /  I.Kovshova, N.Dubovyk, T.Zubko // International Journal of Management and Humanities (IJMH) ISSN: 2394-0913, Volume-4 Issue-10, June 2020. P. 135-140. ULR: http://www.ijmh.org/wp-content/uploads/papers/v4i10/J09930641020.pdf
 4. Dubovyk N. Evaluation of efficiency of wind power plants operation in wind conditions of the Northern Black Sea region of Ukraine. V. Podhurenko, I. Kovshova, V. Terekhov and N. Dubovyk / IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, Volume 628, 8th International Scientific Conference on Sustainability in Energy and Environmental Science 21-22 October 2020, Ivano-Frankivsk, Ukraine. URL: http://surl.li/rljw
 5. Дубовик Н.А. Існування ліберальної демократії та можливості її реалізації в Україні. Дубовик Н.А., Кирилюк Н.А. / Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. Серія: Історія. Філософія. Політологія. 2020. №19. С.89-92. URL: http://surl.li/rllo
 6. .Політологія та політтехнології: навч. посіб. / Н.А. Дубовик, Н.А. Кирилюк. – Х.: СГ НТМ «Новий курс», 2020. – 166 с. ULR: http://4uth.gov.ua/pidruchnyky-posibnyky/
 7. Дубовик Н.А. Політична психологія як галузь психологічної науки. Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених, ад’юнктів, слухачів, курсантів і студентів «Молодіжна військова наука у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка» [Текст] / за заг. редакцією І.В. Толока. Київ. : ВІКНУ, 2020. – С.63-64. ULR: https://mil.univ.kiev.ua/files/267_209831327.pdf
 8. Дубовик Н.А., Петренко М.О. Розуміння влади у постструктуралістській теорії держави // Освіта і наука у мінливому світі: проблеми та перспективи розвитку. Матеріали ІІ Міжнародної наукової конференції. 27-28 березня 2020 р., м. Дніпро. Частина ІІ // Наук.ред О.Ю. Висоцький. – Дніпро: СПД «Охотнік», 2020. –С.72-73. ULR: http://dakiro.kr-admin.gov.ua/book/ 2020/Dnipro/ zbirnik.pdf
 9. Дубовик Н. А. Інформаційний супровід прийняття політичних рішень Соціально-гуманітарний вісник: зб. наук. пр. – Вип. 36. – Харків: СГ НТМ «Новий курс», 2020. C126-127. ULR: https://www.newroute.org.ua/arcsgv/
 10. Дубовик Н.А., Кожедуб О.В. Культурно-дозвіллєва діяльність собистості як фактор розвитку її комунікативної культури. Proceedings of the 4 th International Scientific and Practical Conference «Science and Practice: Implementation to Modern Society» (May 6-8, 2020). Manchester, Great Britain: Peal Press Ltd., 2020. Р. 227-231. ULR: https://www.interconf.top/documents/2020.05.6-8.pdf
 11. Дубовик Н. А., Кирилюк Н.А. Політичний гумор у сучасному суспільстві / Актуальні тенденції розвитку суспільних наук в Україні: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, Україна, 13-14 листопада 2020 року). Київ: ГО «Київська наукова суспільствознавча організація», 2020. –С. 72-73. ULR: http://www.kyivnso.org.ua/
 12. Дубовик Н. А., Кирилюк Н.А. Гумор як невід’ємна складова комунікаційної взаємодії Актуальні проблеми соціальних комунікацій: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 13-14 листопада 2020р. – Запоріжжя: Класичний приватний університет, 2020. С. 80-83. ULR: http://virtuni.education.zp.ua/info_cpu/node/5539
 13. Климова К. І. До питання змісту навчальної дисципліни «Архівознавство» для спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», спеціалізації «документознавство та інформаційна діяльність» // Соціум. Документ. Комунікація: зб. наук. праць. Спецвипуск. Переяслав- Хмельницький. 2020. Вип. 8/2. 3. С. 103‒122. ULR: https://doi.org/10.31470/2518-7600-2020-8/2
 14. Климова К. І. Торуючи тернистий шлях пізнання нового та незнаного. Рец. Тюрменко І., Рогожа М., Божук Л., Курченко Т., Халецька Л. Соціально-етичні основи збереження цифрової історико-культурної спадщини в Україні. К. : Талком, 2017. 172 с. // Українознавство. 2020. № 3(76). С. 237‒244. ULR: https://doi.org/10.30840/2413-7065.3(76).2020
 15. Sichkarenko Н. Н. RESEARCHES OF HIGHER EDUCATION DEVELOPMENT IN UKRAINE (1990s). Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. Науковий журнал. № 3 (259) 2020. С. 77-84. URL: http://visnik.snu.edu.ua/index.php/VisnikSNU/ article/view/335/311
 16. Січкаренко Г.Г. «Петрова І. Описово-статистичні джерела з історії України останньої чверті ХVІІІ-першої половини ХІХ ст.: етапи упорядкування документів». Вінниця: Вид-во: ФОП Кушніа Ю.В., 2020. 490 с.. Український селянин. Ukrainian peasant : зб. наук. пр. 2020. Випуск 23. С. 92-93. URL: http://ukr-selianyn-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/3905/4175
 17. Січкаренко Г.Г. Інформаційно-комунікативна підтримка україно-польських відносин. Матер. ІІ Міжнар. науково-прак. інтернет-конф. «Україна-Польща: стратегічне партнерство в системі геополітичних координат» (м. Київ, 14-15 травня 2020 р.). С. 63-65.
 18. Сичкаренко Г.Г. Информатизация и информационное неравенство. Традиции и перспективы развития белорусской социологии: к 30-летию Института социологии НАН Беларуси: материалы Междунар. науч.-практ. конф., г. Минск, 5-6 ноября 2020 г. / НАН Беларуси, Институт социологии; ред.кол.: Безнюк Д.К. (гл.ред.) [и др.]. Минск: ДОНАРИТ, 2020. С. 256-258. URL: https://pure.spbu.ru/ws/portalfiles/portal/73467551/_2020.pdf
 19. Галина Січкаренко. Медіакомунікації в зовнішньополітичній діяльності. Сучасні тенденції міжнародних відносин: збірник матеріалів всеукраїнської конференції, м. Київ, 17-18 грудня 2020 р./відп. за вип. Мелещенко Т.В., Стоян Т.А., Цибух В.І., Карабардін А.В., Київ: Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, 2021. 150 с. – С. 42-44.
 20. Storozhenko L., Petkun S., Sheremeta O., Vanovska I. Pedagogical innovation and methodology of education in the field of information and communication education in Ukraine. International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering. Volume-9 Issue-5, March 2020, Page No. 412-418. URL: https://www.ijitee.org/wp-content/uploads/papers/v9i5/E2316039520.pdf
 21. Стороженко Л., Петькун С. Освітня платформа moodle як форма комунікації у вищій школі. Соціум. Документ. Комунікація: зб. наук. праць. Спецвипуск. Переяслав-Хмельницький: ФОП Домбровська Я.М. 2020. Вип. 8/2. С. 231-248. URL: file:///Users/polzovatel/Downloads/%D0% A1%D0%94%D0%9A_8_2%20(5).pdf
 22. Стороженко Л. Мовленнєва компетентність документознавця: змістові та функціональні аспекти. Актуальні питання розвитку філологічних наук у ХХІ столітті: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 27-28 березн. 2020 р. Одеса: Південноукраїнська організація «Цетр філологічних досліджень», 2020. С. 100-103
 23. Стороженко Л. Мовна особистість: інформаційно-комунікаційний аспект. Мова та культура у просторі новітніх технологій: проблеми сучасної комунікації : матеріали V Міжнар. наук. конф., 16 квітн. 2020 р. Київ: Талком, 2020. С. 12-14
 24. Стороженко Л. Засоби соціальної комунікації: соціальна місія. Мова і засоби масової комунікації на сучасному історичному етапі: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 11-12 вересн. 2020 р. Львів: ГО «Наукова філологічна організація «Логос», 2020. С. 9-13
 25. Стороженко Л. Соціальна комунікація: генеза термінологічних засад галузі. Проблеми термінології: сучасний стан: доповідь на V Міжнародному круглому столі, 1 грудн. 2020 р. Київ, Національний авіаційний університет

2019 рік

 1. Дубовик Н.А., Кирилюк Н.А. Проблемні питання державної комунікації в Україні / International scientific and practical conference «Key issues of social sciences: prospects for the development of Ukraine and EU countries»: Conference proceedings, June 28-29, 2019. Baia Mare: Izdevnieciba «Baltija Publishing», P.102-105.
 2. Кирилюк Н.А. Ретроспектива дослідження поняття «імідж»: американський, європейський та вітчизняний досвід / Н. А. Дубовик, Н. А. Кирилюк // Гілея: науковий вісник. – К.: «Видавництво «Гілея», 2019. – Вип. 138(3). – Ч. 3. Політичні науки. – С. 18-21.
 3. Кирилюк Н.А. Інформаційно-комунікаційні технології в освіті: соціологічний аспект / HABITUS. Габітус. Науковий журнал. – ПУ «Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій», 2019. – Вип. 9. С.75-80.
 4. Кирилюк Н.А. Теоретичні аспекти розвитку інформаційних технологій // Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції «Молодіжна військова наука у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка» [Текст] / за заг. редакцією І.В. Толока. – К.: ВІКНУ, 2019. – С.321-322.
 5. Кирилюк Н.А. Особливості ідеологічних комунікацій у ЗМІ // Київські філософські студії-2019. Матеріали наукової конференції (м. Київ, 16-17 травня 2019 р.): тези доповідей / за заг. ред. проф. Р.О. Додонова. – Київ: Київський університет імені Бориса Грінченка, 2019. – С.367-369.
 6. Кирилюк Н.А. Контент-аналіз в дослідженні іміджевих комунікацій // ІІ International scientific conference «Modernization of the educational system: world trends and national peculiarities», February 22th, 2019 on the basis of the Faculty of Social Sciences of Vytautas Magnus University (Kaunas, Lithuania). P.359-361.
 7. Кирилюк Н.А. Сутність та сучасне типологізування форм соціокультурної комунікації // Інформація, комунікація та управління знаннями в глобалізаційному світі: матеріали Другої міжнародної наукової конференції. – м. Київ, 16-18 травня 2019 року. КНУКІМ, 2019. – С.29-31.
 8. Кирилюк Н.А. Соціально-політичний протест як форма комунікації // Соціально-гуманітарні дослідження та інноваційна освітня діяльність. Матеріали Міжнародної наукової конференції. 24-25 травня 2019 р., м. Дніпро. / наук. ред. О.Ю. Висоцький. – Дніпро: СПД «Охотнік», 2019. – C.323-324.
 9. Кирилюк Н.А. Освітньо-інформаційні технології як сучасний комунікаційний процес // Нові завдання суспільних наук у ХХІ столітті: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції ( м. Київ, Україна, 14-15 червня 2019 року). – Київ, ГО «Київська наукова суспільствознавча організація», 2019. – С.23-25.
 10. Климова К.І. Розвиток архівної термінології: тенденції та фактори впливу // Термінологія документознавства та суміжних галузей знань: Збірник наукових праць. – Вип. 11. – К., 2019. – С. 4‒16.
 11. Орендарчук Г.О. Філософська освіта в умовах економічного тоталітаризму // Освіта і наука в мінливому світі: проблеми та перспективи розвитку. Матеріали Міжнародної наукової конференції. 29-30 березня 2019 р., м. Дніпро. – Частина І. / Наук. ред. О.Ю. Висоцький. – Дніпро: СПД «Охотнік», 2019. – С. 91-92.
 12. Орендарчук Г.О. Принцип інтерсуб’єктивності в трансцендентально-прагматичній філософії Карла-Отто Апеля і прагматизмі Чарльза Пірса // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. – Випуск 806: Серія Філософія. – Чернівці: Рута, 2019. – С. 38-43.
 13. Петров О.О. Проблеми використання сучасних систем електронного документообігу в органах влади // Інформація, комунікація та управління знаннями в глобалізованому світі / матеріали Міжнар. наук. конф. (Київ, 16-19 травня 2019 р.). – С. 96-98.
 14. Сидоренко Т. М. Мовні засоби реалізації позитивної та негативної інформації в сучасних українських медіа текстах / Т. М. Сидоренко // Наукові записки Серія «Філологічні науки». − Вид-во НДУ ім. М. Гоголя, 2019. – С. 28 – 34.
 15. Стороженко Л.Г. “Спеціальний текст” як результат професійного дискурсу // Термінологія документознавства та суміжних галузей знань / матеріали Одинадцятого міжнар. термінолог. наук.-теорет. семінар. Київ, 16 травн. 2019 р. С. 77-80.
 16. Стороженко Л.Г. Формування міжкультурної комунікації на основі вербальної толерантності // Інформація, комунікація та управління знаннями в глобалізованому світі / матеріали Міжнар. наук. конф. Київ, 16-19 травн. 2019 р. С. 98-99.
 17. Стороженко Л.Г.  Communication: approaches to the definition of the concept // Актуальні проблеми філологічної науки: сучасні наукові дискусії / матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., Одеса, 22-23 березн. 2019 р. С. 93-96.
 18. Стороженко Л.Г. Information culture and mass communication: to the question of interaction // Таврійські філологічні наукові читання / матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. Київ, 25-26 січн. 2019 р. С. 123-125.
 19. Kiriluk N. А., Dubovyk N. А. Speсial aspects of communication support of entrepreneurship in Ukraine // Challenges and prospects for the development of social sciences in Ukraine and EU countries: comparative analysis: Collective monograph. Riga: Izdevniecība «Baltija Publishing», 2019. P.119-131.
 20. Petkun S., Petrov O., Storozhenko L. Electronic communications how is informative instrument of management. Modern world tendencies in the development of science: monograph. UK, London: SCIEMCEE, 2019. V. 2. Р. 176-190.
 21. Storozhenko L., Petkun S. The system of distance learning as a form of modern educational communication in high school: didactic principles, features of use, advantages (a case study of training students majoring in “Information, librarianship and archiving”. The potential of modern science: monograph. UK, London: SCIEMCEE, 2019. V. 1. Р. 144-156.

2018 рік

 1. Дубовик Н.А. Формування позитивного іміджу організації засобами веб-сайту // Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених, ад’юнктів, слухачів, курсантів і студентів «Молодіжна військова наука у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка» Текст за редакцією І.В. Толока. – К. : ВІКНУ, 26 квітня 2018. – С.44-45.
 2. Кирилюк Н.А. Ефективна поведінка у сучасному інформаційному просторі // Тези доповідей ХІV Міжнародної науково-практичної конференції «Військова освіта і наука: сьогодення та майбутнє» [Текст] / за заг. редакцією І.В. Толока. – К.: ВІКНУ, 2018. – С.138-139.
 3. Кирилюк Н.А. Інформаційно-комунікативна природа політичних відносин // Інформаційно-документаційна освіта: проблеми та перспективи: матеріали Всеукр. наук.- практ. конф., м. Київ, 29-30 лист. 2018 р. – Київ: Державний університет телекомунікацій, 2018. – С.18-19.
 4. Орендарчук Г.О. Проблема уникнення конфліктів в епоху глобалізації // Тези Міжнародної науково-практичної конференції «Світові конфлікти у ХХІ столітті: філософська рефлексія соціальних, економічних, екологічних, політичних та релігійних аспектів» 25 жовтня 2018 р., м. Київ. – К.: ТОВ «НВП Інтерсервіс». – С. 74-76.
 5. Орендарчук Г.О. На зламі століть: видатні філософи Таврійського університету // Матеріали педагогічних читань на тему: «Сторіччя Таврійського університету через призму особистостей». 24 жовтня 2018 р., м. Київ. – К.: ТНУ. – С. 13-16.
 6. Орендарчук Г.О. Філософія освіти Григорія Сковороди // Освіта і наука в умовах глобальних трансформацій. Матеріали ІІ Всеукраїнської наукової конференції. 26-27 жовтня 2018 р., м. Дніпро. Частина ІІ. / Наук. ред. О.Ю. Висоцький. – Дніпро: СПД «Охотнік», 2018. – С. 194-195.
 7. Орендарчук Г.О. Філософські ідеї Григорія Сковороди в освітньо-педагогічному дискурсі сучасності // Інформаційно-документаційна освіта: проблеми та перспективи. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 29-30 листопада 2018 р., м. Київ. – С. 35-38.
 8. Петров О.О., Петрова І.В. Діяльність Бессарабської обласної межової контори (1818-1891 рр.): законодавчі новації та повсякденна практика // Історичні та політологічні дослідження – 2018. - №1. – С. 33-55
 9. Петров О.О. Проблеми електронного документообігу та електронного врядування в Україні // Сучасний стан та перспективи розвитку економіки, обліку та права: збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 14 травня 2018 р.): у 5 ч. – Полтава: ЦФЕНД, 2018. – Ч. 4. – 59 с. – С. 47-48.
 10. Петров О.О. Перспективи впровадження електронного документообігу в Україні // Інформаційно-документаційна освіта: проблеми та перспективи / матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., Київ, 29-30 листоп. 2018 р. – С. 38-39.
 11. Сидоренко Т. М. Функційно-семантична підсистема тривалості в сучасній українській мові / Т. М. Сидоренко // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Серія: Філологія. – Житомир: Вид-во ЖДУ, 2018. – № 76. – C. 119 – 126.
 12. Сидоренко Т. М. Лексико-граматичні засоби вираження фази завершення дії в сучасній українській мові /Т. М. Сидоренко // Проблеми граматики і лексикології української мови [збірник наукових праць]. – К.: НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2018. – Вип 26. – С. 67 – 72.
 13. Сидоренко Т. М. Сучасна документознавча термінологія: семантико-словотвірний аспект / Т. М. Сидоренко / Матеріали науково-практичної конференції [збірник наук. праць]. – К. : ДУТ, 2018. – С. 46 – 48.
 14. Стороженко Л. Масова комунікація і масова культура в сучасному інформаційному просторі // Актуальні проблеми філологічної науки : сучасні наукові дискусії / матеріали Міжнар. наук-практ. конф., Одеса, 23–24 березня 2018 р. – Одеса, 2018. – С. 215–2017.
 15. Стороженко Л.Г. Міжкультурна ділова комунікація: етичний аспект // Мова та культура у просторі новітніх технологій : проблеми сучасної комунікації / матеріали ІV Міжнар. наук. конф., Київ, 27 квітня 2018 р. – Київ, 2018.
 16. Стороженко Л.Г. Multimedia communication in the preparation of analytical students: actuality, features // Філологія в країнах ЄС та в Україні на сучасному етапі / матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., Румунія, Бая-Маре, 21-22 грудн. 2018 р. С. 206-209.
 17. Стороженко Л.Г. Informational culture as a modern form of communication. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія.  - 2018. -  № 37 (3). – С. 187-190.
 18.  Стороженко Л.Г. Соціальні комунікації: концептуальні візії / Інформаційно-документаційна освіта: проблеми та перспективи / матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., Київ, 29-30 листоп. 2018 р. С. 53-56.
 19. Стороженко Л.Г. Соціально-комунікаційні технології як засіб управління у документно-інформаційній діяльності // Сучасні тенденції розвитку науки / матеріали ІІІ Міжнар. наук.-прак. конф., Львів, 27–28 липня 2018 р. – Львів, 2018. – С. 70–72
 20. Storozhenko L. Kultura informacji: kwestia ewolucji [Текст] / L. Storozhenko // Молодий вчений. – 2018. – №7 (59). – Р. 218–223
 21. Storozhenko L. Social communications and culture: interaction in information society / L. Storozhenko // Theoretical and practical aspects of the development of modern science: the experience of countries of Europe and prospects for Ukraine: monograph / edited by authors. – 1st ed. – Riga, Latvia : «Baltija Publishing», 2018. – Р. 353–371
 22. Storozhenko L. Interaction of social communications and culture in the modern society // First International Conference of European Academy of Science / Materials of the First International Conference, Bonn, Germany, Oktober 30-31, 2018. – Bonn, Germany, 2018.
 23. Storozhenko L. Humanitarian context of formation оf communicative competence of foreign students. The European Journal of Humanities and Social Sciences. 2018. № 6. Р. 76-79.
 24. Sheremeta O. Kultura informacji: kwestia ewolucji [Текст] / O. Sheremeta // Молодий вчений. – 2018. – №7 (59). – Р. 218–223
 25. Sheremeta O. Social communications and culture: interaction in information society / O. Sheremeta // Theoretical and practical aspects of the development of modern science: the experience of countries of Europe and prospects for Ukraine: monograph / edited by authors. – 1st ed. – Riga, Latvia : «Baltija Publishing», 2018. – Р. 353–371

2017 рік

 1. Петькун С.М. “Комунікація” як інструмент управління//Матеріали до Всеукраїнського науково-практичного круглого столу: «Інформаційне суспільство сьогодні: тенденції розвитку, актуальні проблеми і рішення» (25 травня 2017 року). – К., 2017 - с. 64-67.
 2. Петькун С.М. Інформація як основна складова в управлінні підприємством// Сучасні тенденції та перспективи розвитку системи управління в Україні і світі: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 16-17 березня 2017 року). – Київ: ДУТ, 2017. – 257 с. – С. 246-248.
 3. Дубовик Н.А. Роль психоемоційного стану в економічній поведінці людини// Сучасні тенденції та перспективи розвитку системи управління в Україні і світі: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 16-17 березня 2017 року). – Київ: ДУТ, 2017. – 257 с. – С. 233-234.
 4. Дубовик Н.А. Віртуальні технології переговорів в інформаційному суспільстві// Матеріали до Всеукраїнського науково-практичного круглого столу: «Інформаційне суспільство сьогодні: тенденції розвитку, актуальні проблеми і рішення» (25 травня 2017 року). – К., 2017 - с. 20-22.
 5. Зозуля Н.Ю. Інформація в діяльності керівника організації// Сучасні тенденції та перспективи розвитку системи управління в Україні і світі: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 16-17 березня 2017 року). – Київ: ДУТ, 2017. – 257 с. – С. 236-237.
 6. Зозуля Н.Ю. Управління документацією, інформацією та знаннями в організації// Матеріали до Всеукраїнського науково-практичного круглого столу: «Інформаційне суспільство сьогодні: тенденції розвитку, актуальні проблеми і рішення» (25 травня 2017 року). – К., 2017 - с. 28-30.
 7. Качмала В.І. Інформаційно-комунікаційний чинник – каталізатор глобальної трансформації українського суспільства// Сучасні тенденції та перспективи розвитку системи управління в Україні і світі: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 16-17 березня 2017 року). – Київ: ДУТ, 2017. – 257 с. – С. 237-239.
 8. Качмала В.І. Особливості розвитку особистості в умовах інформаційного суспільства //Матеріали до Всеукраїнського науково-практичного круглого столу: «Інформаційне суспільство сьогодні: тенденції розвитку, актуальні проблеми і рішення» (25 травня 2017 року). – К., 2017 - с.36-38.
 9. Курас Д.І. До проблеми трансформації моделей аналітичного забезпечення управлінської діяльності в органах державної влади// Сучасні тенденції та перспективи розвитку системи управління в Україні і світі: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 16-17 березня 2017 року). – Київ: ДУТ, 2017. – 257 с. – С. 241-242.
 10. Курас Д.І. Інформаційно-аналітична діяльність в системі функціонування місцевих органів влади в Україні// Матеріали до Всеукраїнського науково-практичного круглого столу: «Інформаційне суспільство сьогодні: тенденції розвитку, актуальні проблеми і рішення» (25 травня 2017 року). – К., 2017 - с.45-48.
 11. Петров О.О. Електронний документообіг як елемент управління підприємством // Сучасні тенденції та перспективи розвитку системи управління в Україні і світі: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 16-17 березня 2017 року). – Київ: ДУТ, 2017. – 257 с. – С. 245-246.
 12. Петров О.О. Нові вектори інформаційного суспільства в економічній сфері // Інформаційне суспільство сьогодні: тенденції розвитку, актуальні проблеми і рішення: Матеріали Всеукраїнського науково-практичного круглого столу (м. Київ, 25 травня 2017 р.) / Навчально-науковий інститут менеджменту та підприємництва ДУТ. - Київ: Державний університет телекомунікацій, Навчально-науковий інститут менеджменту та підприємництва, 2017. - 73 с. – С. 61-64.
 13. Петров О.О., Петрова І.В. Катеринославська губернія у стратегічних планах військового командування Російської імперії // Історія і культура Придніпров’я: Невідомі та маловідомі сторінки: Науковий щорічник. – Дніпропетровськ: Національний гірничий університет, 2017. - Вип.. 13. – С. 60-69.
 14. Петров О.О., Петрова І.В. Описи Київського (1869 р.), Одеського (1871 р.) та Харківського (1871 р.) військових округів: історія створення та джерельна основа документів // Історичні та політологічні дослідження – 2017. - №1. – С. 153-185.
 15. Сидоренко Т.М. Іміджева стаття як жанр PR-тексту//Матеріали до Всеукраїнського науково-практичного круглого столу: «Інформаційне суспільство сьогодні: тенденції розвитку, актуальні проблеми і рішення» (25 травня 2017 року). – К., 2017 - с.69-71.
 16. Стежко С.О. Державний класифікатор управлінської документації як складова організації документообігу на підприємстві// Сучасні тенденції та перспективи розвитку системи управління в Україні і світі: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 16-17 березня 2017 року). – Київ: ДУТ, 2017. – 257 с. – С. 249-251.
 17. Шатілова О.С. Суб’єкти авторизації в тексті ЗМК//Матеріали до Всеукраїнського науково-практичного круглого столу: «Інформаційне суспільство сьогодні: тенденції розвитку, актуальні проблеми і рішення» (25 травня 2017 року). – К., 2017 - с.74-76.
 18. Стороженко Л.Г. «За вікном шумить чи степ чи місто…»: антитезові мотиви у поезії Бориса Тенети // Літературний процес: методологія, імена, тенденції : зб. наук. пр. (філол. науки) / Київ. ун-т ім. Б. Грінченка ; редкол. О.Є. Бондарєва, О.В. Єременко, С.О. Євтушенко, О.В. Кудряшова та ін. – К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2017. – № 9. – С. 157–161 ( 0,5 д.а.)
 19. Стороженко Л.Г. «Замаскована» україніка Бориса Тенети: кілька тез про віднайдений рукопис // Філологія: сучасний погляд на вивчення актуальних проблем : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., Запоріжжя, 17–18 лют. 2017 р. – Запоріжжя, 2017. – С. 159–162 (0,2 д.а.)
 20. Стороженко Л.Г. Мовнокомунікативна компетентність фахівців авіаційної галузі: прагматичний аспект // «АВІА–2017» : матеріали ХІІІ Міжнародної наук.-техн. конф., Київ, 19–21 квіт. 2017 р. – Київ, 2017. – С. 37.48–37.51 (0,4 д.а)
 21. Стороженко Л.Г. Естетична платформа літературного об’єднання «Ланка»–МАРС: європейський вектор // Наукові праці : наук. журн. / Чорном. нац. ун-т ім. Петра Могили. – Миколаїв, 2017. – Т. 295. – (Філологія. Літературознавство ; вип. 283). – С. 98–103 (0,5 д.а.)
 22. Стороженко Л.Г. «Екзистенційне осмислення людини у творчості митців літеатурно-мистецької організації «Ланка»–МАРС» // International research and practice conference «Contemporary issues in philological sciences: experience of scholars and educationalists of Poland and Ukraine»: Conference Proceedings, April 28–29, 2017. – Р. 64–67 (0,5 д.а.)
 23. Стороженко Л. Дистанційне навчання як форма сучасної освітньої комунікації (використання системи MOODLE у підготовці документознавців)» // Документно-інформаційний простір: історія, теорія, практика / матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., Тернопіль, 05 грудня 2017 р. – Тернопіль, 2017. – С. 40–43.
 24. Шеремета О. Сакралізація природних об’єктів у нематеріальній культурі українців // Науково-практична конференція «Культурна спадщина: стабільний розвиток і національна безпека» К., Національна історична бібліотека України. 20 квітня 2017.
 25. Шеремета О.  Микола Василько та українське питання в Галичині і Буковині. Історія українського парламентаризму //  ”Історія, яка нас об’єднує”. Збірник матеріалів наукової студентської конференції. Львівський національний аграрний університет. Екологічний коледж ЛНАУ. Львів, 7 грудня 2017. – С. 13–16.
 26. Шеремета О. Спільні долі: порівняльний аналіз депортації українців з Польщі у 1947 р. та кримських татар у 1944р. // Łemkowie, Bojkowie, Rusini. Historia, współczesność, kultura materialna i duchowna. – т. 3. – 2017. – Stara Lesna. – S. 271-279.
 27. Костишин Е., Шеремета О. Політична співпраця та особисті взаємини Миколи Василька та Симона Петлюри // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. –  Запоріжжя: ЗНУ, 2017. Вип. 47.  – С. 103–107­­. Індексується у міжнародних наукометричних базах: Index Copernicus.

2016 рік

 1. Аташкаде Р.В. Особливості інноваційного розвитку сучасного бізнесу // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми управління та економічного розвитку в умовах інформатизації суспільства» (20 грудня 2016 року). – К., 2016.
 2. Дмитрук С. А. Роль особистості в організації краєзнавчого руху 20-х рр. ХХ ст. в Україні: Олександр Яната // Матеріали ХІV Всеукраїнської наукової історико-краєзнавчої конференції «Українське краєзнавство в соціокультурному просторі: історичні ретроспекції та виклики сучасності», присвяченої 160-річчю від дня народження Івана Франка та 150-річчю від дня народження Михайла Грушевського, 25 листопада 2016 р., Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова. – К., 2016 (0,5 др. арк.).
 3. Саєнко А.О., Дубовик Н.А. Соціальні парадигми розробки та впровадження авіаційних технологій // Матеріалі міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток суспільства в умовах глобальної нестабільності» (13-14 травня 2016 р.). –Одеса: Громадська організація «Причорноморський центр досліджень проблем суспільства», 2016. – 72-76с.
 4. Дубовик Н.А. Соціальні функції права // Актуальні питання розвитку сучасної юридичної науки: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Херсон, 07 жовтня 2016 року) – Херсон: МУБіП, 2016. – С. 65-66.
 5. Дубовик Н.А. Соціальна природа правомірної поведінки // Тези доповідей ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції “Військова освіта і наука: сьогодення та майбутнє” [Текст] / за заг. редакцією В.В. Балабіна. — К.: ВІКНУ, 2016. – С. 292.
 6. Дубовик Н.А. Особливості мультимедійної комунікаційної культури// Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції “Інформаційно-документаційне забезпечення сучасного суспільства”[Текст]. – К.: ДУТ, 2016 – С.117.
 7. Дубовик Н.А., Кожедуб О.В. Методи виховання як засіб соціалізації особистості вихованців // Актуальні проблеми філософії та соціології : наук.-практ. журн. / Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". – Одеса: [б. в.], 2016. – Випуск 13. –С. 31-34. Фахове видання
 8. Зозуля Н. Ю. Інтернет як ефективний канал комунікації у структурі підприємства / Н.Ю. Зозуля // Структурні зміни у суспільстві та економіці під впливом комунікацій та інформації : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Полтава, 12–13 травня 2016 року) / за ред. М. В. Макарової. – Полтава : ПУЕТ, 2016. – С. 12–15.
 9. Зозуля Н. Засоби масової інформації у процесі організаційної комунікації / Н. Зозуля // Інформація, комунікація, суспільство 2016: Матеріали 5-ї Міжнародної наукової конференції ICS-2016. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016. – С. 142-143.
 10. Зозуля Н. Ю. Удосконалення організаційної комунікації – основа ефективності управління / Н.Ю. Зозуля // Актуальні проблеми сучасної освіти та науки в контексті євроінтеграційного поступу : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Луцьк, 26-27 травня 2016 р.) / упоряд. О.А. Бундак Т. Й. Жалко, Н. Г. Конон, Н.В.Ляшук. – Луцьк : ЛІРоЛ Ун-ту «Україна», 2016. – С. 89–92.
 11. Кирилюк Н.А. Реклама як історичне джерело сучасного інформаційного суспільства // Матеріали науково-практичної конференції «Актуальні проблеми управління та економічного розвитку в умовах інформатизації суспільства» (20 грудня 2016 року). – К.: ДУТ, 2016. – с.145-147
 12. Кирилюк Н.А. Абсентеїзм в політиці: причини та наслідки // Матеріали ХХ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації» // Збірник наукових праць. – Переяслав – Хмельницький, 29 грудня 2016 р.
 13. Кирилюк Н.А. Проблеми і перешкоди при формуванні е-уряду в Україні» // Матеріали  міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні тенденції та перспективи розвитку системи управління в Україні та світі» (16-17 березня 2017 року). – К.: ДУТ, 2016. – с.239-241.
 14. Качмала В.І. Роль ЦДІАК України у вивчені історичної спадщини. // Всеукраїнська науково-практична конференція «Інформаційно-документаційне забезпечення сучасного суспільства». 19 – 20 травня 2016 р., м. Київ.- 45 – 47.
 15. Климова К.І. Юридичне документознавство: поняття, зміст, структура та межі// Термінологія документознавства та суміжних галузей знань. Збірник наукових праць. Вип. 9. К., 2016.  С. 75-86.
 16. Климова К.І. Українське повсякдення ранньомодерної доби: Збірник документів: Вип. І: Волинь ХVІ ст. [Рецензія]// Український історичний журнал. 2016. № 4. С. 189-197.
 17. Сидоренко Т. М. Лексико-граматичні й контекстні засоби вираження фази завершення дії в сучасній українській мові /Т. М. Сидоренко Сидоренко // Проблеми граматики і лексикології української мови [збірник наукових праць]. – К.: НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2016. – Вип 11. – С. 151 – 156 (фахове видання).
 18. Сидоренко Т. М. Фразеологічні конструкції як засоби вираження фазових значень в мовленні українців / Т. М. Сидоренко // Материаллы VІІ Международной научной конференции [сб. науч. трудов]. – Гомель: ГГУ, 2016 (у друці).
 19. Cтежко С.О. Напруження між документальним фактом і філософським виміром часу документальній спадщині //Збірник матеріалів всеукраїнської науково-практичної конференції “Документ у збереженні індивідуальної – соціальної пам’яті” 03 грудня 2015 р., Тернопільський національно-економічний університет.: 2015р С.
 20. Стежко С. О. Етичні та психологічні особливості соціальних комунікацій / Стежко С. О. // Структурні зміни у суспільстві та економіці під впливом комунікацій та інформації: матеріали Міжнародної науково- практичної конференції (м. Полтава, 12–13 травня 2016 року) / за ред. М. В. Макарової. – Полтава : ПУЕТ, 2016. – С. 97-100.
 21. Стежко С.О. Види психологічних впливів у сучасному інформаційному просторі / С.О. Стежко // Актуальні проблеми сучасної освіти та науки в контексті євроінтеграційного поступ: матеріали доповідей учасників II Міжнародної науково-практичної конференції ( 26–27 травня 2016 року) / упоряд. О.І.Бундак, Т.Й. Жалко, Н.Г.Конон, Н.В. Ляшук.–Луцьк: ЛІРоЛ, 2016.–С.112-113.
 22. Стороженко Л.Г. Еволюція творчості Бориса Тенети: дис. … канд. філол. наук : 10.01.01 / Л.Г. Стороженко; НаУКМА. – Київ, 2016. – 222 с. (14 д.а.)
 23. Стороженко Л.Г. Еволюція творчості Бориса Тенети : автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.01.01 / Л.Г. Стороженко; НаУКМА – Київ, 2016. – 20 с. (0,9 д.а.)
 24. Стороженко Л.Г. Творчість Бориса Тенети у літературній критиці: прижиттєва рецепція // Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. Серія «Філологія». – 2016. – № 25.–Т. 1. – С. 82–86 (0,5 д.а.)
 25. Стороженко Л.Г. Соцреалістичність повістевого доробку Бориса Тенети // Філологічні науки в умовах сучасних трансформаційних процесів : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., Львів, 11–12 лист. 2016 р. – Львів, 2016. – С. 100–103 (0,2 д.а.)
 26. Стороженко Л.Г. Рецепція творчості Бориса Тенети: «повідлиговий» період // Мова та культура: сучасні аспекти співвідношення : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., Одеса, 25–26 листоп. 2016 р. – Одеса, 2016. – С. 11–15 (0,3 д.а)
 27. Стороженко Л.Г. Українська ділова мова: робоча програма навчальної дисципліни. – Київ : КНУКіМ, 2016. –  38 с. (2 д.а)
 28. Стороженко Л.Г. Сучасний літературний процес: робоча програма навчальної дисципліни. – Київ : КНУКіМ, 2016. – 24 с. (1,2 д.а.)
 29. Стороженко Л.Г.Теорія і практика референтської діяльності: робоча програма навчальної дисципліни. – Київ : КНУКіМ, 2016. – 28 с. (1,3 д.а.)
 30. Стороженко Л.Г. Лінгвістичні основи документознавства (у тому числі стилістика і редагування): робоча програма навчальної дисципліни. – Київ : КНУКіМ, 2016. – 38 с. (2 д.а.)
 31. Петькун С.М. Комунікація у процесі управління підприємством// «ЕКОНОМІКА, МЕНЕДЖМЕНТ, БІЗНЕС». – №3(17) – К.: ДУТ, 2016 – с.24-

2015 рік

 1. Петькун С.М., Інформаційно-комунікативна компетентність особистості в умовах глобалізації. Історико-культурна спадщина: збереження, доступ, використання: Міжнародна науково-практична конференція, Національний авіаційний університет, 7-9 квітня 2015 р. – К., 2015. – С. 366-367
 2. Колодіна Л.С., Формування інформаційно-аналітичних компетенцій документознавця у ВНЗ (з досвіду роботи) Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи: ІІІ Міжнародна науково-практична конференція, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, 26-27 березня 2015 р.: тези доп. – Дрогобич, 2015. – С. 225-228.
 3. Колодіна Л.С., Лінгвістична компетентність як складова сучасної системи освітньої підготовки фахівців з документознавства Історико-культурна спадщина: збереження, доступ, використання: Міжнародна науково-практична конференція, Національний авіаційний університет, 7-9 квітня 2015 р.: тези доп. – К., 2015. – С. 343-346.
 4. Стежко С.О. SPHERES OF CULTURE. Volume X. Темпоритм епохи в драматичних творах Івана Микитенка. Branch of Ukrainian Studies of Maria Curie-Sklodovska University in Lublin. Lublin 2015.-С 128-136.
 5. Стежко С.О. Художні моделі минулого в культурі та літературі доби Розстріляного Відродження.//Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Історико-культурно спадщина: збереження, доступ, використання.”7-9 квітня 2015 р., К.: 2015р.- С.291-293.
 6. Стороженко Л.Г. Соцреалістична новелістика Бориса Тенети / Л. Стороженко // Волинь філологічна : текст і контекст. Українська література як художній феномен : зб. наук. пр. / упоряд. В. Г. Сірук. – Луцьк : Вежа-Друк, 2015. – Вип. 19. – С. 252–260 (0,5 д.а.)
 7. Стороженко Л.Г. Доля нарекла його українцем / Л. Стороженко // Тенета Б. Загибель Анагуака : роман / упоряд., передм. та прим. Ліни Стороженко. – Друкується вперше. – Київ : Четверта хвиля. – 2015. – 1С. 3–21 (1 д.а)
 8. Стороженко Л.Г. Тенета Б. Загибель Анагуака : роман / упоряд., передм. та прим. Ліни Стороженко. – Друк. вперше. – Київ : Четверта хвиля, 2015. – 280 с. (14 д.а.)
 9. Стороженко Л.Г.  Українська мова за професійним спрямуванням: робоча програма навчальної дисципліни. – К. : КНУКіМ, 2015. –  42 с. (1,8 д.а.)
 10. Стороженко Л.Г. Стилістика та редагування наукових текстів: робоча програма навчальної дисципліни. – Київ : КНУКіМ, 2015. – 56 с. (2,5 д.а.)

2014 рік

 1. Колодіна Л.С., Функції жаргонізмів у сучасній українській пресі. Мова і культура як форми людського буття і свідомості нації: науково-практичний семінар молодих науковців, Національний авіаційний університет, 5листопада 2014 р. – К., 2014.
 2. Стежко С.О. Науковий вісник. Збірник наукових праць. Випуск 4.14 (111) Минуле vs Майбутнє: принципи конструювання нової ідентичності в українській літературі першої половини ХХ століття. Миколаївський державний університет ім. В.О. Сухомлинського, 2014.-С 157-162.
 3. Зубченко В. М. Інституційний розвиток українського мовознавства в 1920-х рр. / В. М. Зубченко // Українська мова та культура у загальнослов’янському контексті: здобутки та перспективи: тези доповідей Міжнарод. наук. конф. [Київ, 27–28 лют. 2014]. – К., 2014. – С. 181–183.
 4. Зубченко В. М. До правописних питань у працях Василя Сімовича / В. М. Зубченко // Філологічні студії : Науковий вісник Криворізького національного університету : зб. наук. праць. – Вип. 11 / ред. : Ж. В. Колоїз (відп. ред.), П. І. Білоусенко, А. З. Брацкі та ін. – Кривий Ріг, 2014. – С. 62–70.
 5. Стежко С.О. Науковий вісник. Збірник наукових праць. Топос Степу у драматургії С. Черкасенка. Запорізький національний університет, 2014.-№2.-С.231-241.

2013 рік

 • Стежко С. О. Творчество Спиридона Феодосиевича Черкасенка в контексте развития украинской литературы 20-30-х годов ХХ столетия // Материалы ХІІІ международной научно-практической конференции «Научная дискуссия: вопросы филологии, искусствоведения и культурологи». 25 июня 2013 р. – М.: Международный центр науки и и образования, 2013. – С. 99-103.
 • Петькун С. М. Формування нової галузі знання -- глобалістики/ Світлана Петькун // Наука, релігія, суспільство. – 2013. − № 1 (53)– С. 114.
 • Петькун С. М. Глобалізаційні впливи на український соціокультурний простір / Петькун С. М. // Зб. матеріалів круглого столу «Місія України в сучасному цивілізацйному процесі» . – К., 2013.
 • Петькун С. М. Мова як інтегратор соціокультурного простору в умовах глобалізації / Петькун С. М.// Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України: Збірник наукових праць. – К., 2013. – Вип. 2 (64). – С.540 – 551.
 • Петькун С. М. Агатангел Кримський – феномен української науки та культури/ Світлана Петькун // Народознавчі зошити. – Л., 2013. --  № 4 (112) – С.705
 • Колодіна Л.С. Література факту у контексті постмодернізму (на прикладі памфлету Івана Багряного «Чому я не хочу вертатися до СРСР?» // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах: зб. наук. праць. – К.: Університет «Україна», 2013. – Вип.28. – С. 140-147. (У співавторстві з Ковалюк О.К.) У фаховому виданні.

2012 рік

 • Балюк Р. В. Традиція як комунікація у філософії постмодернізму // Матеріали ІХ наукової конференції «Сучасні тенденції розвитку технологій в інфокомунікаціях та освіті». 22-23 листопада 2012 р. – К.: ДУІКТ, 2012. – С. 18-19.
 • Аніщенко В. О., Гончаренко О. Г., Петькун С. М. До питання щодо вдосконалення фахової підготовки менеджерів у виші (психолого-педагогічний та філософський аспект) / В. Аніщенко, О. Гончаренко, С. Петькун // Вісник Чернігівського педагогічного університету. – Випуск 97., -- Чернігів, 2012. – С. 422.
 • Петькун С.М. Мова як складова  людської культури  в умовах світової глобалізації/ Світлана Петькун // Наука, релігія, суспільство. – 2012. − № 1– С. 97.
 • Качмала В. І. Демографічні особливості Лівобережного регіону напередодні Першої світової війни // Національна Академія Наук України Інститут історії України. Проблеми історії України ХІХ – поч. ХХ ст. – 2012. – Вип. ХІХ. – С. 67-81.
 • Качмала В. І. Особливості проведення Першого Всезагального перепису населення (1897 р.) в Лівобережній Україні // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – 2012. – № 1. – С. 120-131.
 • Качмала В. І. Проблема біженців під час Першої світової війни // Київська старовина. – 2012. – № 1. – С. 54-62.
 • Кочеткова Г. В. Контроль навчальної діяльності у ВНЗ, його види та функції // Матеріали ІХ наукової конференції «Сучасні тенденції розвитку технологій в інфокомунікаціях та освіті». 22-23 листопада 2012 р. – К.: ДУІКТ, 2012. – С. 130-132.
 • Стежко С. О. Матеріали ІХІ наукової конференції «Сучасні тенденції розвитку технологій в інфокомунікаціях та освіті». 22-23 листопада 2012 р. – К.: ДУІКТ, 2012. – 279 с. – укладач.

2011 рік

 • Балюк Р. В. Особливості масовизації традиції в сучасному суспільстві // Сучасні тенденції розвитку технологій в інфокомунікаціях та освіті: Матеріали VІІІ наукової конференції. 24-25 листопада 2011 р. – К.: ДУІКТ, 2011. – С. 113-116.
 • Аніщенко В. О., Гончаренко О. Г., Петькун С. М., Сучасні підходи до побудови інноваційної університетської освіти / В. Аніщенко, О. Гончаренко, С. Петькун// Вісник Чернігівського педагогічного університету. – Випуск 90., -- Чернігів, 2011. – С. 398.
 • Петькун С.М. Мова як складова людської культури в умовах глобалізації / Петькун С.М.// Матеріали ХХХ Міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток засобів комунікації як чинник трансформації сучасного релігійного життя». – Д., 2011. –С.62.
 • Качмала В. І. Системно- функціональний підхід до моделювання та прогнозування у галузі інформаційної безпеки // Матеріали VIII наукової конференції ДУІКТ «Сучасні тенденції розвитку технологій в інфокомунікаціях та освіті». – 2011. – С. 236 – 239.
 • Колодіна Л.С. Культура мовлення як складова іміджу викладача // Наукові записки. Серія «Філологічна». Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції «Міжкультурна комунікація: мова – культура – особистість». Національний університет «Острозька академія». – Острог: Вид-во Національного ун-ту «Острозька академія». – Вип. 16. – 2010. – С.137-142. 11. Про порушення літературної норми при перекладі мовних конструкцій ділового стилю // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету. Серія: філологічні науки. – Кіровоград, 2011. – С. 214-218.
 • Колодіна Л.С. Новітні технології викладання української мови як іноземної (на прикладі досвіду ПВНЗ «Європейський університет», м. Київ) // Збірник наукових праць «Теорія і практика викладання української мови як іноземної». – Львів, 2011. – С. 356-361.
 • Кочеткова Г. В. Концептуальне моделювання дистанційно-активного навчання», логічний аспект. Сучасні тенденції розвитку технологій в інфокомунікаціях та освіті // Матеріали VIII наукової конференції. 24-25 листопада 2011 р. – К.: ДУІКТ, 2011. – С. 258-259.

2010 рік

 • Балюк Р. В. Антропологічна сутність традиції як філософський принцип // Міжнародна наукова конференція «Дні науки філософського факультету – 2010». 21-22 квітня 2010 року. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2010. – Ч. II. – С. 116-118.
 • Балюк Р. В. Соціальна одночасність традицій та новаторства // Мультиверсум. Філософський альманах. – К.: 2010. – Вип. 6 (94). – С. 27-36.
 • Балюк Р. В. Традиції та перспективи сталого розвитку українського суспільства // Філософські проблеми гуманітарних наук. – К., 2010. – № 16-17. – С. 59-65.
 • Бойко Н. І. Дидактичні засади створення електронного підручника з ділової української мови. – Науковий часопис НПУ ім.ні Михайла Драгоманова . – 2010. – Вип. 15
 • Бойко Н. І. Навчально-методичний посібник Ділова українська мова. – К.: Вид-во "Логос", 2010. – 72 с.
 • Бойко Н. І. Стан сформованості професійно-термінологічної компетентності бакалаврів при вивченні ділової української мови // Наукові записки: [збірник наукових статей]. – К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2010. – Випуск LXХХVІIІ (88).
 • Бойко Н. І. Сучасні напрямки використання ділової української мови в галузі інформаційно-комунікаційних технологій. – Наукові записки : [збірник наукових статей] – К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2010. – Випуск LXХХІХ (89).
 • Бойко Н. І. Тестові завдання з ділової української мови: модульний контроль. – К.: Вид-во ДУІКТ, 2010. – 33 с.
 • Бойко Н. І. Функції міжпредметних зв'язків ділової української мови з дисциплінами циклу професійної та практичної підготовки // Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. Михайла Драгоманова – 2010. – Вип. 2.
 • Качмала В. І. Рецепція культурно-освітніх ідей М.П.Драгоманова // Науковий часопис НПУ ім. М.Драгоманова. – 2010 . – Вип.6. – С.77 – 83.
 • Кочеткова Г. В. Використання сучасних технічних засобів навчання для підвищення ефективності та інтенсифікації викладання філософії // Сучасні тенденції розвитку технологій в інфокомунікаціях та освіті: Матеріали VІІ наукової конференції. 25-26 листопада 2010 р. – К.: ДУІКТ, 2010. – С. 345-347.
 • Маньковська Р. В. Захисник національної спадщини // Краєзнавство. – 2010. – №1-2. – С. 11-16.
 • Стежко С. О. «Формування професійного мовлення у студентів» // Матеріали VІІ наукової конференції «Сучасні тенденції розвитку технологій в інфокомунікаціях та освіті». 25-26 листопада 2010 р. – К. : ДУІКТ, 2010. – С. 189-191.

2009 рік

 • Балюк Р. В. Співвідношення понять «традиційне» та «класичне»: філософський аспект // Людина. Світ. Суспільство: Міжнародна наукова конференція «Дні науки філософського факультету – 2009». 21-22 квітня 2009 року. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2009. – Ч. X. – С. 14-15.
 • Балюк Р. В. Співвідношення понять «традиція» та «новаторство» в контексті сучасної філософії // Філософські проблеми гуманітарних наук. – К., 2009. – № 14-15. – С. 188-189.
 • Бойко Н. І. Використання засобів інформаційних технологій в офіційно-діловому мовленні // Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. Михайла Драгоманова – 2009. – Вип. 19.
 • Бойко Н. І. Особливості професійної діяльності педагога у вищому навчальному закладі // Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. Михайла Драгоманова – 2009. – Вип. 13.
 • Петькун С. М. Мова як складова частина людської культури / Світлана Петькун // Українознавство. – 2009. − № 4 – С. 203–205.
 • Петькун С. М. Мова – основна складова української освіти та культури / Петькун С. М. // Матерали третього мінародного конгресу «Українська освіта у світовому часопросторі». – К., 2009. – С. 292
 • Качмала В. І. Економічні чинники трансформації соціального становища селянства Лівобережної України на початку ХХ ст. // Проблеми історії України ХІХ – поч. ХХ ст. – 2009. – Вип. ХVI. – С. 57-64.
 • Качмала В. І. Статистика – наука про відображення динаміки життя населення України // Волинські історичні записки: Збірник наукових праць. Житомир, 2009. – С. 166 – 175.
 • Колодіна Л.С. Інновації у викладанні гуманітарних курсів (на прикладі дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням») // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах: Зб. наук. праць факультету лінгвістики Гуманітарного інституту Національного авіаційного університету – Київ: ДП «Інформ.-аналіт. агентство». – 2009. – Вип. 17. – С.153-161.
 • Колодіна Л.С. Поетичний наголос і сучасна акцентна норма // Наукові праці: Науково-методичний журнал. – Т. 105. – Вип. 92. Філологія. Мовознавство. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2009. – С.51-58.
 • Кочеткова Г. В. Специфіка та структура теоретичного пізнання як окрема тема навчального курсу «Філософія» // Сучасні тенденції розвитку технологій в інфокомунікаціях та освіті: Матеріали VІ Міжнародної наукової конференції. 5-6 жовтня 2009 р. − К.: ДУІКТ, 2009. − С. 233-235.
 • Кочеткова Г. В. Сучасні молодіжні субкультури в Україні // Сучасні тенденції розвитку технологій в інфокомунікаціях та освіті: Матеріали VІ Міжнародної наукової конференції. 5-6 жовтня 2009 р. − К.: ДУІКТ, 2009. − С. 90-92.

2008 рік

 • Бойко Н. І. Дистанційна освіта як одна з форм самостійної форми студентів // Зб. наук. статей Харківського педагогічного університету ім. Г. Сковороди. Вип. 34 – Х., 2007. – С. 144-146.
 • Качмала В. І. Зародження статистики в Україні // Український історичний журнал. – 2008. – № 4. – С.162-169.
 • Качмала В. І. Інтенсифікація міграційних процесів селянства на початку ХХ ст. // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – 2008. – № 2. – С. 130-136.
 • Качмала В. І. Соціально-економічна еволюція населення України на початку ХХ ст. // Київська старовина. – 2008. – № 4. – С. 20-27.
 • Петькун С. М. Внесок А. Кримського у феноменологію української мови / Петькун С. // Зб. наук. праць НДІУ. – К., 2008.
 • Петькун С. М. Українська мова як українознавчий чинник у становленні особистості А. Кримського (на матеріалі епістолярної спадщини) / Петькун С. М. // Зб. наук. праць ХНЕУ. – Х., 2008. – С. 145–148.
 • Петькун С. М. Модернізм у літературній творчості Агатангела Кримського під знаком орієнталізму / Петькун С. М. // Зб. наук. праць Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв. – К., 2008.
 • Петькун С. М. „Українство”, „націоналізм” та „національна ідея” у дискурсі спадщини А. Кримського / Петькун С. М. // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України: Збірник наукових праць. – К., 2008. – Вип. 39. – С.99−110.
 • Петькун С.М. Мова як продук людської культури / Петькун С. М. // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Культура України: цілісність у регіональній різноманітності». --  К., 2008. – С.152 – 156.
 • Маньковський Р. В. Центр культурологічних досліджень в Інституті історії України НАН України // Українському історичному журналі. – 2008. – №4.
Анкета вступника
Заповніть анкету та отримайте персональну консультацію від завідуючого кафедрою
Контактна інформація
Ми зв`яжемось з Вами зручним для Вас способом:
Освіта
Вкажіть де Ви навчались\навчаєтесь
Розкажіть про себе
Давайте знайомитись
Контактна інформація

Державний університет телекомунікацій
  Україна, 03680, м. Київ,
  вул. Солом'янська, 7, каб. 411
тел.: (063)505-06-28, (099)428-30-46
E-mail: vtm76@ukr.net

Отримати консультацію

Ваш запит на зворотній дзвінок отримає завідуючий кафедрою
Надіслати запит

Новини

Всі новини
Переглядів: 15 483