XS
SM
MD
LG
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

(Державний університет телекомунікацій)


Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

(Державний університет телекомунікацій)

Вчена рада

Склад вченої ради

Основні положення, структура та організація роботи
Нормативні документи
Контактна інформація
Рішення Вченої ради

Склад вченої ради

Склад Вченої ради Державного університету інформаційно-комунікаційних технологій

(відповідно до наказів ректора Державного університету інформаційно-комунікаційних технологій) від 28.12.2023 р. № 199, від 01.012024р. № 2, від 22.01.2024 р. № 13

Ректорат

1.

ТОЛУБКО Володимир Борисович

Ректор Університету, д.т.н., професор – голова Вченої ради

2.

ВЛАСЕНКО Вадим Олександрович

Проректор з навчально-виховної роботи, к.т.н.

3.

БЕРКМАН Любов Наумівна

Проректор з навчально-виховної  та наукової роботи, д.т.н., професор

4.

СТРЕЛЬНІКОВА Світлана Юріївна

Проректор з навчально-виховної і фінансово-економічної роботи та соціальних питань, к.е.н.

5.

САЛО Анатолій Якович

Проректор з навчально-виховної та адміністративно-господарської роботи, к.істор.н.

6.

ТЯЖИНА Анжела Миколаївна

Учений секретар

Навчально-науковий інститут інформаційних технологій

7.

БОНДАРЧУК Андрій Петрович

Директор Навчально-наукового інституту інформаційних технологій, д.т.н., професор

8.

КУЗЬМІЧ Ірина Богданівна

Заступник директора Навчально-наукового інституту інформаційних технологій

9.

ВИШНІВСЬКИЙ Віктор Вікторович

Завідувач кафедри Комп’ютерних наук, д.т.н., професор

10.

ЗАМРІЙ Ірина Вікторівна

Завідувачка кафедри Інженерії програмного забезпечення, д.т.н., професор

11.

ЗІНЧЕНКО Ольга Валеріївна

Завідувачка кафедри Штучного інтелекту, д.т.н., доцент

12.

ЖЕБКА Вікторія Вікторівна

Завідувачка кафедри Технологій цифрового розвитку, д.т.н., доцент

13.

СТОРЧАК Каміла Павлівна

Завідувачка кафедри Інженерії програмного забезпечення автоматизованих систем, д.т.н., професор

14.

ЛАЩЕВСЬКА Наталія Олександрівна

Завідувачка кафедри  Комп’ютерної інженерії, к.т.н. доцент

15.

ЛИХОДЄЄВА Ганна Володимирівна

Завідувачка кафедри Вищої математики, математичного моделювання та фізики,к.пед.н., доцент

Навчально-науковий інститут захисту інформації

16.

САВЧЕНКО Віталій Анатолійович

Директор Навчально-наукового інституту захисту інформації, д.т.н., професор

17.

БЕРЕСТЯНА Тетяна Володимирівна

Заступник директора Навчально-наукового інституту захисту інформації

18.

ГАЙДУР Галина Іванівна

Завідувачка кафедри Інформаційної та кібернетичної безпеки, д.т.н., професор

19.

ТУРОВСЬКИЙ Олександр Леонідович

Завідувач кафедри Систем інформаційного та кібернетичного захисту,  д.т.н., професор

20.

ЛЕГОМІНОВА Світлана Володимирівна

Завідувачка кафедри Управління інформаційною та кібернетичною безпекою, д.е.н., професор

21.

ПЕТЬКУН Світлана Михайлівна

Завідувачка кафедри Публічного управління та адміністрування, к.філ.н., доцент

22.

КОВАЛЬ Олександр Васильович

Завідувач кафедри Безпеки життєдіяльності та фізичного виховання, к.н.держ.управ.

Навчально-науковий інститут телекомунікацій

23.

КРАВЧЕНКО Владислав Ігорович

Директор Навчально-наукового інституту телекомунікацій, к.т.н., доцент

24.

СКРИПНІК Вікторія Володимирівна

Заступник директора Навчально-наукового інституту телекомунікацій, к.т.н.

25.

ЗАЇКА Віктор Федорович

Завідувач кафедри Телекомунікаційних систем та мереж, д.т.н., професор

26.

РУДЕНКО Наталія Вікторівна

Завідувачка кафедри Мобільних та відеоінформаційних технологій, к.т.н., доцент

27.

НАФЄЄВ Ровіл Касимович

Завідувач кафедри Системного аналізу, к.ф-м.н.

28.

ПЕПА Юрій Володимирович

Завідувач кафедри Робототехніки та технічних систем, к.т.н, доцент

29.

КОРЕЦЬКА Вікторія Олександрівна

Завідувачка кафедри Інтернет-технологій, к.п.н., доцент

30.

СТЕЖКО Світлана Орестівна           

Завідувачка кафедри Української мови, к.філол.н., доцент

31.

ЗАХАРЖЕВСЬКА Аліна Анатоліївна

Завідувачка кафедри Англійської мови, к.е.н.

Навчально-науковий інститут менеджменту та підприємництва

32.

ФЕДЮНІН Сергій Анатолійович

Директор Навчально-наукового інституту менеджменту та підприємництва, к.т.н., доцент

33.

КАПАСЬ Андрій Григорович

Заступник директора  Навчально-наукового інституту менеджменту та підприємництва

34.

НАСАД Неоніла Вікторівна

Завідувачка кафедри Менеджменту, к.е.н., доцент

35.

ВИНОГРАДОВА Олена Володимирівна

Завідувачка кафедри Маркетингу, д.е.н., професор

36.

ЗГУРСЬКА Оксана Михайлівна

Завідувачка кафедри Підприємства, торгівлі та біржової діяльності, д.е.н., професор

37.

ГУСЄВА Ольга Юріївна

Завідувачка кафедри Економіки, д.е.н., професор

38.

СИДОРЕНКО Тетяна Михайлівна

Завідувачка кафедри Документознавства та інформаційної діяльності,  к.філол.н., доцент

Навчально-методичний центр

39.

СРІБНА Ірина Миколаївна

Директор навчально-методичного центру, д.т.н.,

40.

ЗАБОЛОТНА Валентина Анатоліївна

Начальник навчально-методичного відділу  контролю розкладу занять, розподілу лекційних аудиторій, приміщень для проведення практичних і лабораторних занять для однієї  навчальної групи та організації контролю проведення занять

Науковий центр

41.

ДРОБИК Олександр Васильович

Директор Наукового центру, к.т.н., професор

42.

ЛАЗОРЕНКО Людмила Михайлівна

Завідувачка відділу організації проведення підготовки та атестації аспірантів та докторантів

Відділи і служби

43.

ГОРДІЙЧУК Наталія Вікторівна

Начальник відділу з питань соціальних та навчальних проблем студентів

44.

АРОНОВ Андрій Олексійович

Доцент кафедри Технологій цифрового розвитку

45.

КОНОВАЛОВА Вікторія Олександрівна

Завідувачка Підготовчого відділення

46.

ІЩЕНКО Наталія Дмитрівна

Завідувачка бібліотеки

47.

ДЕНИСЕНКО Наталія Олександрівна

Головний бухгалтер

48.

ДУЖИК Світлана Володимирівна

Начальник планово-фінансового відділу

49.

ЛЬВОВСЬКИЙ Сергій Миколайович

Начальник відділу кадрів

50.

АЛТАНЕЦЬ Юлія Володимирівна

Начальник юридичного відділу

 

51.

ПОЛОНСЬКА Наталія Юріївна

Начальник відділу внутрішнього контролю і аудиту

52.

ТИЩЕНКО Ілля Іванович

Директор редакційно-видавничого центру

53.

ГОЛОВЧЕНКО Василь Володимирович

Завідувач гуртожитку

54.

МОВЧАН Лариса Карлівна

Голова профспілкової організації Державного університету інформаційно-комунікаційних технологій

Студенти

55.

ХАРІН Андрій Васильович

Голова студентської ради Державного університету інформаційно-комунікаційних технологій

56.

МАЙСТРЕНКО Андрій Володимирович

Голова студентської ради гуртожитку Державного університету інформаційно-комунікаційних технологій

57.

ГАВРИЛЮК Анжеліка Русланівна

Голова студентської ради Навчально-наукового інституту інформаційних технологій 

58.

ЗАВГОРОДНЯ Євгенія Ярославівна

Голова студентської ради Навчально-наукового інституту захисту інформації

59.

ЛЮТИЙ Дмитро Геннадійович

Голова студентської ради  Навчально-наукового інституту телекомунікацій

60.

ПАНАСЮК Єлизавета Сергіївна

Голова студентської ради Навчально-наукового інституту менеджменту та підприємництва

 

 

Контактна інформація

Адреса: 03680, Україна, Київ,
вул. Солом'янська 7, каб. 312

Тел.: (+38044) 249-25-56,

Учений секретар:
Тяжина Анжела Миколаївна

Переглядів: 32 342