XS
SM
MD
LG
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

(Державний університет телекомунікацій)


Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

(Державний університет телекомунікацій)

Вчена рада

Склад вченої ради

Основні положення, структура та організація роботи
Нормативні документи
Контактна інформація
Рішення Вченої ради

Склад вченої ради

   Склад Вченої ради Державного університету телекомунікацій

(відповідно до наказів  по Державному університету телекомунікацій від: 11.10.2018 р. №.462, від 29.11.2018 № 563, від 12.12.2018 р. №.589, від 28.01.2019 № 33, від 04.02.2019 № 58, від 03.04.2019 № 174, від 08.04.2019 № 178, від 27.05.2019 № 242, від 03.06.2019 № 268, від 18.06.2019 № 296, від 02.09.2019 № 377, від 30.09.2019  № 428, від 21.10.2019 № 480, від 28.10.2019 № 491, від 17.02.2020 № 41, від 24.02.2020 № 48, від 24.06.2020 №140, від 28.08.2020 № 184, від 08.09.2020 № 194, від 21.09.2020 № 205, від 15.12.2020 № 248, від 15.12.2020 № 249,  від 12.01.2021 № 9, від 01.02.2021 № 32, від 15.02.2021 № 47, від 22.02.2021 № 52 від 09.03.2021 № 62, від 16.03.2021 № 59-к, від 16.03.2021 № 60-к, від 12.04.2021 № 83, від 26.04.2021 № 89, від 05.05.2021 № 95-к, від 07.05.2021 № 96, від 17.05.2021 № 103, від 17.06.2021 № 118, від 28.07.2021 № 134, від 30.08.2021 №144, від 02.09.2021 №153, 11.10.2021 №171, від 1.11.2021 №182,  від 06.12.2021№199, від 24.01.2022 №11, від 16.06.2022 №  48, від 07.07.2022 №57, від 27.07.2022 №70, від 30.08.2022 № 100, від 14.09.2022 № 105, від 21.10.2022 № 135, від 20.12.2022 №158, від 02.01.2023 №2, від 17.01.2023 №9, від 01.03.2023 №30, від 12.04.2023 №53, від 24.05.2023 №75, від 19.06.202 №19, від 14.08.2023 №112)

Ректорат

1.

ТОЛУБКО Володимир Борисович

Ректор Університету, д.т.н., професор – голова Вченої ради

2.

ВЛАСЕНКО Вадим Олександрович

Проректор з науково-педагогічної роботи, к.т.н.

3.

БЕРКМАН Любов Наумівна

Проректор з науково-педагогічної роботи, д.т.н., професор, заступник голови Вченої ради

4.

СТРЕЛЬНІКОВА Світлана Юріївна

Проректор з навчально-виховної і фінансово-економічної роботи та соціальних питань, к.е.н.

5.

САЛО Анатолій Якович

Проректор з навчально-виховної та адміністративно-господарської роботи, к.істор.н.

6.

ТЯЖИНА Анжела Миколаївна

Учений секретар Державного університету телекомунікацій

Навчально-науковий інститут інформаційних технологій

7.

БОНДАРЧУК Андрій Петрович

Директор Навчально-наукового інституту інформаційних технологій, д.т.н., професор

8.

ГНАТЮК Оксана Олександрівна

Заступник директора Навчально-наукового інституту інформаційних технологій

9.

НЕГОДЕНКО Олена Василівна

Завідувачка кафедри Інженерії програмного забезпечення, к.т.н., доцент

10.

ЗОЛОТУХІНА Оксана Анатоліївна

Доцент кафедри Інженерії  програмного забезпечення, к.т.н., доцент

11.

ЗІНЧЕНКО Ольга Валеріївна

Завідувачка кафедри Штучного інтелекту, д.т.н., доцент

12.

СТОРЧАК Каміла Павлівна

Завідувачка кафедри Інженерії програмного забезпечення автоматизованих систем, д.т.н., професор

13.

ТКАЛЕНКО Оксана Миколаївна

Доцент кафедри Інженерії програмного забезпечення автоматизованих систем, к.т.н.

14.

ВИШНІВСЬКИЙ Віктор Вікторович.

Завідувач кафедри Комп’ютерних наук, д.т.н., професор

15.

КАТКОВ Юрій Ігорович

Доцент кафедри Комп’ютерних наук, д.т.н., доцент

16.

СЄРИХ Сергій Олександрович

Доцент кафедри Комп’ютерних наук, к.т.н., доцент

17.

ПОПЕРЕШНЯК Світлана Володимирівна

Завідувачка кафедри Комп’ютерної інженерії,к.ф.м.н., доцент

18.

ЖЕБКА Вікторія Вікторівна

Завідувачка кафедри Технологій цифрового розвитку Навчально-наукового інституту інформаційних технологій, д.т.н., доцент

19.

ЛИХОДЄЄВА Ганна Володимирівна

Завідувачка кафедри Вищої математики, математичного моделювання та фізики,к.пед.н., доцент

20.

ЗАМРІЙ Ірина Вікторівна

Доцент кафедри Вищої математики, математичного моделювання та фізики  к.ф-м.н.

21.

АНДРЕЄВА  Наталія Олексіївна

Професор кафедри Вищої математики, математичного моделювання та фізики, к.т.н., доцент

Навчально-науковий інститут захисту інформації

22.

САВЧЕНКО Віталій Анатолійович

Директор Навчально-наукового інституту захисту інформації, д.т.н., професор

23.

БЕРЕСТЯНА Тетяна Володжимирівна

Заступник директора Навчально-наукового інституту захисту інформації

24.

ГАЙДУР Галина Іванівна

Завідувачка кафедри Інформаційної та кібернетичної безпеки, д.т.н., професор

25.

ШУКЛІН Герман Вікторович

Завідувач кафедри Систем інформаційного та кібернетичного захисту, к.т.н., доцент

26.

КОТЕНКО Андрій Миколайович

Доцент кафедри Систем інформаційного та кібернетичного захисту, к.т.н., доцент

27.

ЛЕГОМІНОВА Світлана Володимирівна

Завідувачка кафедри Управління інформаційною та кібернетичною безпекою, д.е.н., професор

28.

ПЕТЬКУН Світлана Михайлівна

Завідувачка кафедри Публічного управління та адміністрування, к.філ.н., доцент

29.

КОВАЛЬ Олександр Васильович

Завідувач кафедри Безпеки життєдіяльності та фізичного виховання

Навчально-науковий інститут телекомунікацій

30.

КРАВЧЕНКО Владислав Ігорович

Директор Навчально-наукового інституту телекомунікацій, к.т.н., доцент

31.

СКРИПНІК Вікторія Володимирівна

Заступник директора Навчально-наукового інституту телекомунікацій, к.т.н.

32.

ЗАЇКА Віктор Федорович

Завідувач кафедри Телекомунікаційних систем та мереж, д.т.н., професор

33.

ВЛАСОВ Олександр Миколайович

Професор кафедри Телекомунікаційних систем та мереж, д.т.н., професор

34.

ВАРФОЛОМЕЄВА Оксана Григорівна

Доцент кафедри Телекомунікаційних систем та мереж, к.т.н., доцент

35.

РУДЕНКО Наталія Вікторівна

Завідувачка кафедри Мобільних та відеоінформаційних технологій, к.т.н.

36.

ГОРДІЄНКО Тетяна Богданівна

Завідувачка кафедри Системного аналізу Навчально-наукового інституту телекомунікацій, д.т.н., професор

37.

ПЕПА Юрій Володимирович

Завідувач кафедри Робототехніки та технічних систем, к.т.н, доцент

38.

КОРЕЦЬКА Вікторія Олександрівна

Завідувачка кафедри Інтернет-технологій, к.п.н., доцент

39.

СТЕЖКО Світлана Орестівна           

Завідувачка кафедри Української мови, к.філол.н., доцент

40.

ЗАХАРЖЕВСЬКА Аліна Анатоліївна

Завідувачка кафедри Іноземних мов, к.е.н.

Навчально-науковий інститут менеджменту та підприємництва

41.

ФЕДЮНІН Сергій Анатолійович

Директор Навчально-наукового інституту менеджменту та підприємництва, к.т.н.

42.

КАПАСЬ Андрій Григорович

Заступник директора  Навчально-наукового інституту менеджменту та підприємництва

43.

НАСАД Неоніла Вікторівна

Завідувачка кафедри Менеджменту, к.е.н., доцент

44.

ГУДЗЬ Олена Євгенівна

Професор кафедри Менеджменту, д.е.н., професор

45.

ВИНОГРАДОВА Олена Володимирівна

Завідувачка кафедри Маркетингу, д.е.н., професор

46.

СИДОРЕНКО Тетяна Михайлівна

Завідувачка кафедри Документознавства та інформаційної діяльності,  к.філол.н., доцент

47.

ГУСЄВА Ольга Юріївна

Завідувачка кафедри Економіки, д.е.н., професор

Навчально-методичний центр

48.

СРІБНА Ірина Миколаївна

Директор навчально-методичного центру, д.т.н.,

49.

ЛЕВЧЕНКО Наталія Миколаївна

Начальник відділу моніторингу якості освіти, ліцензування та акредитації

50.

ЗАБОЛОТНА Валентина Анатоліївна

Начальник навчально-методичного відділу  контролю розкладу занять, розподілу лекційних аудиторій, приміщень для проведення практичних і лабораторних занять для однієї  навчальної групи та організації контролю проведення занять

51.

ГЛУШКОВА Оксана Іванівна

Начальник навчально-методичний відділу відкриття бюджетних місць по затребуваних на ринку праці спеціальностях і забезпечення набору по ним більше 1250 чоловік та визначення розрахункового контингенту

Науковий центр

52.

ДРОБИК Олександр Васильович

Директор Наукового центру, к.т.н., професор

53.

ЛАЗОРЕНКО Людмила Михайлівна

Завідувачка відділу організації проведення підготовки та атестації аспірантів та докторантів

Відділи і служби

54.

ГОРДІЙЧУК Наталія Вікторівна

Начальник відділу з питань соціальних та навчальних проблем студентів

55.

ГЕРАСИМЧУК Ірина Миколаївна

Провідний фахівець Навчально-методичного відділу контролю розкладу занять

56.

СКУЙБІДА Юрій Олександрович

Начальник центру  по працевлаштуванні та забезпеченню проживання студентів

57.

НОРКА Олена Юріївна

Завідувачка Приймальної комісії

58.

КОНОВАЛОВА Вікторія Олександрівна

Завідувачка Підготовчого відділення

59.

ІЩЕНКО Наталія Дмитрівна

Завідувачка бібліотеки

60.

СЕМКО Ольга Григорівна

Помічник ректора з навчальної роботи

61.

САЗОНОВ Олег Олександрович

Начальник відділу ведення електронної бібліотеки

62.

ДЕНИСЕНКО Наталія Олександрівна

Головний бухгалтер

63.

ПЛЕВАКО Наталія Олегівна.

Заступник головного бухгалтера, к.е.н.

64.

БОВСУНІВСЬКИЙ Сергій Миколайович

Заступник головного бухгалтера

65.

ПУСТОЛЯКОВА Леся Станіславівна

Заступник головного бухгалтера

66.

ДУЖИК Світлана Володимирівна

Начальник планово-фінансового відділу

67.

ЛЬВОВСЬКИЙ Сергій Миколайович

Начальник відділу кадрів

68.

НАДТОЧІЙ Алла Василівна

Заступник начальника відділу кадрів

69.

АЛТАНЕЦЬ Юлія Володимирівна

Начальник юридичного відділу

70.

ПОЛОНСЬКА Наталія Юріївна

Начальник відділу внутрішнього контролю і аудиту

71.

ТИЩЕНКО Ілля Іванович

Директор редакційно-видавничого центру

72.

ДМИТРЕНКО Володимир Віталійович

Начальник відділу інформаційних технологій та технічної підтримки

73.

ГОЛОВЧЕНКО Василь Володимирович

Завідувач гуртожитку

74.

СЕВЕРІН Олег Олександрович

Начальник експлуатаційно-технічного відділу

75.

МОВЧАН Лариса Карлівна

Провідний фахівець експлуатаційно-технічного відділу, голова профспілкової організації Державного університету телекомунікацій

76.

КУЗЬМІНА Наталія Леонідівна

Начальник відділу закупівель товарів, робіт та послуг

Студенти

77.

РОДІОНОВ Єгор Олександрович

Заступник голови студентської ради Державного університету телекомунікацій

78.

БРАСЛАВСЬКИЙ Владислав Вікторович

Студент, Голова студентської ради  Навчально-наукового інституту телекомунікацій

79.

НЕДЗЕЛЬСЬКА Вікторія Русланівна

Студентка,  Голова студентської ради Навчально-наукового інституту інформаційних технологій 

80.

РАУС Кирило Ігорович

Студент, голова студентської ради Навчально-наукового інституту захисту інформації

81.

ШАБАШ Ірина Вікторівна

Студентка, член студентської ради Навчально-наукового інституту менеджменту та підприємництва

82.

КОРНІЄНКО Каріна Євгеніївна

Голова культурно-масового відділу студентської ради Державного університету телекомунікацій

Контактна інформація

Адреса: 03680, Україна, Київ,
вул. Солом'янська 7, ДУТ, каб. 312

Тел.: (+38044) 249-25-51,
(+38044) 248-85-97
Факс: (+38044) 248-85-97

Учений секретар:
Тяжина Анжела Миколаївна

Переглядів: 31 095