XS
SM
MD
LG
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій
Укр.
   
Кафедра Документознавства та інформаційної діяльності

Методична робота

Загальна інформація
Інноваційний зміст навчання
Навчальні дисципліни
Дистанційне навчання
Викладацький склад
Наукова діяльність
Видавнича діяльність
Робота зі студентами
Новини та подіі
Контактна інформація
Бібліотека
Запрошуємо на навчання
Матеріальна база
Конференції та семінари
Методичні рекомендації
Практика
Освітньо-професійні програми
Публічне обговорення освітніх програм
Отримати консультацію
Відгуки студентів та випускників
Відгуки роботодавців
Партнери кафедри
Підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників
Академічна доброчесність

Методична робота

Бажаєте дізнаватись про особливості вступу у 2024 році?
Підписуйтесь на спільноти спеціальності "029 - Інформаційна, бібліотечна та архівна справа" кафедри Документознавства та інформаційної діяльності та першим отримуйте новини, сповіщення про важливі події, підготовчі курси, дні відкритих дверей та багато цікавого.

Обирайте 

"Документознавство та інформаційна діяльність"

та "Iнформаційна аналітика та зв'язки з громадськістю"

Методична робота повинна забезпечити відповідність змісту, форми викладання та спрямованості кожної навчальної дисципліни вимогам навчального плану.

Тому мета методичної роботи кафедри – вдосконалення викладання навчальних предметів і проведення заходів щодо підвищення педагогічної майстерності викладачів.

Основними завданнями методичної роботи кафедри є:

 • оптимізація структури та змісту навчальних дисциплін;
 • вдосконалення методики проведення навчальних занять;
 • підвищення науково-педагогічної кваліфікації викладачів кафедри;
 • виконання наукових робіт і проведення педагогічних (методичних) експериментів;
 • розвиток навчально-методичного та матеріально-технічного забезпечення навчальних занять.

ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ МЕТОДИЧНИХ СЕМІНАРІВ НА 2019/2020 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ МЕТОДИЧНИХ СЕМІНАРІВ НА 2020/2021 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ МЕТОДИЧНИХ СЕМІНАРІВ НА 2021/2022 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Діяльність професорсько-викладацького складу кафедри відповідає останнім вимогам, що висуваються у сфері освіти та науки.

На кафедрі розроблені і створені навчально-методичні комплекси з усіх дисциплін, викладання яких забезпечують викладачі. Навчальний процес з дисциплін кафедри забезпечений необхідним мінімумом підручників і навчальних посібників з загального фонду бібліотеки університету.

Викладачами кафедри розробляються навчально-методичні посібники з урахуванням тематики проведених занять і передбачених робочою програмою вимог. За останні 2 роки підготовлено, апробовано і впроваджено в навчальний процес понад 70 навчально-методичних розробок та навчальних посібників.

На кафедрі розроблені розгорнуті тематичні плани занять та плани практичних занять, створено методичне забезпечення інноваційних методів навчання за спеціальністю 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» (зокрема, метод проектів, розробки практичних занять з використанням мультимедійних засобів, методичні рекомендації щодо використання програми Power Point в навчальному процесі).

Викладачі кафедри активно впроваджують у навчальний процес нові методи, форми і засоби навчання (наприклад, комунікативні завдання, методи «мозкової атаки», ділової гри, рефреймінгу і т.д.) Результатом цієї діяльності є високий методичний рівень відкритих занять, позитивні оцінки роботи викладачів при проведенні педагогічного контролю.


Відкрите практичне заняття із навчальної дисципліни “Спічрайтинг та риторика” на тему: “Особливості побудови публічного виступу”. Викладач: доц. Сидоренко Т. М.
 

Викладачі кафедри систематично працюють над вдосконаленням методів контролю засвоєння навчальних матеріалів (тестування, розробка контрольних завдань та екзаменаційних матеріалів), оптимізації завдань для самостійної роботи та ін.

У рамках проведення науково-дослідницької практики проводяться науково-методичні семінари. Окрім викладачів та здобувачів вищої освіти, до заходів запрошуються партнери кафедри, стейкхолдери, випускники.


Обговорення актуальних проблем документаційного забезпечення управління у рамках методичного семінару «Сучасні тенденції нормативно-правового регулювання архівної справи та документаційного забезпечення управління»
 


Партнери, стейкхолдери, випускники кафедри під час роботи на методичному семінарі «Сучасні тенденції нормативно-правового регулювання архівної справи та документаційного забезпечення управління»
 


Проведення онлайн методичного семінару «Сучасні тенденції нормативно-правового регулювання архівної справи та документаційного забезпечення управління»
 

Протягом останніх двох років викладачами кафедри було підготовлено та систематизовано великий фонд мультимедійних матеріалів, що активно використовуються в рамках навчального процесу зі студентами університету. На сьогодні всі наявні на кафедрі в електронному вигляді презентаційні матеріали систематизовані і включені до навчально-методичних комплексів.

Традиційним у роботі кафедри документознавства та інформаційної діяльності стало проведення методичного семінару, який є одним із профілів кваліфікованого поширення методично-педагогічних знань. Систематична участь викладачів у роботі такого семінару вважається однією з форм підвищення кваліфікації. 


   Проведення методичного семінару з викладачами кафедри з питань дистанційного навчання
 

Науково-технічний прогрес, сучасний ринок праці, реформаторські віяння в освітній галузі вимагають відповідних підходів у формуванні сучасного фахівця, оновлення змісту і форм організації навчання, що зумовлює потребу в систематичному вдосконаленні методів та форм підготовки, перепідготовки, стажування, підвищення кваліфікації викладачів вищих закладів освіти.

Розуміючи актуальність окресленої проблеми та з метою осучаснення навчального процесу, викладачі кафедри документознавства та інформаційної діяльності Державного університету телекомунікацій успішно проходять курси підвищення кваліфікації у різних закладах та установах:

 • Центрі комп’ютерних технологій «ІнфоПлюс»,
 • Українському науково-дослідному інституті архівної справи та документознавства (відділ документознавства);
 • Навчально-науковому інституті неперервної освіти Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова за спеціальністю «Інноватика у викладанні дисциплін інформаційно-документного циклу»;
 • Державній архівній службі України;
 • Українському науково-дослідному інституті архівної справи та документознавства (УНДІАСД);
 • Національному університеті «Києво-Могилянська академія», кафедра зв’язків з громадськістю,
 • Київських державних курсах іноземних мов,
 • Національній академії педагогічних наук України,
 • Центральному інституті  післядипломної освіти, НАПН України.
 • Центральному інституті післядипломної педагогічної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», а також
 • Куявському університеті у Влоцлавеку (Республіка Польща),
 • Університеті Менделя в Брно (Чеська республіка);
 • National Louis University z siedzibą w Nowym Sączu (Польша).

Проведення методичних семінарів є одним із профілів кваліфікованого поширення методико-педагогічних знань. В цій царині на кафедрі документознавства та інформаційної діяльності активно проводиться методична робота, відповідно до затвердженого графіку.

Анкета вступника
Заповніть анкету та отримайте персональну консультацію від завідуючого кафедрою
Контактна інформація
Ми зв`яжемось з Вами зручним для Вас способом:
Освіта
Вкажіть де Ви навчались\навчаєтесь
Розкажіть про себе
Давайте знайомитись
Контактна інформація

Державний університет телекомунікацій
  Україна, 03680, м. Київ,
  вул. Солом'янська, 7, каб. 411
тел.: (063)505-06-28, (099)428-30-46
E-mail: vtm76@ukr.net

Отримати консультацію

Ваш запит на зворотній дзвінок отримає завідуючий кафедрою
Надіслати запит

Новини

Всі новини
Переглядів: 10 143