XS
SM
MD
LG
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

(Державний університет телекомунікацій)


Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

(Державний університет телекомунікацій)

Формування творчої особистості молодих дослідників в Державному університеті інформаційно-комунікаційних технологій: підготовка здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування

21:03, 20-11-2023

Підготовка здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування», спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування», за освітньою програмою «Публічне управління та адміністрування» передбачає їх наукову діяльність у сфері публічного управління та адміністрування.

Сприяють цьому як нормативні, так і вибіркові освітні компоненти, відповідно: «Теорія та методологія дослідження проблем публічного управління в міждисциплінарному дискурсі», «Організація науки та наукових досліджень», «Соціально-психологічні та соціально-культурні аспекти наукової діяльності» та ін.

Ці освітні компоненти є взаємодоповнюючими, адже вивчення теорії наукової діяльності, особливостей наукового пізнання та наукового дослідження проблем публічного управління, наукової етики, окреслення державно-управлінського формату застосування загальнонаукових методологій, аналіз державно-управлінського знання в контексті модернізаційних викликів сьогодення можливе за умови врахування соціально-психологічних та соціально-культурних аспектів наукової діяльності у процесі проведення авторського наукового дослідження.

Важливого значення при цьому набуває вивчення майбутніми докторами філософії з публічного управління та адміністрування низки тем, а саме: творча діяльність науковця, науковий світогляд та наукове мислення, самосвідомість і регуляція активності особистості вченого, наукове лідерство та лідерський потенціал дослідника, наукове співтовариство та науковий колектив: психологічна сумісність, взаємовідносини та взаємодія, «мала група» як суб’єкт спільної наукової діяльності, конфлікт інтересів у науковій діяльності, соціокультурні аспекти наукової комунікації, ціннісні орієнтації та етична культура науково-інноваційної діяльності, мотиватори наукової діяльності, взаємодія когнітивних і етичних компонент у науковій діяльності тощо.

Необхідно наголосити на тому, що зацікавлене обговорення здобувачами третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти порушених у процесі вивчення зазначених освітніх компонентів проблем має на меті сфокусувати їх наукову увагу та зорієнтувати їх не лише при розробці дизайну та проведенні власного дисертаційного дослідження, а й при отриманні вагомих практичних результатів.

Науково-викладацький склад кафедри публічного управління та адміністрування докладає максимум зусиль для вирішення стратегічного важливого завдання – сформувати та підготувати наукову особистість високого рівня у галузі публічного управління та адміністрування, здатну удосконалити вітчизняну управлінську систему.

Бажаєте дізнаватись про особливості вступу у 2024 році?
Підписуйтесь на спільноти спеціальності "281 - Публічне управління та адміністрування" та першим отримуйте новини, сповіщення про важливі події, підготовчі курси, дні відкритих дверей та багато цікавого.
Читайте також

Про кафедру

Кафедра Публічного управління та адміністрування

Отримати консультацію

Ваш запит на зворотній дзвінок отримає завідуючий кафедрою
Надіслати запит

Абітурієнту

Спеціалізація: Публічне управління та адміністрування

Місія програми – підготовка фахівців, посадових та виборних осіб публічних установ (в органах державної влади та місцевого самоврядування, громадських, галузевих й бізнесових об'єднаннях, політичних організаціях та публічних товариствах), здатних повноцінно виконувати свої функції в сфері публічного адміністрування та забезпечувати демократизацію суспільного життя на інноваційних засадах із широким застосуванням ІТ-технологій.

Спеціалізація: Публічне управління та адміністрування

Місія програми – підготовка фахівців, посадових та виборних осіб публічних установ (в органах державної влади та місцевого самоврядування, громадських, галузевих й бізнесових об'єднаннях, політичних організаціях та публічних товариствах), здатних повноцінно виконувати свої функції в сфері публічного адміністрування та забезпечувати демократизацію суспільного життя на інноваційних засадах із широким застосуванням ІТ-технологій.

Переглядів: 197