XS
SM
MD
LG
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій
Укр.
   
Кафедра Інформаційної та кібернетичної безпеки

Видавнича діяльність

Загальна інформація
Викладацький склад
Навчальні дисципліни
Дистанційне навчання
Навчальна робота
Наукова робота
Матеріально-технічне забезпечення
Новини та подіі
Контактна інформація
Бібліотека
Партнери кафедри
Підготовка магістрів
Отримати консультацію
Освітні програми
Інноваційний зміст навчання
Методичні рекомендаціі
Академічний центр IBM
Відгуки випускників

Видавнича діяльність

Бажаєте дізнаватись про особливості вступу у 2024 році?
Підписуйтесь на спільноти спеціальності "125 Кібербезпека" кафедри Інформаційної та кібернетичної безпеки та першим отримуйте новини, сповіщення про важливі події, підготовчі курси, дні відкритих дверей та багато цікавого.

Козачок В.А., Гайдур Г.І., Гахов С.О., Хмелевський Р.М., Чумак Н.С. Політики безпеки. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів – Київ: ДУТ ННІЗІ, 2020. – 167 с.

У посібнику розглянуто основи сучасної теорії синтезу та аналізу політик інформаційної безпеки. Наведено нормативно-правову основу створення політик інформаційної безпеки, вимоги міжнародних стандартів, документи, що забезпечують реалізацію політики безпеки.

Розглянуто приклади реалізації політик інформаційної безпеки, налаштування основних компонентів системи захисту.

Контрольні запитання допоможуть студентам з підготовки до перевірки рівня їх знань.

Навчальний посібник призначений для студентів, які навчаються за спеціальністю “Кібербезпека”, а також може бути корисний для аспірантів, викладачів навчальних закладів відповідних спеціальностей, фахівців у цій галузі знань.

 

Г.І Гайдур., З.З. Бондаренко, В.В. Марченко, Н.С. Чумак. Лабораторний практикум з навчальної дисципліни “Теорія інформації та кодування” Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів – Київ: ДУТ, ННІЗІ, 2021. – 50с.

Методичний посібник містить вказівки до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Теорія інформації та кодування».

До кожної лабораторної роботи надано основні теоретичні положення, завдання та алгоритм виконання за допомогою програмного середовища Matlab. Питання для самоперевірки рівня знань студентів сприяють закріпленню теоретичного матеріалу.

В додатках наведено приклад оформлення звіту лабораторної роботи, терміни та визначення, які повинні розуміти та знати студенти при виконанні лабораторних робіт. Також представлено матеріали для ознайомлення з програмним пакетом Matlab, як універсальним забезпеченням для дослідження, розрахунків та моделювання різноманітних процесів, що дозволяють більш ефективно та практично використовувати навчальний час, дають змогу твердому закріпленню теоретичного матеріалу за рахунок гнучкості та доступності, економічно використовувати обладнання.

 

А.Д. Кожухівський, І.Д. Горбенко, Г.І. Гайдур, В.А. Савченко, В.В. Марченко, О.А. Кожухівська «МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання лабораторних робіт з дисципліни «ПРИКЛАДНА КРИПТОЛОГІЯ»». Київ 2020, 109ст. 

У методичних рекомендаціях до виконання лабораторних робіт з прикладної криптології розглядаються методи створення генераторів псевдовипадкових чисел, методи побудови та застосування симетричних і асиметричних криптоперетворень, підпис документів з використанням еліптичних кривих, криптографічні протоколи і методи криптоаналізу симетричних та асиметричних криптоперетворень. Розглянуті лабораторні роботи слугують для закріплення студентами лекційних і практичних занять з прикладної криптології. Для студентів напряму „Комп`ютерні науки” усіх спеціальностей.

 

 

Толубко В.Б., Кожухівський А.Д., Вишнівський В.В.,  Гайдур Г.І., Кожухівська О.А. Імітаційне моделювання систем масового  обслуговування: Навчальний посібник. –Київ, 2018. УДК 681.3 174 стор.

У посібнику розглядається метод аналізу розімкнених експоненці­альних систем і мереж масового обслуговування і його застосування для розрахунку продуктивності розприділених інформаційних систем.

Наведені приклади розрахунку інформаційної системи, завдання на проектування систем і мереж масового обслуговування.  

Вміст посібника  відображає спеціальні розділи математичного моделювання курсів «Моделювання систем захисту інформації», «Інформаційні мережі».

Посібник рекомендований для студентів спеціально­стей “Захист інформації в комп’ютерних системах та мережах”, ”Телекомунікаційні мережі”, “Обчислювальні машини, комплекси, системи і мережі”, “Автоматизовані системи обробки інформа­ції і керування” ОКР “Бакалавр” та    “Магістр”.

 

Sokolov, V. Wireless and Mobile Security : Laboratory Workshop / V. Sokolov, M. Taj Dini, V. Buryachok. — K. : SUT, 2017. — 124 p. 

This laboratory workshop was created within the framework of the project ENGENSEC (544455-TEMPUS-1-2013-1-SE-TEMPUS-JPCR) and is part of the master’s degree in cybersecurity. The workshop was evaluated in State University of Telecommunications (Ukraine), Blekinge Institute of Technology (Sweden), and Kharkiv National University of Radioelectronics (Ukraine).

Лабораторний практикум був розроблений в рамках проекту ENGENSEC (544455-TEMPUS-1-2013-1-SE-TEMPUS-JPCR) і є складовою частиною програми підготовки з кібербезпеки. В лабораторний практикум впроваджений у Державному університеті телекомунікацій (Україна), Технологічного інституту Блекінґе (Швеція) і Харківському національному університеті радіоелектроніки (Україна). 

 

В.Л. Бурячок. Методичні рекомендації до виконання дипломних робіт освітнього рівня «Бакалавр» студентів спеціальності 125 «Кібернетична безпека» //Бурячок В.Л., Соколов В.Ю., П.М.Складанний, Корченко А.О., Казмірчук С.В./  - К.: ДУТ- НАУ, 2016. - 87 с

В методичних рекомендаціях розкрито  обов’язкові вимоги до змісту, структури, оформлення та прилюдного захисту дипломних робіт освітнього рівня «Бакалавр» для спеціальності підготовки студентів 125 «Кібернетична безпека». Приведено загальні вимоги до структури, змісту й оформлення дипломної роботи бакалавра. В додатках приведено зразки оформлення документів.

Матеріал, викладений у методичних рекомендаціях, може бути корисним для студентів інших спеціальностей.

Електронна версія

 

Бурячок В. Л. Інформаційний та кіберпростори: проблеми безпеки, методи та засоби боротьби. [Посібник]. / В. Л. Бурячок, С.В.Толюпа, В.В.Семко, Л.В.Бурячок, П.М.Складанний Н.В. Лукова-Чуйко/  – К. : ДУТ - КНУ, 2016. – 178 с.

ISBN 978–617–7092–78–9

У посібнику представлено низку лабораторних робіт за такими темами: ознаки, принципи становлення та розвитку сучасного інформаційного суспільства; кіберпростір та мережа Internet: становлення, структура, проблемні аспекти  функціонування; система безпеки інформаційного і кіберпросторів: формування та розвиток, а також засоби та способи боротьби в інформаційному і кіберпросторах. Їх засвоєння дозволить більш глибоко та детально розглянути основні положення, поняття й визначення щодо базових аспектів захисту інформації, створення та експлуатації захищених інформаційних та комунікаційних систем.

Посібник буде корисний науковим та науково-педагогічним працівникам, аспірантам, магістрантам і студенам вищих навчальних закладів, що навчаються за спеціальністю 125 «Кібернетична безпека»

Зміст посібника

 

Бурячок В. Л. Інформаційний та кіберпростори: проблеми безпеки, методи та засоби боротьби. [Підручник]. / В. Л. Бурячок, Г.М.Гулак, В.Б. Толубко. – К. : ТОВ «СІК ГРУП УКРАЇНА», 2015. – 449 с.

ISBN 978–617–7092–64–2

У підручнику висвітлено головні ознаки таких понять, як інформаційне суспільство, інформаційний і кіберпростори, інформаційна та кібербезпека. Розкрито основи їх формування та розвитку, досліджено їх сутність, основний зміст та складові. Значну увагу приділено типовим інцидентам у сфері високих технологій, методам і засобам реалізації атак на інформаційний і кіберпростори та тим заходам, які можуть послабити їх деструктивний вплив. Розглянуто методи та засоби боротьби в інформаційному і кіберпросторах, а також досліджено особливості захисту сучасної інфосфери в умовах стороннього кібернетичного впливу.

Виклад зорієнтовано на фахівців у галузі кібернетичної безпеки. Пропонований матеріал буде корисний науковим та науково-педагогічним працівникам, профіль діяльності яких пов’язаний з питаннями забезпечення інформаційної безпеки, а також аспірантам, магістрантам і студентам вищих навчальних закладів, що спеціалізуються у сфері організації та управління інформаційною і кібербезпекою згідно з освітнім напрямом “Інформаційна безпека”.

Зміст підручника

 

Бурячок В.Л., Толюпа С.В., Аносов А.О., Козачок В.А., Лукова-Чуйко Н.В. Системний аналіз та прийняття рішень в інформаційній безпеці: підручник.  / В.Л. Бурячок, С.В.Толюпа, А.О. Аносов, В.А.Козачок, Н.В. Лукова-Чуйко / –  К.:ДУТ, 2015. – 345 с.

ISBN № 978–966–2970–81–4

У підручнику розкриваються методологічні аспекти обґрунтування та прийняття раціональних рішень в сфері управлінської діяльності. Приводяться приклади практичної реалізації цих процесів у складних соціотехнічних системах інформаційної безпеки. Розглядаються питання щодо оптимізації отриманих рішень за рахунок автоматизованої обробки вихідної інформації евристичного походження.

Підручник орієнтований на широке коло наукових та науково-педагогічних працівників, які займаються питаннями розроблення і застосування систем підтримки прийняття рішень, а також фахівців, які працюють у галузях управління, планування та прогнозування, створюють перспективні або модернізують існуючі АС, ведуть дослідження за напрямом розпізнавання образів.

Викладений матеріал призначений для аспірантів та магістрантів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальністю “Безпека інформаційно-комунікаційних систем” в галузі знань “Інформаційна безпека”.

 

Толюпа С.В., Дружинін В.А., Бурячок В.Л., Наконечний В.С., Лазаренко С.В. Електроматеріали. Пасивні елементи засобів радіозв’язку та захисту інформації. Навчальний посібник. – К.: ДУТ, 2015. – 193 с.

ISBN № 966–7714–82–9

Це видання є навчальним посібником написаний у відповідності до курсу “Хімія та електроматеріали”, “Основи схемотехніки”, “Компонентна база засобів технічного захисту інформації”. Матеріал, що міститься у ньому дасть можливість ознайомити студентів з основними властивостями електрорадіоматеріалів, з областю їх застосування в пасивних елементах у сучасних електронних засобах телекомунікаційних систем та мереж, засобів радіозв’язку та захисту інформації.

Навчальний посібник призначений для використання в навчальному процесі Державного університету телекомунікацій, а також може застосовуватися в інших вищих та середніх спеціальних навчальних закладах за фахом телекомунікацій, радіозв’язку та захисту інформації.

 

Бурячок В. Л., Толубко В.Б., Хорошко В. О., Толюпа С.В. Інформаційна та кібербезпека: соціотехнічний аспект. [Підручник]. / В. Л. Бурячок, В.Б. Толубко, В. О. Хорошко, С.В. Толюпа /. За заг. ред. докт. техн. наук, проф. В.Б. Толубко. – К. : ДУТ, 2015. – 288 с. ISBN 978–966–2970–86–9

У підручнику висвітлено головні принципи забезпечення інформаційної та кібернетичної безпеки, розкрито їхню сутність, основний зміст та складові.

Значну увагу приділено типовим інцидентам у сфері високих технологій, а також методам і засобам соціального інжинірингу. Докладно розглянуто систему заходів із захисту від соціотехнічних атак. Наведено порядок здійснення процедур із тестування систем захисту інформації в інформаційно-комунікаційних системах на предмет проникнення, а також порядок оцінювання їхніх параметрів на різних рівнях.

Виклад зорієнтовано на майбутніх фахівців у галузі кібернетичної безпеки.

Пропонований матеріал буде корисний науковим і науково-педагогічним працівникам, профіль діяльності яких пов’язаний із забезпеченням інформаційної безпеки, а також аспірантам, магістрантам і студентам вищих навчальних закладів, що спеціалізуються у сфері управління інформаційною безпекою та систем захисту інформації згідно з освітнім напрямом «Інформаційна безпека».

 

Бурячок В.Л. Інтелектуальна власність у сфері інформаційної безпеки: підручник. / В.Л. Бурячок, С.В..Толюпа,  В.О.Хорошко / За заг. ред. докт. техн. наук, проф. В.О. Хорошка. .– К .: ДУТ, 2014. – 178 с.

ISBN 978 – 966 – 2970  – 91 – 3

В підручнику викладаються правові засади інтелектуальної власності. Розглядаються питання охорони та захисту прав інтелектуальної власності, основні вимоги щодо оформлення заявок на винахід, корисну модель, промисловий зразок..

Підручник пропонується для студентів та аспірантів, які спеціалізуються в області інформаційної безпеки, а також фахівцям, які працюють у цій сфері.

 

Бурячок В.Л. Політика інформаційної безпеки: підручник. / В.Л. Бурячок, Р.В.Грищук,  В.О.Хорошко / За заг. ред. докт. техн. наук, проф. В.О. Хорошка. – К.: ПВП «Задруга», 2014.  – 222 с.

ISBN 978 – 966 – 2970  – 87 – 6

У підручнику розглядаються основи політики інформаційної безпеки інформаційних технологій. Розкривається сутність та зміст інформаційної безпеки та її складових. Значна увага приділяється методології формування множини загроз інформаційній безпеці. Приводиться порядок здійснення процедур щодо вибору засобів захисту інформації, їх доопрацювання в процесі експлуатації за призначенням та управління безпекою інформаційних технологій.

Підручник орієнтований на фахівців  у галузі інформаційної безпеки та захисту інформації, а також наукових та науково-педагогічних працівників, профіль діяльності яких пов’язаний з цими процесами. Викладений матеріал може бути корисним для аспірантів, магістрантів і студентів вищих навчальних закладів, котрі спеціалізуються у сфері управління інформаційною безпекою та систем захисту інформації й навчаються за спеціальностями освітнього напряму “Інформаційна безпека”. 

 

Бурячок В.Л. Політика інформаційної безпеки: навчальний посібник. / В.Л. Бурячок, Р.В.Грищук,  В.О.Хорошко / За заг. ред. докт. техн. наук, проф. В.О. Хорошка. – К.: ПВП «Задруга», 2014.  – 134 с.

ISBN 978 – 966 – 2970  – 86 – 9

У навчальному посібнику стисло викладені відомості за дисципліною “Політика інформаційної безпеки” з метою виконання студентами вищих навчальних закладів практичних робіт за даною дисципліною. Детально сформульовані практичні завдання для різних варіантів. Розглянуто і опрацьовано такі теми: інформація та інформаційні технології, організаційні заходи захисту інформації обмеженим доступом з, фізичні та технічні засоби захисту інформації з обмеженим доступом, аналіз ризиків, доопрацювання засобів захисту, організація дій при введенні надзвичайного стану та надзвичайних ситуаціях, підрозділ інформаційної безпеки.
 

Бурячок В.Л.Основи формування державної системи кібернетичної безпеки: монографія. – К .: НАУ, 2013. – 432 с.

ISBN 978 – 966 – 2970  – 83 – 8

У монографії надаються основні аспекти формування системи кібернетичної безпеки України, що ґрунтуються на методах оцінювання рівня захищеності власних ІТ систем від впливу внутрішніх і зовнішніх кібернетичних втручань та загроз, а також злому систем захисту протиборчих, методах отримання суспільно значущої інформації з відкритих і закритих електронних джерел та автоматизації усіх, супутніх цьому процесів (пошуку, збору, добування, оброблення тощо). Розглядається процес захисту національної інфосфери від стороннього кібернетичного впливу, а також пропонується відповідний нормативний апарат.

Монографія розрахована на широке коло фахівців у галузі інформаційної і кібербезпеки. Викладений матеріал має стати у пригоді науково-педагогічним працівникам, які займаються плануванням і прогнозуванням процесів розвідки ІТ-систем та їх захисту, а також аспірантам і студентам вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальностями освітнього напряму «Інформаційна безпека».

 

 Бурячок В.Л. Технологія прийняття рішень у складних соціотехнічних системах: монографія. / В.Л. Бурячок, В.О.Хорошко. / Під заг. ред. докт. техн. наук, проф. В.О. Хорошка. – К.: ДУІКТ, 2012. – 344 с.

 

ISBN 978 – 966 – 2970 – 81 – 4

У монографії надаються основні аспекти обґрунтування прийняття раціональних управлінських рішень та приклади їх практичної реалізації у складних соціотехнічних системах, а також розглядаються питання щодо оптимізації таких рішень за рахунок автоматизованої обробки вихідної інформації передусім евристичного походження.

Монографія розрахована на широке коло наукових співробітників, які займаються питаннями розроблення і застосування систем підтримки прийняття рішень, а також фахівців, які працюють у галузях управління, планування та прогнозування, створюють перспективні або модернізують існуючі АС й ведуть дослідження за напрямом розпізнавання образів.

 

Богуш В.М. Основи інформаційної культури. Навчальний посібник В.М. Богуш, О.Й. Куляниця. – К.: ДУІКТ, 2011. – 288 с.

ISBN 978-966-2970-68-5

Навчальний посібник відображає сучасні погляди на стан та перспективи розвитку інформаційної культури у суспільстві, яка визначається рівнем розвитку інформаційного суспільства людей та характеризує інформаційну сферу їхньої життєдіяльності  з точки зору досягнутого, кількості та якості створеного, тенденцій розвитку, міри прогнозування майбутнього. У вузькому значенні, стосовно людини (спеціаліста), інформаційна культура розглядається як уміння цілеспрямовано працювати з інформацією та використовувати комп'ютерну інформаційну технологію, сучасні технічні засоби та методи для її одержання, оброблення й передавання, а також застосовувати методи та засоби забезпечення інформаційної безпеки.

Розрахований на студентів молодших курсів вищих навчальних закладів, які навчаються за всіма напрямами підготовки галузі знань 1701 «Інформаційна безпека».

 

Основи криптографічного захисту інформації: підручник / Г.М. Гулак, В.А. Мухачов, В.О. Хорошко, Ю.Є. Яремчук = Вінниця : ВНТУ, 2011. – 199 с.

ISBN 978-966-641-430-7

У підручнику розглядаються питання організації та функціонування надійних систем криптографічного захисту інформації. Наведено методику генерації та оцінювання якості псевдовипадкових послідовносте, а також методі генерації псевдовипадкових простих чисел.

Наводяться характеристик стійкості розповсюджених блокових шифрів та асиметричних крипто алгоритмів, описано криптографічно стійкі генератори псевдовипадкових чисел, викладено принципи організації, функціонування та забезпечення надійності інфраструктури відкритих ключів.

Підручник призначено для студентів вищих навчальних закладів та аспірантів, а також фахівців, які займаються криптографією.

 


Богуш В.М., Довидьков О.А., Кривуца В. Г. Теоретичні основи захищених інформаційних технологій. Навч. посібник. – К.: ДУІКТ, 2010. – 454 с.

ISBN 978-966-2970-49-4

У посібнику зроблено спробу подати логічно структурований комплексний виклад теоретичних основ гарантовано захищених інформаційних систем і технологій згідно із загальними підходами та вимогами нормативних документів, що регламентують питання забезпечення безпеки зазначених систем і технологій в Україні та в усьому світі. Розглядаються формалізовані моделі безпеки та принципи їх використання в інформаційних системах і технологіях, аналізуються відомі архітектури захищених комп'ютерних систем. Подаються стандартизовані моделі опису сучасних інформаційних технологій та методи оцінювання їхньої ефективності.

Для фахівців у галузі інформаційної безпеки, а також студентів, що навчаються за усіма спеціальностями напряму підготовки ‘‘Безпека інформаційних і комунікаційних систем’’.

 

Соколов, В. Ю. Інформаційні системи і технології: Навчальний посібник / В. Ю. Соколов. — К.: ДУІКТ, 2010. — 138 с. (ISBN 978-966-8546-95-2)

У посібнику зроблено спробу подати логічно структурований комплексний виклад теоретичних основ інформаційних систем і технологій згідно із загальними підходами в Україні та в усьому світі. Розглядаються поняття, класифікація, сфери застосування, складові і ознаки, різні типи інформаційних систем, а також методи використання інформаційних технологій, їх застосування і різних інформаційних системах, стандарти управління і критерії оцінки.

Для фахівців у галузі інформаційної безпеки, а також студентів, що навчаються за усіма спеціальностями напряму підготовки «Безпека інформаційних і комунікаційних систем».

Скачати

 

Терейковський І.А.

Нейронні мережі в засобах захисту інформації. – К .: ТОВ “ПоліграфКонсалтинг”, 2007. – 209 с.

ISBN 978 – 966 – 2970  – 13 – 5

Монографія присвячена вирішенню проблеми підвищення ефективності методів та засобів захисту комп’ютерної інформації за рахунок використання нейромережевих технологій. Проведена оцінка можливостей використання більшості класичних та деяких перспективних типів нейронних мереж для розв’язання актуальних задач захисту комп’ютерної інформації.

Книга стане к пригоді науковим співробітникам, розробникам програмного забезпечення, аспіратам та студентам, що спеціалізуються в області захисту комп’ютерної інформації.

 

Задірака В.К., Кудін А.М., Людвиченко В.О., Олексюк О.С.

Комп’ютерні технології криптографічного захисту інформації на спеціальних цифрових носіях: Навчальний посібник. Київ – Тернопіль: Підручники і посібники, 2007. – 272 с.

ISBN 978 - 966 - 07 – 1001-6

У навчальному посібнику викладено методи та комп’ютерні технології захисту інформації на спеціальних цифрових носіях (інтелектуальних картках, цифрових паспортах, електронних грошах і цінних паперах) на основі використання сучасних математичних методів асиметричної криптографії.

Для студентів, аспірантів, які вивчають предмети з комп’ютерної безпеки, завданням якої є вибір та організація використання криптографічних засобів захисту.

Зміст книги

 

Мухачев В.А., Хорошко В.А.

Методы практической криптографии. – К.: ООО «Полиграф-Консалтинг», 2005. – 215 c.

ISBN 966-8440-48-Х

В представленном читателям издании рассматривается круг вопросов, связанных с надежностью действующих систем криптографической защиты информации.

Обосновываются требования к параметрам ряда распространенных криптоалгоритмов и криптографическим свойствам некоторых преобразований. Приводятся методы их генерации и тестирования.

Издание предназначено для специалистов, занимающихся внедрением и эксплуатацией криптографических систем защиты информации, студентов высших учебных заведений и аспирантов.

Скачати

 

Богуш В.М., Мухачов В.А.

Криптографічні застосування елементарної теорії чисел. Навчальний посібник - К.: ДУІКТ, 2005. - 176 с.

ISBN 966 - 2970 - 06 - 1

Приведена структурована сукупність відомостей щодо застосування методів елементарної теорії чисел для побудови та тестування параметрів криптосистем.

Для студентів, що навчаються за освітнім напрямом ‘‘Інформаційна безпека’’, а також спеціалістів, що займаються забезпеченням криптографічного захисту інформації.

Скачати

 

Богуш В.М., Юдін О.К.

Інформаційна безпека держави. – К. “МК-Прес”, 2005. – 432 с.

ISBN 966 – 8806 – 05 – 0

В книзі наведена систематизована сукупність відомостей про інформаційну безпеку держави та шляхи її забезпечення. Визначене місце інформаційної безпеки в загальній системі національної безпеки, вплив дестабілізуючих факторів та інформаційних загроз на безпеку особистості, суспільства та держави, основи інформаційного протиборства та інформаційної боротьби, зміст і форми психологічних операцій та інформаційно-психологічної безпеки, а також загальні підходи до забезпечення безпеки інформаційних технологій. Детально розглядаються основні положення інформаційної безпеки України, способи та форми її забезпечення.

Призначається для студентів, що навчаються за усіма спеціальностями освітнього напряму ""Інформаційна безпека"". 

 

Богуш В.М., Кривуца В.Г., Кудін А.М.

Інформаційна безпека: Термінологічний навчальний довідник // За ред. Кривуци В.Г. – Київ, ООО “Д.В.К.” 2004. – 508 с. ISBN 966 – 96313 – 1 – 0

У структурованому вигляді викладено близько 4000 загальних та спеціальних термінів i понять, склад яких відповідає навчальним програмам профільних дисциплін вищих навчальних закладів для всіх спеціальностей з інформаційної безпеки.

Докладно розглянуті сучасні основи інформаційної безпеки особистості, суспільства та держави. Значну увагу приділено загрозам інформаційній безпеці, інформаційним війнам та інформаційній боротьбі, інформаційно-психологічній безпеці, безпеці інформаційних технологій, криптології, технічним методам та засобам захисту інформації, правовому та організаційно-технічному захисту інформації, захисту інформації в комп'ютерних системах та мережах, державній та комерційній таємниці тощо.

Для студентів, що навчаються на освітнім напрямом ‘‘Інформаційна безпека’’. Може бути корисний широкому колу читачів: від політиків i бізнесменів до науковців та інженерів.

Електронна версія

 

Богуш В.М.

Розвідка в інформаційному суспільстві: Довідник-словник. – К.: МОУ, 2000. – 768 с.

У структурованому й систематизованому вигляді викладено більше 5000 загальних та спеціальних термінів i понять, які відображають сучасні погляди на розвідку, основним призначенням якої стає керування інформацією. Довідник побудований за розділами. У першому розділі надана термінологія стосовно системи розвідки, її місця в інформаційному суспільстві, методів i процесів розвідки, системи керування інформацією в цілому. У другому розділі приведені терміни й поняття щодо технічних засобів суб'єктів і об'єктів розвідки. У третій розділ винесені терміни з безпеки інформації розвідки.

Призначається для широкого кола читачів: військовослужбовців, науковців, інженерів, викладачів, слухачів (курсантів) і студентів військових та цивільних навчальних закладів, а також інших фахівців, яким близькі проблеми розвідки.

 

 

ПІДРУЧНИКИ

1. Бурячок В.Л. Інформаційна та кібербезпека: соціотехнічний аспект: підручник / [В.Л.Бурячок, В.Б.Толубко, В.О.Хорошко, С.В.Толюпа]; за заг. ред. д-ра техн. наук, професора В.Б. Толубка.— К.: ДУТ, 2015.— 288 с. (ISBN 978–966–2970–86–9)

2. Бурячок В.Л. Інтелектуальна власність у сфері інформаційної безпеки: підручник. / В.Л. Бурячок, С.В..Толюпа,  В.О.Хорошко / За заг. ред. докт. техн. наук, проф. В.О. Хорошка. .– К .: ДУТ, 2014. – 178 с. (ISBN 978–966–2970–91–3)

3. Бурячок В.Л. Політика інформаційної безпеки: підручник. / В.Л. Бурячок, Р.В.Грищук,  В.О.Хорошко / За заг. ред. докт. техн. наук, проф. В.О. Хорошка. – К.: ПВП «Задруга», 2014.  – 222 с.   (ISBN 978–966–2970–87–6)

4. Гулак Г.М.  Основи криптографічного захисту інформації: підручник / Г.М. Гулак, В.А. Мухачов, В.О. Хорошко, Ю.Є. Яремчук / –  Вінниця : ВНТУ, 2011. – 199 с. (ISBN 978–966–641–430–7)

5. Богуш В.М. Інформаційна безпека держави: підручник /  В.М. Богуш, О.К. Юдін / – К. “МК-Прес”, 2005. – 432 с. (ISBN 966–8806–05–0)

ПОСІБНИКИ

1. Бурячок В.Л. Політика інформаційної безпеки: навчальний посібник / В.Л. Бурячок, Р.В.Грищук,  В.О.Хорошко / За заг. ред. докт. техн. наук, проф. В.О. Хорошка. – К.: ПВП «Задруга», 2014.  – 134 с.    (ISBN 978–966–2970–86–9)

2. Богуш В.М. Основи інформаційної культури. Навчальний посібник / В.М. Богуш, О.Й. Куляниця / – К.: ДУІКТ, 2011. – 288 с.    (ISBN 978–966–2970–68–5)

3. Богуш В.М. Теоретичні основи захищених інформаційних технологій. Навч. посібник / В.М.Богуш, О.А.Довидьков,  В.Г.Кривуца / – К.: ДУІКТ, 2010. – 454 с.   (ISBN 978–966–2970–49–4)

4. Соколов, В. Ю. Інформаційні системи і технології: Навчальний посібник / В. Ю. Соколов. — К.: ДУІКТ, 2010. — 138 с. (ISBN 978–966–8546–95–2)

5. Задірака В.К. Комп’ютерні технології криптографічного захисту інформації на спеціальних цифрових носіях: Навчальний посібник. / В.К.Задірака, А.М.Кудін, В.О.Людвиченко, О.С.Олексюк / – Київ-Тернопіль: Підручники і посібники, 2007. – 272 с. (ISBN 978–966–07–1001–6)

6. Мухачев В.А.  Методы практической криптографии. / В.А. Мухачев, В.А. Хорошко / – К.: ООО «Полиграф-Консалтинг», 2005. – 215 c. (ISBN 966–8440–48–Х)

7. Богуш В.М., Мухачов В.А. Криптографічні застосування елементарної теорії чисел. Навчальний посібник / В.М. Богуш, В.А. Мухачов / – К.: ДУІКТ, 2005. – 176 с. (ISBN 966–2970–06–1)

ДОВІДНИКИ

1. Богуш В.М.  Інформаційна безпека: Термінологічний навчальний довідник /   В.М. Богуш, В.Г. Кривуца, А.М. Кудін // За ред. Кривуци В.Г. – К.: ООО “Д.В.К.” 2004. – 508 с. (ISBN 966–96313–1–0)

2. Богуш В.М. Розвідка в інформаційному суспільстві: довідник-словник. – К.: МОУ, 2000. – 768 с.

МОНОГРАФІЇ

1. Бурячок В.Л.Основи формування державної системи кібернетичної безпеки: монографія. – К.: НАУ, 2013. – 432 с.     (ISBN 978–966–2970–83–8)

2. Бурячок В.Л. Технологія прийняття рішень у складних соціотехнічних системах: монографія. / В.Л. Бурячок, В.О.Хорошко. / Під заг. ред. докт. техн. наук, проф. В.О. Хорошка. – К.: ДУІКТ, 2012. – 344 с.     (ISBN 978–966–2970–81–4)

3. Терейковський І.А. Нейронні мережі в засобах захисту інформації. – К.: ТОВ “ПоліграфКонсалтинг”, 2007. – 209 с.  (ISBN 978–966–2970–13–5)

Анкета вступника
Заповніть анкету та отримайте персональну консультацію від завідуючого кафедрою
Контактна інформація
Ми зв`яжемось з Вами зручним для Вас способом:
Освіта
Вкажіть де Ви навчались\навчаєтесь
Розкажіть про себе
Давайте знайомитись
Контактна інформація

Державний університет інформаційно-комунікаційних
технологій
 Україна, 03680,  м. Київ,
вул. Солом’янська 7, каб. 419
 Тел. (044) 249–29–17, 9–17, 5-14
E-mail: ikbdut@gmail.com

Отримати консультацію

Ваш запит на зворотній дзвінок отримає завідуючий кафедрою
Надіслати запит

Новини

Всі новини
Переглядів: 29 437