XS
SM
MD
LG
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

(Державний університет телекомунікацій)


Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

(Державний університет телекомунікацій)

Кафедра Інформаційної та кібернетичної безпеки

Підготовка магістрів

Загальна інформація
Викладацький склад
Навчальні дисципліни
Дистанційне навчання
Навчальна робота
Наукова робота
Видавнича діяльність
Матеріально-технічне забезпечення
Новини та подіі
Контактна інформація
Бібліотека
Партнери кафедри
Отримати консультацію
Освітні програми
Інноваційний зміст навчання
Методичні рекомендаціі
Академічний центр IBM
Відгуки випускників

Підготовка магістрів

Бажаєте дізнаватись про особливості вступу у 2024 році?
Підписуйтесь на спільноти спеціальності "125 Кібербезпека" кафедри Інформаційної та кібернетичної безпеки та першим отримуйте новини, сповіщення про важливі події, підготовчі курси, дні відкритих дверей та багато цікавого.

Анотація

Освітньо-професійної програми

«Інформаційна та кібернетична безпека»

другого (магістерського) рівня вищої освіти

галузь знань 12 «Інформаційні технології»

спеціальність 125 «Кібербезпека»

освітня кваліфікація «Магістр з кібернетичної  безпеки»

професійна кваліфікація «Професіонал із організації інформаційної безпеки, викладач вищих навчальних закладів»

 

Освітньо-професійна програма «Інформаційна та кібернетична безпека» підготовки здобувачів вищої освіти (другого) магістерського) освітнього рівня зі спеціальності 125 «Кібербезпека» в Навчально-науковому інституті Захисту інформації Державного університету телекомунікацій передбачає навчання тривалістю  (один) рік 6 (шість) місяців:

  • за денною і заочною формою;
  • на контрактній основі;
  • на базі ступеня бакалавра.

Метою магістерської програми є підготовка висококваліфікованих фахівців магістрів з захисту інформації в інформаційних і комунікаційних системах, які здатні проводити наукові дослідження, описувати та роз’яснити процеси, що відбуваються у сфері інформаційної і кібернетичної безпеки, формувати розуміння закономірностей процесів при захисті інформації в інформаційних і кібернетичних системах, здійснювати апробацію та практичне впровадження наукових результатів, які володіють інноваційним способом мислення та мають компетентності, необхідні для ефективного захисту інформації в інформаційних і кібернетичних системах, і здатні вирішувати управлінські та науково-дослідні завдання щодо розслідування інцидентів, управління ризиками та аудиту систем інформаційної та кібербезпеки, володіють  навичками аналітичної роботи з інформацією.

Особливості програми: В програму впроваджені результати проекту Європейського союзу Tempus №544455-TEMPUS-1-2013-1-SE-TEMPUS-JPCR «Освіта експертів наступного покоління в галузі кібербезпеки: нова програма магістерської програми ЄС».

Форма атестації – усні та письмові екзамени, заліки, захист звіту з практики, захист курсових робіт (проектів), захист магістерської роботи тощо.

Вимоги щодо отримання кваліфікації: документ про вищу освіту видається особі, яка успішно засвоїла освітню програму та пройшла атестацію. Випускна атестація магістрів здійснюється у формі публічного захисту магістерської роботи. Атестація здійснюється відкрито і гласно.

Магістерська робота перевіряється на плагіат згідно «Положення про запобігання академічному плагіату у Державному університеті телекомунікацій».

Навчальний план підготовки магістрів за спеціальністю 125 «Кібербезпека» розрахований на 1 рік 6 місяців навчання і передбачає формування загальних та фахових компетентностей обсягом 90 кредитів ЄКТС.

При складанні навчального плану враховано вимоги компаній-роботодавців, які беруть учать у подальшому працевлаштуванні випускників. Програмою передбачено поглиблене вивчення іноземної мови та підвищення годин на практичні заняття.

Задля набуття магістром фахових компетенцій з організацій та адміністрування кібернетичної  безпеки в навчальному плані передбачено вивчення таких дисциплін:

Шифр

 

Дисципліна

 

ЗК.11.1.01

Захист професійної діяльності в галузі

ЗК.11.1.02

Педагогіка та психологія у вищій школі

ЗК.11.1.03

Організація проведення наукових досліджень

ПП.11.2.01

Прикладна загальна теорія систем інформаційної та кібербезпеки 

ПП.11.2.02

Математичні методи криптографії

ПП.11.2.03

Методи та засоби забезпечення безпеки мережевої інфраструктури

ПП.11.2.04

Методи та засоби забезпечення безпеки безпроводових і мобільних мереж

ПП.11.2.05

Технології виявлення уразливостей мережевих ресурсів

ПП.11.2.06

Науково-педагогічна практика

ПП.11.2.07

Науково-дослідна практика

ПП.11.2.08

Переддипломна практика

ПП.11.2.09

Підготовка магістерської роботи, ДА

ППк.11.3.1.01

Іноземна мова (фахова)

ППк.11.3.1.02

Інтелектуальна власність

ППк 11.3.2.01

Технології виявлення уразливостей та забезпечення безпеки Web-ресурсів

ППк 11.3.2.02

Теорія захисту інформаційних ресурсів обмеженого доступу

ППк 11.3.2.03

Технології розробки і тестування програмного забезпечення систем ІКБ

ППк 11.3.2.04

Вплив потужних полів на електронні засоби та методи їх захисту

ППк 11.3.2.05

Технології виявлення уразливостей та протидії злоякісному програмному забезпеченню

ППк 11.3.2.06

Організація і проведення спеціальних досліджень на об'єкті інформаційної діяльності

 

Підготовка та захист магістерської роботи: для написання та захисту магістерської роботи за спеціальністю 125 «Кібербезпека» розроблено методичне керівництво з виконання магістерської роботи.

Методичні рекомендації до виконання магістерських робіт на ступінь вищої освіти «Магістр» для студентів спеціальності 125 «Кібербезпека» // Довбешко С.В., Гайдур Г.І., Гахов С.О., Чумак Н.С. / – К.: ДУТ, 2018. – 31 с.

Сфера працевлаштування випускників: підприємства, організації, установи різних форм власності, громадські, галузеві й бізнесові об'єднання та публічні товариства

Додаткові професійні назви робіт за класифікатором професій (ДК 003:2010):

2310.2 – Викладач вищого навчального закладу

1495. Менеджери (управителі) систем з інформаційної безпеки,

2149.2 Професіонал із організації захисту інформації з обмеженим доступом

Доступ до подальшого навчання: магістр за спеціальністю 125 «Кібербезпека» може продовжити освіту за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти - за першим науковим ступенем «доктор філософії».

         Випускова кафедра: інформаційної та кібернетичної безпеки.

Анкета вступника
Заповніть анкету та отримайте персональну консультацію від завідуючого кафедрою
Контактна інформація
Ми зв`яжемось з Вами зручним для Вас способом:
Освіта
Вкажіть де Ви навчались\навчаєтесь
Розкажіть про себе
Давайте знайомитись
Контактна інформація

Державний університет телекомунікацій
 Україна, 03680,  м. Київ,
вул. Солом’янська 7, каб. 419
 Тел. (044) 249–29–17, 9–17, 5-14
E-mail: ikbdut@gmail.com

Отримати консультацію

Ваш запит на зворотній дзвінок отримає завідуючий кафедрою
Надіслати запит

Новини

Всі новини
Переглядів: 5 440