XS
SM
MD
LG
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

(Державний університет телекомунікацій)


Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

(Державний університет телекомунікацій)

Приймальна комісія

Поширені запитання - Магістр

Вступ 2023
Мотиваційний лист
Правила прийому
Перелік спеціальностей для вступу на 1 курс
Перелік конкурсних предметів для вступу на 1 курс
Вартість навчання
Державне замовлення
Програми вступних іспитів
Результати фахових іспитів
Списки рекомендованих до зарахування 2023
Накази про зарахування
Списки на фахові іспити
Поширені запитання
Порядок дій абітурієнта для вступу на навчання до ДУТ
Консультації до національного мультипредметного тесту
Консультації до фахових іститів
Путівник учасника НМТ-2023
Вступ на 2 курс
Вступ на 3 курс
Вступ в магістратуру
Пільгові категорії вступників
Положення про приймальну комісію
Контактна інформація
Апеляційна комісія
Пропозиції щодо обсягів прийому та випуску за державним замовленням

Поширені запитання - Магістр

Магістр

ПІДГОТОВКА ДО ВСТУПУ 

на основі освітнього ступеня бакалавра (НРК6), 

освітнього ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) (НРК7)

1. Як мені дізнатися, які іспити потрібні для вступу на обрану спеціальність?

У 2023 році для вступу в магістратуру необхідно скласти вступні випробування з використанням організаційно-технологічних процесів зовнішнього незалежного оцінювання – єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ) та/або єдиний вступний іспит (ЄВІ) (докладніше в запитаннях 12-27) та/або фаховий іспит у закладі вищої освіти. Для вступу на різні спеціальності визначений відповідний перелік вступних випробувань.

Зокрема:

1) для вступу на спеціальності галузей знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», 07 «Управління та адміністрування», 08 «Право», 28 «Публічне управління та адміністрування», 29 «Міжнародні відносини»:

 • ЄВІ 2023 року та ЄФВВ 2023 року.

2) для вступу на спеціальність 061 «Журналістика»:

 • ЄВІ 2023 року та ЄФВВ 2023 року,
 • або ЄВІ 2023 року та фаховий іспит для вступників, які здобули вищу освіту ступеня бакалавра зі спеціальності 061 «Журналістика» в тому самому закладі вищої освіти.

3) для вступу на інші спеціальності:

 • ЄВІ 2023 року та фаховий іспит.
2. Чи можу я вступити до магістратури тільки за мотиваційним листом? У 2023 році для вступу в магістратуру на місця виключно за кошти фізичних та/або юридичних осіб зі спеціальностей, що визначені Переліком спеціальностей, яким надається особлива підтримка (додаток 6 до Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2023 році), відповідно до Правил прийому закладу вищої освіти (ЗВО) можуть використовуватись тільки результати фахового іспиту та/або розгляду мотиваційних листів.
3. Якщо вже маю диплом магістра, які іспити мені потрібно складати?

У 2023 році для вступу в магістратуру на місця виключно за кошти фізичних та/або юридичних осіб на спеціальності, які згідно з Порядком прийому (див. відповідь на запитання 1) передбачають складання ЄВІ та/або ЄФВВ (крім спеціальностей 081 «Право» та 293 «Міжнародне право»), вступники на основі здобутого ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) (НРК7), можуть за їхнім вибором або подати результат(-и) ЄВІ та/або ЄФВВ, або скласти відповідну(-ий, -і) співбесіду та/або фаховий іспит, якщо Правила прийому ЗВО не передбачають використання тільки розгляду мотиваційних листів (див. відповідь на запитання 2).

Що ж до спеціальностей «Право» та «Міжнародне право», то для вступу на них у будь-якому випадку необхідні результати ЄВІ та ЄФВВ.

4. Чи обов’язковим є мотиваційний лист у 2023 році?

У 2023 році мотиваційний лист вноситься вступником до кожної заяви, за потреби, на визначену ЗВО електронну пошту вступник надсилає копії (фотокопії) матеріалів, що підтверджують викладену в мотиваційному листі інформацію. 

ЗВО у своїх Правилах прийому визначає вимоги до структури та змісту мотиваційного листа.

5. Як подати заяву для вступу до вишу?

У 2023 році заяви на вступ у магістратуру подаються тільки в електронній формі. Для подання заяв в електронній формі потрібно зареєструвати особистий електронний кабінет на сайті https://vstup.edbo.gov.ua/ (працює під час вступної кампанії). Реєстрація особистих електронних кабінетів вступника розпочинається з 1 липня.

Подати заяву тільки в паперовій формі (у зв’язку з неможливістю зареєструвати особистий електронний кабінет вступника) можна:

 • у разі подання документів іноземцями та особами без громадянства, крім осіб із посвідкою про постійне проживання в Україні;
 • у разі подання іноземного документа про освіту;
 • у разі подання документа про раніше здобуту освіту, виданого до запровадження фотополімерних технологій їхнього виготовлення;
 • у разі подання заяви на вступ до або після встановлених Порядком прийому строків роботи електронних кабінетів вступників;
 • у разі неможливості зареєструвати особистий електронний кабінет вступника або подати заяву в електронному вигляді з інших причин, що підтверджено довідкою приймальної комісії ЗВО.

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає такі документи:

 • копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
 • копію військово-облікового документа (у військовозобов’язаних – військового квитка або тимчасового посвідчення, а у призовників – посвідчення про приписку до призовних дільниць);
 • копію документа про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;
 • копію сертифіката (сертифікатів) ЄВІ / ЄФВВ;
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3х4 см.

Перелік документів, необхідних для вступу, зокрема додаткових, якщо це викликано особливостями вступу на певну спеціальність чи конкурсну пропозицію, встановлюють ЗВО у своїх Правилах прийому.

Вступники, які проходять співбесіди замість ЄВІ / фаховий іспит замість ЄФВВ (у передбачених Порядком прийому випадках), допускаються до участі в них за наявності оригіналу документа, що посвідчує особу, екзаменаційного листка з фотокарткою та документа, що підтверджує право вступника на участь у співбесіді/фаховому іспиті.

Інші копії документів подаються, якщо це викликано особливими умовами вступу на відповідні конкурсні пропозиції.

6. Коли потрібно подати документи на магістра? 

У 2023 році для вступу в магістратуру потрібно скласти ЄВІ та, для визначених спеціальностей, ЄФВВ, тож для вступників визначено такі строки, зокрема:

 • реєстрація на тестування (ЄВІ, ЄФВВ) – з 08 травня до 18:00 31 травня (в закладах вищої освіти);
 • реєстрація особистого електронного кабінету вступника (див. попередній пункт 5) – з 1 липня;
 • УВАГА! реєстрація заяв на участь в співбесіді замість ЄВІ, фаховому іспиті, фаховому іспиті замість ЄФВВ здійснюється у терміни, встановлені Міністерством освіти і науки України (буде визначено у червні 2023 р.);
 • співбесіди замість ЄВІ, фахові іспити замість ЄФВВ, фахові іспити проводяться з 17 по 28 липня (включно);
 • реєстрація заяв вступників для участі в конкурсному відборі розпочинається 31 липня та закінчується о 18:00 21 серпня.

 

7. Чи можна вступити на магістра за іншою спеціальністю, ніж маю диплом бакалавра?

Так, можна, але з урахування вимог стандартів вищої освіти щодо до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за освітніми програмами відповідної спеціальності. Зокрема, для здобуття ступеня магістра:

 • за спеціальністю 081 «Право» приймаються особи, які здобули ступінь бакалавра зі спеціальностей 081 «Право» або 082 «Міжнародне право», 293 «Міжнародне право», напрямів 6.030401 «Правознавство», 6.030202 «Міжнародне право».
 • за спеціальністю 223 «Медсестринство» здійснюється прийом на навчання на основі НРК6, НРК7 зі спеціальностей галузі знань 22 «Охорона здоров’я».
 • для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 225 «Медична психологія» здійснюється прийом на навчання на основі НРК6 зі спеціальностей галузі знань 22 «Охорона здоров’я» або 053 «Психологія» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки».
 • за спеціалізацією 227.1 «Фізична терапія» спеціальності 227 «Терапія та реабілітація» здійснюється прийом на навчання на основі НРК6 за спеціальністю 227 «Фізична терапія, ерготерапія» або за напрямом 6.010203 «Здоров’я людини» (професійне спрямування Фізична реабілітація). На навчання для здобуття освітнього ступеня магістра за спеціалізацією 227.2 «Ерготерапія» спеціальності 227 «Терапія та реабілітація» здійснюється прийом на навчання на основі НРК6 за спеціальностями 227 «Фізична терапія, ерготерапія» чи 016 «Спеціальна освіта» або за напрямами 6.010203 «Здоров’я людини» (професійне спрямування Фізична реабілітація) чи 6.010105 «Корекційна освіта (за нозологіями)».
8. Чи можна вступати на магістра в інший виш, а не той, де здобув бакалавра? Так, вступник вільний у своєму виборі закладу вищої освіти для здобуття ступеня магістра.
9. Коли та де перевірити, чи я вступив/ла до магістратури?

В особистому електронному кабінеті вступника.

Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування є оприлюднення відповідного рішення на стендах приймальних комісій ЗВО. Рішення також розміщується на сайті вишу.

10. Чи діє сертифікат TOEFL та інші результати міжнародних мовних іспитів тільки під час вступу до аспірантури, чи можливе зарахування сертифіката також під час вступу в магістратуру? Така можливість передбачена тільки для вступу до аспірантури.
11. Що робити, якщо виш затримує видавання диплома бакалавра, а термін подання документів на вступ в магістратуру завершується? У такому разі необхідно звернутисяь безпосередньо до керівника закладу, у разі невирішення питання —- до Державної служби якості освіти.

 

Вступні випробування в магістратуру

 

12. Що таке ЄВІ і хто повинен його складати при вступі в магістратуру?

Єдиний вступний іспит (ЄВІ) — форма вступного випробування для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого освітнього ступеня бакалавра (НРК6) або освітнього ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) (НРК7), яка поєднує тест загальної навчальної компетентності та тест з іноземної мови (англійської, німецької, французької, іспанської на вибір вступника), яке проводиться Українським центром оцінювання якості освіти відповідно до законодавства.

У 2023 році ЄВІ в магістратуру потрібно складати вступникам на всі спеціальності (див. відповіді на запитання 1-3). 
13. Що таке ЄФВВ і хто повинен його складати для вступу в магістратуру?

Єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ) — форма вступного випробування для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі на основі здобутого освітнього ступеня бакалавра (НРК6) або освітнього ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) (НРК7), яка передбачає оцінювання рівня підготовленості вступника до здобуття ступеня магістра з відповідної(-их) спеціальності(-тей), яке проводиться Українським центром оцінювання якості освіти відповідно до законодавства.

У 2023 році ЄФВВ в магістратуру потрібно складати вступникам на спеціальності: 

 • 051 Економіка,
 • 052 Політологія,
 • 053 Психологія,
 • 054 Соціологія,
 • 061 Журналістика*,
 • 071 Облік і оподаткування,
 • 072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок,
 • 073 Менеджмент, 
 • 075 Маркетинг,
 • 076 Підприємництво та торгівля,
 • 081 Право,
 • 281 Публічне управління та адміністрування,
 • 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії,
 • 292 Міжнародні економічні відносини,
 • 293 Міжнародне право.
(детальніше див. відповіді на запитання 1-3)
 
14. Коли почнеться реєстрація на ЄФВВ та ЄВІ для вступу в магістратуру? Реєстрацію учасників проводять приймальні комісії ЗВО з 08 травня до 31 травня.
15. Як зареєструватися на ЄВІ та ЄФВВ в магістратуру? Для реєстрації вступнику треба звернутися до приймальної комісії одного з обраних ним для вступу ЗВО. Підтвердженням реєстрації є виданий комісією екзаменаційний листок. Після цього на сайті УЦОЯО для кожного зареєстрованого вступника створюватимуть кабінет учасника, доступ до якого буде за номером екзаменаційного листка та PIN-кодом, зазначеним у ньому.
16. Де можна дізнатися питання на ЄВІ в магістратуру?

Завдання тестів, не оприлюднюють завчасно.

Водночас вже затверджено програми, за якими укладатимуть тести для комп’ютерного тестування вступників. Ознайомитися з програмами можна тут і тут.
17. З яких предметів я маю складати ЄФВВ для вступу в магістратуру?

Перелік предметних тестів ЄФВВ для спеціальностей галузей знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», 06 «Журналістика», 07 «Управління та адміністрування», 08 «Право», 28 «Публічне управління та адміністрування», 29 «Міжнародні відносини» наведений у додатку 8 до Порядку прийому.

Тестові завдання ЄФВВ укладаються відповідно до Програм, з якими можна ознайомитися на сайті УЦОЯО в розділі «ЄВІ/ЄФВВ»
18. Коли і де відбуватимуться тестування? Основна сесія ЄВІ та ЄФВВ відбудеться у червні — липні. Пункти тестування створюватимуть на базі закладів вищої освіти. Під час реєстрації вступник має обрати місто, в якому він проходитиме тестування.
19. Як відбуватиметься тестування? Що можна робити під час тестування, а що – ні?

Для входу до пункту тестування учасник має пред’явити:

 • екзаменаційний листок;
 • документ, що посвідчує особу (серія (за наявності) та номер якого вказані в екзаменаційному листку);
 • запрошення-перепустку.

Вступник не допускається до пункту тестування в разі непред’явлення: екзаменаційного листка; документа, що посвідчує особу; нотаріально засвідченого перекладу українською мовою документа (для осіб, які пред’являють документ, оформлений іноземною мовою).

Вступники, які запізнилися, до пункту тестування не допускаються.

У пункті тестування заборонено використовувати та мати при собі протягом часу, відведеного для виконання вступних випробувань, засоби зв’язку, пристрої зчитування, оброблення, збереження та/або відтворення інформації, а також окремі елементи, які можуть бути складовими частинами відповідних технічних засобів чи пристроїв, друковані або рукописні матеріали, інші засоби, предмети, прилади (крім дозволених виробів медичного призначення, про наявність яких вступник повинен повідомити працівникам пункту тестування до початку виконання вступних випробувань).

Більше про це є в Порядку організації та проведення вступних випробувань тут.
20. Якщо я хочу вступати в кілька ЗВО у магістратуру за результатами ЄВІ (ЄФВВ), мені всюди треба брати екзаменаційний листок? Екзаменаційний лист ви отримаєте один – у тому ЗВО, де будете реєструватися для проходження ЄВІ/ЄФВВ.
21. Коли будуть відомі результати та відбудеться зарахування?

Результати основної сесії ЄФВВ та ЄВІ будуть розміщені на інформаційних сторінках вступників «Кабінет учасника ЄФВВ/ЄВІ» не пізніше 14 календарних днів із дня їхнього проведення.

Рекомендації до зарахування на бюджет будуть надані не пізніше 26 серпня, а саме зарахування відбудеться 31 серпня.

22. Як можна оскаржити результати ЄВІ/ЄФВВ?

Предметом апеляції є порушення процедури проведення вступного випробування, що може вплинути на об’єктивність результатів вступного випробування..

Подати апеляційну заяву щодо порушення процедури можна в день проведення вступного випробування в пункті тестування. Розгляд цих заяв здійснюють протягом трьох робочих днів із дня проведення вступного випробування.

Інформація про дату, час і місце проведення засідання регламентної комісії розміщуватиметься на сайті УЦОЯО.

За результатами розгляду апеляційної заяви регламентна комісія може ухвалити одне з таких рішень:

 • відмовити в задоволенні заяви у зв’язку з непідтвердженням факту порушення процедури проведення вступних випробувань;
 • відмовити в задоволенні заяви у зв’язку з тим, що виявлене порушення процедури проведення вступних випробувань не впливає на об’єктивність результату вступного випробування;
 • вважати виявлене порушення процедури проведення вступних випробувань таким, що впливає на об’єктивність результату вступного випробування. У разі прийняття такого рішення регламентна комісія також приймає рішення:
 • подати клопотання до апеляційної комісії про анулювання результату вступного випробування через допущення стосовно особи порушення процедури проведення вступних випробувань;
 • допустити особу до проходження вступного випробування під час другої сесії за умови задоволення апеляційною комісією клопотання про анулювання результатів вступного випробування.
23. Хто може не складати ЄВІ/ЄФВВ для вступу на магістратуру?

Участь у конкурсному відборі за результатами співбесіди з іноземної мови замість ЄВІ та/або фахового іспиту замість ЄФВВ користуються:

 • особи, визнані постраждалими учасниками Революції гідності, учасниками бойових дій відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», зокрема ті з них, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби) в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України;
 • особи, яким за рішенням приймальної комісії ЗВО відмовлено в реєстрації для участі в ЄВІ, ЄФВВ (на підставі рішення регламентної комісії регіонального центру оцінювання якості освіти, ухваленого за результатами розгляду документів вступника, здійсненого на запит приймальної комісії, що реєструє) через неможливість створення особливих (спеціальних) умов (за умови внесення до картки фізичної особи копії медичного висновку за формою первинної облікової документації № 086-3/о «Медичний висновок про створення особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання», затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837 (далі — наказ № 1027/900), що завірений підписом секретаря регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти і печаткою регіонального центру оцінювання якості освіти, та відповідного витягу з протоколу засідання регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти);
 • особи, яким на запит щодо можливості створення спеціальних умов для проходження ЄВІ, ЄФВВ регламентною комісією при регіональному центрі оцінювання якості освіти надано відмову в їх створенні через відсутність організаційно-технологічних можливостей (за умови внесення до картки фізичної особи відповідного витягу з протоколу засідання регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти та медичного висновку, у якому зазначено про необхідність створення певних умов для проходження НМТ, медичного висновку, у якому зазначено про необхідність створення певних умов для складання ЄВІ, ЄФВВ);
 • особи з інвалідністю, які в 2023 році не брали участі в основних та додаткових сесіях ЄВІ, ЄФВВ через наявність захворювання або патологічного стану, зазначеного в Переліку захворювань та патологічних станів, що можуть бути перешкодою для проходження зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом № 1027/900, (за умови подання до приймальної комісії закладу вищої освіти документа (його копії), що засвідчує статус особи з інвалідністю або дитини з інвалідністю та одного з документів, зазначених у підпункті 1 пункту 2 наказу № 1027/900, або копії такого документа);
 • військовослужбовці, поліцейські, рятувальники, особи рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби при вступі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб до вищих військових навчальних закладів, закладів вищої освіти зі специфічними умовами навчання та військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти.
 • особи, які не можуть взяти участь в єдиному вступному іспиті та/або єдиному фаховому вступному випробуванні через наявність у них захворювань, зазначених у Переліку захворювань та патологічних станів, що можуть бути перешкодою для проходження зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року №1027/900, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за №1707/29837.
24. Якщо я хочу спробувати вступити на різні спеціальності, одна з яких передбачає складання тільки ЄВІ, а інша – і ЄВІ, і ЄФВВ, як я маю реєструватися? У такому разі вступник має звернутися для реєстрації до приймальної комісії вишу, в який він хоче вступити на ту спеціальність, що передбачає складання і ЄВІ, і ЄФВВ (наразі це спеціальності зазначені у відповіді на запитання 13).
25. Яким чином особа реєструється на вступ до магістратури, якщо на момент реєстрації ще навчається на рівні бакалавра та не має документа про здобуту освіту? Особи, що не мають дипломів, зможуть зареєструватися на підставі довідки про плановий строк завершення навчання та отримання диплома в 2023 році.
26. Чи можу я вступати з результатами минулорічного тестування? Ні, у 2023 році ви можете використати тільки результати ЄВІ 2023 року та ЄФВВ 2023 року
27. Якщо я не встигну зареєструватися на основну сесію ЄВІ в магістратуру чи не зможу скласти тест із певних причин, що мені робити? Чи будуть додаткові сесії?

Порядком організації та проведення вступних випробувань передбачена можливість організації та проведення спеціально організованої сесії єдиного вступного іспиту (третьої сесії) та проводиться за кошти фізичних та/або юридичних осіб для вступників, які:

 1. зареєструвалися для участі в єдиному вступному іспиті, але бажають повторно скласти єдиний вступний іспит;
 2. не зареєструвалися для участі в основній сесії єдиного вступного іспиту.

Терміни проведення третьої сесії та реєстрації вступників для участі в ній встановлює Міністерство освіти і науки України. 

В умовах воєнного стану, надзвичайної ситуації або надзвичайного стану перелік населених пунктів, у яких проводиться третя сесія ЄВІ, визначає Міністерство освіти і науки України з урахуванням безпекової ситуації згідно з пропозиціями обласних органів управління освітою.

Контактна інформація

Тел. +38(066)227-46-60 
(Viber, Telegram)

+38(044) 249-25-91

Email: vstup.dut@gmail.com

Приймальна комісія працює:

пн-пт з 08.00 до 17.00

сб-нд з 08.00 до 13.00

Переглядів: 1 641