Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій
XS
SM
MD
LG
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій
Укр.
   
Кафедра Мобільних та відеоінформаційних технологій

Методична робота

Загальна інформація
Переваги вступу на кафедру Мобільних та відеоінформаційних технологій
Викладацький склад
Навчальні дисципліни
Інноваційний зміст навчання
Наукова діяльність
Видавнича діяльність
Робота із студентами
Матеріальна база
Новини та подіі
Контактна інформація
Бібліотека
Запрошуємо до навчання
Партнери кафедри
Відгуки
Підготовка фахівців
Отримати консультацію
Освітньо-професійні програми
Дистанційне навчання
Публічне обговорення освітньо-професійних програм

Методична робота

Бажаєте дізнаватись про особливості вступу у 2024 році?
Підписуйтесь на спільноти спеціальності "172 - Електронні комунікації та радіотехніка" кафедри Мобільних та відеоінформаційних технологій та першим отримуйте новини, сповіщення про важливі події, підготовчі курси, дні відкритих дверей та багато цікавого.

Навчально-методична робота на кафедрі МВТ ведеться за такими основними напрямками:

  • розробка нових навчальних дисциплін відповідно до нових напрямків розвитку сфери телекомунікацій;
  • розробка та впровадження в навчальний процес нових форм організації навчального процесу, в тому числі самостійної роботи студентів;
  • забезпечення навчального процесу необхідними навчально-методичними матеріалами; підготовка підручників і навчальних посібників;
  • розробка та впровадження в навчальний процес інноваційних технологій та ін.

Викладачі кафедри проводять заняття з навчальних дисциплін: «Цифрова обробка сигналів», «Прийом і обробка сигналів», «Цифрові технології відеонагляду», «Генерація та формування сигналів», «Основи телебачення і радіомовлення», «Цифрові системи телебачення і радіомовлення», «Мережі бездротового широкосмугового доступу», «Системи цифрового радіомовлення», «Системи мобільного зв'язку» і багатьом іншим.

Для кожної навчальної дисципліни підготовлені, видані і використовуються в навчальному процесі навчально-методичні комплекси, які є авторськими оригінальними розробками викладачів кафедри.

Проведенню на високому професійному і методичному рівні занять як зі студентами, так і слухачами, що підвищують свою кваліфікацію в університеті, сприяє і те, що викладачі кафедри постійно проходять стажування, а також займаються на курсах підвищення кваліфікації в компанії Віатек, Концерні радіомовлення, радіозв'язку та телебачення, Київстар, FreeNET, Воля, Національної радіокомпанії України, обмінюються досвідом з викладачами інших вузів в рамках науково-методичних конференцій та семінарів.

Підвищенню методичного рівня кафедри сприяє проведення магістрами педагогічної практики.

Щорічно переглядаються і затверджуються на засіданнях кафедри тематики курсових і випускних кваліфікаційних робіт з метою їх актуалізації. Це дозволяє орієнтувати студентів на розробку наукових проблем, що мають реальну соціально-економічну значимість для країни, а також забезпечує спадкоємність навчально-наукової роботи студентів на 3-4 курсах і в рамках навчання в аспірантурі.

Кафедра Мобільних та відеоінформаційних технологій Державного університету телекомунікацій навчає студентів тому, що потрібно і так як потрібно, теоретично і практично.

Теоретична підготовка здійснюється на основі сучасного розвитку науки і техніки в галузі телекомунікацій, та, безперечно, орієнтовані на компетенції наших компаній-партнерів.

Але запорука успіху не тільки в якісній теоретичній підготовці, а і в практичній складовій навчання. Всі практичні заняття на кафедрі Мобільних та відеоінформаційних технологій проходять з використанням навчально-матеріальної бази єдиного в Україні центру інфокомунікаційних технологій на базі обладнання компаній Ericsson, Siemens, ZTE, Radwin останнього покоління.

Наша кафедра тісно співпрацює з вітчизняними операторами мобільного зв’язку Київстар, Vodafone і lifecell, які є потенційними замовниками наших випускників зі спеціальності 172 «Електронні комунікації та радіотехніка» (спеціалізація «Апаратура радіозв’язку, радіомовлення і телебачення»).

Методичне забезпечення навчального процесу

Всі навчальні дисципліни кафедри повністю забезпечені необхідними навчально-методичними матеріалами, які видані як в центральних видавництвах, так і в університеті в паперовій та електронній формах.

Велика увага кафедри приділяється методичному забезпеченню навчальних дисциплін для магістрантів. Були розроблені нові програми навчальних дисциплін «Мережі кабельного телебачення», «Планування мереж систем бездротового зв'язку, радіозв'язку та радіодоступу», «Мережі бездротового широкосмугового доступу» і ін.

Також, кафедра приділяє увагу методичному забезпеченню додаткових освітніх програм. Колективом кафедри підготовлено методичні матеріали щодо підвищення кваліфікації фахівців Українського державного центру радіочастот, Концерну радіомовлення, радіозв'язку та телебачення і ін.

За всіма навчальними дисциплінами оновлено зміст лекційних курсів з урахуванням змін розвитку ринку мобільного зв'язку і цифрового телебачення. Всі викладачі кафедри широко використовують активні форми навчання, в т.ч. застосовуючи комп'ютерні технології.

Викладачі постійно переглядають тестові завдання, роздаткові матеріали до практичних занять і лабораторні роботи відповідно до зміни ринку мобільного зв'язку і цифрового телебачення. Лабораторні роботи стали максимально наближені до практики, вони передбачають проведення дослідження, творчий підхід, самостійність при виконанні цих робіт. Це дозволяє студентам закріпити отримані знання, змоделювати ситуації, що зустрічаються в професійній діяльності, набути навичок практичної роботи.

Постійно проводиться робота з рецензування та науково-методичної експертизи рукописів підручників і навчальних посібників, підготовлених викладачами технічних вузів. В області роботи кафедри як базової у напрямку «Радіотехніка» здійснюється експертиза і підготовка висновків на рукописи підручників і навчальних посібників, підготовлених авторськими колективами технічних телекомунікаційних вузів; участь в роботі спеціалізованих учених рад інших вузів і науково-дослідних інститутів; написання відгуків на автореферати і дисертації, підготовлені в інших вузах.

Розробка і впровадження нових форм організації навчального процесу

Кафедра здійснює роботу по постійному підвищенню ефективності навчального процесу. До них відносяться застосування інноваційних методів навчання, комп'ютеризація навчального процесу, підготовка завдань, виконання яких передбачає використання сучасних інформаційних технологій, застосування активних та інтерактивних методів навчання. Так, в 2014-2016рр. викладачі кафедри провели значну роботу по підготовці презентацій і слайдів, які використовуються при читанні лекцій та проведенні семінарських і практичних занять. На кафедрі МВТ практикується читання відкритих лекцій, в тому числі запрошеними фахівцями-практиками.

Велику увагу кафедра приділяє вдосконаленню самостійної роботи студентів. На кафедрі застосовуються такі форми самостійної роботи студентів: підготовка аналітичних висновків, підготовка доповідей, рефератів та ін.

Контроль за самостійною роботою студентів здійснюється під час індивідуальної роботи викладача зі студентом, що проводиться додатково з одним, кількома або групою студентів під час поточних семінарських і практичних занять.

Під час індивідуальної роботи викладачі проводять поточні консультації з навчальних дисциплін; обговорюють результати виконаних контрольних робіт, підсумкових робіт, домашніх завдань, відбувається обговорення і захист рефератів, проведення колоквіумів, круглих столів, презентація їх результатів і інші форми роботи.

Розробка і впровадження в навчальний процес інноваційних технологій

Для вдосконалення процесу навчання і якості підготовки студентів на кафедрі триває подальша розробка і впровадження в навчальний процес таких форм навчання, як розробка електронних завдань і навчальних робочих посібників, електронних лабораторних робіт і електронних тестових матеріалів. Викладачами кафедри активно використовуються електронні бази, Internet для оперативного зв'язку зі студентами з метою підготовки до контрольних робіт, здійснення керівництва науковими, курсовими і випускними кваліфікаційними роботами.

Анкета вступника
Заповніть анкету та отримайте персональну консультацію від завідуючого кафедрою
Контактна інформація
Ми зв`яжемось з Вами зручним для Вас способом:
Освіта
Вкажіть де Ви навчались\навчаєтесь
Розкажіть про себе
Давайте знайомитись
Контактна інформація

Державний університет телекомунікацій
Україна, 03680, Київ,
вул. Соломянська, 7, каб. 136
тел. (044) 249-25-04

Отримати консультацію

Ваш запит на зворотній дзвінок отримає завідуючий кафедрою
Надіслати запит

Новини

Всі новини
Переглядів: 10 349