XS
SM
MD
LG
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

(Державний університет телекомунікацій)


Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

(Державний університет телекомунікацій)

2021

2023
2022
2020
2019
2018
2017
2016
2014
2023-2024 н.р.

2021

 Протокол №4 від 11.10.2021 Про організацію захистів дисертацій доктора філософії аспірантами четвертого року навчання Державного університету телекомунікацій

 Протокол №4 від 11.10.2021 Про підготовку до проведення конференції Міжнародним Союзом Електрозв'язку "Цифрова трансформація на основі інновацій в сфері ІКТ для розвитку цифрової економіки" на базі Державного університету телекомунікацій

 Протокол №3 від 27.09.2021 Про результати моніторингових досліджень вступної кампанії 2021 року

 Протокол №3 від 27.09.2021 Про розгляд та схвалення до друку підручника "Основи системного аналізу і прийняття оптимальних рішень" авторів Величко О.М., Гордієнко Т.Б.

 Протокол №2 від 02.09.2021 Про затвердження положення щодо присвоєння почесних звань

 Протокол №1 від 30.08.2021 Про об'єднання кафедр Вищох математики і фізики та створення нової кафедри: Вищої математики, математичного моделювання та фізики

 Протокол № 1 від 30.08.2021 Про затвердження Плану роботи Вченої ради ДУТ на 2020-2021 н.р.

 Протокол № 21 від 17.06.2021 Звіт Голови Вченої ради ДУТ про роботу Вченої ради у поточному навчальному році

 Протокол № 19 від 31.05.2021 Про результати анкетування студентів щодо якості навчального процесу в ДУТ

 Протокол № 19 від 31.05.2021 Про розмір плати за надання освітніх послуг для студентів, які продовжують навчатися в Університеті на денній та заочній формах навчання...

 Протокол № 16 від 17.05.2021 Про встановлення розмірів плати за надання ДУТ платних освітніх послуг на 2021-2022 навчальний рік

 Протокол № 15 від 07.05.2021 Про захист докторських та кандидатських дисертацій у СВР Університету до 1 жовтня 2021 року

 Протокол № 14 від 26.04.2021 Про затвердежння освітніх програм і навчальних планів на 2021-2022 навчальний рік

 Протокол № 14 від 26.04.2021 Про видачу дипломів докторам філософії ДУТ

 Протокол № 14 від 26.04.2021 Про результати опитування НПП та ЗВО ДУТ щодо організації дистанційного навчання

 Протокол № 12 від 22.02.2021 Звіт про виконання плану заходів щодо виконання Антикорупційної програми ДУТ у 2020 році

 Протокол № 12 від 22.02.2021 Про публікації НПП кафедр статей у періодичних виданнях, що включені до наукометричних баз Scopus та Web of Science

 Протокол № 12 від 22.02.2021 Про проведену роботу по укладанню кафедрами Університету господарських договорів на виконання НДР

 Протокол № 10 від 01.02.2021 Про затвердження змін до Положення про організацію освітнього процесу у ДУТ

 Протокол № 10 від 01.02.2021 Про зміст сторінок кафедр ННІ на веб-сайті Університету в частині забезпечення інформаційної відкритості та прозорості Університету згідно вимог ЗУ Про освіту

 Протокол № 10 від 01.02.2021 Про підсумки проведення профорієнтаційної роботи ННІ ДУТ

 Протокол № 10 від 01.02.2021 Про затвердження Положення про порядок призначення та виплату стипендій, надання матеріальної допомоги та заохочення студентів та аспірантів ДУТ

 Протокол № 9 від 19.01.2021 Про затвердження фінансового звіту ДУТ за 2020 рік

 Протокол № 8 від 12.01.2021 Про затвердження Положення про надання державної цільової допомоги та соціального захисту студентам пільгових категорій ДУТ

 Протокол № 7 від 06.01.2021 Про ухвалення Переліку та вартості платних поліграфічних послуг РВЦ ДУТ у 2021 році

Рішення Вченої ради

Переглядів: 905