Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій
XS
SM
MD
LG
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій
Укр.
   

2017

2023
2022
2021
2020
2019
2018
2016
2014
2023-2024 н.р.

2017

План роботи Вченої ради Універитету на 2017-2018 навчальтний рік.

Рішення вченої ради від 26.01.2017 Про відкриття підготовки іноземних громадян

Рішення вченої ради від 26.01.2017 Про затвердження правил прийому студентів до Харківського коледжу ДУТ

 Рішення вченої ради від 26.01.2017 Про затвердження правил прийому студентів до Львівського коледжу ДУТ

 Рішення вченої ради від 13.01.2017 Про відкриття нової спеціальності 126

 Рішення вченої ради від 13.01.2017 Про результати ректорських контрольних

 Рішення вченої ради від 23.02.2017 №17 Про ухвалення фінансового плану ДУТ на 2017 рік

 Рішення вченої ради від 13.03.2017 №19 про висунення роботи на Премію ВР України

 Рішення вченої ради від 23.02.2017 №17 Про внесення змін до Положення про виплату стипендій

 Рішення вченої ради від 10.01.2017 №13 Положення про призначення та виплату стипендій

 Рішення вченої ради від 23.02.2017 №17 Про стан НДР в ДУТ

 Рішення вченої ради від 10.01.2017 №13 Положення про стипендіальні комісії ДУТ

 Рішення вченої ради від 24.04.2017 №22 Про затвердежння результатів конкурсного відбору НДР

 Рішення вченої ради від 24.04.2017 №22 Про перейменування кафедри Проектування інтелектуальних систем

 Рішення вченої ради від 24.04.2017 Про переіменування кафердри КН

 Рішення ВР від 12.06.17 № 24Про встановлення розмірів вартості навчання фахівців, які навчаються на платній основі, на 2017-2018 навчальний рік

 Рішення ВР від 12.06.17 № 24 Про внесення змін до Положення про особливості підготовки іноземців та осіб без громадянства

 Рішення ВР від 13.06.17 № 25 Про Порядок присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам ДУТ

 Рішення ВР від 13.06.17 № 25 Про результати ректорських контрольних робіт, проведених у другому семестрі 2016-2017 навчального року

 Рішення ВР від 22.05.17 № 23 Про перейменування кафедри Фізичної культури та охорони праці

 Рішення вченої ради від 13.09.2017 №2 Про порядок проведення внутрішньої експертизи дистанційних курсів у ДУТ

 Рішення вченої ради від 13.09.2017 №2 Про порядок розроблення дистанційних курсів у ДУТ

 Рішення вченої ради від 13.09.2017 №2 Про затвердження кандидатур для зарахування до докторантури ДУТ в 2017 році

 Рішення вченої ради від 13.09.2017 року №2 Про затвердження кандидатур для зарахування до докторантури ДУТ в 2017 році

 Рішення від 13.08.2017 Про затвердження навчальних планів

 Рішення вченої ради від 30.08.2017 №1 Про утворення кафедри Публічного управління та адміністрування

 Рішення вченої ради від 30.08.2017 №1 Про затвердження плану роботи Вченої ради ДУТ на 2017-2018 навчальний рік

 Рішення вченої ради від 30.08.2017 №1 Про утворення кафедри Української мови

 Рішення вченої ради від 30.08.2017  №1 Про ліквідацію кафедри Інформацйно-комунікаційних технологій

 Рішення вченої ради від 30.08.2017 №1 Про перейменування кафедр ННІ захисту інформації

 Рішення вченої ради від 30.08.2017 №1 Про утворення Наавчально-наукового інституту гуманітарних та природничих дисциплін

 Рішення ВР від 9.10.2017 № 4 Про розгляд ліцензійної справи щодо підготовки здобувачів вищої освіти спеціальності 075 «Маркетинг»

 Рішення ВР від 17.10.2017 Про підготовку ліцензійних та акредитаційних справ за спеціальностями (освітніми програмами) на 2017-2018 навчальний рік

 Рішення ВР від 17.10.2017 Про результати прийому та організацію навчання за третім рівнем вищої освіти «доктор філософії

 Рішення від 30.10.2017 Про опис системи забезпеч якості освіти

 Рішення від 30.10.2017 Про підготовку університету осінній період

 Рішення від 30.10.2017 Про підсумки прийому

 Рішення вченої ради від 27.11.2017 Про результати моніторингу якості освіти

 Рішення вченої ради від 29.12.2017 Про розгляд та ухвалення річного фінансового звіту ДУТ за 2017 рік

 Рішення вченої ради від 18.12.2017 про затвердження тематики дисертаційних робіт

 Рішення вченої ради від 26.12.2017 про затвердження Правил прийому до Львівського коледжу ДУТ у 2018 році

 Рішення вченої ради від 26.12.2017 про затвердження Правил прийому до Харківського коледжу ДУТ в 2018 році

 Рішення вченої ради від 26.12.2017 про затвердження Правил прийому до аспірантури ДУТ у 2018 році

 Рішення вченої ради від 26.12.2017 про затвердження правил прийому до ДУТ у 2018 році

Рішення Вченої ради

Переглядів: 3 135
Вступ до магістратури
лише за ЄВІ
та вступним випробуванням


за спеціальністю 029 Інформаційна бібліотечна та архівна справа