XS
SM
MD
LG
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

(Державний університет телекомунікацій)


Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

(Державний університет телекомунікацій)

2020

2023
2022
2021
2019
2018
2017
2016
2014
2023-2024 н.р.

2020

 Протокол № 5 від 15.12.2020 Про результати вхідного контролю з дисциплін загальної середньої освіти

 Протокол № 4 від 21.09.2020 Про вненсення змін до складу Комісії з питань академічної доброчесності ДУТ

 Протокол № 4 від 21.09.2020 Про підсумки ліцензування та акредитації у 2019-2020 н.р.

 Протокол № 4 від 21.09.2020 Про внесення змін до складу Координаційної ради

 Протокол № 1 від 20.08.2020 Про затвердження змін до Положення про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної комісії у ДУТ

 Протокол № 1 від 20.08.2020 Про затвердження Додатку до Правил прийому до ДУТ

 Протокол № 1 від 20.08.2020 Про затвердження освітніх програм

 Протокол № 1 від 20.08.2020 Про затвердження Каталогу освітніх компонентів вільного вибору

 Протокол № 2 від 28.08.2020 Про затвердження Плану роботи Вченої ради ДУТ у 2020-2021 н.р.

 Протокол № 1 від 20.08.2020 Про затвердження Положення про освітні програми

 Протокол № 1 від 20.08.2020 Про підсумки акредитацій освітніх програм

 Протокол № 1 від 20.08.2020 Про затвердження Положення проформування індивідуальних освітніх траєкторій

 Протокол № 21 від 24.06.2020 Результати анкетування аспірантів ДУТ щодо якості освіти

 Протокол № 20 від 05.06.2020 Про встановлення з 1 вересня 2020 року розміру плати за навчання в ДУТ

 Протокол № 20 від 05.06.2020 Про внесення змін до Положення провнесення зміін до Порядку проведення конкурсу ДУТ

 Протокол № 20 від 05.06.2020 Про внесення змін до Статуту ДУТ

 Протокол № 20 від 05.06.2020 Про внесення змін до Положення про Вчену раду ДУТ

 Протокол № 20 від 05.06.2020 Про внесення змін до Положення про Вчену раду ННІ ТК ДУТ

 Протокол № 20 від 05.06.2020 Про внесення змін до Положення про Вчену раду ННІ ІТ ДУТ

 Протокол № 20 від 05.06.2020 Про внесення змін до Положення про Вчену раду ННІ ЗІ ДУТ

 Протокол № 20 від 05.06.2020 Про внесення змін до Положення про Вчену раду ННІ МП ДУТ

 Протокол № 20 від 05.06.2020 Про внесення змін до Положення про Вчену раду ННІ ГПД ДУТ

 Протокол № 18 від 25.05.2020 Про розмір плати за надання освітніх послуг для студентів-іноземних громадян

 Протокол № 18 від 25.05.2020 Про затвердежння Положень проведення контролів та підсумкової атестації у ДУТ з використанням дистанційних технологій навчання

 Протокол № 18 від 25.05.2020 Про організацію поточного, семестрового контролю та атестації здобувачів вищої освіти

 Протокол № 18 від 25.05.2020 Про внесення змін до Правил прийому до ДУТ на 2020-2021 навчальний рік

 Протокол № 18 від 25.05.2020 Щодо врегулювання конфлікту інтересів в Університеті

 Протокол № 18 від 25.05.2020 Про внесення змін до Кодексу академічної доброчесності ДУТ

 Протокол № 17 від 16.03.2020 Про затвердження Тимчасового порядку проведення і захисту виробничої, переддипломної практик

 Протокол № 17 від 16.03.2020 Про результати роботи експертних комісій з акредитації освітніх програм ДУТ

 Протокол № 16 від 24.02.2020 Про утворення кафедри Штучного інтелекту ННІ ІТ

 Протокол № 16 від 24.02.2020 Про затвердження плану заходів Координаційної ради з питань забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти на 2020 рік

 Протокол № 16 від 24.02.2020 Про затвердження фінансового плану ДУТ на 2020 рік

 Протокол № 16 від 24.02.2020 Про результати НТД ДТ за 2019 рік та завдання на 2020 рік

 Протокол № 12 від 27.01.2020 Про затвердження складу груп забезпечення спеціальностей на другий семестр 2019-2020 навчального року

 Протокол № 12 від 27.01.2020 Про результати ректорських контрольних робіт, проведених в осінньому семестрі 2019-2020 навчального року

 Протокол № 12 віл 27.01.2020 Про затвердження фінансового звіту Університету за 2019 рік

Рішення Вченої ради

Переглядів: 2 107