XS
SM
MD
LG
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

(Державний університет телекомунікацій)


Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

(Державний університет телекомунікацій)

Кафедра Інженерії програмного забезпечення

Наукова робота

Загальна інформація
Навчальні дисципліни
Викладацький склад
Методична робота
Робота зі студентами
Матеріально-технічна база
Партнери кафедри
Інноваційні зміни, втілені на кафедрі
Новини та події
Контактна інформація
Бібліотека
Відео
Запрошуємо до навчання
Отримати консультацію
Освітньо-професійні програми
Публічне обговорення освітньо-професійних програм
Дистанційне навчання
Практика
Дипломування

Наукова робота

Бажаєте дізнаватись про особливості вступу у 2024 році?
Підписуйтесь на спільноти спеціальності "121-Інженерія програмного забезпечення" кафедри Інженерії програмного забезпечення та першим отримуйте новини, сповіщення про важливі події, підготовчі курси, дні відкритих дверей та багато цікавого.

Кафедра Інженерії програмного забезпечення створена 2 лютого 2015 року, структурно підпорядкована Навчально-науковому інституту інформаційних технологій Державного університету комунікаційних-технологій.

Кафедра співпрацює з провідними ІТ-компаніями:

«Epam»

«Sigma Software»,

 

«CyberBionic Systematics»

«SoftServe»,

«GlobalLogic»,

«Infopulse»,

«Yalantis»,

«Genesis», 

Договори про співпрацю є взаємовигідним співробітництвом у науковій та науково-технічній сферах, необхідними для проходження практик і стажувань студентів, а також їх подальшого працевлаштування. Це також дозволяє викладачам та аспірантам кафедри підвищувати кваліфікацію, знати та викладати сучасні тенденції розвитку ІТ-індустрії та забезпечувати високу якість навчання, відповідно до останніх вимог роботодавців.

Кафедра укомплектована висококваліфікованими науково-педагогічними працівниками, які відповідають ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності, знають мови програмування, викладають відповідно до компетенцій ІТ-компаній потенційних роботодавців студентів кафедри.

Динаміка кількості докторів та кандидатів наук, які викладають на кафедрі з 2016 по 2023 роки говорить всебічний розвиток кафедри

 

Показники якості науково-педагогічних працівників кафедри Інженерії програмного забезпечення у 2023 році

Кількість

Відсоток

1

Загальна кількість НПП на кафедрі

18

 100%

2

Кількість НПП кафедри, які мають наукові ступені

12

67%

3

Кількість НПП кафедри, які мають вчені звання

9

50%

4

Кількість НПП кафедри, які пройшли підвищення кваліфікації

18

100%

7

Кількість НПП, які 20% навчальних занять проводять англійською мовою

18

100%

8

Кількість НПП представників компаній, носіїв практичних знань

4

25%

На кафедрі проводиться активна робота з підготовки науково-педагогічних кадрів, оскільки на третьому освітньо-науковому рівні вищої освіти навчається 19 здобувачів вищої освіти, що в подальшому здобудуть науковий ступінь доктора філософії і будуть викладати студентам.

За період існування на кафедрі отримали: науковий ступінь доктор наук – 3 викладача, кандидата наук – 3 викладача, доктора філософії (PhD) – 2 викладача. 

Кафедра має сучасні лабораторії призначені для навчання студентів і підготовки науково-дослідних робіт і проектів, які використовуються з метою:

 • виявлення, аналізу, перевірці вимог;
 • визначення архітектури, складу компонентів, інтерфейсів та інших характеристик до системи;
 • кодування, модульного та інтеграційного тестування, відлагодження;
 • перевірки поведінки системи на відповідність до специфікації, пошуку дефектів;
 • поліпшення, оптимізації системи та процесів роботи з нею після введення в експлуатацію;
 • систематизації змін до системи, що роблять розробники в процесі розробки та супроводження;
 • попередження небажаних та непередбачених ефектів;
 • застосування методів та практик менеджменту для керування учасниками процесу розробки програмного забезпечення;
 • визначення відповідності програмного продукту вимогам.

Разом з тим кафедра працює над науково-дослідною роботою, привносячи цим свій вклад в науку. На кафедрі Інженерії програмного забезпечення проводиться науково-дослідна робота «Методика підвищення ефективності передачі відеопотоку при стисненні методом компенсації руху». (Державний реєстраційний номер: 0121U111044, шифр "НТР", ДУТ, Київ). Науково-дослідна робота присвячена дослідженню методики компенсації руху (motion compensation), яка використовується в більшості сучасних технологіях стиснення відеопотоку і базується на передачі кадрів у вигляді скомпенсованої міжкадрової різниці (у вигляді векторів руху окремих блоків на які розбивається зображення), з ціллю зменшення часу затраченого на стиснення відеопотоку.

Наукова діяльність викладачів кафедри Інженерії програмного забезпечення пов’язана з проведенням наукових досліджень в напрямах:

 • програмне забезпечення для телекомунікаційного обладнання;
 • керування системами з дробовою динамікою;
 • математичне моделювання складних процесів і систем;
 • застосування мікроконтролерів для дослідження сигналів (програмування);
 • бази даних, операційні та інформаційні системи, дослідження складних систем;
 • теорія надійності програмно-апаратних систем.

Кафедра Інженерії програмного забезпечення створює всі умови для становлення майбутнього науковця. З цією метою на кафедрі працюють гуртки, на яких студенти починаючи з першого курсу можуть поглиблювати власні знання, а також розвивати вміння та навички:

 • Застосування прикладної математики в програмуванні;
 • Шлях до ІТ (на англійській мові);
 • Теоретичні та прикладні аспекти побудови програмних систем (науковий семінар аспірантів та магістрів);
 • Застосування  С#;
 • Програмування роботизованих систем Arduino;
 • Продуктивні комунікації зі стейкхолдерами»

Викладачі кафедри постійно публікують наукові статті, приймають участь у наукових конференціях та семінарах.

Зокрема, за останні три роки науково-педагогічними працівниками кафедри було опубліковано та підготовлено до друку більше ста  наукових праць (наукових статтей, тез доповідей на наукових, науково-технічних і науково-методичних конференціях), з них 65 статтей у фахових виданнях України, 29 у виданнях, що входять до науко-метричної бази Scopus та 3 у виданнях, що входять до науко-метричної бази Web of Science.

Контактна інформація

Державний університет телекомунікацій
Україна, 03680, м.Київ,
вул. Соломянська 7,
ауд.315 (кім. 3, 4)
тел. 249-25-96

Отримати консультацію

Ваш запит на зворотній дзвінок отримає завідуючий кафедрою
Надіслати запит

Новини

Всі новини
Переглядів: 9 821