Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій
XS
SM
MD
LG
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій
Укр.
   

Доповідь директора на службовій нараді університету 24 листопада 2014 року

13:00, 25-11-2014

Шановний Володимире Борисовичу, шановні члени ректорату, шановні присутні. До вашої уваги надаються пропозиції Навчально-наукового інституту менеджменту та підприємництва щодо інформування випускників шкіл, ліцеїв, гімназій та коледжів.

Навчально-науковий інститут менеджменту та підприємництва є структурним підрозділом Державного університету телекомунікацій, який об’єднує відповідні кафедри, та здійснює підготовку висококваліфікованих фахівців за спеціальностями «Менеджмент організацій і адміністрування» та «Соціологія» на таких рівнях вищої освіти:

 • перший (бакалаврський) рівень;

 • другий (магістерський) рівень;

 • третій (освітньо-науковий) рівень.

Згідно Закону України «Про вищу освіту» інститут до 2016 року продовжує підготовку фахівців за рівнем «спеціаліст».

Як бачите, це практично замкнутий цикл підготовки здобувача вищої освіти, що сприяє більш якісному та змістовному навчанню в університеті та зокрема у нашому інституті.

Шановні випускники, шановні учні. Сьогодення – час для повного розкриття особистості відносно до її покликання, обдарованості, здібності.

У нашому інституті є всі умови для такого розкриття, наші педагоги – а це доктори та кандидати наук, професори та доценти, заслужені працівники освітньої та інших галузей виховують інтелектуальну еліту суспільства.

Відомі науково-педагогічні школи, висококваліфіковані викладацькі кадри, широке використання новітніх інформаційних технологій дають можливість готувати високоякісних фахівців з менеджменту та соціології, які затребувані на ринку праці і не лише в Україні.

Високий фаховий рівень науково-педагогічного складу підтверджує і те, що вчені інституту запрошуються до експертних комісій Державної атестаційної комісії України, є членами спеціалізованих вчених рад, під їхнім керівництвом систематично проводяться наукові дослідження в різних галузях знань.

До наукової роботи в інституті та університеті активно залучаються молоді науковці та студенти, для яких встановлені відповідні премії, регулярно проводяться наукові, науково-практичні конференції, засідання «круглих столів» тощо.

Кафедра менеджменту і бізнес-моделювання веде підготовку фахівців галузі знань «Менеджмент і адміністрування». В процесі підготовки особлива увага приділяється бізнес-інформації, що є новим практично орієнтованим напрямом підготовки в системі вищої освіти, який поєднує знання економіки та менеджменту з практичними вміннями та навичками у сфері інформаційних систем та технологій.

Навчаючись ви матимете можливість:

 • одержати фундаментальну підготовку в галузі управління підприємством;

 • пройти курси профільної підготовки роботи із сучасними обліковими ERP - системами класу 1С, Парус, Галактика;

 • оволодіти сучасними бізнес-інформаційними технологіями у менеджменті;

 • взяти участь в олімпіадах, конкурсах грантів і програм, у проведенні фундаментальних та прикладних наукових досліджень тощо.

Для цього найближчим часом на кафедрі буде введена в дію навчально-тренувальна фірма (повністю комп’ютеризована) з самим сучасним наповненням відповідними програмами та методиками.

При підготовці фахівців з напряму «соціологія» студенти мають всі можливості для оволодіння сучасними методиками фундаментальних та наукових соціологічних досліджень з актуальних проблем сучасного українського суспільства, проведення моніторингів соціальної політики, вивчення та аналізу інтересів, проведення різнопланових маркетингових досліджень.

В процесі навчання вам запропонують інноваційні підходи до вивчення та практичного проведення екзит-полів, експертних опитувань, інтернет-опитувань, контент-аналізів, анкетувань, інтерв’ю віч-на-віч, мозкового штурму та багато інших методів вивчення громадської думки та рівня соціальних відносин.

На кафедрі Соціології та гуманітарних дисциплін інституту створена лабораторія, де будуть розміщені та задіяні у процесі навчання стандартні програмні забезпечення для аналізу даних досліджень (SPSS, OCA), плануємо також навчати майбутніх фахівців застосовувати у своїй діяльності спеціальне програмне забезпечення для формування вибірки, дизайн-ефекту, лінійних структурних рівнянь (ЛІЗРЕЛ) та комп’ютернного моделювання соціальних процесів.

Під час навчання в інституті ви можете стати учасником міжнародного проекту Tacis, метою якого є впровадження інноваційних методів та технологій професійно-орієнтованих систем управління вітчизняними підприємствами та фірмами в рамках Європейської кредитно-трансферної системи. Проект передбачає також реалізацію низки міждержавних освітніх ініціатив, включаючи навчання студентів за моделлю подвійного (українського та європейського) диплома та в рамках спільних освітніх програм.

Випускники інституту за спеціальністю «Менеджмент організацій і адміністрування» працюють на посадах:

 • керівників структурних підрозділів;

 • фахівців із фінансово-економічної безпеки на провідних підприємствах галузі телекомунікацій – ПрАТ «Телесистеми України», ЗАТ «Телесвіт», ЗАТ «Телекомінвест-Київ» та ін..;

 • фахівців з управління персоналом;

 • спеціалістів/керівників фінансових економічних та адміністративних підрозділів, менеджерів з питань комерційної діяльності операторів зв’язку: ПрАТ «Київстар», ПрАТ «МТС Україна», ПАТ «Укртелеком», ЗАТ «ДАТАГРУП», ТОВ «Оптіма-телеком» тощо.

Випускники інституту за спеціальністю «Соціологія» працюють на посадах:

 • у сфері муніципального і корпоративного управління;

 • фахівцями кадрового менеджменту;

 • у підрозділах соціологічних служб міністерств та відомств, виробничих підприємств та корпорацій;

 • у пресі, на телебаченні, у рекламних агентствах, в галузі зв’язків з громадськістю (PR);

 • фахівцями-аналітиками із дослідження ринку послуг зв’язку: ПрАТ «Київстар», ПрАТ «МТС Україна», ПАТ «Укртелеком», ПрАТ «Телесистеми України», ЗАТ «Телесвіт», ЗАТ «Телекомінвест-Київ», компанія «ВОЛЯ», компанія «Інтертелеком», ТОВ «Інфоком», ЗАТ «МЕДІА ІНВЕСТ», ТОВ «Оптіма-телеком» та ін.

Термін навчання на денній формі:

бакалавр – 4 роки;

спеціаліст – 1 рік;

магістр – 2 роки.

Фінансування:

 • за державним замовленням;

 • за рахунок фізичних та юридичних осіб.

Вартість навчання:

Напрям

Спеціальність

Бакалавр

Спеціаліст

Магістр

Денна

Заочна

Денна

Заочна

Денна

Заочна

Менеджмент

Менеджмент організацій і адміністрування

11250

6150

12750

7850

14750

8650

Соціологія

Соціологія (за видами діяльності)

8600

-

8600

-

-

-

Шановні друзі!

Ми не зупиняємось на досягнутому і маємо амбітні плани щодо більш активного входження в європейський освітній простір.

Для цього практично у стадії завершення відкриття нових напрямків підготовки фахівців таких як:

магістри за напрямом «Управління інноваційною діяльністю» та бакалаври за напрямом «Документознавство та інформаційна діяльність».

Іде активна робота по нарощуванню сучасної матеріально-технічної бази навчання, міняється якісний склад науково-педагогічних працівників.

За час свого існування інститутом підготовлено сотні фахівців для галузі телекомунікацій та зв’язку, підприємств та відомств. Серед випускників інституту - керівники та працівники державних органів влади, успішні підприємці та бізнесмени, менеджери та фахівці різноманітних інститутів та закладів соціології та соціальної політики.

Інститут менеджменту та підприємництва чекає на вас.

© При повному чи частковому використанні матеріалів сайту ДУІКТ гіперпосилання на сайт https://duikt.edu.ua/ обов'язкове!

Абітурієнту

Спеціалізація: Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Фахівець з підприємництва, торгівлі та біржової справи здійснює організацію підприємницької (у т.ч. торговельної та біржової) діяльності підприємства, вирішує проблеми формування ефективної загальної стратегії розвитку підприємства, обґрунтовує фінансово-економічну, товарну, збутову та кадрову підстратегії, визначає напрями підвищення ринкової вартості підприємства в умовах динамічного бізнес-середовища.

Фахівець може займати первинні посади на підприємствах різного профілю та організаційно-правової форми, в проектних організаціях, консультативних центрах, наукових та освітніх закладах.

Спеціалізація: Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Фахівець з підприємництва, торгівлі та біржової справи здійснює організацію підприємницької (у т.ч. торговельної та біржової) діяльності підприємства, вирішує проблеми формування ефективної загальної стратегії розвитку підприємства, обґрунтовує фінансово-економічну, товарну, збутову та кадрову підстратегії, визначає напрями підвищення ринкової вартості підприємства в умовах динамічного бізнес-середовища.

Фахівець може займати первинні посади на підприємствах різного профілю та організаційно-правової форми, в проектних організаціях, консультативних центрах, наукових та освітніх закладах.

Переглядів: 15 056
Вступ до магістратури
лише за ЄВІ
та вступним випробуванням


за спеціальністю 029 Інформаційна бібліотечна та архівна справа