Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій
XS
SM
MD
LG
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій
Укр.
   

Науково-практична конференція «ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИМИ СИСТЕМАМИ»

15:17, 21-12-2015

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА

Науково-практична конференція

«ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИМИ СИСТЕМАМИ»

 

ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ

23 грудня 2015 р.

КИЇВ

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ

«ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИМИ СИСТЕМАМИ»

Толубко Володимир Борисович –  голова оргкомітету, ректор Державного університету телекомунікацій, д.т.н., професор.

Федюнін Сергій Анатолійович – заступник голови, директор Навчально-наукового інституту менеджменту та підприємництва ДУТ.

Ващенко Олександр Петрович – заступник голови, заступник директора Навчально-наукового інституту менеджменту та підприємництва ДУТ, д.т.н., професор.

Гудзь Олена Євгенівна – завідувач кафедри управління інноваційною діяльністю Навчально-наукового інституту менеджменту та підприємництва ДУТ, д.е.н., професор.

Полисаєв Олександр Павлович – завідувач кафедри соціології та гуманітарних дисциплін Навчально-наукового інституту менеджменту та підприємництва ДУТ, д.філос.н., професор.

Петькун Світлана Михайлівна – завідувач кафедри документознавства та інформаційно-аналітичної діяльності Навчально-наукового інституту менеджменту та підприємництва ДУТ к.філос.н., доцент.

Сотниченко Володимир Миколайович – завідувач кафедри економіки, підприємництва та права Навчально-наукового інституту менеджменту та підприємництва ДУТ, к.пед.н., доцент.

Тупкало Віталій Миколайович – завідувач кафедри менеджменту і бізнес-моделювання Навчально-наукового інституту менеджменту та підприємництва ДУТ, д.т.н., професор.

Виноградова Олена Володимирівна – професор кафедри менеджменту і бізнес-моделювання Навчально-наукового інституту менеджменту та підприємництва ДУТ, д.е.н., професор.

Гусєва Ольга Юріївна – професор кафедри економіки, підприємництва та права Навчально-наукового інституту менеджменту та підприємництва ДУТ д.е.н., доцент.

Прокопенко Наталія Семенівна – завідувач кафедри фінансів ПВНЗ «Європейський університет», д.е.н., професор.

Дергачева Вікторія Вікторівна – завідувач кафедри менеджменту НТУУ «КПІ», д.е.н., професор.

Чубенко Антон Григорович – директор навчально-методичного Центру  Державної служби фінансового моніторингу України, д.ю.н., професор.

ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

23 грудня 2015 року

 • 9:00-9:30 Реєстрація учасників
 • 9:30-11:00 Пленарне засідання
 • 11:00-11:30 Перерва
 • 11:30-13:00 Пленарне засідання
 • 13:00-13:30 Перерва
 • 13:30-16:00 Засідання по секціях
 • 16:00-16:30 Заключне засідання. Підведення підсумків конференції

ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦІЇ

Секція 1. Менеджмент і економіка

Секція 2. Інформаційні інновації у документно-аналітичній сфері

Секція 3. Соціальні аспекти розвитку суспільства

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

Модератор: Ващенко Олександр Петрович

9:30-13:00, ауд. 404

 1. Відкриття конференції. Вступне слово директора Інституту Федюніна Сергія Анатолійовича.
 2. Навчально-тренувальна фірма як інноваційна форма практичного навчання студентів. Тупкало Віталій Миколайович, д.т.н., професор.
 3. Інформаційні технології в менеджменті: проблеми та перспективи. Дергачева Вікторія Вікторівна,  д.е.н., професор (НТУУ «КПІ»),

    Тупкало Віталій Миколайович, д.т.н., професор.

 1. Формування конкурентоспроможності національної економіки - головна проблема економічної політики України. Ващенко Олександр Петрович, д.т.н., професор.
 2. Інновації у сучасному світі. Глушенкова Анастасія Анатоліївна, к.г.н.
 3. Реформування податкової системи як чинник активізації діяльності підприємств телекомунікації. Лобань Ольга Олександрівна, ст.викладач.
 4. Інформаційна складова трансформації українського суспільства в умовах глобалізації. Петькун Світлана Михайлівна, к.філос.н., доцент.

11:00-11:30 Перерва

 1. Методи створення первинних та вторинних документів в умовах сучасного інформаційного суспільства. Колодіна Лариса Степанівна, к.філол.н., доцент.
 2. Практичні аспекти повідомлення про прийом на роботу нового працівника. Зозуля Наталія Юріївна, к.філол.н., доцент.
 3. Чинники впровадження електронного документу в сучасному суспільстві. Стежко Світлана Орестівна, ст. викладач.
 4. Організація управління інноваційною діяльністю підприємства. Бортник Олена Вікторівна, ст. викладач.
 5. Креативний характер моральних засад християнського віровчення. Полисаєв Олександр Павлович, доктор філософських наук, професор.
 6. Роль інновацій в процесі подолання аномії українського суспільства. Аташкаде Руслана Вадимівна, кандидат філософських наук.
 7. Інформаційно-телекомунікаційні технології як фактор формування політичної культури і політичної соціалізації у трансформаційному суспільстві. Ващенко Ольга Олександрівна, к.політ.н., доцент.

Секція 1,  ауд. 404   МЕНЕДЖМЕНТ І ЕКОНОМІКА

Модератор: Тупкало Віталій Миколайович

13:30 – 16:00

 1. Забезпечення конкурентоспроможності підприємства. П’ятецька Євгенія Олегівна, студентка 6 курсу Державного університету телекомунікацій.
 2. Оптимізація прийняття управлінських рішень. Романченко Тетяна Віталіївна, студентка 6 курсу Державного університету телекомунікацій.
 3. Управління конкурентоспроможністю підприємства. Сапега Яна Володимирівна, студентка 6 курсу Державного університету телекомунікацій.
 4. Управління рекламною діяльністю підприємства. Михайлюк Анна Миколаївна, студентка 6 курсу Державного університету телекомунікацій.
 5. Вдосконалення системи мотивації на підприємстві. Глушаниця Марина Юріївна, студентка 6 курсу Державного університету телекомунікацій.
 6. Розробка бізнес-плану діяльності підприємства. Гаврилюк Дмитро Сергійович, студент 6 курсу Державного університету телекомунікацій.
 7. Оптимізація рекламної діяльності в системі маркетингових заходів підприємства. Каландаров Атаджан Йолдашович, студент 6 курсу Державного університету телекомунікацій.
 8. Підвищення конкурентоспроможності підприємства. Калюжний Владислав Ярославович, студент 6 курсу Державного університету телекомунікацій.
 9. Управління маркетинговою діяльністю підприємства. Стратієнко Оксана Юріївна, студентка 6 курсу Державного університету телекомунікацій.
 10. Забезпечення ефективності функціонування підприємства через вдосконалення організаційної структури. Кравченко Денис Олександрович, студент 6 курсу Державного університету телекомунікацій.
 11. Управління товарною політикою на підприємстві. Бідненко Вячеслав Анатолійович, студент 6 курсу Державного університету телекомунікацій.
 12. Оцінка вартості підприємства. Рябченко Роман Миколайович, студент 6 курсу Державного університету телекомунікацій.
 13. Управління інноваційною діяльністю підприємства. Тіщенко Єгор Юрійович, студент 6 курсу Державного університету телекомунікацій.

Секція 2,  ауд. 516  ІНФОРМАЦІЙНІ ІННОВАЦІЇ У ДОКУМЕНТНО-АНАЛІТИЧНІЙ СФЕРІ

Модератор: Петькун Світлана Михайлівна

13:30 – 16:00

 1. Інформаційні інновації у документно-аналітичній сфері (на прикладі використання програмного забезпечення «Аскод»). Щербина Віктор Володимирович, студент 6 курсу Державного університету телекомунікацій.
 2. Картографічний документ як вид ідеографічного документа. Камиш Анастасія Вікторівна, студентка 2 курсу Державного університету телекомунікацій.
 3. Метод фокус-груп: поняття, особливості організації та використання інформації. Онопрієнко Катерина Анатоліївна, студентка 4 курсу Державного університету телекомунікацій.
 4. Особливості застосування телефонного опитування як методу збору соціологічної інформації. Побережець Світлана Русланівна,  студентка 4 курсу Державного університету телекомунікацій.
 5. Метод опитування як джерело інформації. Новицька Анастасія Андріївна, студентка 3 курсу Державного університету телекомунікацій.
 6. Метод аналізу документів як джерело інформації. Коротка Наталія Володимирівна, студентка 3 курсу Державного університету телекомунікацій.

Секція 3,  ауд. 405  СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА

Модератор: Аташкаде Руслана Вадимівна

13:30 – 16:00

 1. Контент-аналіз як метод соціологічного дослідження. Слободяник Людмила Вікторівна, студентка 4 курсу Державного університету телекомунікацій.
 2. Управління організаційною поведінкою та культурою на підприємстві Сайченко Владислав Андрійович, студент 6 курсу Державного університету телекомунікацій.
 3. Вплив політики на розвиток ІТ-галузі в Україні. Кадет Дарина Миколаївна, студентка 5 курсу Державного університету телекомунікацій.
 4. Емпірична соціологія як джерело інформації про суспільство. Руденко Ганна Владиславівн, студентка 4 курсу Державного університету телекомунікацій.
 5. Конкретне соціологічне дослідження – джерело інформації про суспільство. Вовковинська Тетяна Святославівна, студентка 3 курсу Державного університету телекомунікацій.
 6. Розмаїття типів соціологічних досліджень та їх вплив на характер соціологічної інформації. Лозова Юлія Олександрівн, студентка 4 курсу Державного університету телекомунікацій.
 7. Психологічний контакт дослідника з респондентом – запорука якісної соціологічної інформації. Мирончук Ольга Олегівна, студентка 4 курсу Державного університету телекомунікацій.
 8. Побудова вибіркової сукупності. Малахова Вікторія Юріївна, студентка 4 курсу  Державного університету телекомунікацій.
 9. Використання результатів соціометричного дослідження в повсякденній практиці студентських (учнівських, трудових, військових) колективів. Мельник Олена Ігорівна, студентка 4 курсу Державного університету телекомунікацій.
© При повному чи частковому використанні матеріалів сайту ДУІКТ гіперпосилання на сайт https://duikt.edu.ua/ обов'язкове!

Абітурієнту

Спеціалізація: Супутникові телекомунікації та навігаційні системи

За даною спеціальністю здійснюється підготовка фахівців з новітніх технологій супутникового зв’язку, глобальних навігаційних систем, дистанційного зондування Землі а також забезпечення швидкого доступу до мережі Інтернет, на базі технології MPLS.

Спеціалізація: Супутникові телекомунікації та навігаційні системи

За даною спеціальністю здійснюється підготовка фахівців з новітніх технологій супутникового зв’язку, глобальних навігаційних систем, дистанційного зондування Землі а також забезпечення швидкого доступу до мережі Інтернет, на базі технології MPLS.

Переглядів: 5 582
Вступ до магістратури
лише за ЄВІ
та вступним випробуванням


за спеціальністю 172 Електронні комунікації та радіотехніка