XS
SM
MD
LG
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

(Державний університет телекомунікацій)


Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

(Державний університет телекомунікацій)

Лінгвістичний феномен

15:00, 05-12-2023

А. Д. Бєлова, аналізуючи сучасний стан, новітні напрямки й перспективи лінгвістики, зазначає, що через 15-20 років атмосферу спілкування, характер комунікації визначатимуть сучасні підлітки, на психіку яких уплинули Інтернет, чати, SMS, форуми, комп'ютерні ігри. Світобачення сучасних підлітків, відповідна комп'ютерна грамотність у поєднанні з музикою, візуальними ефектами, майбутніми технічними інноваціями, новими цінностями можугь призвести  до трансформації наявних і формування нових текстових жанрів. Сказане, на наш погляд, прямо стосується бурхливого розвитку сленгової лексики і сленгових текстів, що нині поширені не лише в усному розмовно-просторічному мовленні, а й у художній літературі (не тільки у мовленні персонажів, а й в авторському мовленні), засобах масової інформації (що включає сленгознавство і жаргонологію до сфери інтересів медіалінгвістики) тощо.

Наприкінці ХХ століття сленг пострадянського простору перетворився з протестної риси окремих соціальних груп на винятково поширене, універсальне, "тотальне" явище масової кульrури (відповідно різні субкультури обслуговують власні субкультурні сленги, протиставлені масовому сленгу тією мірою, якою відокремленими й закритими є самі ці групи). Сленг висrупає мовним дзеркалом масової культури та її цінностей, утіленням картини світу. Жаргон/сленг цілком слушно розглядають не лише як лінгвістичний, а й як кульrурологічний феномен. Тому співвідношення сленгу з іншими явищами культури, зокрема молодіжної, - важлива проблема для наукового дослідження.

Деякі сленгізми фіксують досить-таки колоритні деталі субкультурної специфіки (як-от польськ. biforka "невеличка вечірка перед основною" від англ. before "перед", польськ. afterek "ранкове дійство після вечірки з легкою музикою та коктейлями від похмілля" від англ. afterparty букв. "після  вечірки", польськ. kseroboj "хлопець, що через задрощі прагне копіювати стиль іншого").

Н. Іванова звертає увагу на те, що вивчення особливостей сленгу йде поряд із дослідженнями психології соціальних груп, взаємодії групи й індивіда, а також явищ норми і гри, канону ійого розвінчання, підлягання правилу і висловлення протесту.

Отже, сленг-лінгвістичний, соціологічний, психологічний та культурологічний феномен.

__________

  1. Титаренко В.М. Лексика іншомовного походження в північноукраїнських пам'ятках XVI-XVП ст.: Автореф. дис. канд. філол. наук: 10.02.01- українська мова І НАН України. Інститут української мови. -К., 2007. - 21 с.
  2. Титаренко В.М. Теорія мовних контактів крізь призму сучасної термінології // Вісник Житомирського педагогічного університету. - 2004. -Вип. 14.-с. 207-209.
  3. Тодор О.Г. Запозичення-англіцизми у мові преси 80-90-x років // Українська мова І За ред. С.Я.Єрмоленко. Uniwersytet Opolski. Instytut filologii polskiej, 1999.
  4. Труб В.М. Явище "суржику" як форма просторіччя в ситуації двомовності // Мовознавство. -2001. -№ l
  5. Щур І.І. Особливості  українського  комп'ютерного  жаргону  // Рідна школа.  2001. -№3. - с.10.
     

Науково-методичне повідомлення підготувала
старший викладач кафедри Англійської мови ДУІКТ
О. С. Бондар-Фурса

Читайте також

Абітурієнту

Спеціалізація: Технології цифрового розвитку
Спеціалізація: Технології цифрового розвитку
Переглядів: 363