XS
SM
MD
LG
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

(Державний університет телекомунікацій)


Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

(Державний університет телекомунікацій)

УВАГА всім випускникам бакалаврату всіх спеціальностей! Нові перспективи для Вашого майбутнього!

21:02, 15-04-2018

Настає час вирішення важливих питань життя для всіх студентів бакалаврату всіх без винятку вищих навчальних закладів України. Від їх вирішення залежитиме все майбутнє життя сьогоднішніх студентів. І це питання – питання подальшої розбудови свого професійного життя і своєї власної реалізації в ньому. Хтось піде шляхом здобуття магістерського рівня вже обраної на бакалавраті освіти. Хтось поступить мудріше, і суттєво підсилить свою професійну вагомість, здобувши ще й нову ділову освіту для власного більш ґрунтовного положення і на ринку праці, і в професії, і у власному добробуті. Адже управлінці в будь-якій сфері діяльності, як правило, мають вищу заробітну плату, ніж їх підлеглі.  І саме для таких студентів – абсолютно нові в освітньому просторі України пропозиції Державного університету телекомунікацій.

Новітні програми зі спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування», розроблені в Державному університеті телекомунікацій, крім своєї повної автентичності, несуть в собі абсолютно нову парадигму вищої управлінської освіти і спрямовані на підготовку ділової людини із універсальними компетенціями як для широкомасштабного управління бізнесом так і для управління державою. Якщо порівнювати ДУТ із іншими ВНЗ України у освітніх програмах з цієї спеціальності, то те, що Вам зможуть запропонувати інші – це лише стати державним службовцем та бути спеціалістом у громадянському будівництві суспільства. Наші ж програми мають більш ґрунтовне наповнення, і, крім зазначеного, націлені на формування нової ділової людини із уніфікованими компетенціями для управлінської діяльності без обмежень.

Інноваційність програм університету телекомунікацій полягає не тільки у абсолютно новій дисциплінарній складовій спеціальності. Головна перевага, і це дійсно є проривом для нашого освітнього простору, - це побудова нової системи компетенцій програми. Це є ексклюзивні науково-практичні розробки кафедри Публічного управління та адміністрування Навчально-наукового інституту менеджменту та підприємництва, які є частиною роботи із втілення програми інноваційного змісту навчання, прийнятою Вченою радою ДУТ. Глибина, зміст і складність цієї роботи навряд чи зацікавить саме студента чи абітурієнта. Тому, не зупиняючись на деталях наукових розробок, можемо сказати, що в процесі навчання Ви здобуваєте виключно практикоорієнтовані  компетенції, які мають універсальну гнучку природу у професійній діяльності високого рівня управління. Що це означає?

Це означає, що, по-перше, управлінська професійність, здобута під час навчання у ДУТ, є універсальною за змістом і придатна до будь-якої галузі будь-якого рівня управління (особливо до найвищого!). Якщо згадати, що весь бізнес в Україні здійснюється тільки у контексті видів економічної діяльності (відповідно до Класифікатору видів економічної діяльності), то навчання за нашою програмою надасть Вам універсальні компетенції, які не мають обмежень у цьому питанні. Якщо йдеться про професійність управління у державних органах управління, то тут нашою освітньою програмою забезпечуються управлінські компетенції широкого спектру, які мають актуальність у всіх без винятку органах державної влади на всіх управлінських рівнях відповідно до рівня здобутої Вами освіти.

По-друге, система гнучкої управлінської компетентності, яка розроблена і  покладена в основу освітньої програми ДУТ зі спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування», має особливості у тому, що фахівець у процесі своє діяльності має широкий спектр варіацій із поєднання і комбінацій своїх компетенцій в залежності від обставин і вимог його діяльності. На практиці це виглядає як універсальні блоки, які у різних варіаціях поєднання несуть різні функціональні якості. Тобто, наприклад, Ви маєте певну добірку моделей. Кожна модель складається з певних уніфікованих частин. За необхідності кожна модель може бути розібрана і з наявних частин може бути складена нова модель, зовсім інша за формою і призначенням у використанні. І так само відбувається  із поєднанням частин різних моделей для побудови чогось нового.  Сам принцип гнучкості і варіативності побудови нових моделей управління закладається розробленою тільки в ДУТ системою навчання за рахунок введення у класичну систему вищої освіти пріоритетних елементів функціональної освіти.

Все вище зазначене вказує на головну особливість освітніх програм зі спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування», розроблених саме в Державному університеті телекомунікацій, - це високо перспективна ділова освіта як у якості першої вищої освіти, так і у якості другої вищої освіти.

Особливо важливою і над актуальною освіта за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» може стати для всіх фахівців, що вже мають вищу освіту в інших галузях знань. Саме ці фахівці можуть вступати до ДУТ на нашу спеціальність на магістратуру і за 2 роки розширити свої можливості для свого професійного розвитку.

Якою б не була перша вища освіта (а це освіта і за бакалаврським рівнем, і за магістерським рівнем), вона набуде ще набагато більшої варіативності у застосуванні і реалізації на ринку праці, якщо буде підсилена освітою зі спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» в Державному університеті телекомунікацій. Фахівець, який набуває ще ділові управлінські компетенції, стає професійним управлінцем у своїй вже визначеній професійній діяльності будь-якої галузі. Суттєвим аргументом за здобуття управлінської ділової освіти як другої вищої або як вищої освіти магістерського рівня на фоні бакалаврського рівня іншого напряму, це те, що саме освіта з публічного управління і саме за нашою програмою спроможна надати уніфіковані управлінські компетенції для управління і на рівні бізнес-структур, і на рівні держави. Крім того, наша освіта має на ринку праці попит як у автономному контексті, так і у прикладному (тобто, як самостійна спеціальність, так і є вагомим управлінським акцентом – довершеністю вищої освіти у будь-якій іншій діяльності).

У найвигіднішому стані зараз перебувають студенти випускних курсів бакалаврату всіх спеціальностей всіх вищих навчальних закладів України! Саме вони мають можливість отримати освіту за магістерським рівнем як у своїй спеціальності, так і вступити до магістратури ДУТ за другою вищою освітою паралельно. Ви не гаєте час і здобуваєте відразу дві освіти, що є суттєвим аргументом на ринку праці, і по закінченню вишів можете претендувати вже на управлінську роботу і в своїй діяльності, і в державному управлінні. Є ще одна перевага: оплата за навчання в ДУТ - найнижча в Києві!

Для всіх, хто зацікавився інноваційною освітньо-професійною програмою зі спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» - більш детально дивіться розділ:

Також дивіться блок інформаційних повідомлень:

Читайте також

Абітурієнту

Спеціалізація: Соціологія

Соціолог – це фахівець, який займається аналізом, описом і оцінкою проблем, фактів і явищ, що відбуваються в суспільстві, окремих групах і спільнотах. Перспективна професія соціолога спрямована на детальне вивчення суспільства за допомогою спеціальних методів дослідження.

Соціолог – це професія, яка завжди актуальна на ринку праці!

Спеціалізація: Соціологія

Соціолог – це фахівець, який займається аналізом, описом і оцінкою проблем, фактів і явищ, що відбуваються в суспільстві, окремих групах і спільнотах. Перспективна професія соціолога спрямована на детальне вивчення суспільства за допомогою спеціальних методів дослідження.

Соціолог – це професія, яка завжди актуальна на ринку праці!

Переглядів: 6 191