XS
SM
MD
LG
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій
Укр.
   

Бакалаври

 

 


Автор:
В.В. Тертичка, В.О. Купрій
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
623 Кб
Тип документу:
Навчально-методична розробка
Конспект лекцій
Автор:
За ред. К.Ляпіної, Д.Ляпіна, Я.Демченкова
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.63 Мб
Тип документу:
Посібник
Автор:
Купрій В., Паливода Л.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
4.85 Мб
Тип документу:
Посібник
У посібнику подано навчальний матеріал, який висвітлює методологічні та організаційні аспекти підготовки та проведення громадського моніторингу та громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування. Для активістів організацій громаднського суспільства, державних службовців, посадових осіб органів місцевого самоврядування, викладачів та слухачів курсів підвищення кваліфікації, перепідготовки персоналу оєднань громадян, державної служби.
Автор:
Andrew Ivey
Мова документу:
Англійська
Розмір документу:
2.9 Мб
Тип документу:
Посібник
Автор:
О.О. Гуторова, О.М. Стасенко
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
3.08 Мб
Тип документу:
Посібник
Навчальний посібник підготовлений з метою надання допомоги студентам вищих навчальних закладів освіти у доскональному вивченні теоретичного матеріалу та набутті відповідних навичок з базового навчального курсу «Адміністративний менеджмент». Він надає студентам можливість ґрунтовно підготуватись до семінарських та практичних занять, опанування навчального матеріалу, засвоєння теоретичних знань і набуття практичних навичок адміністративної діяльності, здійснювати самоконтроль своїх знань. Розраховано на студентів економічних напрямів підготовки вищих навчальних закладів ІІІ–ІУ рівнів акредитації, які вивчають адміністративний менеджмент, а також для широкого кола фахівців, яких цікавлять питання адміністрування в системі менеджменту.
Автор:
Johann Kaspar Bluntschli
Мова документу:
Англійська
Розмір документу:
1.08 Мб
Тип документу:
Книга
Автор:
Fikret Toksöz
Мова документу:
Англійська
Розмір документу:
1.78 Мб
Тип документу:
Книга
Автор:
За заг. ред. О.Ю. Амосова, Н.М. Мельтюхової
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.56 Мб
Тип документу:
Посібник
У посібнику подано навчальний матеріал, який висвітлює сучасне трактування понятійного апарату теорії управління, еволюційний розвиток світової управлінської думки, історичні етапи практичного досвіду побудови управління в Україні та відповідає тематичному плану дисципліни “Теорія та історія державного управління” програми підготовки слухачів на присвоєння кваліфікаційного рівня “Магістр державного управління”. Для викладачів, аспірантів, слухачів вищих навчальних закладів системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації керівного персоналу державної служби і посадових осіб місцевого самоврядування.
Автор:
П.П. Микитюк
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
2.31 Мб
Тип документу:
Посібник
Цей навчальний посібник охоплює всі теми, передбачені програмою нормативноїдисципліни „Інноваційний менеджмент” для студентів спеціальності „Менеджменторганізацій” напрямку підготовки 0502 „Менеджмент” В навчальному посібникурозглядаються теоретичні і методологічні основи управління процесамиінноваційного розвитку господарюючих суб’єктів, особливості організаційних форм інноваційних компаній, їхня тактика і політика на різних етапах життєвого циклувиробів і організацій. Значна увага приділена питанням прогнозування, планування ізабезпечення досягнення бажаних результатів, що сприяють інноваційному розвитку підприємств з обліком зовнішніх і внутрішніх факторів середовища. Наприкінцікожного розділу наводяться контрольні запитання. У посібнику також вміщено тестидля перевірки знань студентів та термінологічний словник. Розраховано на студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, викладачів вузів,підприємців і керівників-практиків, яких цікавлять проблеми інноваційногоменеджменту.
Автор:
Л. В. Литвинова
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
729 Кб
Тип документу:
Посібник
Викладені основні теоретико-методологічні засади дисципліни “Менеджмент і маркетинг електронного урядування”. Описані ключові положення інформаційного менеджменту і маркетингу, розкриті основні поняття, цілі та методи обробки інформаційних потоків організації, акцентовано увагу на ключових питаннях упровадження маркетингових стратегій в органах влади.

Адміністративний менеджмент

Аналіз проектів і програм в управлінні

Державне регулювання і громадська самоорганізація

Державні послуги та маркетинг державних послуг

Інноваційна діяльність в публічному управлінні

Інституційне забезпечення публічного управління

Менеджмент кадрових ресурсів

Моделювання та інформаційні технології прийняття управлінських рішень

Організація діяльності державного службовця

Основи стратегічного управління

Оцінка наслідків регуляторних актів

Правові засади публічного управління

Професійна компетентність державних службовців

Профілактика і запобігання соціальних конфліктів

Публічне управління в умовах кризових ситуацій

Публічне управління та адміністрування іноземною фаховою мовою

Теорія та історія публічного управління

Основні критерії пошуку
Назва, автор, рік випуску


Детальний пошук
Категорія, мова, тип документу
* Заповніть необхідні поля для пошуку

Переглядів: 61 276