XS
SM
MD
LG
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій
Укр.
   

Бакалаври

 

 


Автор:
Arina Nikitina
Мова документу:
Англійська
Розмір документу:
2.61 Мб
Тип документу:
Книга
Автор:
Joachim Blatter
Мова документу:
Англійська
Розмір документу:
2 Мб
Тип документу:
Посібник
The Working Paper provides the theoretical foundations for an analytically and normatively adequate understanding of “governance” – a term and concept that has been widely used since the turn of the millennium for describing new forms of political steering and integration. It starts with an overview of the governance discourse at the beginning of the 21st century. We can distinguish a normative and an analytical application of the term governance. In its normative usage, governance constitutes a programmatic alternative to other paradigms for organizing and reforming the state and public administration. The competing paradigms can be subsumed under the terms government and management. For analytical purposes, the term governance is used, by contrast, to diagnose a change in forms of political steering, and sometimes even in politics and statehood altogether and to aptly conceptualise this change.
Автор:
А.О. Азарова, О.О. Мороз, О.Й. Лесько, І.В. Романець
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
2.16 Мб
Тип документу:
Посібник
У посібнику розглянуто фундаментальні засади управління персоналом, що посідає чільне місце у системі підготовки економістів нового покоління, спільно з іншими економічними дисциплінами формує нове економічне мислення майбутніх фахівців. Запропоновані у посібнику теоретичні засади та практичні аспекти дозволять студентам ефективно моделювати систему управління персоналом на підприємстві на основі сучасних методологічних підходів. Розкрито суттєві аспекти управління персоналом: методологію, систему, стратегічне управління персоналом, планування роботи з персоналом, управління розвитком та поведінкою персоналу організації і оцінювання результатів його діяльності, згідно навчальної програми дисципліни Управління персоналом.
Мова документу:
Українська
Тип документу:
Книга
Основна: Гордієнко І.В. Інформаційні системи і технології в менеджменті: навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / І.В. Гордієнко. - 2-ге вид., нерероб. і допов. - К.: КНЕУ, 2003. - 259 с. — Режим доступу: http://dozkontrol.ucoz.ua/index/skachati_bezkoshtovno_pidruchniki_z_informacijnikh_sistem_i_tekhnologij/0-20 Гужва В.М. Інформаційні системи і технології на підприємствах: навч. посіб. / В.М. Гужва. - К.: КНЕУ, 2001. - 400 с. — Режим доступу: http://ktpu.kpi.ua/?wpfb_dl=68 Пінчук Н.С. Інформаційні системи і технології в маркетингу: навч.-метод посіб. для самост. вивч. дисц. і Н.С. Пінчук, Г.П. Галузинський, I I.e. Орленко. - К.: КНЕУ, 2001. - 296 с. — Режим доступу: http://dozkontrol.ucoz.ua/index/skachati_bezkoshtovno_pidruchniki_z_informacijnikh_sistem_i_tekhnologij/0-20 Допоміжна: 1. Официальный сайт: Система программ «1С:Предприятие 8» [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.v8.1c.ru/ 2. Официальный сайт: Корпорация «Галактика» [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.galaktika.ru/kompaniya14 3. Официальный сайт Корпорации Парус на Украине [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.parus.ua/ 4. Официальный сайт компании «Инфософт» [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.infosoft.ru/ 5. Информационно - образовательный сайт Автоматизированные системы обработки информации и управления [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://asu.cs.nstu.ru/ 6. Макарова М.В. Електронна комерція: Посібник для студентів вищих навчальних закладів. / М.В. Макарова - К.: Академія, 2002.- 272 с. — Режим доступу: http://dspace.uccu.org.ua
Автор:
В. Тимощук
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
7.93 Мб
Тип документу:
Посібник
Видання присвячене висвітленню питань, пов’язаних з покращанням організації надання адміністративних послуг. Метою посібника є надання лідерам місцевого самоврядування знань про теоретичні та практичні аспекти створення зручних та доступних умов отримання адміністративних послуг громадянами. У посібнику розкриваються питання державної політики у сфері надання адміністративних послуг, представлений вітчизняній та зарубіжний досвід створення Центрів надання адміністративних послуг. Практичну цінність для користувачів можуть становити також додаткові матеріали – модельні та інформаційно-аналітичні документи, які стосуються створення і функціонування Центрів адміністративних послуг. Видання укладено на основі практичного посібника «Центри надання адміністративних послуг: створення та організація діяльності» (2010 р.). Дана версія містить оновлену та адаптовану під тренінгові потреби інформацію. Окрема увага звертається на новації, пов’язані з ухваленням 6 вересня 2012 року Закону України «Про адміністративні послуги».
Автор:
В.Д. Бакуменко, Л.М. Усаченко, О.В. Червякова
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.26 Мб
Тип документу:
Посібник
Навчальний посібник узагальнює досвід багаторічної роботи авторів у напряму розвитку основ теорії та методології державного управління. В посібнику узагальнені та систематизовані теоретичні та методологічні положення у системі знань про державне управління. Акцент зроблено на отриманні основних предметних знань. Розраховано на студентів системи підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем “магістр” за спеціальностями освітнього напряму “Державне управління”, зокрема за спеціальністю “Державна служба”. Може бути корисним для слухачів системи підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб органів місцевого самоврядування, докторантів, аспірантів і здобувачів наукових ступенів у галузі наук “Державне управління”, фахівців з проблем державного управління та державної служби.
Автор:
За заг. ред. Ю. В. Ковбасюка, В. М. Вакуленка, М. К. Орлатого
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
5.39 Мб
Тип документу:
Підручник
У підручнику викладено найважливіші теоретичні, методологічні та практичні питання регіонального управління: основи теорії, суть, принципи і правове поле. Визначено найбільш суттєві характеристики змісту і природи регіонального управління. Розглянуто основні механізми збалансованого регіонального розвитку. Розкрито особливості управління розвитком виробничої та соціальної інфраструктури. Проаналізовано особливості проблемних регіонів. Відображено сучасні форми відносин в управлінні розвитком регіонів. Вивчено зарубіжний досвід державної регіональної політики та управління регіональним розвитком. Розрахований на слухачів Національної академії державного управління при Президентові України, студентів, аспірантів, докторантів та викладачів вищих навчальних закладів, фахівців державних органів та органів місцевого самоврядування, фахівців з питань державної регіональної політики та реформування регіонального управління.
Автор:
За заг. ред. О.С. Орловського, А.С. Крупника, Н.В. Мішиної, К.В. Терзіанової
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.33 Мб
Тип документу:
Книга
Пропонований коментар підготовлено спільними зусиллями науковців та практиків, які спеціалізуються на питаннях розвитку локальної демократії в Україні та діяльності органів самоорганізації населення зокрема. Тут на основі сучасної теорії конституційного та муніципального права, з урахуванням судової практики коментуються положення Закону України «Про органи самоорганізації населення» від 11 липня 2001 року № 2625-III (Відомості Верховної Ради України, 2001, N 48, ст. 254), який набрав чинності 15 серпня 2001 р. Коментар розрахований на членів органів самоорганізації населення, депутатів місцевих рад, посадовців органів місцевого самоврядування, науковців, викладачів, слухачів і студентів, а також усіх, хто займається питаннями розвитку локальної демократії у практичному та теоретичному аспектах.
Автор:
О.Х. Юлдашев
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.04 Мб
Тип документу:
Книга
У монографії в контексті економічного зростання і підвищення національної безпеки України досліджено сутність і класифікацію видів регуляторної політики та регуляторних рішень. Сформульовано вимоги щодо їх якості, моральності, справедливості, розглянуто технологію підготовки та прийняття регуляторних актів. Виявлено відповідні проблеми, розроблено теоретико-філософські та методологічні засади їх вирішення, спрямовані на підвищення якості регуляторних актів, орієнтовані на новітні інформаційні технології. Для працівників органів державної влади та місцевого самоврядування, науковців, викладачів, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів, а також для всіх тих, хто цікавиться зазначеною проблемою.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
38 Кб
Тип документу:
Стаття

Адміністративний менеджмент

Аналіз проектів і програм в управлінні

Державне регулювання і громадська самоорганізація

Державні послуги та маркетинг державних послуг

Інноваційна діяльність в публічному управлінні

Інституційне забезпечення публічного управління

Менеджмент кадрових ресурсів

Моделювання та інформаційні технології прийняття управлінських рішень

Організація діяльності державного службовця

Основи стратегічного управління

Оцінка наслідків регуляторних актів

Правові засади публічного управління

Професійна компетентність державних службовців

Профілактика і запобігання соціальних конфліктів

Публічне управління в умовах кризових ситуацій

Публічне управління та адміністрування іноземною фаховою мовою

Теорія та історія публічного управління

Основні критерії пошуку
Назва, автор, рік випуску


Детальний пошук
Категорія, мова, тип документу
* Заповніть необхідні поля для пошуку

Переглядів: 61 413