XS
SM
MD
LG
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

(Державний університет телекомунікацій)


Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

(Державний університет телекомунікацій)

Інноваційна діяльність в публічному управлінні


Мова документу:
Англійська
Розмір документу:
8.71 Мб
Тип документу:
Книга
Автор:
С.А. Попов, Г.О. Панченко
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
2.97 Мб
Тип документу:
Посібник
У навчально-методичному посібнику «Інноваційний розвиток системи органів публічної влади: стратегічний підхід» викладено провідні теоретико-прикладні та методологічні засади впровадження нововведень у межах здійснення реформ у публічному управлінні та адмініструванні. Цей посібник забезпечує викладання дисциплін «Теоретико-прикладні засади й актуальні проблеми інноваційного реформування публічного управління та адміністрування» та «Інноваційний розвиток системи регіонального управління». В матеріалах лекцій, практичних занять та завдань для самостійної роботи розкрито сутність: парадигми інноваційного розвитку суспільства; механізму нововведень, теорії та практики їх впровадження; моделей та принципів побудови інноваційної діяльності в органі публічної влади та їх системі; стратегічного управління нововведеннями та факторів спротиву їм. Матеріали посібника опираються на широке коло корисної для вивчення літератури. Цей посібник розрахований на викладачів, аспірантів, слухачів та студентів НАДУ при Президентові України, закладів вищої освіти, у яких здійснюється підготовка фахівців за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування». Також посібник буде корисним для публічних службовців, предмет професійної діяльності яких торкається реформування публічного управління та адміністрування інноваційним шляхом.
Автор:
А.І. Семенченко, А.О. Серенок
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
2.53 Мб
Тип документу:
Посібник
Видання містить навчальні матеріали для викладання теми «Електронне урядування: основи та стратегії» та самостійної роботи тих, хто навчається. Розкрито поняття: електронне урядування, інформатизація, інформаційно-комунікаційні технології. Аналізується як загальноєвропейське, так і українське законодавство сфери інформатизації, розвитку інформаційного суспільства та електронного урядування. Розглянуті практичні аспекти впливу ІКТ на розвиток електронного урядування, основні стратегічні нормативно-правові документи розвитку електронного урядування в Україні. Розкрито сутність електронної взаємодії в електронному урядуванні. Для студентів і слухачів спеціальності «Публічне управління та адміністрування», слухачів курсів підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, студентів, що опановують питання електронного врядування та електронної демократії.
Автор:
Гуторова О.О.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.78 Мб
Тип документу:
Посібник
Навчальний посібник підготовлений з метою надання допомоги здобувачам вищих навчальних закладів освіти у досконалому вивченні теоретичного матеріалу та набутті відповідних навичок з базового навчального курсу «Територіальне управління». Він надає можливість ґрунтовно підготуватися до семінарських та практичних занять, опанування навчального матеріалу, здійснювати самоконтроль своїх знань. Розраховано на здобувачів другого (магістерського) рівня підготовки спеціальності 074 (281) «Публічне управління та адміністрування», а також для широкого кола фахівців, яких цікавлять питання у сфері територіального управління.
Автор:
За заг. ред. В.С. Куйбіди, М.М. Білинської, О.М. Петроє
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.34 Мб
Тип документу:
Книга
Термінологічний словник “Публічне управління” є першим в Україні фундаментальним виданням, у якому розкривається термінологічна система публічного управління. Вона охоплює більшість термінів, що відображають різні аспекти теорії і практики публічного управління. Видання розраховане на державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, представників громадських організацій, науковців, викладачів, магістрів, аспірантів, докторантів та всіх, кого цікавлять багатогранні процеси публічного управління й адміністрування.
Автор:
За заг. ред. В.М. Вакуленка, М.К. Орлатого
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
5.25 Мб
Тип документу:
Підручник
Викладено найважливіші теоретичні, методологічні та практичні питання регіонального управління: основи теорії, суть, принципи та правове поле. Визначено найбільш суттєві характеристики змісту та природи регіонального управління. Розглянуто основні механізми збалансованого регіонального розвитку. Розкрито особливості управління регіональним природокористуванням, формуванням систем розселення та трудового потенціалу регіону, розвитком виробничої та соціальної інфраструктури. Проаналізовано особливості проблемних регіонів. Висвітлено сучасні форми відносин в управлінні розвитком регіонів. Наведено зарубіжний досвід державного регіонального управління і політики.
Автор:
П.П. Микитюк
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
2.31 Мб
Тип документу:
Посібник
Цей навчальний посібник охоплює всі теми, передбачені програмою нормативноїдисципліни „Інноваційний менеджмент” для студентів спеціальності „Менеджменторганізацій” напрямку підготовки 0502 „Менеджмент” В навчальному посібникурозглядаються теоретичні і методологічні основи управління процесамиінноваційного розвитку господарюючих суб’єктів, особливості організаційних форм інноваційних компаній, їхня тактика і політика на різних етапах життєвого циклувиробів і організацій. Значна увага приділена питанням прогнозування, планування ізабезпечення досягнення бажаних результатів, що сприяють інноваційному розвитку підприємств з обліком зовнішніх і внутрішніх факторів середовища. Наприкінцікожного розділу наводяться контрольні запитання. У посібнику також вміщено тестидля перевірки знань студентів та термінологічний словник. Розраховано на студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, викладачів вузів,підприємців і керівників-практиків, яких цікавлять проблеми інноваційногоменеджменту.
Автор:
За заг. ред. О.Ю. Бобровської, Т.О. Савостенко
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
3.78 Мб
Тип документу:
Книга
Основні критерії пошуку
Назва, автор, рік випуску


Детальний пошук
Категорія, мова, тип документу
* Заповніть необхідні поля для пошуку

Переглядів: 6 327