XS
SM
MD
LG
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

(Державний університет телекомунікацій)


Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

(Державний університет телекомунікацій)

Бакалаври

 

 


Мова документу:
Українська
Розмір документу:
607 Кб
Тип документу:
Стаття
Автор:
За заг. ред. В.П. Горбуліна
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
4.08 Мб
Тип документу:
Книга
Автор:
За заг. ред. І.Б. Швець
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
3.28 Мб
Тип документу:
Книга
Досліджено особливості сучасної соціально-трудової сфери. Виявлено проблеми взаємодії суб’єктів державного та регіонального регулювання ринку праці в Україні. Оцінено неформальний сектор ринку праці в Україні на засадах його сегментації. Визначено перспективи подальшого розвитку соціального страхування. Удосконалено технології управління персоналом в контексті забезпечення надійності працівників. Інтегровано технології управління знаннями з технологіями управління персоналом. Доведено, що знання є компонентом людського капіталу. Обгрунтовано роль персоналу в формуванні економічної захищеності підприємства. Сформовано якісні компетенції персоналу та проведено їх оцінку. Розроблено систему показників оцінки якості професійного розвитку персоналу промислового підприємства та проведено оцінку ефективності системи управління персоналом торговельного підприємства. Монографія підготовлена за матеріалами науково-практичної конференції «HRменеджмент: проблеми, стратегії та перспективи» в рамках I Міжнародного наукового форуму «Нова економіка» (м. Ялта, 2013 р.). Монографія призначена для науковців, викладачів, студентів економічних спеціальностей та практиків з управління персоналом.
Автор:
М. М. Новікова
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
997 Кб
Тип документу:
Навчально-методична розробка
Автор:
Уклад. К.Ю. Богомаз
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
489 Кб
Тип документу:
Навчально-методична розробка
Дане навчальне видання містить тексти лекцій з дисципліни «Соціальні комунікації в управлінні» для студентів всіх спеціальностей. Конспект лекцій дає можливість сформувати у студентів системне уявлення про соціальну комунікацію, її специфіку, місце і значення соціальних комунікації в управлінському процесі; виробити знання про стилі управлінської комунікації; ознайомити із механізмами і закономірностями сприйняття партнера по спілкуванню; дати інформацію про принципи і закономірності проведення спеціальних форм комунікацій: ділової бесіди, наради, дискусії тощо.
Автор:
Ю.Є. Петруня, Б.В. Літовченко, Т.О. Пасічник та ін
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.93 Мб
Тип документу:
Посібник
Управлінські рішення – квінтесенція управлінської роботи. Діяльність менеджера – постійне продукування управлінських рішень. Яким є процес прийняття управлінських рішень? Як відбувається розробка управлінських рішень, які фактори впливають на цей процес, які методи для цього використовуються? Які ризики виникають у процесі прийняття управлінських рішень, як їх можна мінімізувати? Ці питання належать до “кухні” управлінської діяльності. Вони суттєво впливають на якість управлінських “страв”. Як наслідок, управлінське рішення визначає, наскільки ефективно функціонуватиме організація, яким може бути її майбутнє. Навчальний посібник знайомить читачів з різними аспектами процесів прийняття управлінських рішень і призначений для студентів, викладачів, управлінців-практиків та всіх, хто цікавиться проблемами сучасного менеджменту.
Автор:
Л.М. Герасіна, М.П. Требін, В.Д. Воднік та ін.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
793 Кб
Тип документу:
Посібник
У навчальному посібнику розкривається теорія конфлікту, що концептуалізована багатьма соціальними науками, та проблеми юридичної конфліктології, яка в межах правового підходу наближається до предмета конфліктологічної науки.
Автор:
М.М. Білинська, В.М. Сороко, В.О. Чмига
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
758 Кб
Тип документу:
Навчально-методична розробка
Висвітлено основи стратегії державної кадрової політики, цілі та шляхи реалізації.
Автор:
Т. С. Пічугіна, Л. Д. Забродська, Г. І. Забродська
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
11.2 Мб
Тип документу:
Посібник
Посібник розроблено відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра спеціальності 073 «Менеджмент». Навчальний посібник призначено для забезпечення самостійної роботи студентів щодо засвоєння ґрунтовних теоретичних знань з основ державного та регіонального управління в Україні, глибокого системного та комплексного розуміння проблем управління в органах державної влади різного рівня, а також під час підготовки до семінарських і практичних занять та виконання індивідуальної роботи.
Автор:
За заг. ред. Ю.В. Ковбасюка
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.81 Мб
Тип документу:
Книга
У науковій доповіді інтегровано результати аналітичного осмислення сутності, змісту та особливостей інституційного забезпечення кадрової політики у публічному управлінні в умовах суспільних реформ в Україні. Особливу увагу приділено інституційному розвитку та спроможності Національної академії державного управління при Президентові України в підготовці кадрів для державного управління та місцевого самоврядування, окреслено варіанти моделей її стратегічного розвитку.

Адміністративний менеджмент

Аналіз проектів і програм в управлінні

Державне регулювання і громадська самоорганізація

Державні послуги та маркетинг державних послуг

Інноваційна діяльність в публічному управлінні

Інституційне забезпечення публічного управління

Менеджмент кадрових ресурсів

Моделювання та інформаційні технології прийняття управлінських рішень

Організація діяльності державного службовця

Основи стратегічного управління

Оцінка наслідків регуляторних актів

Правові засади публічного управління

Професійна компетентність державних службовців

Профілактика і запобігання соціальних конфліктів

Публічне управління в умовах кризових ситуацій

Публічне управління та адміністрування іноземною фаховою мовою

Теорія та історія публічного управління

Основні критерії пошуку
Назва, автор, рік випуску


Детальний пошук
Категорія, мова, тип документу
* Заповніть необхідні поля для пошуку

Переглядів: 59 165